Skip to main content

Full text of "Dr. Livia Nichifor: CLINICAL SYNTHESIS IN PEDIATRICS / SINTEZE CLINICE IN PEDIATRIE"

See other formats


Dr. LIVIA NICHIFOR 


SINTEZE CLINICE IN PEDIATRIE 

- manuscris - 


CLINICAL SYNTHESIS IN PEDIATRICS 

- manuscript - Dr. Livia Nichifor 


( 1922 - 2017 ) Livia Nichifor (n. 28 aprilie 1922, comuna Pata, judeţul Cluj - d. 13 aprilie 2017 , 
Bucureşti) a fost un un om de ştiinţă român, medic primar pediatru. Livia Nichifor a 
fost soţia medicului şi muzicianului Ermil Nichifor şi mama compozitorului Şcrban 
Nichifor. 


Studii 

Livia Nichifor a urmat Liceul „Principesa Ileana” din Turda, unde a obţinut 
bacalaureatul în 1941 . Intre anii 1941 - 1947 a urmat cursurile Facultăţii de Medicină 
din Bucureşti , obţinând în 1949 cu calificativul Magna Cum Laude titlul de Doctor în 
Medicină şi Chirurgie cu teza Consideraţii asupra nefropatiei din cursul comei 
diabetice, realizată sub conducerea Prof. Dr. Nicolae Gh. Lupu . 

Activitatea medicală 

în perioada 1970-1979 a fost director adjunct la Spitalul de copii “23 August” din 
Bucureşti . 

Distincţii şi premii 

• Medalia Meritul Sanitar conferită prin Decretul nr. 316/21 -V- 1973 al 
Consiliului de Stat, publicat în Buletinul Oficial, Anul IX - Nr. 95/28-VI- 
1973, pagina 18. 


Livia Nichifor (b. April 28 1922 , Pata, Cluj - d. April 28 2017, Bucharest) was a 
Romanian scientist, a pediatrician.. She was the mother of the composer Şerban 
Nichifor. 


Studies 

Livia Nichifor attended the "Principesa Ileana" High School in Turda, where she 
earned her baccalaureate in 1941 . Between 1941 and 1947 he attended the Faculty of 
Medicine in Bucharest, obtaining in 1949 with "Magna Cum Laude" the title of 
Doctor in Medicine and Surgery with the thesis "Diabetic Nephropathy 
Considerations", conducted under the guidance of Prof. Dr. Nicolae Gh. Lupu . 

Medical activity 

Between 1970-1979 she was Deputy Director at the "23 August" Children's Hospital 
in Bucharest . 

Awards and prizes 

• The Sanitary Merit Medal awarded by Decree no. 316/21 -V- 1973 of the State 
Council, published in the Official Bulletin, Year IX - Nr. 95/28-VI-1973, page 
18 


01. Colagenozele - p. 1 

02. Etiologia sindromului nefrotic - p. 42 

03. Angiopatii - p. 68 

04. Metabolismul electrolitic - p. 84 

05. Bolile reumatismale la copil - p. 94 

06. Tetania - p. 96 

07. Distrofiile - p. 126 

08. Pneumopatiile inter stitiale - p. 137 

09. Celiachia - p. 147 

10. Colita ulceroasa - p. 151 

11. Mucoviscidoza - p. 155 

12. Ileita terminala - p. 160 

13. Enteropatiile exudative - p. 161 

14. Icterele - p. 162 

15. Probele funcţionale hepatice - p. 174 

16. Hepatita cronica -. p. 193 

17. Insuficienta hepatica - p. 201 

18. Diateza exudativa - p. 213 

19. Gamma globulina, indicaţii profilactice - p.221 

20. Tulburări digestive si de nutrie acute - p. 223 

21. Vărsăturile - p. 235 

22. Rahitisme necarentiale - p. 248 

23. Tratamentul tulburărilor acute de nutritie-p.253 

24. Leucoze - p. 265 1/268 COLA GENOZ ELE 


Colagenozele ca un capitol de patologie - au fost 
recent introduse - în anul 1941 - de KLES^.IPERIIR - care emite 
ipoteza lui despre colagenoze. 

Colageuoza - boa la neinglamatorie , ci degenerativă 
a ţ e şutului £nlage n . 

Entităţule incluse de Klemperer in colagenoze : 

- artrita reumatica (poliartrita cronică evolutivă 
P.C.E. ) . MC 


L.E«D_. 

3 ) Dermatomiozitele 
{() Sclerodermia 

Periartrita nodoasă k- 

Cj Sindromul Wisftler Fanconi o) 

Studiile ulterioare au demonstrat ; 

- că aceste boli au - din punct de vedere clinic şi 
de laborator - mai curînd o nuanţă inflama torie decît una 
degenerativă (Klemperer în studiile lui histologice găseşte 
degenerescenta f ibrinoidă) , de unde tendinţa de a se adăuga 
sufixul "ita"; 


- această dege ncresnenţă fibrinoid ă nu se găseşte 

tocmai la nivelul fibrei de colagen (sînt 3 feluri de fibre : 

colagen, conjunctive propriu zise şi elastica + substanţa 

fundamentală a ţesutului conjunctiv) - ci l a nivelul substan - 
ţei f undamenta le a ţesutului conjunctiv (foarte complexă din 

punct de vedere clinic şi cu funcţiuni foarte complexe). 

Un mucopolizaharia foarte complex 


-2726S 


2 


- structurile celulai’e ale ţesutului conjunctiv 
sînt de 2 feluri: 

- celule proprii - fibrobla st 

- fibrocit 

- mastocit (mastzelhem.hepat ina , 

acidul bialurinic) 

- celule de împrumut ; - formate in mod normal în 

alte ţesuturi , care în mod 
fiziologic se găsesc intr- 
un număr foarte scăzut - 
aproape nul - şi care în 
mod patologic se pot găsi 
in număr mare; l imf ocite , 
m onoci te , h istioci te, poli- 
nucleăre . ’ 

Qeci ; - leziune a a re m ai mult caracter de " ită" şi. nude^oză” 
deci inflamator şi nu degenerat iv» Unii autori propun 
denumirea nouă de "conectivită". 

- fibrele de colagen sînt foarte puţin afectate sau 
chiar intacte. 

Particularităţi le comune ale colagenozelor 

. Utiologie - neclarificată pînă în prezent. 


Toate au fost descrise pentru început in literatura 
dermatologică - mai puţin P.C.E. şi sindromul Wissler - 
P a nconi , fiind considerate la început ca boli ale tegumentelor; 
Klemperer fiind acela care le demonstrează caracterul de "boii 


d e sistem" - boala a ţesutului c on.iunctiv. 

S-au încercat o serie de ipoteze; 

1. proces infecţio s - pentru o serie de cazuri care 

merg cu sindromul febril 

- pentru o serie de cazuri care 

au fost precedate de sindrom 
febril. 

- evoluţia în unele cazuri este 
un tablou infecţios. 

Căutarea agentului infecţios - 
a fost zadarnică. 

3* proces»! endocrin - (discrinie, endocrinopatie) 


3/268 


3 


în unele boli endocrine , cu mixedem,carcinoidul 
intestinal - s-au găsit leziuni ale substanţei 
fundamentale conjunctive. 

dar nu există nici un alt numitor comun între cola 
genoze şi discrenii 


Procesul aletgic : 


- pentnu că multe colagenoze sînt febrile 

- ar fi rezultatul unei reacţii antigen-anticorp , 
care se desfăşoară la nivelul substanţei funda- 
mentale a ţesutului conjunctiv. 

- nu a putut fi evidenţiat nici un fel de antigen 


4. procesul imunologic - prin auto imuni zare 


- descpperirea factorului reumatoid în PCE ✓ . , 

" celulelor LED în lupus, * f* cf . cu^U' A D aJ 

l I ii A /O -T-l Vl £ 


l I a /\ /O 

La stimulul unui antigen X - neidentificat - sear 


modifica in asemenea măsură structura substanţei fundamentale 
a ţesutului conjunctiv - încît organismul nu o mai recunoaşte 


ca substanţă proprie - începînd să producă autoanticorpi . A 
urmat tendinţa includerii colagenozelor în grupul bo lilor aut o- 
imune - de autoagresiune. 


D a r - deşi factorul reumatoid are toate calităţile 
f izico-chimice şi biologice ale unui autoanticorp adevărat - 
nu i se poate atribui lui faptul că se declanşează boala 

- ci el ar fi doar expresia procesului imunologic, care se pro- 
duce - nu cauza, ci consecinţa. 

- nu toate bolile au testele pentru factorul reuma- 
toid - pozitive. 

- nu toate lupusurile au fenomenul LE pozitiv. 

- pozitivitatea factorului reumatoid se face tardiv 
în evoluţia bolii şi nu de la început. 

5» -^efecte constituţionale genetice : 

i Y'^UAutrb Mo." C\£u£t tc AtAxdLîfce- 

- anumiţi subiecţi dift anumite familii se nasc cu 

un de^ct ereditar - de a -nu-şi recmnoaşte propriile substanţe. 

- La stimulul exogen X - declanşează boala - exprimînd dintr-o 

dată această tară ereditară producerea de auto - anticorpi 


■m2m 


4 

(deci autoanti corpii ar fi mai curînd tot un rezultat — decît 
cauza primordială). 

— s— a văzut în statistici pe un număr mare de cazuri 
-Co-lncidenţă mai mare în anumite familii, 

— sînt multe cazuri citate in care colagenoza intere- 
sează Di ai mulţi membrii ai ac eleaşi familii. 

Al te ipotez e 

— sindrom paraneoplazi c — plecînd de la observarea 
la adult a prezenţei concomitente de malignităţi, care au 
evoluat concomitent cu derm a torni ezit a - (asociaţia ? coinci- 
denţă ?). 

— f ără nici un tratament specific — derma torni o zi ta 
s ~ a vindecat acoli unde s— a putut face cura radicală a malig- 
nităţii, 

— dar acest aspect nu s-a descris decît în dermato- 
miozitoţi şi numai la adult. 

— erori congenitale de metabolism (în metabolismul 
acizilor aminaţi); 

— plecînd de la observarea în urina bolnavilor de 
q olqgoao să a unei cantităţi mari de metabolit intermediar al 
ciclului xenil-alanina-tirozina - care nu se găseşte normal, 
ci numai în colagenoze; 

— se numeşte 2-5 dihidroxif enilpiruvin acid 
(2,5 - D.H.P.P.A.). 

— au comunicat multe cazuri în care scliimt)area doar 

a regimului alimentar - prin excluderea din regim a fenil - 
pianinei şi tirozinei — au vindecat colagenoza. 

— reluate - studiile nu au putut fi confirmate. 

Din punct do vedere etiologic - este unanim recunoscut 


5/268 


5 


că : i ncidenţa colagcnozelor este imginit mai mare ast ăzi 
decît cu timp în urma, S— a căutat să se explice acest fapt, 
spunîndu-se că mult mai mulţi factori capabili de a transforma 
subooanţa iunda mentală a ţesutului conjunctiv — în sens imuno— 
logic - există astăzi decît înainte. 

- aceste colagenoze au devenit în ultimul timp 
mult mai frecvente la copii : 

— odată cu înmulţirea substamţelor posibil a Ier— 

% 

gizsnte, care se folosesc (medicamente etc.) - s-au înmulţit 
şi colagenozele. 

A- vîrsta minimă la care ap..r colagenozele a scăzut 
nlbimul timp foarte mult, descriindu— se deja colagenoza 
î ncă din p erioada de sugar • 

Colagenozele sînt incluse toate într-un singur 
capitol, pentru că 

aspectul ana t o m o — histologic — comun şi patogno— 
monic - d egenerescenţa fibrinoid ă a substanţei fundamentale a 
ţesutului conjunctiv (preâominînd într— un anumit sector in 
funcţie de boală); 


— aspectul clinic - deşi este total diferit de la 


p boală la alta - aprofundat se vor găsi anumite particulari- 
ţafclj_ care le vor da nuanţa de boală de s istem, existînd o 
înmănunchiere de mai multe sindromej 

- sindromul poliar tritel or (dominant sau abia schi- 

ţat) 

- cutanat «« n 

- mu scula r ** n 

- sindromul osos « n 

în cele mai multe există asociate : sindr om pulm onar 

sindrom^oard.iac sau 
c ardiova scular 
si ndr om neurologic 
" urina r 
" digestiv 


6/268 


6 

Aceasta explică polimorfismul aspectului clinic al bolilor. 

Aceasta cu 2-3 sindroaae care aparent nu par a 
avea nici o legătură unul cu altul - trebuie să ne sugereze 
posibilitatea unei colagenoze. 

- unitatea biologică 

Est0 vorba de o i nflama ţ ie cronică r ce evoluează 
a bsolut caracter istic colagenozelor - cu pusee acute- intre- 
tăia ţe _ d ^perioade der em i siun e , a simptomatice sau de latenţă. 

® j - puseele acut e - pe lingă simptomatologia cli - 
nică - avem p ozitivitutea testelor biologice de inflamaţie 
c ronica, acutizată în organism. 

H'it ifUaJi'w’ f VSH ~ accelerat - în faza activă 

- normal în perioada de latenţă 
+ electr of or eza - hiper alfa 2 globul ine 

- plus sau minus h ipergammaglobulinem ii 
■f f ibr inogenul - crescut 

t teslele di sproteinemiei mod ificate cu inversarea 
r aportului A/G 

+ mucegolizaharidele crescute - test mai specific 
pentru colagenoze. 

Iţea me ne de laborator specifice l 1 

- teste pentiua f actorul reumatoid 

- testul pentru prezenţa celulelor lupide (&L£) 

* teste pentru f enoaienul Hasserick Lfc 

Acesoe date trebuiesc utilizate în dinamica KJE şi LED. 

Unii autori le folosesc şi în alte colagenoze pen— 

tru ca * - s-au descris adevărate forme de tranziţie între 

POs şi ijgD cît şi între alte colagenoze, 

- sînt descrise în literatura familii cu bolnavi de 
colagenoză, în caro un membru are dermatomiozită, 
altul sclerodermie etc . 


mm 


i gca^eae obligatorii de efectuat j 
' “ r ^. :Lo S I,afia scheletulu i - obligatoriu 
, " S2£acelui_pentru : plămîni, pleură şi cord 

J> ~ ii/UGr ' — 

^ aparatului urinar 

5" ~ %QŞi_â£ţerială 

£ - Fundul de nr.hi 

? “ ! ^“ ruma ! " in m3re nu are aici o importanţă 

- totuşi hemograma - inclu s _iv numarul^tramboci- 
ţelor trebuie efectuată pentru că există cazuri 
de colagenoze oare evoluează la început cu : 
diateza honoragioă, sindrom de aneriie hemolitică 

- oolagenozele sînt încadrate în marile eozino- 

fi Iii sanguine. ' ~~ 

- numărul de leucocite - nu are valoare prea 
maro, fiind variabil - scăzut' sau normal, 
şi unele cu leucocitoză 

ristică ^ ~ cronice - cu evoluţie caracte- 

şi te te’bi ! T aCUt “ " clinică prezentă 

şi teste biologice active - întretăiate de perioade de remi- 

siune, neevolutive sau neactive sau perioade asimptomatice - 
Cînd simptomatologia clinică se şterge, iar testele de labo- 
rator - în special cele nespecifice - se negativează. 

In unele colagenoze - în perioada de evoluţie şi 
î^şpecial în, stadiile .finale - evoluţia poate fi complicată 
(de fapt nu sînt complicaţii) de afectare mai profundă a 
unora din aparatele implicate - în special 2 sindroame : 

- insuficienţ a c ardiacă 

- insuficienţa renală 

X. agnosticul - la ,copij _este astăzi mult ameliorat j 

xn special de cînd se utilizează noi tratamente : oerticote- 
rapia . 

y t e rapeutica (u nitatea ati tudinii terapeutice) 
de tipul de Se ce“să! UPă a °° leaŞl 
8/268 


. . . 

~ cort ico terapia — în terapi a de atac (incipientă) 

- tr a ta mentul este îndelungat — cu o programare de 
p ers pectivă necesar a ii făcuta înainte de începerea tratament— 
tului, pentru că : 

- t rebuie să fie energic 

- s ă cuprindă 3 faz e ; - atac 

- întreţinere 

- s ă fie alese acele preparat e a căror efica citate 
să fie cîo mai r apidă , cît mai ţota,lă şi cît mai pu kin nocive, 

- indicaţia fiecărui preparat medicament trebuie 
să fie strîns legată de organismul copilului bolnav, intru- 
cît toate medicamentele au şi un efect nociv. 

- c ontrol strîns pe t oate perio adele tratamentului , 
a tît clinic cît şi de l aborator , pentru a surprinde apariţia 
fenomenelor secundare terapeutice; 

“ t ratamente adjuvant e - “antidot al efectelor, 
nmo: nocive ale medicaţiei de b aza. Există şi o incompatibili- 
tate între preparatele terapeutice de baza, mărându-şi reciproc 
sau precipitîndu— şi apariţia efectelor nocive. 

Tratamentu l 

© Oarticutor.-i.ua - se utilizează de obicei ca 
unică armă în perioada de atac . Rezultatul este cu atît mai 
bun cu cît a fost mai precoce instituită. 

^ elta cort i zon ul - este cel mai mult utilizat. 

"+- Ia perioada de atac -J 1,5- 2 mg /kg corp/24 lj 
— ‘ durata dozei de ata c - pină in momentul în care 
simptomatologia clinică şi testele de evolutivitate scad. 

4- apoi, se scade la doza de întreţinere -] o,5 - 1 m ,;/ 
kg corp /24 h. 


9/268 


9 


- tratamentul de înt reţinere^ 

- inTieruituat j - 3-4 zile pe săptămmă succesiv - 

apoi 3-4 zile pauză 

d oza pe z i se dă toată, odată in 

cursul dimineţii ~~ 

- o ai da - o zi nu — apoi se mă- 
reşte treptat intervalul de admi- 
nistrare, pînă se ajunge la 2 x 
3 x pe săptămînă - doza pe 24 h, 
dindu— se tot dimineaţa — într— o 
s însura priză . 

- continuu - se administrează zilnic şi se scade 

treptat ^loza, în funcţie de eveoluţie 
bolii. 

Efectul tratamentului - rapid şi favorabil în majo- 
ritatea cazurilor, ^u cît tratamentul este mai precoce - 
reuşind să ducă la v indecarea definitivă a col agenozei (în 
tratamentul foarte precoce ^ • 

Indicaţiile şi contraindicaţiile corticoteraniei 
sînt aceleaşi. 


Contra indic a i;ii ;~ u_lcer digest iv 
generale " d iabet zaharat 

-p sihoze mai gr ave 

-darticularităţi - este necesar administrarea hormo- 
**■) ^L lor ana bo liza nţ i şi Ca şi v itamina D n , de la început, con- 
comitent cu corticiterapia , pentru că în cadrul bolii există 
întotdeauna un sindrom osos - caracterizat prin osteoporoză , 
v — as ocierea CIK - după iuterval de timp de la înce- 
perea corticoterapiei ; 

ci supravegherea copiilor - foarte strînsă în trata- 

mentul de atac - cel puţin spptămînai ; în tratamentul de 


?1 


întreţinere - cel puţin odată pe luna. 

Se va căuta - g licozuria ( . , ?") 

- t ensiunea arterială ' hfu * ' * 

— mo gr ama (hematii şi Hb pentru a pute; 
surprinde eventual microhemoragiile cor 
tinue — într— un ulcer digestiv). 


10 / 268 ' 


►ipre deosebire de restul patologiei, în colagenoze 

mai există un alt a spect ned orit al corticoterapiei : 

{ - hormonocorticodependente - scădercas corticotera- 

Apiei sub o anumita doză - duce la reapariţia întregului 

tablou clinic şi biologic, 
v 

Pentru p revenirea acestui fen omen - la doz minimă 
e ficace a cortizonulu i (la care simptomatologia bolii să 
rămînă in stare de latenţă); 1^ se asociază un alt preparat 
(hi yA feerapeuti c - care sa permită^ în_continuare^ scăderea _c or tizo - 
mului - fără să reapară simptomatologia bolii. 

2^ sau se schimbă preparatul corticoterapio utili- 
zat - cu_ un qlţjmedicament corticotefapic cu altă formulă 
ch imică^ - cel mai frecvent - Dexametazonu l. In nici un caz 
nu se pot utiliza preparate de triamcinolon (sindrom muscular 


din colagenoză î - hipotonic 

- hipotrofie 


contraindică utilizarea 


acestui preparat - care are ca efecte nocive hipotonia şi 
hipotrofia musculară - C3re se vor suprapune tulburărilor 

bolii de bază adevărat sindrom mioptic). 

dacă nu se reuşeşte - se va încerca cu adminis- 
trarea h ormonulu i_C^S_. R. natural . 

Alte recomandări ; 

- hu se poate asocia cu fenilbutazol (risc de creş- 
tere a posibilităţilor de apariţie a corticodependenţei şi 
a celorlalte efecte nedorite. 

» orice copil îii tratam ent pentru colagenofcă est e 
recomandabil să aibă asup ra sa un carnet în care să se speci- 
fice că are jfcratament cu corticoterapie şi nivelul de trata- 
ment la care s-a ajuns , pentru că ; 


11/268 


11 

s-ar putea ca corticoterapia să fie suprimată 
brusc şi intempestiv - putînd duca la apariţia insuficienţei 
suprarenale. 

Posibilitatea de întrerux^ere a tratamentului : 

m. contactul cu anumite viroze - în special rugcola 
şi cu totul particular v aricel a . 

Iniţial s-a recomandat în această situaţie să se 
scoată corticoterapia pentru ca bolnavul skşx să-şi facă boala - 
fără corticcterapie. 

Treptat s-a demonstrat însă că apariţia unei 
varicele grave are rezultatul scăderii rezistenţei la în - 
fecţii a organismului , ci faptul că boala evoluează pe un 
organism cu glandele inhibate - de uhde concluzia terapeutică: 
după trecer ea perioadei de inc ubaţie a bolii - se va creşte 
doza de cortizon la_dpz^__de a tac - şi administr ar ea va fi din 
nou silnică. 

m. unii copii pot avea nevoie în perioada de trata- 
ment cu cortizon de efectuarea unei intervenţii chirurgicale 
de urgentă. 

In aceste cazuri, atitudinea terapeutică va fi ca 

mai sus : 

— din nou se va da — nu doza de atac — ci o doză 
dublă celei administrate anterior - iar administ rarea v a fi 
z ilnică, -^acă doza este prea mare şi nuns se poate administra 
per os - atunci se va administra parenteral. 

- Problema administrării sau nu a ACTH - periodic. 

. - ^ 

Iniţial s-a considerat necesară administrarea ACTH 
pentru a preveni lenevia suprarenalei - de obicei odată pe 

t 

săptămînă sau la 2 săptămini. 12/268 


12 

- apoi, s-a recomandat ca ACTH să fie administrat 
la silrşitul corticoterapiei - 1-2 maximum 3 zile succesiv, 
cxte 1 fiolă de ACTH. 

3-au observat uneori o serie de acâidente foarte 
grave ; - impuritatea ACTH 

— insuficienţa glandei surparenale, pe care hormonul 
ACTH nu ommai poate stimula. 

Se pare că ACTH venea pe o glandă suprarenală epuizată 
sau nefuncţională - de unde accidentele grave de insuficienţi 
suprarenală acută - ACTH fiind cu totul ineficient. 

Astăzi se consideră că • 

- scăderea progresivă şi judicioasă 

- administr are a îndelungată a tratamentului sub forma 
intermitentă sau discontinuă este suficientă pentru ca glanda 
suprarenală să-şi revină din inhibiţia dată de corticote- 
ra P ia " ne_mai ^ fiind necesar tratamen tul cu ACTH, nici în 
curguj^ t ratamentului şi nici la urmă. 

De aceea, cei mai mulţi autori nu mai folosesc 
astăzi ACTH-ul. 

Afectele secundare ale corticoterapiei asupra creş- 
terii somatice. 

- corticoterapia - d eminera lisează oasele lun p;i 

- favorizează depunerea de C Q în 

cartilagii ; — * 

- stimulează_ creşterea ?? ( ponderal ă") 

- stimulează apariţia pubertăţii 

- produce osificare^ cartilajului d e 

creştere, riscînd să blocheze 
creşterea . 

- nu orice preparat corticoterapic are aceleaşi efecte 
secundare; 


13/268 


13 


- delta cortizonul inhibă creşterea la început - 
dar pe măsură co doza se scade - creşterea se reia, astfel 

că acest efect secundar nu contraindică tratamentul , indiferent 
de vîrsta copilului. 

II. A^i^aludice^^desinţ£ză 

“ nu se uti lizează c a tratament de atac , pentru că 
efectul lor este mult mai lent decît al corticoterapiei , 

- rămîn ca cel mai preţios tratament in tratamentul 
de întreţinere de lungă durată . 

hfecte secundare 

4* nu sînt tolerate din punct de vedere digestiv 

de orice bolnav : - dureri abdominale 

- greţuri 

- vărsături 

- diaree 

Cînd apar aceste fenomene, se diminua d oza sau se 
înbrerupe^jbrat amentul pentru 1-2 z ile şi după aceea se reia 
cu o doză mai mică, ce va creşte progresiv. 

-f pot produce tulburări trofice - prin catabolismul 
proteinelor oxogene , ca al birea firului de p ăr ( caniţi e). 
Această contraindică total continuarea tratamentului. 

După ce tulburările au diminuat sau au dispărut, 
se poate relua tratamentul, dar cu doza mai mică deat ante- 
rior sau în ritm de administrare mai rar. 

•4- apariţia de leziuni oculare - Colagenâza are şi 
ea un sindrom ocular şi dacă aceste fenomene oculare nu au 
regresat - an tipaludi cel e sînt contraindicate pînă la dispari- 
ţia acestor fenomene. 

In tot timpul administrării antipaludicelor este 


14/268 


14 


necesară efectuarea F»Q. - şi cel mai mic semn de leziune 
oculară - se suprimă tratamentul. 

Din fericire, efectul acesta nociv nu este foarte 

frecvent. 


4* i ahibi .yia hematopoeze i - de obicei leucopen ie - 
în special n eutropeni e , pînă la agranulocitoză, sau adevărate 
pancitopenii . 

Seci ; hemograma - perio dic — la cea mai mică ten- 
tativă de diminuare a leucocitelor şi granuloc iţelor — care 
persistă - sam se accentuează şi la al 2-lea examen - se con- 
traindică continuarea tratamentului. Abia după revenirea la 
normal al hemogramei - se va mai pune problema reluării trata- 
mentului . 


III. Alte prepara te_» 

i - ^ 

X - prep arate antireumatic e j - salicilatul 

f şspirina \ 

- doze de atac : ‘ca în EBS 

- se sc ade identi c — p rogresiv 

~ nu se ut ilizează ca tratament unic în p erioada 

acută a colagenozei (efectul nu este suficient de rapid). 

- so utilizează cîn d : - avem contraindicaţii t otală 


a c< 


- contra in dicaţ ia tot ală a 
antipa Indice lor 

- tratamentul se poate introduce fie de la început, 
fie din momentul în care începem scăderea progresivă a cor— 
ticoterapiei . 

X IV.^jiDrur^j^COlO^ida^e^ie^^Ur. 

- la copilul mic - pînă la 1o-1He ani - este bine 
să fie abandonată folosirea acestor preparate, 

- eventual se poate utiliza la şcolarii mari ^ şi 


15/268 


15 

în special la puseele repetate de boală şi acolo unde cortico- 
terap'ia ,antipalrâdicelor şi antireumaticele sînt contraindicate. 
Pentru că : 

- e fectu l asupra bolii este foarte lent în apariţia 
(cîteva săptămîni). 

- prepara tele sînt foa rte toxice - cele mai toxice 
din preparatele de pînă acum şi cu apariţia precoce a fenome- 
nelor nocive. 

- nefr o toxicitate - cu apariţia rapidă - după prima 
sau a 2-a injecţie şi care odată apărută, contraindică total 
continuarea tratamentului cu săruri de Aur (după unii autori 
pentru totdeauna ) . 

- medulo toxici ta te - mai frecvent agranulocitojsă, 

care se instalează de la început şi este frecvent ireversibilă. 

X, V. Ci to sta tic ele (citos taticel e - Imunosupresoarele ) 

■ — ♦ 

- în afecţiunile maligne se administrează cu scopul 

de a anihila proliferarea celuleor tumora le citotâixic 

sau citostatic. 

- în colagenoze - scopul este de a .jugula sa u stă«- 

vili dezvoltarea in continuare a proceselor iraunologice. C’an- 
— — — 

titatea mare de autoanticorpi din organism duce mai de vreme 
sau mai tîrziu la apariţia unor complicaţii - care pot deveni 
fatale • 

Acest tratament este eficace in cuparea reacţiei 

antigen-ahti'corp ??? şi oct - ef îcac cuparea producţiei 

in contin uare de autoanticorpi - dar tratamentul îşi mea ţine 

şi efectele citotoxice - deci cazurile pentru tratament vor 
* 

fi foarte, foarte .judicios Selecţ ionate. 

. ~~ " 

iifecte toxice - asupra hem aton oezei - fapt ce ar 

— ~ 

însemna de fapt suprapunerea cu complicaţia colagenozei ca atare; 


16/268 Nu se var da niciodată; 

- la prima manifestare clin ică, 

- cînd scontăm efect şi cu corticoterapia 

- î n t ratament de întreţinere, 

- cînd mai avem a lte- arme terapeutice neutilizata. 

Se va administra numai în cazuril e disperate de 

colagenoze, cu cel puţin 2-J recăderi, care şe apropie de sta - 
diul filial , care s-au generalizat - care evoluează cu nefro- 
p atie gravă , cu creşte re^ tens. arter iale, în care corticotera- 
£ia e ste c ontraindicată. 

Aceste_imunoşupresoare pot fi ele înşile generatoare 
de malignitate. 

Artrita reumatoidă 

% 

( Poliartrita cronică evolutică ) 

La adult cu ; - un debut insidios 

- cu evoluţie mult mai lungă - de unde 

justificarea denumirii de P.C.E. 


La copii - în urma tratamentului de astăzi - a în - 
ceput să aibă un p rognostic bun - termenul evolutiv nemai - 
potrivindu-se cazurilor de poliartrita cronică la copil. 
bebubul - la copil este mult mai acut. 

Termenul de artrită reumatoidă este introdus de 
şcoala anglo-saxonă _ pentru a se diferenţia mai net de poli- 
artrita reumatismală. 


iaă ( p eă 


I se mai spune: - poliartrita reumat oidă 

- artrita reumatoidă juvenilă 


s e spmne cp artrita reumatoidă şi nu poliartrita xe 

% i te ' 

reumatoidă, pentru că sînt foarte numeroase cazuri în care unica 
manifestare era o monoartrită - adică era prinsă o singură 


17/268 


17 


articulaţie - (artrita reumatoidă forma monoarticulară ,poli- 
artrită reumatoidă - vom spune ciad vorbim de un singur bol- 
nav, caro are prinse mai multe articulaţii). 

X B oala Sti ll-Cbauff ard - nun este decît o formă 
clinică mai specială a artritei reumat oide. pentru că : 

- are a celeaşi tablou clin ic, biologic, evolutiv 
leziune anat omo p atologică, acelaş tratament, cu acelaş răs- 
puns şi acelaş rezultat final. 

Cei care au descris boala - au fost frapaţi de o 

triadă clinică - s indrom poliarticul ar 

- a denomegalie uneori foarte importantă 
s plenomegalie 

pe care nu o găsim în alte forme de poliartrită cronică. 

Deci, boala est e o formă de artrită reumat oidă, la 
care se asociază sindromul adeno-splenomega lic ( deci : _diarg^ 


no ş ti cui de^ artrită reum atoidă - fo rma jşlinică - boa la S&ill - 
C hauffard ) • 

r fcLuloul clinic este dominat de* sindromul articular - 
— ' 

cu toate caracterele artritei reumatoide: 

- d’emb l^e 

- poliarticula r 

- f ixitatea leziunilor la articulaţiile prinse 

- s imetria prinderii articulaţiilor 

- are asociat c el puţin încă un a lt sindrom - în 

ordinea frecvenţei 


4- s indromul muscular -lucru absent în 
RBS cu liipojfctof ia maselor musculare 


din jurul articulaţiei pe inse şi cu 

h ipoton ia muşchilor - care stau la baza 
impotenţei articulare funcţionale, 

4 s indrom osos (evidenţiat radiologie ) - 
între care examenul coloanei vertebrale 


18/268 


18 


unde avem foarte frecvent leziuni de .d euiinera lizare cu : 

ver tebr e angulare ; cel mai frecvent coloana este lezata în 

regiunea cervicală •* rigidita tea - cu limitarea mişcărilor 

de fl exie _ş_i_ extensie , 

uneori_jspect de torticolia (probleme 
de diagnostic diferenţial) 

-4 în cazurile cu evoluţie nefavorabilă - 
se întîlnesc eroziuni ale suprafeţei 
articulaţiilor, neregulari taţi ale 
suprafeţei oaselor, lărgirea canalului 
medular a nchiloză. 

^ Sindromul cervica l - este de apariţie f oarte pre- 
coce şi foarte frec vent - putîndu-se asocia de la început - şi 

este evidenţiat prin examenul IVC 

X b . owJLvi ^ 

^sindromul cardiovascular (ajută la diagnosticul 

diferenţial cu RBS - foarte frecvent întîlnit - manifestat 

prin leziuni la nivelul cordului sau de un sindrom vascular, 

Spre diferenţă de RBS, unde : - cordul este afectat de la pri- 
mul puseu 

- fenomenele cardiace predomină 

- în artrita reumatoidă 

- într-un procent destul de mare este afectat cordul, 

-dar esta diferenţă mare (foatte important pentru diag- 
nosticul diferenţial), 

<— * in RBS este afectat întotdeauna şi primul rînd 

endocardul - în special Val vu Ia r - + mi o- şi pericardită 
pînă la pancardita reumatismală, 

— - î n artrita reumatoidă - nu este afectat niciodată endo- 
car iul şi niciodată endocardul valVula r (doar mari excepţii 

la copiii mari). 

- uecj - absenta suflurilor de l eziuni val v ulare 

- niciodată o va lvulocatie constituită nu poate fi de et io— 
l ogie artrită reumatoidă ,. 

J 


:f - uveită 
- irido-wciclită 19/268 


- 19 

» mai frecvent este afectat miocardul - ca in orice 
colagenoză. Ea nu ajunge unenri să se demaşte clinic şi tre- 
buie c ăutată obligatoriu prin ECG« 

^pericardul - spre deosebire de RBS - e3te o 
pericardită mai mult uscată sau cu lichid în cantitate f . mică. 

Cordul trebuie examina t mult, bi#e şi repetat, pen- 
tru a prinde frecăturile discrete, semn a l unei pericardite, 

X Sindromul vascular - cu frecvenţă mai rară 

- cu intensita te mai puţin amplă 

- există posibilitatea să se formeze microtroubusi 
la nivelul celor mai fine ramuri arteriale, în special la 
niv elul extremi t ăţilor, dege telor de la mîini şi picioare, care 
obstruează lumenul capilarelor adevărat fenomen sau sin— 

r — — — '■= 5 . 

drom Reynaud ; r- dureri 

» pareze 

paiL estezii - furnicăt uri 
- tulburări circula torii — alternate de paloare 
cu hiperemie 

Cîteodată, sindromul Reynaud poate fi atît de impor- 
tant, îneît se poate ajunge la gangrenă digitală. 

Btiologie - depunerea de autoanticorpi la acest nivel 

- dat de însăşi tratamentul cu corticoizi 

- depunere de leziuni colagenozice la acest 
nivel. 

Continuarea tratamentului cu corticoizi — pentru 
boala de fond duce invariabil la vindecare şi a acestor le- 
ziuni, deci, incriminarea lor în etiologie. 

X- Sindromu l plnir:m-. ' ■ ..y, y 

■ 

• pleurezii - cu aceleaşi caractere ca şi pericardita , 
mai curlnd uscată sau cu lichid puţin, 

i nfiltraţii în beuzi sau în cordoane , aspect 
mai grosolan al ţesutului inter stiţ ia 1 al pulmonului; 


- aceste leziuni - C3re îmbrsrcă aspectul oricărui 


20/268 


2o - • 

fenomen alergic pulmonar - şi se vindecă rapid sub tratament 
şi fără nici uij fel de sechele. 

m dplenonegalie , hepatosplenomegal ia - prin afec- 
tarea ţesutului conjunctiv. 

^ oindrome digestive ^ Sindrome ur o— geni ta le 
f Vi scor a li zarea artritei rjuaatoide - prinderea de 

\ dura ta a fic atul ui, aparatului ur o-geni tal, co rdu lui nu sînt 
jdeclt tardive, apărînd în stadiul final al boli i. 

— a : •• • — chiar şi la copil — este mult mai 

xu .’jcv'jQtu fio ere înainte . ^înt descrise la copil şi cazuri de 
amiloidoză primară. 

Studiul etiologiei al amidozei secundare la copil 
a arătat că sup uraţia cron ică şi tuberculoza pulmonară stau 
pe locul III şi pe primul plan se par e că s tă artrita reuma- 
ă V - i dă, Această amiloidoză este secundară artritei. 

Diagnosticul de amiloidoza . 

P ^oba cu roşu de Congo — se dozează în sînge; 
la un anumit interval procentul de colorant care mai este în 
sînge (amiloidul încorporează colorantul). Dispariţia rapidă 
şi în c a nti ţatejna re a co lorantului din circula ţie t rădea să 
prezenţa _amiloid ului. dar proba este insuficientă. Se citează 
-■7 % _ amiloidoze verificate anatomo patologic, cu rezultatul 
fals negativ. 

— dispariţia din circulaţia a substanţei s— ar putea 

datora* şi altor factori decît ămiloidului , reacţii fals pozi- 
tive. 

— punerea în evidenţă a amiloidului la nivelul ţesu- 
tului ; biopsia rectală - benignă 

- nu dă complicaţii 

- dacă est o negativă » biopsia r .in. :ivală - dacă şi 

aceasta este negativă. 

»>ai_opsia organelor afectate - r anală, hepatică, splenică 


21/268 


21 


Risc mare de a fi urmată de hemoragie - de unde 
r ecomandarea fermă ca biops ia să fie făcută chirurgical şi 
nu prin purrcţ ie. 

Tratament 

- în amiloidoza - corticoterapia este nocivă (s-au 
descris caşuri de amiloidoză secundară corticoterapiei — în 
acest moment autorii mai vechi recomandînd reducerea dozelor 
sau suprimarea tratamentului. 

- astăzi se consideră interpretarea de mai^isus ero- 
natp, pentru că amiloidoza survine în stadiile finale ale 
artritei r^umatoide şi că ea apăruse şi în cazurile netratate 
cu corticoizi. 

Concluzie - tratame ntul c u cortic oizi - odată 
început - se continuă - ca singura mo dalitate de a ajunge la 
reversib ili ta t ea fenomenelor ; 

Prognosticul — mult mai favorabil astăzi decît 
odinioară. • 

Trata mentul 

- toate principiile generale sint valabile, 

- tratamentul se încep e cu_ corticosteroizi , iar 
t ratamentul de întreţinere cu antipaludice , 

- a tenţie la urmăr ire, atenţie la efectele toxice-* 

Spre deosebire de RBS - nu este evidenţiat în 

artrita reumatoidă nici un agent microbian, infecţios, de 

acoes; — dSLC — nu este necesar să fie urmărit, 

“ ^ — 3CQ t numai la acei copii care au în ante- 
cedente pusee amigdaliene, sau clinic -hiper- 
troxie amigdaliană, amigdalite cronică, hiper- 
c*r of ies, pentru a demonstra rolul amigdalelor 
ca focar de infecţie şi necesitatea asnării. 

Gă asanarea precipită sau favorizează apari- 
ţia recidivelor — nu este dovedit» 


22726 


22 

Indiferent de faptul că focarul de infecţie nu are 

nici o legătură dovedită cu artrită reumatoidă, orice focar 

■ — 

de infecţie se asanează păstrînd bineînţeles, indicaţiile 
şi co ntr a i ndi caţ iile. 

Deci, îl scoatem pentru focar nu pentru boala 

de fond. 

# 

- în momentul în care nu avem s emn e clinice şi 
de laborator că artrita reumatoidă evoluează. 

ASLO ne arată • - că organismul a trecut printr-o 
infecţie stceptococică, 

- că în acel moment organismul era 
matur din punct de vedere imunologic. 

Antigenii streptococici : - streptolizina 

- streptokinaza 

- streptohialuronidaza 

f M 

°erem_ AoLO - într-c artrită reumatoidă, cînd avem 

/*» 

u n focar d e infecţie amir;dalian . 

antibioticul. 

— 

- din punct de ved ere al infecţiei - nu e ste nece- 
s ară antibiotic ot erania - ca în RBS. 

- problema antibioticoterapiei profilactice în 
tratamentele îndelungate şi masive cu hormoni G.S.H. 

- opinia actua lă 

- c opilul să fie ferit de infecţi i - rezer vă 

- ferit de noi 
internaţi 

- examen clinic 

- co ntrol f ebră 

- nu se dă antibioticu l de p rofilaxie, 

- în momentul apariţiei primului sama de cea mai 
mică infecţi e, sc^ dă im ediat antibioticul i ndicat. 

Antibioterapie de "uvertură” ; 
23/268 


23 

- este ineficace, pentru că nu Ştii ce infecţie va 

face ; 

- un antibiotic nu acoperă toată sfera microbiană, 

- poate să selecteze o suşă de germeni rezistenţi. 
Concluzie - nv dăm antibioti ce profilactic. 

* O O-oOci;^ ( IwcU.'Jl f'Uvt N 

- s-a crezut că reprezintă medicamentul fundamen- 
tal pentru art r ita reurna toi dă , 

- la adult există posibilitatea ca în cazurile cu 
contraindicaţii pentru alte terapii - să se obţină rezultate 

- la copil - primele experienţe clinice au arătat-o 
mult mai puţin eficace şi activă ca la adulţi şi a putut da 
a ccidente grave - în special cu cît copilul era mai mic. 
Aceasta a dus pînă la a se abandona şi a nu se mai lua in 
discuţie acest tratament. 

Dar nu există o opinie unanimă. 

X Tabloul biolog ic al artritei reumatoide 

® în majoritatea cazurilor testele de inflamaţi e 
c ronică sînt pozitiv e - dar spre de oseb ire de R BV 

— Voii mărită - dar moderat - sub 6c ml/1^ 

— fibrinemia - este crescută - dar sînt forme de 
boală unde depăşeşte foarte puţin nivelul superior al nor- 
malului (normal Fundeni = Şoo mgr). 

In artrita reumatoidă găsim cifre pînă la 6oo mg 
alfa 2 globulinelc - mărite la valori moderate 

— mucopblizăharid'al e - idem 

^eci, ca teste de laborator chiar negative într- 
artrită reumatoidă - nu vedem nici o justificare pentru 
Înlăturarea diagnosticului de puseu acut evolutiv de artrită 

24 


iv urna toi da şi cu atît mai puţin de a exclude diagnosticul 


de artrită reumatoidă. 

X -^tele specifice - evidenţiată factorul reumato id 
Initial s ' a crezut că este vorba de un singur F.X. 
A stă z i _ se cunosc 3 sub stanţe protei ce care migrează pe cîm P ul 
ol ec tr o for e ti c imuno 0 lec tr of or etic in cîmpul imuno-gamma- 

globulmelor - de unde astăzi tendinţa de a nu i se mai 
spune F.H. (desetis de Fana Schwartz - Sudia), ci să le de- 
numească "sistem reumatoid». 


Prezenţa în organism poate fi evidenţiată cu a ou 
torul : « testului Waaler -Fose 
•testul la tex 

Reacţiile ^specifice pot fi negative In ; 

/ ~ boala recentă - sub un an 
I " x \ c . : - :lsj - unea spon tană in urma. tra ta me 11 tu lui 
” asocierea cu gammaglobulin ele 
l a copil (sînt pozitive în I0-30 %) 


T — 1 11 v J a ctua lă este c a in f aţ a oricărui ta blou 

cele 2 reacţii să se fa că 

îm p reună - pentru că te stul Waaler Rose__esţe_ mulţ_mai 
cific pentru artrita reumatoidă, la tex ul put î^TfT^itiv 


şi în alte si 

1 ~ ” 

hepatita epidemică). 


ie sau în alte boli (ciroze, 


Textul la tex este (şi poate fi) pozitiv mai precoce 
- mşi aproape de debut - pe c înd testul W aaler -Rose are nevoie 
d-^aj^jttuj^-tiLţg pentru a_se_^oaitiva ( se consideră pozitiv 
ae j.a valoarea 1 / 64 ) - fiind autori care susţin şi o perioadă 
ăe 5 ani pentru pozitivarea lui. 

~ a unu i copil cu tablou anamnestic şi clinic, 


25 


plu s pozitivi tatea testelo r de laborator de inflama ţie + testul 
viiaaler Rose negativ — nu putem exclude diagnosticul de 
artrită reumatoidă. 

*^-b acn tabloul clinic este atipi c - amintind doar 
»ă> _+ testul la tex pozi tiv - pînă cînd boala de fond nu 
se întăreşte cu alte seune - nu putem susţine diagnosticul 
de artrită reumatoi dă. 

<— * Lor mele monoarticulare - sînt din ce în ce mai 
irc cvent descrise la c opil (dia gnos ticul anterior de hid - 
a rtroz ă) legat de părinţi de o traumă din antecedente). 

In orice hidre toză - chiar cu noţiunea de trauma- 
tism în antededente - n u putem susţine diagnosticul ca atare, 
pînă nu excludem prin toate mijloacele pe care le avem la 
indemînă o artrită reumatoidă (testele de laborator nespeci- 
rice ) şi specifice + examenul clinic minuţios pentru a ex- 
clude prinderea unui alt aparat. 

In patologia a dultului se utilizează din ce în ce 
mai mult în diagnosticul diferenţial al leziunii monoarticu- 
lare biopsia sinovială a articulaţiei respective . La copil 

' «X. — 

această biopsie articulară este - pînă în prezent - contra- 
indicată, de cei mai mulţi autori, pentru că articulaţiile 
sînt proporţional mai mici, p urind u— se uşor leza cartila.jul 
de__creştere , care să ducii la lezări ireversibile - este ris- 
cantă o i nfecţie supraadă ugată pe această articulaţie foarte, 
vulnerabilă (la minoră rezistenţă). 

~ I n aceiaşi situaţi e es te şi tratamentul local 
intru -articular cu h: drocortizon - mult utilizat la adulţi, în 
artritele monoarticulare - contraindicat la copil_ , în baza 


26/268 


26 

aceloraşi considerente - în ciuda consecinţelor tratamentului 
corticosteroid general. 

r ^,^^^^^^oterap^a^( f izio-balneomecanotorapia ) 

- g i na st ic a medicală 

- masaj medi cal - ambele foarte importante pentru 
viitorul articulaţiei afectate. 

Principii : 

- momentu l începerii tratamentului : cînd aspec tul 
clinic şi biologic arată stingerea procesului evolutiv 

- să fie făcută progresiv - la început miţcări pa— 

sibc, foarte mici ca" am- 
ploare şi durată scurtă 
apoi aceleaşi mişcări, 
dar active... pînă la 
gimnastica în picioare. 

Sanatoriul Tekirghiol - tratează artrita reumatoidă. 

0 greşală foarte mare a trimite prematur copiii 
0 curo -« recomandăm plecarea la cura decît în momentul 
cînd procesul de boală este totalmente stins. Copilul să aibă 
un regim de viaţă sanatorială - cu supraveghere medicală 
s ti ictă şi continuă + \/SH (pinii la urmă cel mai sensibil 
test de urmărire a evolutivitjaţii) . 

a rtrita monoasrticulară po ate fi uşor confundată 
c u o mono ar otita tuberculoasă - puţind ajunge tardiv la tra- 
tament specific pentru artrita reumatoidă. In aceste cazuri, 
rezuloa bele tratamentului sînt mult mai slabe şi sechelele 
definitive mai frecvente. 

Si in aceste cazuri, trata mentul chirur gical - 
ortopedic este indi cat numai in momentul în care tabloul cli- 
nic şi biologic al bolii este stins. 


/- t y e. p v 


27/268 


i te Matos_j)i s e ia i ga t ^ G ut f 

Interpretat la început ca o „oală dermatologica 
Etiologia - idem colagenoze. 

subst . A “ at °“ le Pat ° l0Sloă " a ^nerescon t â_fi brlj) o i n 1 a 
s S î !a tan v _e_i^u5d a me 5 ţ ale a _j^ lul coaiuacti ^ 

drome. — ' “> ™i W,. 

Diferenţa faţă de artrită reumatoidă şl alte colege- 
no “ e constă în următoarele j 

- - are un debuţmui ţ ml aeut . mal bruta1 

- există cel mai frecvent febră mare 

- de la început tabloul clinic este foarte 
variat, cu c el puţin 2 sindrome . 

•^upuc cronic nu se în+-vir^ 0 +- . . 

se mtilaeşte niciodată l a copil 

-aindron^r «eul» - estepo planul a i a. lM f 
mai “ u “ sindrom de poliartralgie- f^ te l “ 

Ş1 Edificări obiective articulare. 

, p . ou a u 
91 imensitatea foarte redusă . 

- sindromul^, foarte puţin^reg^nt. 

^ Sindr omul cutan at - este aproape xn toate cazurile 

prezen t sub dife .riw^ clinice şi diferite localisări - 

ue cele mai multe oi*i î m >,nx ~ , 

„ “ hra01 “ â «npgcte le alerţilor 

— ioarte lu^ace 

■ - - *& & *a . a au hj g » e m« e ' m aouI6-TT SP „r ^r?g— 

trunciu sau f»ţe^e i rtenşori 1 _ale^, brelor> j 

e,„, , ^ ' •tsssfilJSriili:»* - 

,.zr:. — • “ •••-* — 


1 


28/26 


» 28 

« 

In artrita reumataidă sindromul cutanat apare des- 
tul de rar sub forma de eriteme : - maculare 

nepruriginoase 
fuga ce 

mai puţin intense 
mai puţin diseminate. 

In T.'fîQ - visceralizarea este mult mai precoce 
decît în A.R. - producîndu-se de la prima manifestare clinică, 
deci, din momentul în care boala a început să evolueze , de 
unde şi denumirea de " polivisceriţă lupicn tl . 

-+■ Sindromul cardio- vascular - constant . masiv şi 

f — r — — ’ * ' 

f oarte grav - este pe primul plan, fiind prezent aproape în 
special la cord şi mai puţin vasele. Pot fi afectate toate 
trei foiţe ale cordului, endo-m io- pericardită , putînd exista 
o adevărată pancardită. 

Leziunile sînt foarte g reu reversibile - în special 
cele de en docard ită, urmează miocardita, apoi pericardita - 
cea mai rapid reversibilă, ajungîndu-se excepţional la peri- 
cardită constrictivă) . 

P rez en ţa endocardite i + e riteme f una c e + p oliartral- 
gîi + temperatura + d ebut acu t - ar tenta spre diagnosticul 
de R3S. 

\ 

Diagnosticul diferenţial : va ţine cont şi de alte 

sindrome . 

% 

U - Sgcho Această endocardită lupică a fost descrisă mai recent 
la adult — ea putînd e volu a un timp independen t; ulterior 

apârînd şi alte semne caracteristice de boală. Acesta este 

si ndromu l Libman-Sac hs. 

Această endocardită este pe primul plan al tabloului 
clinic nu numai prin frecvenţa mare şi constanţă, ci şi prin 
faptul că de gravitatea ei depinde prognosticul bolii - la 


copil putîndu-se ajunge la deces prin insuficienţa cardiacă 
ireversibilă. 

Cu c it copilul este mai mic, afectarea cordulu i 

> j e ste taai frecventa, încît o insuficienţă cardiacă cu sufluri 

cardiace + eventual altă simptomatologie — ne vom gîndi în 

iprimul rînd la LUD. 

' 

fcC l i efropatia lup ic a. - cu diverse grade de exprimare ; 
m * în unele o p roteinurie sau hematurie 
- alteori, ea poate domina tabloul clinic - cu 
creşt erea 5 ?» arteriale şi toată simptomatologie de glomerulo- 
— n efrită subacută spre cronică , sau în alte cazuri - d’emblde; 
un adevărat sindrom nefrotic (practic un sindrom de nefrită — 
nefroză) . 


I u^o£ic e nefropatie cu evo luţie atipică, ce nu 
r ăsputiae la tratamentul obişnuit , şi în orice sindrom de ne— 
frită-nefroză - mai ales - asociat cu simptome şi din partea 
a ltui organ - trebuie verificată posibilitatea existenţei 
unui LED. 


X Sindromul pulmonar - ca în toate colagenozele : 

— i nfiltraţii int erstiţiale 

p leurez ie - în special cu lic hid în marea cav itate 

X He patopatia — sindrom foarte constant întîlnit şi 

de multe ori precoce - uneori c hiar iniţial. La adult - femei 

în special - se descrie o formă particulară — care are ca unică 

manifestare clinică - o pex*ioadă lungă de evoluţie, numai o 

h epati tă cronică e volutiva — denumită hepatita lupică. 

y Jâp lenomegalia - poate evolua la fel, deşi mult mai 

rar - uneor i chiar şi hiperspleni sm. 

X Sindromul nervos central - cu o gama întinsă de 

expresii clinice - nu domină tabloul clinic 

nu dă sechele 
hu este constant- 


3o 


y\ Sindromul ocular : - ^ foar te rar întîlnit 

- au a re importanţa din A,R, 

X oimirouiul hematologic | ftf-UuZ 

- f oarte rar întîlnit în celelalte colagenoze 

- cuprinde toate 3 liniil e 

# un grad de anemie există ca în orice inflamaţie 


cronica. 


- datorită proceselor imunologice dan organism pot să existe adevărate anemii hemolitice autoimune; 


In orice a nemie hemolitică de instalare acută , mai 
ales asociată cu alte sindrome - la care nu se găseşte o altă 


cauză mai frecventă, trebuie să căutam şi etiologia lupică, 

$ leucopenie - în marea majoritate a cazurilor, 
chiar şi în cazurile unde nu avem splenomegalie cu eventual 
hipersplenism. Această leucopenie este con trată tendinţei la 
leucocitoză din celelalte colagenoze, 

c Trombocitopenie - este aproape p arte integra ntă 
din tabloul hematologic al bolii. Uneori, poate fi aşa de im- 
portantă, încît duce la sindromul de diateză hemoragică. 


In orice sindrom de diateză hemoragică cu trombo- 


citopenie se va căuta eventuala prezenţă a unui substrat lupic, 


mai ales cînd avem asocierea şi a altor sindrome. 


fc 1 :-t ab$oul clinic foarte polimorf de la început 
- poliviscerita de la debut 
Polimorfismul sugerează d’embl^e dia gnosticul de LED 

jl - în sindromele me nţi onate mai sus este disolut obligatoriu 


să se elimine etiologia lupică ; 
y t pronosticul L£g) este le gat în special de 2 sindrome : ^ 
■q sindromul cardiac - insuficie nţa cardiacă; 


31/2TO- 


31 

9 sindromul renal - n efropatie lup i-că. Această odată 
apăruta, are — i ndife rent de tratamen t — o evoluţie ireversibil 
lă ducînd la deces prin insuficienţa cardiacă. 

De aceea , c opilul cu LUD — trebuie investigat 

* pentru a surprinde cit mai precoce debutul unei 
nefropatii , pentru că stadiile iniţiale pot fi influen ţate cu 
c orticosteroizi şi antipaludice de s inteză. 

— Dacă nefropatiile evoluează - cu apariţia T.A ./ gro- 
te inuria masivă - se recomandă încercarea tratamentului cu 
imunosupresoar e . 

^l^G^^ţ^cul de LEU se bazează — pe lingă tabloul 
clini c şi de la borator - şi pe fenomenul LE - in vitro - 
Dar • 

- nu orice LE are în vitro fenomen LE 

*" iniomeauna reco ltarea sîngelui pentru fenomene 
Lu trebuie f ăcută î nainte de instituirea tratamentu lui cu 
hormoni C.S.R.; 

— ţesuturile mai păstrează mncă un timp de la înce- 
putul tratamentului cu corticosteroizi celule lupice, dintre 
ele cel mai uşor afesorbabil este măduva osoasă, d eci se vor 
c ere celule lupi ce in jpunc ţie medula ră • 

I ^Scler^^rmia^şI^ Per matomiozi ta j 

Atît în sclerodermie cît şi în dermatomiozită : 

- sind rom articular 

- sindrom muscular : — prezent 

h ipo trof i a şi vagă impotenţă 
musculară în sclerodermie 

- i ntensă hipotrof ia şi impo- 
tenţa musculară in jfiermăuo— 
miozita ; 


I 
32 


X sindromul osos - p recoce şi p regnant în_sclero- 
deraie - cu aceleaşi modificări radiologice, 

- în der matomi oz ită este ma i discret 

X s indromul cutanat - este pe primul plan al tablou- 
lui clinic - în sclerodermie. este constant* 

— în dermatomiozită pot fi forme în care sa lip — 
sească sindromul cutanat = pojlimi ozi tă. 

^ A fectarea cutanată în sclerodermie este - de cele 
mai multe ori - universală şi cu totul particulară; 

m atr ofi a straturilor superficial e ale tegumentelor 

- care apar subţiri ca o foaie de h îrtie, însoţită de o indu - 
r are extraordinară a ţesuturilor sub jacent e,pînă la indurare 
lemnoasa^, această ducînd la impotenţa funcţională, uneori 
t otală e me mbrul ui s au segmentului cuprins (deci, nu pentru 
că ar avea dureri). 

oînt şi forme de s clerodermie localizate — în benz i 

- ce alternează cu tegumente absolut indemne (rară la copil). 

• O altă formă care pune probleme de diagnostic dife- 
renţial este sclerodermie edematoasă, unde avea atrofie con- 
stantă, dar în locul indur aţiei subcutanate avem edem — care 
face ca diagnosticul să fio mai dificil. 

Aces t si nor om su b cutanat determină prog no s t i c u 1 
f uncţi onal şi pînă la urmă vital al bolnavului. 

Ga o consecinţă : - muşchii se atrofiază 

- a rticulaţiile îşi pierd mobi- 
litate, putîndu-se ca în momentul în care sindromul cutanat 
cedează, impotenţa funcţională să persiste. 

X In dermatomiozită - sindromul cutanat nu este de 
» — — ■ — 

gravitatea şi semnificaţia celui din sclerodermie. 

Ga expresie clinică : 33 


33/268 


- erupţie maculo-papuloasă , eritematoasă neregulat 
repartiz ată pe trunchi şi pe faţ ă, dar faţă dispoziţia siste- 
matizată did LED. 

- nu influenţează diagnosticul bolii. 

^ Sindromul muscular - Afectarea inflama tor ie a muş- 
chiului, care constă într— o hipotonie musculară impresionantă 
a segmentului afectat (la copil poate fi generalizată) şi sen- 
zaţia de durere = hipotonie dureroasă. 

Pot fi afecta ţi n nuşchii stri aţi (încît în multe 
cazuri boala sa. se manifeste printr— o dijgp nee impresionantă — 
l, s inemateria ,> ( cord- pulmoni- neafectaţi, dat orită prinderii 
m usculaturii respirat orii ; 

- alteori domină disf agia - pînă la alimentarea per 
orală imposibilă - cu necesitatea alimentării parenterale. 

^ Afectarea viscerală poate fi pre zentă în ambele 
boli de la prima manifestare clinică : 

s indrom cardio vascula r 

- în sff Ier o derm i e - p ericard ită, mai mult ug&a tă 

miocardită 

■ 

nu este endocardită 

- î n derm atomiozită - pericard ită mai mult exsudat ivă 

- miocardită - foarte frecvent 

\ în sipdrom vascular afectează vasele mici , poate 
fi generalizat , şi poate da, în special în sclerodermie, ade- 
vărat ^sind£om_He^nauo_ sau o nefrouatie. 

X" s indrom p 1 e ur o -p uimo nar - prezent în ambele , ca 

în toate colagenozele , 

X n efropatiile - sînt lya i rare şi nu de gravitatea 
celei de im- cu excepţia pentru s clerndftr mi p . 


34/268 


34 - 

^ sindrom digestiv , 

- în dermatomiozită - disfa gia prin pierderea 
musculaturii esofagiene, 

- în sclerodermie - leziuni de atrofie şi indura - 

*—• * • 

ţ ie subjacent ă poate exista şi la nivelul unora din segmentele 
tubului digestiv - pînă la o prindere generalizată a lui, cu 
absehţa totală a peri sta lti staulul . 

Deci, obligatoriu ; 

- examenul r adiologie al tubului digestiv pentru 
oricare copil cu sclerodermie, 

- acesta ne va arăta de ce o constipaţie rebelă şi 
| tenace + imposibilitatea de alimentare, urmată de regurgita- 

4 

ţie trebuie să ne facă să ne gîndirn şi la sc le rod ermie (cu 

localiza rea primară l a mucoa se)» 

In sclerodermie, acelaşi proces patologic poate 

avea loc şi la nivelul căilor urinare, ducînd la perturbare 
^ - ■ ■ 

în eliminar e + stază ,care duce la infecţia supr a a dăuga tă , 

deci în sclerodermie, urmează a se căuta infecţia urinară + 

■ examen radiologie al căilor urinare. Urocultura şi examenul 

de urină trebuiesc făcute periodic. 

| - — 

V Sindromul nervos mai pugin frecvent şi de mai 
mică importanţă în scl erodermie - poate fi , în unele cazuri, 
de Dermatomiozită p regnant prin prinderea nervilor p eriferici, 
ducînd la pa rali zii , măduva spinării sau creerul. 

Deci, p rezenţa unui sindrom neurologic neunitar, 
a sociat cu încă un sindrom = ne vom gîndi sţi la dermato- 
mioz ită. 

-/ sindromul ocular - în special în d ermatomiozi tă 
nu este prea frecvent; d^cît dacă este prinsă şi musculatura 
globilor oculari. 


35 


- în sclerodermie - prin modificările pleopelor - 
P ot leziuni secundare prin lipsa de închidere a pleoapelor - 
u scă ciunea corneei — — ulcer cornean. 

^£^££^^^1^ celor 2 colagenoze este sugerat de 
^ s_sfouI clinic şi este confirmat prin examenul anatomo- pato- 
logic a l p roduselor de biopsie- recoltate din ţesu tul celular 
mai afec tat, 

- Sclerodermia - ţesutul subcutanat şi cutanat din 
zona cu leziuni. 

— în dermatomiozită — biopsie cutano— musculară, 
într-un teritoriu cu leziuni musculare caracteristice. 

Tratament 

~ le plus fa ga de* tratj mentu l gen eral al col agenoze— 

se adaugaf tratamentul simptomatic al sindromului care ame— 

ninţă viaţa ; nutriţia parenterală. 

-** -■ 

In toate carurile de dermatomiozită - se vor că uta 
procesele malign e - din explorarea radiologică a scheletului, 
a tubului digestiv, a aparatului urinar etc. 

G orticoterapia - în dermatomiozită - este o terapie 

de urgenţă. 

Diagnosticul diferenţial — între polimiozită şi res— 
t ul miopatiilo r^ c u hipotonia mus culară importantă. 
j PeriaJ^ 

Sc caracterizează prin localizarea predominentă. şi 

la copil universala de la început — la nivelul arteriolelor — de unde un polim orfism accentuat al tabloului o linic - de la 
deb utul bolii - prin imposibilitatea afectării oricărui organ. 


56 


36/268 


la început abem mai multe sindrome intricate : 

- sindro mul articul ar - mai mult aitralgii 
~ s indromul muscu lar = p oate sa existe 

- " osos « »» 

2 

” " c utanat — eritem necaracteristic 

Gravitatea tabloului clinic este dată de afectarea 
vi sc era lor - o adevărată viscerită , ca în LED» 


Tabloul este dominat prin constanţă, gravitatea şi 

determinarea prognosticului de 2 sindrome a cardiovascular 

\ renal 

K sia^r omul renal - nu are nici un f el de parti culari- 
t a te cl inica, ce are să-l_dif erenţieze d e ce l din lupus - 
este la a- el de precoce şi cu aceiaşi ev olutivita te spre insu- 

ucienţa rebglu deces . Aspectul poate fi de # g lomerul o - 

nexrioă acută sau cronică , sau de sindrom de # nefrită-nefroză. 

Nefro patiile colagenozelor sînt cele mai grave 
nefropatii din patologia copi lului î ! 

X ~ sindro mul cardio vascula r este constant ca parte 
componentă a tabloului clinic al bolii, 

, ~ pericardi ta - e xsuuativ ă cel -mai des, 

- miocardită 

- alterarea v aselor mari - care dă o simptomato- 


logie clinică foarte înşelătoare, putînd da o confuzie de coar- 
c ta ţie de aortă. 

l ^_2£Î£g_bipertensiune arterială la c opil trebuie 

sa rie luata în considera ţie şi per ic^rfeta nedoasă. 

1,10 » diagnosticul de periarterită nodoasă este 
sugerat în ^ momentul în care se instalează hipo tensiune arte- 
rială. 


Dintre colagenoze - este boala cu cel mai greu dlag -r 


37/268 


37 

nostie , avînd cea ma i lungă perioadă de la debut pînă la pre- 
cizarea diagnosticului. 

Probabil din această cauză tratamentul insituit 

Q00g 

este absolut; ineficace - şi în prezent ce este de dorit - 
ar xi măcar precizarea diagnosticului intra vitam. 

Ins uccesul terapeuti c^ s-ar putea datora diagnostică- 
rii^ta rdive Şj de ci unui tratament tardi v . j 

I n ultimul timp ş- a u descris cazuri de boală la suga ri 
Tendinţa actuală este de înlocuirea termenu lui 
per iar teri ta nodoasă cu cel de '^panarţerită^odoa^ 1 ', pentru că 
leziunea nu est e localiz ată în jurul va selor artef iale , ,ci în 

însăşi ţj oro t o 1 o artoriololor. De la încenut sînt prinse t na t. 
arterio lele. 

Uste numită " nodoasă » pentru că tbbloul clinic patog- 

nomonic^este^caracterizat^pe^lîngă^a'fecţarea^arteriolelor -~şi 

P£ÎÎL a P ari g l a “no* nodozităţi cutan ate , - nedur er oase 

~ “ ^ara uioo if jcarea 

tegumentelor supra- 
ja cente. 

- diseminat e de-a lungul 
vaselor sa ngu i ne 

Aceste nodozităţi apar numai după o perioadă lungă 
de evoluţie. 

La copil - în marea majoritate a cazurilor - de pan 
arterita - nu_ aveui sindrom noap ş, argument în plus care ex- 
plică diagnosticul diferenţial tardiv. 

Artr i tjr eu met o i dă are aceleaşi fel de noduli , dar 

cu^o_cu__totul_alţă dispoziţie - î n_ jurul ar ti cula ţ ii lorTfec- 

tate - aparînd şi aici după o peri^Iă^Tl^ngă de evoluţie^ 
a bolii. 

Cazurile descrise pînă în prezent la sugar - au 
fost diagnosticate numai la necropsie- 


38/268 


38 


tabloul clinic este complet** atipic - 0 parte are 

oa unică manifestare clinică o . eUtoli. acu tă . altele au fost 

diagnosticate (cele mai multe) intra vitam ca sindrom encefa- 
litic. ~~ 

T — ■ " U ^ ari1 m i l i ~ cu^asoensi une febril ă, la care 
du^erioad^dejaten ^u^nou episod febril oar T^T^ 
pinăja^hiperpir^le, cu alterarea stării generale pină la 
coma ♦ donvulşi^tcnico-clonice L genera liza te 9 i deces ân 

crteva ore ('h^ore^ deoarece feno menele clinice nu cede ază 
la a bsolut nici uu jtra t a me n t . 

la necropsie se constată leziuni caracteristice de 
panarterită nodoasă la nivelul tuturor arteriolelor. 

Mu s-au găsit la nici unul din cazuri nici un fel 
de leziuni la nivelul vaselor sanguine ale encefalului, nici 
de encefalită, nici de panarterită. (*? ) 

Mintre toate colagenozele - panarterita este boala 
oare rn momentul apariţiei - manifestările clinice evoluează 
deoa de cîteva luni, iar tabloul clinic este cu totul şi cu 

! 0tUl faPt — «* -i treacă un interval de 

pln . ^ a - P rec f zarea diag nosticului- 


Sindromul Wissler g^.nni - | 
oubsepsis hiperergica (alergica) 

Clinic sg caracterizează prin * 

- oiuar ou febra. - de aspeotul febre . sept . oe 

- debut acut 

~ V^vf - 1 copiîulSi aZă Starea generală 


a 


“ f jgi_gSlic 3ţie infe ătloasă, n u 
ce|fjză ia nici un fel de antibio- 


39/268 


39 


- nici în continuare nu apare 
nici un focar infecţios -toate 
Culturile fiind negative: uro- 

copro .iiemo-medulo-bilicultura 
(de unde şi numele de subsepsis) 

- Alei’gica (Wissler) sau hiperergica (Fanconi) pen- 

trucă de cele mai multe ori p e lînga această stare septicemică 

mai ex istă i 1 şau 2 sindroame de colagenoză; 

1 1 - sindromul cutanat - eritem cutanat ne sp ecific , 

' extrem de fugace şi mob il 

J) ~ sindrom articular - p oliartral^i i nu există 
/ poliartrita) 

^-au mai descris : 

H - pleurezii fugace 

5. - per ic ar di te fugace 

C - tulbur ări digedtive fugace 

bi^ol^gic — se însoţeşte de testele nespecifice de ipflamaţie 

pozitive : VSH crescu t 

f ibrinogenul +■ 

alfa 2 globulinele +■ 

leucocltoză - uneori foarte mare 

pînă la 5 oyooo -bo.oo o cu procent 

mare de n eutrof ile 

eozinofile de importanţă variabilă 

PflKWta carac 't er al bolii este begninitatea . 

V b’ste singura colagenoza care se vipdecă î ntotdeauna 
cel mai frecvent după primul puseu, şi fără nici q seche lă. 
T>r. - reacţionează spectacular după administrarea de 

9 • •• ' - ^ ~ 2—3 zile febra cedează şi starea generală 

■ 

se ameliorează, iar tabloul biologic se normalizează într— un 
timp record. 

Observaţie- după ce s-a ajuns la vindecare completă 
a sindromului, după o perioadă_de ti mp la 3-5 ani* copilul 


40/268 


l ' \ \ 


; face o arterită reumaiboidă adevărată* A 

' ^ • 1 - ' ' - - 1 • • . 

.s 


T, »\ >- 


3 pune problema î: 


. ^ ' • iV * k \ ~ k *J j l| \ i • ^ T | 

- daca .sindromul Wissler Fanconi exista cu adevărat ? 


\ i 

- i V TH 

r'.'l i -V'HftU 


sini- ,i feluri do sipdroame acievărot 

unul care se trans- 
formă în artrita 
reumatoidă 


fr - vSw> 


- dacă sindromul ‘"issler ^.anconi nu este doar o 
* 

f or mă a lin i c ă fflaî_ atipică şi mai particulară de debut a artri— 
ţel reuma toidef -’ " \ 

. * TT* » * “Ţ 

Concluzii —* . - - 


-j i — . 

- sindromul există 


y - în uncie. cazuri sindromul Wissler Fanconi nu 

- A>r "'■< ar- » •, 

. este altceva decît o formă de debut atipică a artritei reuma— 


to ide. 


De gj * punem di agn osticul de sindrom Wissler Fanc oni 
~ au ^pierdem din vedere copi lulşj îl chemăm la- 
con arol perio dic clinic şi^ biologic timp. de cel puţin 3-5 


ani. 


— dacă în acest interval nu se mai produce nici 

' . 5 * ?v \ ■» ■ **' i ] 

o modificare, îl sepatem din evi-den ţa cu diagnosticul de 
sindrom Wissler Fanconi. 


' «vi 


1 î ->• 4 ;Y rl| 


r { 
.JJ* j\ ^ { J O SuiM! 

, v mj ' ' • v, iy v J -O 

.j^cf 3. *1. 7 

. ; r«..i t±) iJ 

:>vjnO j» .itv*» ^ 

fJ 


.d £r; • v 


• -U ie <>••' \ 

' • , . 

fi • p- ■_ 

f jrt U*t .-h/U ; -V - 


- ■ \K f 


♦ >> , • * 


, , * xjf ^ > 1 AkW v *{ i n 

w * I % ^ 


.■£ .W. * ’ 
41/268 
atu t£bc 

\t f h> 2 ftjt j y 

iCit* ■> jP'Q*. Qmu&zuia cJkutOi p 
Letits k yCpJţr)uo±. btrffyiz, 

K s, \ 1 Lu+t'h 

,- ; ' 3 a. yu< 


^|U^/^tZwlrr'«- Gfijf JiQin naJh'ti&f ' 

" w UJck 

j f\£lti*> ( b£cu 

Jjfcft’ ^cxoJwt ţ fa ^ 

— — - (iz^ ywxM^i^ cv 

- A 


*•— O v r ~~ , /) 

Ctv(\;r^c j ch^*k\i 

Xo * {" tLu/ wfa- 


Pitlh \* Uuu f 9 ^ *- ^ , 

-^ c *' 5 r C Ct'VM tâ (L I (h 

{ <fek 

'|vtVu‘i»' TVUflu^ - JU 

Iţi- /V’l uVuo,- Vu. k utrt^ r - u Iu/- Uvuc 


tuf; * rnC^&Y A' > ţ"« 0. Mueh'c ) 

^ <t‘TpVAt«J^hjr- Aţa K?(a*pca u. jptuffîc 

ii /LCufcv' lu« -^£xkT ) 

. fl L<rîJUCcţ j U^i^c‘e^ ' 

Cttt\ p^Jiu h'tcliTL 

^ IUCi j^cn \cVÂjl\ju U^CfT^uir 
' C *#-4 Wr fo CCt^i 

U. icrtcţu Uxv'v . . 

^ ^jljtbîU cU fcrT+t* 

** texul Mc. a ut M/uyi'ui, 

©tcaUi^t TÂtece 

r ie u£i Pi H*V ciu|>» c -tiiLUfrcu, cdjjdfc arm CUu 

-Jstuuhtc = ileputuj yudclu. w‘ 'i+fAteu* / Mc 
'Vu . < ^64 w tMţHun *uZj 4 in — Kt i^ctzl^T Uc< 

1 vu «/*?(' lu OtpkGUup, u. tC fa. ymti — T<rVc.' i±~t-Co/u^' 


'^Sw/ţfctfe 


ITHavu'hc 


liKUJ)WM 7 

. -*. 4*1 


J 2 /iJ ftiCt\î}A % Mi ] 


E Ţ -fotrf 
v 7 jT 42/268 


E't't cifric». jhV ■ 

I f I . v v +v \ *) i/ <n»V' 'k£Ce«*tC>c<^*- r 

fl/i • ^U/ftâtoC „ fru UOAj , ifo VjwtiC' / ' J 

^ \>) <hj&uk ’ du f 

(r l'i-M^* X oft* l'urf- htuj^tk , 

A -uţ^k : 

— 'Yu'ttry^ inudtîjdh 

cta . y . \ (Ajmf V fV ? 

— (le *,m, >•;-> «$Şc 

— friM ţirWHK }\-£loc (M~ ^dutn*K12u* . 

3 — \uXf. Ci'rCo^t^uŢ - l'yKu'W^ huci Hu^- 

— lP £Aa’ C ' c^f" • 

— ^M/). ? 

c, — 1 Cifc< — -* MU< (Ut/ fa i fa) 


t .— 1 ^ KCe^rcrfu — -* ( fj ^ fa f fa ) 

- f W Zl XCOuoCyya^ , \J Ql(la iA^V u. . 

E _ Wtt-c — —* s^' 

| .1 * . • _ J,’ p &* I Ima&iTVu , îfctu “g*. 

'r&do.cău -± vvkA'c*, ţK ^ / V‘ 

C. A^'a '- M^TkU*, «“&/»• '^t Xf€ ^ u ^ 

C . Ux< CvluZu. z zdUiM.^ vucXhui , 1/uiUiu* iyidi<fo/~^ '^ " < -^^' 

\$rtşfâîît- ^^- vJLjL n»L»e < tr\ , . 

. . - frM'ţrCt luJjii ft *& * QtA'tiLe TujA • 0y 

' ^ - tatf-fovi**. , I rv4ţf 

<. s ,. T^^kSL »LWwU^' 

_ - L » . A*— Vldr* C l**-) 

I CaajC- » 


f^.cOW 43/268 


|o^t* 


l 14 'Vu. 


| vfojlt ( ^3 ) ^ttuuoJkLr $ÎLfh 

+■ Ct w-fo- ' fit Cum • 

Ţ>i^ ceri i' tm'c - ‘rkyw ^ izrfiuMjjf ■ 

' ~~p^ _ 1^,2* ^chaX^A. ( u< ^ u<‘ >w )w >»y) 

- ^ 

H Jtu.- > “ “ / 

£)tr^t 'TiA/XAi, £ u7 cq^umAl >e^utulXy 

Ziuiu - JC'rvy ,/**) °i* 
ij Vum - 1 L v^/^' 

£ _ Otr^OTi/ Cţ 4- yniOQuXu ( ' \^^LaTlL ; 

\V W^Uo , ' MMOcb'rf Au^iŢrQAtM-' 

Kubb u Ctfjilu (dui fu*' (u^^SăTT' 

bm^TA - ^ ^ *** 

^ Wn^ 

r&îCtu' \ Wutu - / uia^. 

n5TwS^) k££f_<^ 

v __ o^i£^(rrr7^ 

* s, v. r ^ ^ k 3 ^ 7 ? ' 

u cKH; ^erf^-W^T^ *** * 

Ur 


'-AJ (J r-y 

« l Cf Sti 5& ^ 

x W«t fi Kc 

v Tarf • Cm | Yiuu^r kn^ru/yiv~C' 

'QstfjM • luf^Lcj^ipA'c ljJsiC<M^ c 

1 t\L)IU ~f^ v -Awcy^/^' 44/268 


te Ham' a. 

\ 

b e£ (fa Unte 
(T-ym^ 


: C / 03A1) nt - •**■& , c« _ 

— 1 yi. "YvtrO TvmCv 

« e / ^k ( "^9 

a) luy^l^-Vu 

/ >cwte7 ' # kA “-- r 1 

/ ’^iocYt'- «XrwUMittC 
I . 

ri«c< \ -=— 

1 /y\&bt&ttfci\i<C 


- ImMuu'u* ^ţn' < $l 


1 2 (Tt# YtnO%S tu ^ JpiinaM ~l ^ <J& 

IlUjACiL' tu TT cutii 'ff \ od • 


lUct» K f' y lU^j-Cuyi'VA — I **cIl'-Coc~ 

'YW'VU't/1 ' \~^>*/ v ^ dj tiL* jcui to^yu^ui > ’V • IrUUu^i 


nzicaL: / Cu tn 'Kîtat 6t' UAjA.(jULCqfk. **■ ir\ 2o\ 

ŢKTX"o Stob-ry-VcS). 45/268 


fN^c) ^ (^a) 


/Vl^»v>vi"f^ 


// 


l^*f-XnMt\\'(f 

C c °ţu'r\«') I 46/268 

~~ ^ ' C '\M~jL* 1 tuu, ‘fr&h 

— b’io» y*? Jj -lV- & 

\ zhjbu - Mrtk/. 


Im' *“ 12"^ I tJiruh'^Utlyc*^ 


f S \^C Z - tyţMU ' 3 CUM * 

F P^,. u-~ ' ss 

*r \Asj- ' ^'j- " — ' ^ ^ av^to ^f-lub^CP 

o v iuo- V^e^'on 

li (W av«* eîfrirv «*uSw *“ 

Jjfc g^^itiu'V 

Top. ,i 


,,tbl “ , 

( Gf> ^)- feijf - (•f i iMpo* * 

V' J j-Gvi>'Ov? 

faţfc' (îTTT 

/_* 5-^ 


ii Tu -- 3-£>- 

^ , V ■• *r 

/ j. ft <5- 2** " ‘ 
7 


Vsn - 7 

ţf bw-y» — V *-j- ’/• 

A-Cu, - ^y- , | 

7-to- sg 

^ faXL~.l%- | 1 >~+' / 1 - v " 

,g -£^y- 

* UW - ^ -? An 

h'iA)Uw** — 9<SX Tio 


hv 

6$o ■ 47/268 ah- 


- *^/oo - ^ 

K V 1*4 f R- j?" 0 ** I? | ^ . X / W4.7 

(\l Wijy / (#u.<b . Uufet -C__ 

T AtfJ^ H- - 6 - 7 ^ - \ V**' / 

— ljL z lo-Pjv IC&v 

Cil - ■ 


ŞfcJl'b ^fi,\u<ţu.â~ 
/ Gh 4 *Io- 


v )rt (Aivy^ 
frJL — kw muu w'uu'c 


\A 


fa H ^ " 

TtSul ivw , T«ţ' ^ 49/268 


O • “T 
eh a^j) * '*Uruo*( 

-/u^-'V’ ^ Um ydauu* 


1^1 

IjXux \dn'U *AJUzf 


foiu-k ^-u- «<HW ^ J ţuyi. y* ^ j ' 


w 


CCl^l Pf 


rs 

O 


ip^- ^f- 

V- y- lemWi^' ^ ' 

iwt^ H“- ( ? -s; 


kl 


cXĂ IM * * 1/7 

(yţiA>c* cca'^ ' y@nJ-*‘~ CftV CteCtî^ 
~ l>9 ^ JjuAl' 


^ŢlyC^ ŢsQUA^ — 

fV , * n kn£ Y<* - /^ k 
EpC- o. b^ttc 

— ' w^as-f^ 

(P-Ci - (rtfv$o-> — '^ u 

J Xc Sf - 1^*1^ 
Ivv^ K^ u _ ri. " , 

:f . nju.XnXrS) 4^ J*'** t; V; ,îtf j ^ ’ 


r& itâxz «w 
i P)- Wu^<_ ■ -f y y ^ 
ASLo ■ ~ ^ 1/ 

A-f • luu-c £ — ^~I % rMA f 


'"/<? — ^ ^ X”^ 


■h 

H, A. 


- f Ml ... . 'fy^j- 

crr# te -> a 

^Siiî^Li^ • * - Ar - Af 

ov i 

>r — - 

X - . T\ /|<CO “A" - ' ' • ■ 

^y- un< ic*‘ ^ , u .r 3 ;. f _ 

v AW- ' ‘ dsO~) db >y -~- ~ 

' SfJ •- $Jbuc*^uZ'[J~ 1-^* tT** * 

T<*wj^ct:^ '7;^ x 

y cl -Z^f Ţ£'‘ 

lUWw-uw-t-.. L — 

^ ,0 jU /&» 

Ifrtu/} - LtTU LtC^c, . [q^\ / — 


~2~0-f&XT^ 
\3- V^p. 
Ihh 


W' ' 51/268 


‘\kvLU. 
T'f n g 

'- IT 1 - 


Jj 1 


/•o# 


16. 


1 


v_,- 

O^Jt-cuoi- Ur^Uon^ 

I V3* — >/ ' 

K r ~ Z3 
C* - >(o 
CC j 0 


k»t U^aifc^ .. 5 cJU %>• . 

jk+f 


|VPtc.~VtWa -- V' ^ T °'°° ^7” "f" = ^ 

\i\--ws- 

— tWk. ‘U. ^ULUis<__. oC | ^7 /^' 

,' <*~7 -ţ>. 

1- pf, 

- rjlr/Lfr 

T/i« 

^ {gV^ ’/t 

bl ^ 

c aut,- yu^Mvv, ' =■ ^ ^ f* 6 ^ 

" K ^6 6 (i^> ^ 

_ ^*0£L .— N* 

- <^Y- |iMJ&« - - 

0 ^ . x~?rTm/\ J * 


P<jV 

e^\rvt) -Vvoau^u — A i , 

_ yV* \jl^oXv c ^ ' A 


PP-Pt ui^VfY) 
H (c fpcc/-' 52/268 


0 ' t^U*’*" 4 **' 

r / CLC %a<m Ux <\ 

n YYl^n>ţAA^ ~ )ui ^' ^ 

-Î 3 ^^ ’ bUUMU^C'-- 

1 U.W. x|X^C ' 

-*- M . .ftjku^- VldoCeJkxv Clr^ 0< t^£/ 

** A^^ 

*■ f^> ti^x-o cJTtk-- 


I U/m/ > cut ^V f « 
yd^utu (Xsyftcfcr' * 53/268 

^ 1 i 

- g v ia- du xtV 
__ unx cjfe.Jn' ^ a OnU^- 
_ &r(A^u{rvU 
— | IrhU" cii l/u>^tXtX<- 


AxX/^i U' u ^' 


(^j\\*Y \AfSXf) 


t qQrw.L.ar^ clu^W 

- J 4' f 


y'l v.. j 'VJfctuX 


b):^ T ^-" -fc 

— ~Jye.u. &Ww< 


rk 

^ -H-c. # 

- Kf«xv- *^C' i 54/268 


CUy fua- 

fete- iftiţgz r gf 

r-flflKEWMg 1 

1 K*^ ,1 .^w 

T » ../i iW : c ^JUrJu 

u. ^«4 

(Ayujji *' I oAjUin’^Nţ.^ rt Set- 

I ^ 

c . IW^™- < 4 WJ *"' 1 

q.TvnJ-Tf^ *'''*** 

1 


ll^Wr*'»^'*-'' 

'iu.ua.tacu/--v 

>w 4 ^u, 
^ tvtx.V'J* x 


r (H JU'H.pr^cUîtic 

Jir ŢO&jjj ^gţ. C^ VU ) ■}, 

\ { r, ,Ua ^ 

\ - j^J'i 

[^ j 5, 

t f- ^f^ u ? f : 

<-Vfti,uL. L / ' -s / 

:_ yiUjrtolw»- (H# , ^ ; ,T “ I ' W / ' 

•, i 4 -mk^;»'S(W*<- 

'•*. -\~ 

— - rt tr , i$d yJi yv '*-£- 

\V, V/^CviLŢ gg ^v|WU ^XA^mL \ h^rvvyî^ 

i-fiiw..k<k tfwh> r 55/268 56/268 


/. 


djucuu cJh'lu'CJL 


\())0 ţutih'cd JpwfU'V — f)fîh ditth 
a bdctşci > K oOuao^ ^ “f*'" * / j w ' ^ . 

La, ^ 

^{^L-d* , 1 c^4 j-> iU.Ua/ ca^ »“»**' °^ : 

K j^TbU 

( ^\r ,, , \nnJU cnjiu'U ) 

\2 e) J^ L ~ bv^frt. f^wf-c^ T 

au««*v -teb+sfe cavcv - 
4 - vu^Ji U/i^u^ 

2. — <fa wW * lu'fo^t-tuoTy' « . / 
n _ fruW- <& îuhr^'ujud^ Mu**" 
u ~ Vu ^pvwt OA\muC- 

^ ^ * f A o a ! 

^ ti 

— K lAVvoJj^lvi ’ Vyv ' “ tiptil*? ( frJcho -. 1 0.ooo -'■ 
— CvQoX ckuvuu f 7\o—> ?o+) 1,2 C ° / 

2- fi‘u>r« \u^pM~r'\J - c* Valeu' ' du \ V ^Jlţ); 

~ " _ n^ OlAXati'HUU-- [y*u*X*dy~ 

« -y 3 wm% : ^ ' , *^ n '' ^ I 

^ f |//V* . a 57/268 


a- 3~ iiui/ 1/ cL l Uou^~* 'WlLa^ay ~ ^XZX d fxăuuu^uJt*? JU Z 

&| — Od^rA^A * CCt* ' Wţăl'- jUX rtzJj' c,dfCt 

j Cu^L y a , 

b- WsUu Fj«/„ r -t^p^e, 

C- Kfefc sU 'r.Ju'cdb a c,^’ wyiUiicj-Ş <XjtX^JntA*Un . 

Ua 1 i CifiXlAL*»- R-^ dxCi^uAtZ 
ctc «-[>-£ jXţjuA) - 

Lf - SlVkJ CM AttoCC- - 4 o OMtwU k-li-f ^JUofafW 

\/ir- îo'/ a )f(-~ g v •/, -***■*•*?) 

^ |tvTrWW iM- '^ryoţA ux^fc-V >'~^ 

' l™ LuUk-lru™^ 

>u.f^'c (^j, ft-^c 

pfv 

- Sihm ^ 

- frAA&t TTVUfUX - f ^ fjO;> 

- w g J«.]^ I M r-'/f ) Ck 

fi j(L ' Jt ^. w « a 

- (**) *r ^ “ Jr - ^*5.- £ 

_ _ ky AfjttJLjlM urt fet-’V/ *) ^ 0°?° ffiV etv v.*f(. ^ 58/268 


r*.' an .(v ^ oi-j c*_ 
\ 

[wrjj ' O} . \kX-U < 4%Î^Jlu^j') 


3. ' pîtu i/ ^ u/fr*? UJ^o-^oppc^ 

tL )pr t$U ' | ^X<ric4^J^ Cip C. *y - 


j r><3A. '- U-t^Zt^ccCc 


I 'ţWtTTC^ 

fîT'N-M?' r^UXc'LC C n. ^ Y^doo) 

^pz£a ^^uAu.'umL 

0«Jr O^ţx^j^tţXi VtXwTlvC^. 

ctA-tf^ Arh^u^rcs— 

W. \]^cod*x^ — x^ l^) sc^gA^v- u ^fuvh' 


?c «^-4ifWo 


V ■ Nik». 1 - '*&*&■*»&, 

'~ a JyStâ*’ Cn - h** 

vJ fLa.. rW sda*' tes^ 

^ ^ * > l m i [M/w ' 

- -tiîTw ., 

- ScW ««UvOA-d- ^ 
59/268 


(jJVu - Jtf. (ţ^U-y &hoy >l y>>.C ^fufiEcA- 3 . 

‘ ‘ ~ U <^r, "^k 

1\ ŢlujyJ^v-^i oye^^^i£^ ( %j& 
kjJ^T^vUv -adu^u ^JL^ 1 £/.t’ ^ 

vl«r (3-APEf ( ' */ 1 ^ -A / l . '~ 4-/r, f li fi ^ •f" 

^ Lu\. A*J 


^cJfcic , ţ' 1 ^ ^ utc ^ ( _ 

l^cc Jvvvti H 

A0O'O° 0 \ - o. u M^on^ k£facLhri'e\ j 

o îSf i^r 

^ ofc 

L cfcfc>«- Ynu f4iu P^iil =3==-= — -r 1 . jf T-.' 

uvJftM-t ^ oGkî^ M^rr^ K ^ 


Uţ-MI AI *M. j '^LS'^tf'ZZ- 5===jr + p . 

aW-vMMiet'elUMUi Vupa^ru^-^ I w 

^cvysaVi ci. diotu[ui 4-» Ui(-v<. Ce 

cn&P cW- i|>“*J* *cAt^ &&*»/"*♦ 
60/268 
'Um u~ chso(-tî^Ă4. 

• C/U^ta' 64 dtU ~ti h Y CacXc-X- 


H* 


^ LrU. A - ~f~l V ^1 ?/ V t fc L*~'- 

l t l [u V€xt^X~ , ^ 

(W^i 4 W^UmW al 

y^Xj^c ( ukm [|Vu^'ty^ ** jjuu- 

pW ^u' t e >x_*5 

\Wifck ^ K u ^x ’yuj-rrtţ'c ■ 

IW 4 / 

. t ^nr^şri=*»J& 

V uce, v-X^^ 2 ' X" ^ 

« vx M'' ^ c *r X . . 


v,,feu iWJJââ^ * / - ’ ; 

V 5n t- r- 


^~Vui- l"VO V 'UtÂ'X 4 *X 


? Wa. bprfZufr’V l r ' ^ LU V 

Cr tu' fruU ^u_ je^ zl22 %£*& j jg ^ - c kfe - f - 

X‘ ~btuJU ■, Cc*« ^<H- 

Ww3? ^ ^ "* *''“*““* 

0 " IA tu [v‘ U ,W kîfovJL ’ > 6 tt.tl^- , 

(py ţu/'c «Jt puL ( . 

' ' cvCft<s\ o yw^u- • 61/268 


r- 


PvKt^U PwW' *- ctlniJU 

U iuÂu 

. I ULhJ o. becUu'te , 
^ L- f ufri/T ^ (H^ **" 0j^p 4c 

ytMsijL* J 

_ D^ * VrX ^ 

.*<*-«■ KW' 

$ Ci, WJt-UU. IM* ***' 

^ <L,cr -e ^ dc 


A . w — — r 

^ l-\ -a f - fi 0 t k tjsOA& - ‘l r^-htuitih 

tac Ui^ 


a ) 


) 


V W^V. 

X»mW uX-UftCe _ 

^ f -__4 Jr^Trigvt* >4TT4<4X~ 


b> 


r 1 **7=7^' ^ L ^ 


6 — lu • O^pl 


LOJtOv P r V" <T . I X , 

TgrfHS^ 

fc, 


VfttCb fcVÎ* >4^ ‘- f”* (“" Agj»SŞ 

. , l »* Q v t »-;. ‘-L V~b-0M$s- '^' v ' hAAAM- 


I o i m. ^ ‘ 


c 


'«2. 


e V- ^ 1 / v U l/^'V" v -1^ * 1/ -- i - 1 \s > 

^«fr^*’^ 1 * |u ^- 62/268 
cVA^- 


(iu TvruJL ^4JtXc «A 

wXAiMiîr c.- <r ^K" 1 *' . „ «L 

r r z. uJUJ uau* <\{. -wf.* «*“*/ 

* * ** l^/ V^j, L^u U—f 

H. O-t^a ^ (u>*W ^ a . („te ftukxgy - 

> , . . i^uifoww* - — 

J-^^Tuac x -iwei **&*; . 

%.w iut^. ^>-r^r* f 

/uliţa U ,Xu y«.*& ^ ^ ■ fc* 

Ci ^ j vTr-iţj— u 0 ,u ) 

"Wa^ cVujxG^ ^L J I I,ll,h1 ' 63/268 


I CLWUMs 

CVu^cfc g a^cApgti (7o «*fry/ 
r Q\h?C*JUC~ JU L ' h - 


f)r j'V ^ X 


0L- J~-' U*-'- I 

\ •ju l r Kw ,- 


lh .W- Vtei±i£; 

''“'J'TtUii ~ 0,U- /l^ V 

^-^/)LJ. - <t&t Kryf +- — K- ■**• * 
l^rfu^jt <k- [Wj^ u — 'V /^ Jfo. - 

I ■ ^ ■ ' 

tp 


fW’ 

Ho fi + ^ 


j'KtJMi'tc fi Lumu* 

( jUtţct'UA^u' 


\ 


v 7- 


( \H KCi'JU lo ^/k 


3*.'- 


Ir tffck ^ r 4- u - 

vt bv^*- p- ■«' *f 64/268 
OuauT : 


jg/vfcr 


*T' JL- - 

\wJIl bwvttj Cs&ticjJAwtc <dfe ClL(Ă$m; Iu' CA(X^4£ 


ÎL Tn W î< w. 


JU (i^U<vX oXO^X^cfe^L 


(ju LTJm X^Pi^i SudlrfccJ cA-tc* 

J<Un*) T'h\ - 1 ^*><K * 

U^VVRWAvvr u w~v 1 ^ b 1 y h->& <&*!>-& ^ ţ'/z t 

9U. 

^ <M- W V.“~VI ,/ / . . U. . . / . - K 

• ' +/ , 1. <*- | !<.>tJUiC ~ loo.tyj- r-t_f‘ \ 

‘t'/W* 4 tr* 1 **? L <;, flWl „J cJmit -&&ăfe(uP (4^ 

W>! 'sr'X~ r .«p- -- (50^4") 

, 4 Ufcfc* 

r K'***-!*^- 

1 ^u k UmuVcW -- V^' u a j^-^ <ny 

f ~ )Wu u -orA&v 

* b'- ClA '[]JUUyrfZ3 ‘k)UAru ^ ) UU * Î ‘ 

WLiju vei^uccu^ >eyiuJ M ryUt ^»s 
• fk 1 *u> V W^h J/vui ^ ( a^o^ux^L 

Cj^ujl ^juut^oc + 2«n>^-><Uc-) 

WUi/ * . . / 

l- >i ^ h **?• ^ &2J: a iw»' 

u* \»<JUnijLt U/U Um^~ W^ iuw te j/urf t&J). 
u*^ “ju^t -<^d ^V o1o*L£m ^Ux< fo 


X 
2 
CU/X 


— L £ UAiAu/d 4 JU-C&te^A o fuMăic) 

L cu^ iJL? ( c4«0 ^' [ " y^i 

_ . ţ ^T fofiCpJL 'Wv^UA * 

|u j cr UM MtjrujJ^ Qu5teyiA+_ 

f Vm M • (Aiş X*- Qj (.Al^^lu^X „ t 7^ 

^ tMVjui url/ wi* «- Un iu £ ivu^u^W' 

CtuiiJ Ux . 65/268 


•5- 
\ K. vtf (b- + Jjjuyţy^ K c*. 

k=^u w ’^fnt ( îî^k tyuaM 

fî\j r : HjynJt yO u> \ru ^- • 

iUJJ 1 


, â &. JO\*A. V tO^iKLX. 

Vl/>x- cMxc" -*=- ">^C ^ «ii'Ltu-u^ux 

r r V- *ju*±^ju-, 


. -fir— Vs^i UiV^V* , 

(0 • T' dt-'*** C c ; Sffifejb 

/^_) SuK- <£*. itAf|Ltîţ^)- & JU- ţu^fevtZ I £(" o< CcruJlritZ ( - L \— 

V ■ • ţţ , W *f (NJwMcfe, u-to- 

7 ^ (^Zjtrri- \iC. |VW4 l*}tM V f-teU /J 

’UVM 1 Lh^UKTW' ' H “ w ^ a/V - W ^ 


«c UTUUl 
M ţţ- T ^r Co^ 
MtJ.^ 


. ^.A- ■»<««&, rh^J«- 


ty™~> r- (I 

<$Us> CfruXi^ i ^ ”~* ţu^ 

^•|Şj ^ L Jj fll Jt7 V, j - W OWlUOQrlţfiwO 

- ojQrtMruj-, 

1 - -- OuA^i^îj- H •' -^-/ U^ v • • 

L\’wr7E?~' 2o “fv> 


•f »iXWa- 

) — Aj^ykJL" 

- c5(/Vu<{'V\ < <ki hJrjUUifa 1 


a'vuvvuo 


^— ' — p: v' v ] n 


■ii) 


— Vt VrT ukt* OudLcb * '>u^ar^ct- - 

^ W ' 0 ' J % / i s %i ■ 

. 1/ Q — ■ 

% gtfy ~a*ju*io f stofa y vcWĂxZ odtrt-. 


aTH 

/oWTe 66/268 L "/ 
î 


V - r V_ — — - v X . J 

- « aw ,- u hp . ^ /. - ; h = j b * / u ' 

’ fcorf -» 3 - 5 >/ kj _ (yLfo}- fa/v' 

po Cdn ^ irit ^-^ 

= K)a i - Cvx^jLctzkvC*. M=l 

hf . XM '/ o - 2 h ' 4 /^ A - 

— /< CUo *- W ^/ viu ^— X ijr %.' I n " / 

T . "T î i ^ / n 

' v^yvi 


pX 6 Cujf ' 5 -"- ^ 2 A / ' ry v 4 ’ (£x 

tfu Ao Cuta - " r ^ Vu^wo f dCv .^ >*/. /^)- 2 *^/ 

— > Cu ftu ^ TuJtv ' ^ 

fwfcuj 

i «* ^ 

-" |W£wJ(£ v^u*^ e^uO^ţA. 'Ufofch> £ 

U vwvt iw ,' cj M *\ fM ^-» c ' u ~ C ‘^ Kti'W >“^', 

W M ^- t -^ Kv ^ ^ ^ ^ [iWWxWK 

L ^ 1 ** ck i 

vU ^ teX -- , , , 

L^tt 1^ j pr^W ^ t^e^ţcol JviUic/ ^ 

ov c«nX fjwM i4 i'JSwW-, calaa cw fc 0 !* I K& 

/ ua ' ^ J -^' & /• & A- ( ^'~MW i ^l<^ ifM) 

“~fyit" âi îlrftfâJkîhuA*^ l" C^^^C<^tvul ^ Ci ji^' vf^tl . )tM,v< ^-*- Q. 


V/V viy^w /to/Vc* " ■ ■» 

f CuXrUfi^t ^ 67/268 


/ 


tty/îU'WtnS Ci- u y>'r- Jk. - 

A llJ-rh fdui'iU^- CUlt~ 

> — /— ' > lupt?/. 


l c \ -Jpţ^at,,. ( f ţŢM^ 

AA)â dU^C-. 

iVkck*-’-^ ***'*& *1 J^l 


"> tyU-Ci. ^C <C' 

Uk tâ- ^ ’f'^ 1 * ■ 
68/268 
A Ni(r \ o PA i n f 

» — (ju*~ a ^vk^'C,^wy • 

( T J^Z Ivuu^oa W^-W) 

ŢrtuUu i)P'“'f“'‘ t «“' 

»mJi4V L ['JW-^-r- Js hrulu OJ y^cv&M 

1 ' ( eţtetuA I Hwwfc ) 

( px'^-Fyi' ' V *£«/>•>/ 

, 3 ) WMcti A^P <k*j '****' 

IV^ct^ locuia k ^ v ^ 1 

Ţ-v^t " ^ IrtjMP/ 


j| ' f U/ijHxTw H ' ^< 2 ^“ 

TFj - Sc^bW"' r ‘ 

. fo. x. Ujulc/i, u. 


}UxGL 


\v 69/268 


ţ>l jjnM* It JUurwţu fcMlrS l^.juvfiucfc. Tjin^ 

Ojytf'L * 'frc^Uy*V J -U-j^>+- llu r ~fyii^lXc+£itu< "\ •£*• IHjttpuf ic. oLAjiec , 

li*/ 4T X2am x^fvih- ÎW* y? cluruA ** r ţ'u^p n.L,0... -tfjjL,,.' 
\jUm. fiU^V- | X luu^rr-f^L ntu*L<-<& Ju. V>t*<Jir*Ma±- ) 

f&ţctiilt HcyXoC. • 

4> V jvrt*<- Z^r &u>î fxw' r tdaŢxhy>£ti< tc v<ju^^Il 'k/n’ce. 

X „ Xx jMrttc mum ^ di^Ci ± ,( nu Mt\ yuAcStu* 

^nu, Xej^b'W lu^.' j^(My ^ ^cfi'cu^U 

Vm'c«' C<uifciX- <£-< IwiluciL* ^ Im lîTnr^^ <? / 14 W • Jt£ (iu v»*) ( 

|>f*^ Su pOciuA. dLc|^Hăi. <^- Q-» ■yuJLtJu ■ ' 

Q \ u C/Q>-yX f uX& Gqt<fe k_X Ki>/ ■ CU C L.' &0* ţcJL&Jtt f julufirtim' 
InJUc- A |>mX |i' >e iu Wţu d7cJ- a ^ 

COtcfef, <| r <£/ jXj'TU**/ l^JUu^X r / >' otf . <. U*U»<U 

)aru^ i k viv<r , IcU^ <£/ ^ ^ ^ kuu^' f 

J tjr ; ţ~ cXt.'«A. /VuX*' |l/xp hX^ * Iu h Ifa farv/tţ 
\iwf . £/ XXmU^. a- 5f 1 ^* 

- <■* -L Vi T~ ^ “T ll-ţ [A-cJL 

, -T- C . (C ou«^ A&k* x>a-uf.-^ .sjs ir ţj/ ir-gfjz 
HţT^^) ^ 2 ' V " 

3-fI mXe^ ( ^Y}' C z ttl- 12 VA z/y-i,^! 

“W — - ( 7 „ 
<^£* 0.00 ^ " r / 

u -T<,u ? o-i,/ fO 


- £f) . &>w- ^ ^ f & Tr / , , 

iN€.tC*<X A ciuXcuXu ■• • 'rfy**^* V 1 

r._ Mv.-L. Lj, * _/5tf.eoe- 


-> •- IstVucU^ r . 

(,- Wv -WpcX - ^* C0C " 70/268 


l - 


Clrt-^jLc fyitu 

1- c ■hLju'kU- 

T\ ' |^-f tu« 

\£Ţ • 

- Uvj. 'f'b viT^iî'^ CUyOufi' 

J_‘ C' ^tmJU 

sr4 [îrp" ~ 

— t TfcJfo $î«cvCf - Prv v t (j -Ţţ) 

*±=Jl te - fk 

„ f»coeJU«'u --janŞ u&'tâ‘ Ut* _ 

Vu <U\ocJ *t l*cbu'2r' il I VJUX -/V* 
cxLntaiClUr iWfr • 7 

■W rHu/ ctuoCfr-. 


71/268 cc'- |c tjudi 

1 & V*. <^b- 1 -Uf., Mae.' 


. AC , 


ULUjuU. 


ţ ’r+r ~ ' V hfcu' hJk 
C^ţta JL(. U& U**< ^ 2 - r} ^ Wvt* & O ^ ^ 

l^^j^Xjui ^ ^ "1w lu^ctvtc CcuÂtţj ' f+tte' - 

Ccn*^wlox<- 1* • 

n|^HpU jvct^u' (U % (jţftjuţ£f fL^ft^uix'UiC IrtUulu ps) 

^txfcuĂîgS • (\-&X4/Of j C t^jy,- 'ţţ^U Lu^Â'^U*^ • 

. 1 * (h. fu^Ttftu^i’>Oîi < oLuM-vct ' 


' I ‘ Ctr*»j 
leu? / 


TS. 

/\) V • MrOi^l J(.~t v 

1^-' 


]wi LluJcc 


A - ^ *' 

— <&( IU.CUc4T~ U, Ţrîi( C^fiLuiX» 

T^w A ^_ - 4- ^ (* Ac f ^ A 

XWIwai. cSăMjl c^_ 
miUA fa^Vt/uJitu ’ 72/268 


Jl- 
UJ 


jltf Jltootci 


l uJlru 


UXitu-'^ 


aLrd~ 

\4_C - — l/uf T ^ ivv^fc-t 

- T" ' oU-cX,C^'^» 


®-_l 


M 
-C^VCcCt’oX, 4 ' — ^'lyUL+ti Lu- 

«M U«tt’ Mi’ !&&*&«. 


>tu'C j U« 


(^ ~ U' fH fiu L*u VlQ 

jytMoio* b+ >£C£/7v - V^xt^yi^fio ^aîZi+J' ||.vţ c^a^'u^ 

W7u u^*' | u*< tw* M^v.', \ulu<^- T^y* 

\WlUiyxJh tU(jY f^J-CxC^ cL^cr ^ W^J»' - 

leu fc-tx. o '~ţc4 ^» - 

0 - ivji g/ Cjx ^f. /< |^&v XI £ fW- Pr^"),^ 

Ux^Cn f* U* t<_ lU^T-T" Li-4-v.' Sw^ * ^ 

U^t^ju <sU />» ICcutijyiS: "tr ? i 
L_ lAA/v'» I ' ,V V ’ D 

Iu* u ^ 

C^cWu^i ^*- l^fcwtvw t So^"’ 

✓“ _ 

X£^W^ 

| Cm jlZ-^ O*» (^Jtlu^"u»^u ji 

fv^o^jttrCî ^ *- 


ck_ 73/268 
"V'l 


Cc 


UqIiI 


î t V cLi-S 


T±î] 

^ )v ^ X</ ^ fc^ 


cUk ufîtt 


A/'^ Vmi rliXcidj tuX<A ft \m j acf' -^v U7i<"7t£j? &' (T<7r ţj^vzî, 

-L‘ f? bn'in/ *jii i a/ - ( ^ ]wn jJu^ ^ ( 

j ^Uvw^eite-e. J/$4 boburi 

M j^> c_ 

^dirjnti'CiL 


'f“ 

LL ‘ 1 yTll^ruJh'viti 


ţr-V^ ^ (1^ 

W frirCiwo<tt:wcv 

V,- frt 

VT' '7. 

. 4 

vuf '%Mu* ct3*- 

Iv£co^|i v &Ca A 


1 /w Iztu* w>* k 

IOV CĂAAAts&Sl^yQtjJ^ 


'b jiA Ju^r 6crt4i>6C&i/>ti luajk.' 

fyfl CI litiu* jv&7<. ^ £j]0U*^ 


Lmoo c^ 

TjUw*7 k 

VtfCAMACwkltJL 4 u&Uu.be*^ <5t 


l^ţ C^.OuL'kturŞiPS lioj^tu ijb 

f-TUttucd -/W fk fhlA \M< S'/v 


'j^vo\A 


Qp ^uUnk . 


^Jkf-U ^i%Tf ^ J_ 

( /{uii~h*x\Jb h ’ua ?ij 

^jwlu'jyitf* C*J} f^fCil 

I ^uL Iy r^i>* 

(£) fe5i! 


? U/W f\ eXMA>ţ^L"^ Ijtum . 
i hmUVi 

jkjtfinAMilUicy. , 
%£ CUoCuţc ^ 


I » «► TV i r“w ii 

- l |v£u fbiW f* bu- "uAbU. [a 

|v fon iwufo 


Qklkri' 


'tyutu faj/CUiu, / 

d/x. ‘ 

' *■( - 74/268 


fjţTMXc* t>tt/tu,»>*_- 

1* C>f ;> 

J_ 

j® cf'-wN 

TE 

■ftKoC* 

ST 

-ho 

/V 

■ft? cTvf'' 

X 

h>^ 

TT 

fn o^o 

Vjf 

1 h></ l>< 

v/f/ 


f-T' {yv\ fcpţ* e a 


iw 


I ’> |) A CCthw** 


O f 

u vr^ux/ Kx?>. 


UZUitfji'Lv** /\ 

U4' c zr " 1 M ^ K / f 

{[ <77 — r • Paa&$~- f ytW^h ^ r 

' - r — ■ 


\ « j i x. 

fl I «x 

/ AJUkLj 


r. 
-" ~ - r / AJJAA^S 

Gr^-ţwiW^ * p x> ^ ^ ' a <r Ctaoifc. 

CJI^vJLm^ CluX*- ’ f’T 

UW & C P'T'C ) 

v ^ :^W. "pl ,4 X f . . t _ 

’ - ij 

j !^ytot^)#>tj l3i ^ +WJt b?C6<. Ţ t*" > 


I'>DVfi< 


L ■ 

ţtu.H'l 


T^fuU’t tti htf2* a.tU iiQ. 

£7nW.m +W.kiW<ute«'-+ Ca V K y+SSr-Wî^fiw 

^ T^Ţr (^atuA rn^JiV^ ^ W oZfcvit^V 

^ Fg*div/ff jt-tw-tî: &*^g- 

— >5 iTr^xi^V LA- FAZA T ?le FAtA 


75/268 


r<i i&rt Hcuvt mo* 

» . PTA : 

_ *' WJ<-*uTU 3 — \ 
ftfitfv* v, — - 
F»i£îv vTT" 

W4T“1 i ( , 

F*Jfczi x#"j | 

— i i 

Ca* 

^ i’vWvvy 

T -J ^TtUr» tu Hu£tu«« 

(' v\^ 


SdwufiL Qrţ f ui«P"_ • 

— — » — 1 


f F.E ) 


(Wfop 7 


fcic^Vr iţjn£ar^~i 
T^cU/'JL y. — I I 
Foc&W i 


"lll 


1 Ory^^l^' Tic^î- ‘bkuh n* 


Ih&ibirvfli - : 

+«*->» X ( c<u i»- tau. l>Uc< kt ?*) 


ruHieiTcui ■• 

OkpA^W 

ţlfcpjNCXr'EA/ 

(P-I) 


T 

TfcOMfolAjA 

i 


forfafc. " t nţMM/ a li Wr^n^ 

r^UL ll ~£>tt *> iWu = F- , F PTA iwJrjJUt* fikfrk 

T^Pn f) <T. wi , ,T,TM X- '"^C* "'*/ 

>ifT U ui ' L «• Vf*’* 

(Hfct^ , |V Î.WA _Qr«»~ «£ jvwlîiwW /U'iu-Ki u« 

IVloturwtlM* • j fl « IO 1u>Jlu <<«• lofeiacJuiKi» H«- j?& r 

i<Mo c ^ ţf 5 ' 1 {r+t- ' 1 t . 

^^aî^T - TWto/- fu» îlifwlW' - : Y»fc f{ Aj&tutihi a£t M- r 

= (W>k.U- St * ^ cu hi** ,4* *“ ‘ bej- * 

^K(K«U. OcMi^vy fr^O'U^K j; 


5. rte>fL/AJA^*W t N ° U ^ 

■Ou Oku \uţu*cbukju- jvtt^Ui£ui-^^oaJs- 
(ruiJutc cUÎ^tMk ?o W Ia^‘ fvclru 

t- yj_ * r . fi. . ^i~ t , J .~1.' n.Tfcr.J- 

76/268 
C 


YJLfLruA jw)ih z 

a^ f vdJL> 5 

) fu Qiltfr fofif lti* fajf a£< JaCh/iwvuua., C& 1 ? jvTiu&u!A. 

u rf^L" ţjL f^4 1* r 2 / aAlu H^ ţ° * h'Mv 

YiC-pw î^o* ® ) 

, g , „. , « r tHp^U^ i“f u ‘ Lc f u ‘ »/»&*/*■. 

‘J % cL 0 \jA* ~ t* y^jJU faA cJocdJ- 

d) > L«f<jL ; 

e) V ^ ^ *J**4>- artcnfiU r^;v« j*2*& A_<*f&*- 

(MMu u 

„Ti ; i^ă-- , 

ţî ! ; r 7Sfe.; 

T' ^cii/Ux*. ^ <^L< a Tw^^Orc 

I 4 M^u. W. 

7'> ( a ' 0 Tîru»^YVw>^_-4 r>')^'^~ 

y 4 • n hww ^Ci»M 

Cu w y 

-)\i*A0uu y^nclut^y-, Cn%iuu. JU^ujUAdu'ru Hm / ' — ^ * — 

p Icrfx-o IuAiaa^ La, Leu c» Ut oW <s^ ti *-' ,L LryiTUyv- 

<u^ ^ 

Plnti^C Uun; vuUu JU cA Y<^LlU. 

’ ' Ti thocv^^ 


_> l ■ * ■ ^ » IWV » rw v 

iH )TWm A n tUuap^ i^fu JbukU 
Ty]_ ' C^ Coi 

X" f* 

cX caJULaas^ 


'■ i^î'H-i 


(fâuif) 

/\l | Ul*/r« l * / ' 

^UL- F-54' ff»lCw tâMMU « Ji^vf/fe,' 


^■F«CV PŢA 77/268 
C ' H. \-Oj^> $<X*‘YJ 

fr) Ţ y^Xx) c/fţ wlkJU. ' 

' 1 \ wu^fc**fe£ i kctu'hşf v* r . 5 ilMn ^ 

AT 1 +,- 

•V 1 MMbW*V^fe^ 4«&t WifcX.5 

(/Atu* CfnVw^n. 1~uJms) *U jWrfetJU 

r 4 ’ «^w ’ 

" 4 I ft,U «A&W+ \i&t< k f^cLc VMc~ «ic*. M'iCru. 

JLT.^u~C k^L&L Ou*u«*u. at 

tr T< îw * iu-*»** - W 

rr^W^wH 4*i?. *+•«*■« * 

-tep * 

i l Ui Yâ!MaJs^ {wil *' 0 


VM > t AjjjaS^ * -^— - . 

- Jt/u 


«g 3 r «/^ vrr 

k- I kW. <. «1.4J-M <.»tţt c^Vvj 

|j-wJ V ttsri ct<-£ 

trUiJi tv* M 

*- k^yâfţj ~ , . ' Uu f + 6 «^kLywtoi= 

fJzUu&uh: U iJLrtyu , 

■*~jxAu^ - %/i^> ^ yMfa™£u 

_ ( Vbrti* 

/ TI 7 }"'_« 

jv 

i 


-f _ 

v Ţ ~~5 • ~ Uw jualu-K^ 

- T-C- 

" Ţ-^Uu'c^ [C^t^-^'Co|iil»|ut<7 ) 


glt y^âtu^X u 
•^v * f h£^H_ 

., 

ft'ivt < Sc«i/ 

-TT , r . _ 

\i£ " jv ^ ^ >*wm 

£;ţ:?' ‘ 4 H ^ 78/268 
iiauutc* ipy^th'M yfjlau- • 


CflUU^ >-«!'/« <*“ 

u JU tIU 5 -- u ^f. a iu~ <u*cy 

,w (041^^ «^)- ^ - 

.-"o 77 °- V^j^uhjf^e • 

^ t ^ v ' r i - Mup*. l' mwo c^ir ^ c^. Qi 

^ jp C . V 0^<uJtc4»)v^^ |(U«u4r{«ptoJ . , 

m-> rr.:ir L £x .WO. 
o*. 

•|«_ p^d^at» u ^tt ~ - ^W 

Vucca^ i^uîzlc 

sx4^şe£S^ 

^ intuAxadt'wui’ ouZL'VvuhvcJlw* -ta^ 

■ TH^IW Vu.UtV^ VU^hţnJ^. 

t JT^ ^vut^r ^ <w " 

: ţââSfe ^ r-* - 

* Z' 4nţ/c£u 

•'*+*+. -nuî\UUA,‘ 

, / J f»c*tv<.<i< - 

2- iTVţ^l^J^^W^ 

H££Y<tl£*Z' ^ <£t<r&'CttJ. UtitZ “Ut//- . l\UudLjiu, 

t z v^f- » w-L; > 4^ ( 7 T t ^/' )tJ ^^ 
f^aL r cJUfa uiJ W***-»^ ( XS^,\*****'P*A ti 

6^cltu fruoa" *■ N)£ jUx</triWV - , 

\J") U itauMx V* tufrlrv (1*% fay)['fo-.fyuS) î*- / ? y~ \ ^mXvuU^u^^. I \udzput) ^Fto 

-_ \p*jJLc \aJUjUsq | 7uiu >Ufl£ c^yu. ('{jUtCJUu.'*. ! 1^)0 Ui* | Sp&lvtrg^J 

~ k 1 ă Xţ^i' o*, l ouly^ltpc 'YucLul&ru C prKi<TvyyvLc) ■ 

K <tV/ K^ u vwui^ g (^^W* ; ^.1')^-^ ( T)3c i 

V ^OqUAA. ^ ' Ccît^tcJ ('MKk^C/^^L&UOs- C^il (J)MjC ^ cLim C&j ^ 

J^sAjLccâT»>® (W — «A cr^xt. Xaut ■ 


Ţ yo^W-i v |v^w' Şi^u^^U-- 

u uwm/ ( l rH ^_ 3 cuC ^ 'j J c -) 

a \^- ţvt> Uw[>o(xt JjUm*- — ^ j c£u|3~ Cfru/KoSZb, o_ 

Itikl^ţCA i^Aupolru | U^i^^uOk^ • 


5-ŢwuvWfc n ^ju^. Waucz vvuAâJU )ţMi^— 

V5" ^ «<r^ 

jAi^‘ UZuMah jJUMt (hf <6 $AtJ~' . 80/268 


f - * l ‘ 


^ CjL' W l f —W.okiLcM— 

St a ^ cto ^. 0 ^ ec - T « u-C - < W ^-^_ hW ^— _ j - 

-Cu l’n ^ iţa |i C^KiCtt , 'lf.C t ‘Xt‘\JcuiU ^<^ce 

£ O brnt/k fa<Atfat+S, r\£.Wy\\rf I <k te ( tA - ' o " K - fru , turf \*id( 

f T vu ^ L ' C . - ft+J • 

- p — ^ lUTltryvuJ ^ I ^ Wou ~ h r | y Ccu ^ Cgu - j ^' l^c , c <* q ^ W ^ l _ 


fyfint j JrvLeooce , U | Ha - X ^ wfcL - 

1 — \\JUourf t'^u. | oTuZ . l[>^UAy\~i>uţtr jvCCtu " 

— XjbtX-UL- UMsOcfsv/ 

I - Cm XuA ^ tn ^ k <, ^i *>- & | lu £ uACt ^ ul t ] i t / fo /t f £ t ‘* V ' eu £ t - j^OşyUio cZ 

( OuJ. a ijlttt. 1 AcJL l^vuJ o«j . 


$ P tW ^ Htatt , ~ fcnwM <-' — "tCfrtivtT f .' fc » hti„'r r *" 

(^Ur (X^ţvo l?&tta- iy ^ kfeca . - M ( K >& lck < r \ vîtit - *Sy 

f^nXr o ^ fcy v U • 

Cm h^M^fuUAe 1 I V^Ald ^-Yr i U ^ L - ^^ gJIqjC ^ - 

y k ^ jSi ^ uU - nJ p ^ L » fe .' C ^ - 

c |u ^ t " i / C 0 u ^ t ? | vxtu ; e fut & v >£. - ^‘ txX > 6 Tfe >» ; wtu U^vfcăv ^ Y ' ^ Ui ’^ l ^ : - 

PţllJt — )tMVK ^*l»M)lun'Xi- V^Cutivf' £ O-cfeu^ Uu^uXutvt 

UUU »- jO^tWt f ^«^/ S * Wf J * r - « 1 *, -* Of *. 

Vs^U' iu^LAttc y ViCuJK . O - ^-CCc / Uu 1 * df ' 81/268 


' b * 
l oMjjt 

° ţ \^- Cll - A . "^ T * Sc © tfî ţui - "" J " D-OOO 

%, X & Jlr > tC ^ [ djL ~? U ojXţL \ u __ VlwĂM ^ 

4 ^ Cajuiudr ^ *j ° i - 

\ICvnJUb Oii/L tu^’ ^V\U- L î^ol. fuiaXfc^u^e_ ^ 

^ u ( Wa ] dUţ ^ ^ \ fct / yulu *. k 

^ ^ * fe ' ^ V n 

r Wvaw . ^ w lu «^ n “ P ^ r 6 ' 

0 ) Ijap^g i ^ kJ ± «. 

' A --* * , 


Ou * 


■ j - -. 

fccllyju '' ^A - 4 v .) 

^ « 4 - & I /li 
<&< \ ju^/u (>m V '< u ' v ' 


(|(K 


^ v ^ v . y / A/vŢ 


^ Hulv £ CAU ' V . *+.. . fQ ( 

Oc 4 -^ >*• fel !. ^ ^ 

fe , W - •' 144 ^^^ 


yvAMW^t 


^r)ii\UL^tc 
K ^- u , 0 o ^ U/ . 

0 ^* l^t feţfe 

XXjux^u' "Uu> Xu4o? OMULUI pvP 

^ UATVWm ^ Ul ţţ - huns 

"~' " N Wh “^ u “ _ h ^ itluJ 7 

C «' M L ^< ^ i ' 4 

T ? Si — — r - 1 ? 
°K<. tlw^ - |\| Ţ- ScţŞfe yt A* 1t*4ccA<-^ twuxt,- l'vtCetţ , 

' | h -, yj ;* Wfu < ^- 7 »w _ ^ 4 ^“»’ 4^4 

— ' 1 - j ' Îîn \ c rr - ‘~ f -“ 

u v \<W^4xxu*_ VlC~ 1^4u^ociic \m hJv, U^oc 
l(K VwxxilW & 82/268 


b 


■-» # T' S ' -'■«1 'VurvuwX Ţ. C , /* (jp->U /r 7 ^ 

C ; fa , cJhfa ^ dhti ^ ji ,.i ..< 

a > n >eL cC ^ A >~ ) 

3 . (j^^uM^J cU jru^ol^V^W^ >VUc| / V^f ./ , ^ c f. 3 j <w . 

^ ^ i ^-TrU Rto.|>U-.lu,L = |w>,i.w u \o'/, c^-(tj^!^ 1 ' 

| Ttvj ^ £* XtCfc «^ 

Ţxuv.ta/x*- (JLi ^ i^[uu < '0' Wt*^ CuA&ttt "j^pit^, btndfisu. 

r ”^“‘ ^ ^ (^ fc / ' Xu ^< k ' ?k -|ţn kJt Trtt’Ct iUmVmCi * <&'£ ‘^ ktt ^ 

■»- ]^C<ZtUru+~sl cdUs-ŞîC *0- hrU*. 

bfrijt l Cittftr~ ( Dy>^ ^ '- l ^ /^/r - 2j yjU -ff Uninjş^ 

1 ^ n - > - 3 ^ - ^ ^4 w 

I ? T / yu ' fu ^ "" ^» c * ^ L Xoy * II l - nLf ./ l ^ u 1 faft-i k unt , £&*- ) 

l oL'eu- <ptg y maW^ ivyfr ytU V - 1 yj u . elUudUui^-- 

:/mL < fyXbut{fc [ ju ~*- e ~ ^ tu U'^v IjUtuZ - & Zor&zU aJLi . C /7 .<• 

' x Ua>im^Jj u- (thulr. jecuuJUu)\ 

Ţt O. ^ , I* ^Uii pjxaJa^' e fevu/ Jv VC- 

|~ P £/ Jy , tZ 7 ^ fe - ^ V >^ & 

^ crC t' ' ^ .U- jr f &uU fe . i iui^J.t^ ACut ktuulc^ 

_ ___ Zj ^ | ' ' ^ -z • — y > Ivr 

^ oi O^b, - tâu l*u >*0 ŞjUvTtuJt cU&MLs 

( f Ajujvţsj ) >iilu 83/268 


=h 


? 

r 


i 

l 


* y^ Mr [ ^ 


CMUa^ 

I £• R>a^L' 

J ^‘‘yx^cXtfyi • 

I ^ ' lfWl<^'’VL- " 


-H 


V ~"T If/lu^ru) ht- y^-<Luhiu ( h’Utft* yvuÂerasv**) 

f KJ e« 

(Ţy , ~I'Mxm. 

— %^du_ 

1 iu- 

— L ^iZt^Y- MM 'AiJjMJufajYy^ j )pJL\»-- j & i i <=tj^y J 

— YvU* b iW/- Ctt^ojX^ 

_ y^/7 Vu* 'VLC r K__ lyvUiAoJ^riyicf ^t Ctni xx ^ct lot’K^t^vJ^c^u 
Vo fl l ( Twru* 

* )> v u ^- zJU â'AA yniAv^( 1 1 (r^) 

• Q | 1*V(? 1/U/ţX ( ^tV ! (Mx '&lr> uu l £ 

~ ~ 1 i>T^^n txfc u. S" 1 ' 1 - * 
/ 

J ^ ţy. y^dAdi i hTh" : efcÂ/ ^ 

IlutoPt tu. / IVK^O ^/l'^. r 
^ AjuaJU Ju \aJL? S cw^»' 

1* liutunTc^fj»?-*- iwtvcv^Xt*- 

Vi fţi Lc.uţ£i*- Srp4jUuitriu*6i> 84/268 


- A OCcl/n^- l\Ax MM^Â^ r - ţ>i Ajf- 

(jqjll^- (/) f’v'Oi^lCM' y c tL. %\$- (Ac^SAL. ( ele bcL^ ) IU - 
f — ( Mc^isu i~t . j , . „ 

- ă^^V|4sî^ & ^ c> l^tx^- 

" 1 f sc ^<- 
I ~ i □ T-r-h-^-Jhrrrii >ti ~ l.,.^ i.. rf. Aj 

VW U)WVvvu r * 


— hmu «pitxtii^ bcczt A- 

Vi MK4*W r • t-tefefcfelta -jf«~ *4- 

I Z&Lumi^ iW:^^> c T^— ^ 

* $\WflAW«. -tXUttu^T’ Audf-i 

I C^TMjuiWti^ <W Uu*'t*U^ f)-itc»tulcu' *^cr>u • 

• (m/vu*~Lo~u cit <KC- X^cZiC | po.'Yu if| C V 

J oJiL' a.(. o -u^j-u ve^uAteb' ^ afXEwwet wt«^- 

Qf) ha vvvujcju h Vufcf- QXlA u 2 1 ‘ 

^ M<W/ ^ |uţ Jfc> >€al^ l>W — U. tiruu.Qa\UA 

— /\ U.'JLcy* 'cLuJIh^CC*' (ctnua) 

~ £tflyu X/ foC^) ao'V Lcfcc^^VuVi t* 

— - 1 1 1 |W» Qo ct~ OjU~Â.lLUj^ _l Âa Ohatt'cJ Cri -C(ŢUj^,' irţL » ‘ 
— Cm */• A. O?' 

1 Luj u|- • Ăm- kfo-uit 4ui.ac,4 jîiiu r 

^ju |> c< c/ $jsyHs* ~\idr*Lo' w. u, 
f ♦ "ttcir&^U Cn • ( 

j • M 14 

t • " M $n V •i-yrtvt ( o bd*-)fkjj 


(5 *2X0/) ck 


ctj MriX ( u^ ) ^ I ffvu’ ( £« au’ kyttf flftl 

— WjjW**?£{rytlc<. oî< , gtţ ^UMTIUa. i HCC 

M « R.C' UftiectlXlC fiU-^ruOAu / 

- /utK , HL'cl'tZ ^ V v^' ^ V- 


%; Mop- u jcru\u. 

r -*(Ltyx> 7^-chJ(r~'u, 2~*. ot*r (Jcur^Jut Jk 85/268 


|fr ffrUu (Ja IuQl ~ 

V •" 1 ^ S • , ujM< n . _ 

(Kvui V =- (k? b -j3 O) JUl' y/wf -) ^^ , ' 

k tu^u- M* K ^uv c - k ti = +“Lţu^ >^>U/ 

V) iL. - H 1 ^'| iiu*W , <^tu-|^»\'’tv i $ Ajbvc . 

T T^culom^ - ^ C? 3 H ^ 


"Ţi. Aotcîe^ 

Ouitttu- Ceruc • dU cuSd 


<— 


CauR ® UXMş. f»- (^c^j 
*)\lu>Wea Vuuu a^ojlu kofifc u (o^u* \umjuu>^ 
k) CU?I/^^LiîAi^ k - , 

" ;uiw cOiX-^pjI^'- ^ 

/Ţ U/Vw cm' Cota/Weik 
/ "1VtuvvvicJt\JrTci<. *> 

I JV)Oa/vo {n'rrya — j^ru'crwi • buiftAv 

fef** -UXWl 

“ ,HX ^' U ' WfVk* 

p ^A^Vf* ^ UCACV>-r • 

p _^-<XţCi. t^kuCt 6^/ ^ /<< '- ^UmcT' tyi^-ci ■ q 

~TTcuAVv ’»J 

fUn lu*£. TVu T>^ _ 

\ f\A(OAXcyiui <YW* . . , 

\ Pcu^Va L K K f ;n 

V*«£L uJt^-W 

I S^'u tv • r^of/ 2 . vin'c k • 

► [W-uJjLau^ o^^tvEo" Cefp'^/nT ^$XÎmXx>?' c 

j f / K2w^ JlL^tu' aC/ ^ l^-nlGtV^' 

< I VWtfK iut//w£ n . 

£vk'Wu< X afci- UiX)^nl^<- 

Sfu ?/• 1 -Qfir I CM gj păk c» ^ . I >-^ţ- (f * • 

Skfttt-i'w; a£<ruU' csfnlţL^. yusaxfu^ 


/(Hm- • 

» IA Vtf7<_ 86/268 


' t ^ u ' cLvyv - KJ - K 3 • ( Aău vu ajuuX cL .( Sîix'cjJ 

fj ^ U ' iLty , ~>* op ' L ' ^ u '| Lcy(!«XC 

I " cti C *" Qn ^- ^ • | {jru j iJttIL : ~ ki^tiruLl Uu, r . 

I “•#> Ma -*. p ) - lu-rt * 

'Wo f o-» S ' f\-U/vCt oJW^-lîţ - C&^jjL$c 


f <x/u 
— f\ u s ih)^ - X - a/u- E ju^jyuu' [ t br^'u*t*~ A 

£-\' iu. - }>ţ£u «Uru. u "Uc-tv^ 

— [Vr - |tu 6 v ^ 1 °^ ^ K ^' * C °? u 

_- ţ ' V.-THAM -(ii - pu'Jtw w Unf . x ,),^' 

| ' V-tuJILi | PlUU^tt oti te ^ a ( • yudie.tr % 

" E V>M-u - &u’& ac.>*» i/>- ^ cJfci v/«- ok 

\ju^ a CmJJuu. y^Md ( ^ l^C^fwu^) ^ 

0.0 Cn -^ UxA -' c " ^ p\ / yv vw , c ^ u ' V -' j ^ rd * J -^~ 

e(x E 1 u.O !>» { -£< c r ptti / U 1 aE ) 

w- A tycJLrb^ y^ied-A c^ 

(/{ jtiXjtAju * C^oudu tcii founfa T ^ ţ - kk , 

CoaxK - î \ owX ( m - )( rî </ i^(/u ' Ywotu ^ Acţ */ ^ , o .T^fe 

— —■ r iTŞ3^^i£r«irî-ti|i 

- ^ rg £ ţ 1 _gte ( y ^ Cb ; TwW cU k f v ’ r v -“ y «. . 

-pVl^JUM^ftt W lyCl/hV<^ U’C^Jryiuf 

“ k*/|> 'vt^'u/iU* ck OCu&tţ* C ^ulp- |l>fftOL< 6 (» t'C» h^ f^ kcu) 

, - ;.u ui CU {-«tÂTU.i^tt^a) 

AE-*iV>v O oU'aau Cn Dctyifria ' l^-f 

f V'V’vEo^jy' x - +• K> b-r K. +■ lup* L@- ~~ î* by?_ 

4 C^n cir*, x UOx'ot 

1 T .. /-/îki ^ ,n u - tx a ? dcu *. • **» 

, . f , r ^ taKmr /^ " 

W " pd < taC £= ci^,. u r 1 <^« __ ţ > 44 - - x ^ . 

[} JuTncu >- 87/268 f)C&JjOl LA CfrU-C ■ OCa AmUâu O^&JrtTlU C U« 

Cox^k - ^ ^°p- 

1 * (jUâY\^U- f tw >lt ^ Vt " ^ 7 


• j^'Luj^tu-c 0 tâbue') 


U. UTA • n 

iuter- vJL'tA'u- U— ^1 0 - S’o Am ac,’2<.' ^ ^ **- •' k otul CX^W^ ^wfo.1 uL^ Py^ 

.1 ^ Uru^vu tu Vm to-iX.: A H + A AJc» t- Co b l 4 z 

, Y ^ho 

k xtwiu <y 

pu^ >Vc^ U -tA>w- j / pi*~ y>-t<7u^<tţ_ 

I JTW.U" Tl^ltOcXul' VtUwinO , k ,.,tl-Ll A 

ţ Qsjro/iu Q. Cl cf^O)p^ C& ^ 
88/268 
— f ^~ f • ci * ui c jx . 

fi ) - cyva Avt - vie ^^ i .^ MJlrJtuJ b > Cau ^ 

~ " r ' “ • f h *>-« I . ic ( f *^ ** ) 

y ' WCUuufc yrp iuZLc - ff • V WtLdou 

c*£*,fc 


I I | \ tftUW 

V * Şc ^ cl t / ll *- U < ' jl & îfcl * x 5-^ ^ a ^ v -- 

| l Io -ir/. «^cv/*" 

/ ry . cu <. L .' ^ aimux - 

B ) %- cSU\uc - cU ^- ci I U*C ot ^' ţU^tf : 

f 4 ) T »W lyfetofi'c ^ L'^tirku an^'u t I +«£*. 

> ' " ' ţ - focnu ^ h nus ' 

j^l^îtrku (sŞjrrvi rţ & (b j> Tia^. 

2 ) Sfe - jLU ^ • ' ^ - Î^Mar |te ■ ' . ( ,, */ ’ 

hmt - ay . cUFru-^Jt 


C ) • ) iZj / Lţ . c dbJbsLri ^ 
iec 


y ^ t - s - i ,/. 

__ '-^ U,'-^t W/'^r . 

.. i * Ac , < ter >^ 

y \î fcLuc U, / ^ ) 

j ~ AJcthu ^, / 

k ^ UW ^. ( X ). u . r * f . j- u IJA 

M Cu, Cî .OcA^ry» 


X >Uw 


( - tJUl . Ar bvyi ’ c ) 


V 


r ■_- M *£ ( touhhJ - S.JU U ,. ;,,„,. f ;Mt ; 

«0 | l - fiu ,* ^ u*c Cn ^ atA . 

' fe^ uS!r 


' eu * ( Jacuţ fL Jtu .^ l . 

N « J * »*«] 
<V>‘r 

d " f i 03 

H/-. y |£ j 


| y ^ fiJLUA *. 

Eţ ) ^ w Etţ . afc ^' k ; -.(«jifW 
rv * 

IM • jtji ' fdu .' cu M-A 


'( 0ilfN*£ L $ U < tr , 


.f ,c 

L 6 q ."> i '5 - Crce * 89/268 


' c&to lu* 


- 1 - 


x tu'Ă^tdTu: Lt Ou'ţc'w JUlu'a- Q 

N «bn* K buc irijp.‘C* OrutuJt, &*jv* cLefc&i b Xaflr. 


iVktffcM; ^Peli-K fvu U fol- h^Ure^fcfc"^ I Zirtirvu, 1 Cc^u 

' 2rX(\ Vufţz^t' Wbvtc h <+*<■ ’XuJz'), 


3- l^uC, civ'fcit^ Cm. fof 5*A ( fo^ ^ 

^ l*» jn^i ||L^r^LÎ \/c M/^X vfx - ^ ^ 5 ^ 

H- CcuitJ- Jt 1 foctu.'<k ^U/rtv - A 5*0 ~ 2oc? W//^y2y^ 

f tu c )u^iu''^«t^‘A 


, - WLiXt' ck ’K^'k • [i^rr>t < : -J foP- 5*/b ("•= iv^ ) ; ' V ^i_ 

4 kP_02Ma 0 ^ . 
c)M«k 

', 0 n. , - M 1 / /• - l*î* l^rfzTV'-* 

\ ‘ -^Jtt . A s^* -Lciiî ^ - Vu vc Umk' T 

J ' I v J'Jţh/w/\ - vviu y*A- ^ ft/mfou, 

i 

i ^ fi- -wtuU* 

; - ^ţ.JU o^-ko'Ccu;^ n 

\ __ \JL?u^rW <** (KJ’crv^C/vc^j 

\ 1 1 !L 'P r ^ ,lv A 


C &utî^'ul/iV - ^ 

(- V4rs • i u ue»c • 

) * 

| • W' 
"f TTK^U- '-*- X-KVrl.^- 
' I) ?3^F- 

— — ^ r%&* /K: , 

- Mw- o; Wfvu* <L?*4 (tv ^ 

\ - TwW- ^turgrrUcdx , 

vLfVcJifc^-Uţ -1-c^WtC^C 

-TOTv3^ ' 90/268 


1 

\ 


f ( Re v- - ) 

u. * %T)C a ^h*Jh&U**'c 
l * fkoh . Tu <vW Cm. VoA-S- I U Co-tA.^'\yvL( 

1 M u m C^/ia^j 

" * ’\QjUco hcindL'b'C. ( ^ 

l^tv Jt/ r Lji^ ^ p- fU^uJ^UT (■ M 

* ' cl a W.to( ft ■ “kk JL ■ ^ 

■ f-io/vml. 'U|utlut^u< __ Atl.cJ 

V Lu.tUi JU ' < \<^ui . ’u a*UWi 

— I T- I. _. . . ‘ cu ^' *•*■*- 


t* cUoL'As. - / 

\ hfMitiru. pHu^ 
' u 'jprf'ru« cthjuJ 
•£y>Pui.v. j) y ţ ^. v / ^ 

^\v IAiax \A/ZW/u - CG^ÎXw t -i - T^o • 

l( luo-i <^Lrc«rt^ - Gflltt/ţok-t'tu ^ 


_ M 


b-fc. 0> 

* 

i-v- 


y z . 'A, 

Hy. /-'•G'. 

h. ^ 

- Iu {ţmw fcici,- im<jl- 

/ ' , ^ ^ („Oîfe*. WL-^^-.im 

\ 1_£ţ*j>*_- a|hJ^î5^ 

I î - |Ju’ 'VKtii (714 ck t ' ^tw C" 

1 fâtfe <£t Ϋ‘cL.'£/- 5 - 'pSMt-Ccih- 

-^{ ' 
- Nu k cl^ k. t* 4-f-thhi' 

^ U. iwturv-, N*Ji «tu^-Kc,’ - kiprfow f’/fy' 

: -loe - ^ro ->vj 

- Stdv V.' CCjftKtjfJ- a ^ tf, r/o 

\ Ccciif* Z-3^^ /l^/ 2 ' 

^ f* |>» K Jl* ^/jL p iu. /V(, « 


V 91/268 


h- 


kyjfcx \ 

S’ruX\ 
y* cLuam 

y& \ 

Cduf 'jA^^cU 


Mk y,5Z >‘ 

-2-3^/y^ 

i'utuJl u.U jU 
ţiuuc ( vhd.) 

^■cUHUt 7 

"Ml* \r< JU W 

r r»M ikysidt 


]^n • jJ 1 2W (dltt,* 2-1-22 V) 

^ Sc^^a^.^^c4ctl,.' i4 |^ )( x ^ 

C-ofiMXvî-Caix*. fi. c 2c/to>-c<." 

$< c^6x^ jjXj tZiy)^ <h 6^’t^c ^d/i.' -^ry^ 

U &ct<w' <Y*>L^lnjL u u* J cf^VC^ l< 

“ l ^tcUiUAU >ş[u^4^- <t< “(o ) 

()Ut 4 x a. * jL k i Ţ&nc 

O* >^L k A/ Ci ^>2 ^ y ^u^x. fie 


’ C a kf fl)u~ )<L« CohnUu* - £ wf ^iJlL'Ş IvJU'Cm -, 

j-l 


Q j c$Aa. jl* — S< taţ" S CV 

(w«*i v> - kcj - î^±% 

) i* kUSvft** lîru</>fc( k-| u ^ffVu X^e- hf M*C/ . 

U^- -5 k i!*->, 4(- CS-youiAj >o Cooj- 

- ^ ^VicJnttî' U ( -/f- 

< (rf (p)JHvU MmrI; 

( °U> CC £./V* ^ 

S>^- Xt ar- cuumaJW ^ k cU Tu^tuii «M^rl6 

r 'y 


2 *£/ va&w ( Ortu* atuii/^u ( 

~ 4/rCu^uÂt^ 'yfrefctCct - "h^av, - 

tUclVn. : Ao-fme*-- H-Z-te-c^xM-O- 

Hihk- SxVUm- U-Î'TMX-] S-Jo^M^elan. 

l J-lOp- (fe[< O ■ 

Oua ci K ' 2 >~ x j 0Q r YiJl/ ?A JVJU co 

V |wxi< | tifck. r*i>^ '|>gt^ >T^ 92/268 


y*. h^> ic- 

(tncf ‘ŢMJU^r *> ^^CaJL^ QcX J). <U- . 

| 'P txlv^ • 4.r. bttVc, Xd f*- (?*C. Y-”^ 

Q j fefc(W*. \)frWJo>^^ i^ O^rW^ , >°f*kţ 

.. j^, £ y\jtu/f’ CjxP ' °< &oy^lxSxu , 

<W- Qjrf>,î^ k h X rwcJl ^ 

^ " ioo °^fe 

ţ;y t A/ Vooo^ • um ^0 yl ^-' &ry. °<-| f >8^ 

U Vi-^ tjkţ.t?° 2s£ = 2j_ ^ 2, S Gfcc- f™<ti = 4rJ} 

^ >j 0C 7 <0^- "IC ' ' ===== 

/''S) k (AW -l^cCG? 4 AcWtt‘ t vE £/i , -/>f>-' 

•y,\f( itwptiM' 'WvU O. JrvtA^cr ' VJ»j 


yiW^I t Crwo %31 Ua4. 

I (p'^y juju*- yimuJ)v (fay ) 

Kiev - ^{hr-mij 
il — 3 fia-My 

K * 57y ( r-r] 

C* - r<V0 

CoţV^' T'T' ( l2 ' lg ) 


I 

■»O nXu^ jfrv to&pvi ■ 

U'f ^ 

0o ^ 

),r ^' r 

v,r r 

A^j- (o ^ /H\jsl_ 12- 


0 UJ UWv, 4ti X- ct duX u&z: fj. \iAmoj % 

< Xx~ft p^ g 0XC- CH |^ »Loo^Uv • - 

Î^^Cvl "fir 1-tX = Vai- a|\£^' u, JLţu‘ X < ft|{ C a^ X U *Ht££ / ■£ , 


Q °< ^4 


v " v /j[- -» ^ ' XJ ^ X.^ 

M,5» 3 w^ 


(CţtfN^ -i J-|. ^ 


- ; 93/268 


(^) ^ dĂh Eio\_ syr(!oCtulln oU yuJ/uJuo^i, * j 

CcwteJ''^ - Xoo tJL/i^/z^ 

5d^» «e_ /*f 3*/* ('YU a^xtZiu. cuMJl^i li),! ( 

^ gţuv TiA^Jktţfcţ 

litfeeSfiWSl* £!i il k. ffCo 3 

^ 3 ^ 1 F 

S £ 1 H^o (tu?' e^c Cm. $A X££/U 2 Oo t— ■ 

M 0 ' _ct k, foto», 

W 2>V 


Mo, 
2% 4 


Svf- fa C . ,s>tJU-rt % jh - 'X o cc . 

f\)^ 

Zo 2° 

Hoift 3H v V V 

Exeivfdu 1 c^jSuJi uv>U- 

T ft'îvt $00 AjX Chiu. - 

♦. 

^00 Urf- o / g/' 

*vf- /hd* $,yy . 

5~<$o w-f. r / 

<y6c? 


'^ju 6ţ>^_ £. K- j^iyyuM^ Uu^. I A Y^OtUmS ( ■€/.’}' j 

\wiLXyCC A* jpfaki , ^ ' I V^&t ^ -I l< duJuJJ- iZYy^ 
UT BG< l- ■ > 
94/268 


[\JU r \JUiyu.ak' 
TTWuJmc 


2 

i) R. A A- (W- 

M^- ^ . 

t x^Av 

~^MAU4^U> J 

l^' 

P, StKAok.- f cw-t- 01 ' nit, *7 


H“U CMÂM n ^ 

ţl . C*uft» <^ Y ' *F 6 

l W 

5. SpK^(6i' ( cu/ 


hj* iws') •,‘r 1 “ ’/tri m* 1 " 

■ ' m-±& 


■ctiLi- “ ^ 

, UMa *•* la# ". 


V^- 

’ n,r6 cuh/k*' 1 

»L Qiiitiu yu* 


“ i^“ * ‘■A 

pi.jjtu - ftui^w^ A l«uAA - f 1 _ t - / ^’k h iu ^fy 95/268 


'-tu jâH'i OoO 


J -~ 


\ 5 (A - o)- y*** Ţ'-A 

a 1$ ■ C u* ( ** C jJ) J 

p < /) - ou 5 & '\aMaju GM&r %eu îGr 

'UW" u * Y' luj h^ 

mA (ur-6/, 

(c<Ut£ -c^j^icr Xc* M kA J . 96/268 


\ T r ^ 

O 
6 


CfiM 

( ^ * k ”. 'f ^-*3^? 

.TT - . Cr«. l/o^ IK2 w 'CKi^ 
,- ,- -f n- ^ ou4r txtfjt&'bb 7 <Mhj> -■>***: 

( AiJt ji,.. -? — 

* .; r 

^ - 1 ' f ^ Cti ^ W? >f& 

'_u Ji'W ('ţO- ^mXm^ 

. w}^kf jpJE^* 2 ' „ 

% -rf 'Ţ x ’ L- &u - 

1 ' - ^ JLc (^" v-w . 

, poCcf. £ WsL-'fVr^- bt^ ^ 

- 1 ţ^5* 2, t ^ 


.-/V» 


,-) :t 3 


^ ^0*1 X'‘ 

| ,, .itţXtcc^^ <u*fu+*-fms 

chr^cc 


« — \\^o^^’ < j ' 

|>u~£ ~*u*U-)<n* • 

^ 7vu<o G >\xtL^ 


— r ÎTîwîlr* * 

- r» «i™, \^t*0 V <XU4 


* 


ţ 70,:, TMvwtlu CU*®* 1 \<ĂJU±U <U WuA 

' sl^ctZui/ y 4f-, * 1 ^&um ' 

^ A1J ^ W^%t -* WJo-k ^ 


'Yvui->C 97/268 


■Q aud JU lujHU ix cTtchîdJU ^ Cc - 

- S / CAlrn^elc - <f&u, (v ucJjLt-bm ( p*ncJ*« ^iWc< l q^A , 

jpriu îti'c*' C*<. uw.*£< 


5- - PaX> uJLfadul c^fot u r «c 

odAMiLuiJ 


__ S ,1 sdvje^'c^t ■ , oiIăc • hru^cU f jtcnc. 

C 

-- S- - Ciştlb’ sclahiujbu JyfţrP' -btţuw-^ Li/zw^ 

(m ^X\a.\ hn/y^j- ol bn CC&iuLcu b "> 
- (jQV^Uih< ^ - 

(^^h» 2 V ^ ^^-A/>VC<KJ X £&JctO 

t) Itum. ele (uj^i €vot4-< ztieti Cc^ -- t J 

1 ~ ^ .- 3-^ <VT >U ? TrtiWif* . 

- ('Xcf '/tu. egtAUU-^ 

— CaJL$J (AJfi^tAu 4 i SCfi X( 
y 

|/U>i//VMk>(^K_ - 


|/u^vvm^c^<. - I £ * v ; *' V 

rt ' I Ui ^ T'Mh. /* ) { { ° V 'F) * (J\3,\M^ J 
ccvC^Ztt / Ir- ^ ,^-l u ^k> / (JjtnbQYyoi. 


\vri'!$- 2j5) 


G I “Vtfc | H>)h/ ( (Jjr^y^ 


P i •'t, -m, v„ 'hnuJL x n*n bJ*cdj-{k 

- (Lj^ -- 4,5 fw*^ ^ 7 - '*^4^ 

J^V _ CAUX^^Pţ y^ oo 


3%it -j%a< 


U \m 


, p .v / uj - 1,)S~Z^) 

tXf: « f - Wc<s ^Xw ^ - eG*© 98/268 


imt- 


ry/ ^ 

-T- - UtOldUo I^Wu' 

%t*K^t^vL. m 4W 


[I ^ C 

C^tutC*- 


Xfo}f±j! 

, /1^ f ;)lWf ^ WWU ’ 

I iât&X^'W& XŞ. 

| îţ^et^ 


■CxCi'J f*<^ ~ /" 
VV h CaJ*~VJ 0Vd£ 

liA>c*(^~ ' 

Tr ~ — : v . 

n ''^ r -/' 1 2 c~) 

vv^te^'- /, - ^^.( i c ;' 

fonfii** “tCW- ( x/^l 


V\ M « k’jTT^I^ 1 ' 

tVO^Ţ _ ^ ^.u hhx& 

t^' 5 11 * ~ , , Fw^' ^ F 

fwcgtoc | r byv^yru, <«* 
99/268 


T^Uck.- \+ *“** ** 

,r *A 


-""Ju 


Cu 


rîât^ 

i — -* ^<0 « « f H) _ X 0. />_ ■f; t *.'. ~LeXi- 7±<T> 


TCc? 


cJUu^tt :i«r> 


_ (jH^luOsu ^ ^ ***♦ 

l - 

" ” (o^n^ ; 

— r- ,4— X) — f u /?' UcJ!< 

5%-- Al *\ a*£j2M- 

^ | , f u ^ y/M 

- SojK-' ^ ^'i.nr qi-qW/L , 

\( | urx& V/ui* J~yri ? **<-' 

- Qjou Jxlo Io/. -î-*^ ''*'* >■ 

-1 0* „ .LttrtH r (rmhlHT cjLui^Â ] 

©' î4iifss9 kw?» ş&ăjft* /¥/ * 

v«i * ^ 


x/vf 100/268 


j i 


E£ ITtO G-FLAMA ^ 

AJy- kxbuăXu 

Ca . JUu . t^P C 4(~ fSlA , — d *£ { 0-^ti ' MmXa o ( a \( c % ^ S/cJrtUM ^ /**% 

)Hr ' \ b y-°Jo^ d- jnMfrt = \ooy u /Hr ■ 

~ \}JU\uJ tu' ^u1^ trt*U = \fruA fUui- UX { Hr °/o)" i 

c */' - * tf " < r ^ 

ţru’u (tfffV hu . 1 ^ <u P & c ** ^ c ^/^- 

- [) nV..irgL i OHt/ito ai 

P , r W * uW .' O . Iu - 
oLu fu » <W JU vfccţ / f * c «~ * *-| 4 .' • K *«* 1 * ^ • 

"VUUUauXw' (JL'omtluuf X«- J O o jutuÂiu ( )ş?w~tt*'<- -L 5 ppj . 

yiu NxXx l \£ xu . Oju b - ul *^> XÂcxjlj ^ M * Cwdr *- 


friu -^TH^ y'Ux rvw v\xA**' Ca4.w^ l -^ c ' ^ 

fov JU ’ aw & i / l * «Wuwfc k miau « awK .- 

V - U - 5 . *' 

*.w 5 * lMfc ' ' £ ■ 

<iM °*,. sK 

(WU IhCL ^’jUvCsUr : ^ * 7 is % 

- {*. cJUl*âL - lu IU. o cU'aau. TMAM-, ^ ** kpfj, tjuwMM C£i r foacub'fh* 

_ V» 'vb^uT -- [Olu’ ^ [wu*tfv*u'1krtr' ) . 

- o ' Wj • WU ' = ouuc > ic «£ b * - fc iWfob ^ » Wa *: 

" (Vv^t p. . 1 ' 

- (VvU tu (U^rf- <u Ctu^ tk 2 1 -îxţU.'-- <U («^ *" — ^ 

— - -p-^ r ; r-s-iî — i — T- ’Tfm fuV cM M— vu£a~ t- 

, Tua 0 u>u rp 1 ^- pvi TC ^ cjt ^ rv ^ \ . oJU . ckxM + truM *' 

, Sc W TutrWi ^ OAtfU^ ^h^ru^ŢCt , 

C^Vvvf JU Wtu 4 Îâ VW - bvfAţi^c cAne ~ jl ~ 

u . 7 >T a ^t 

(\ut < ia 4 > ( Ws^t I ^ k ^ Uc^lexCU 

\ Uuutc * i WUfikJtx nv \ to * U , C&A yu^lc kuo am < ^ 

Ueu * t+itruL Jiiui UmLJ - iZtuJ . cu * \uyy <k ^^ T - 

\ 4 - 'V C « Uu ^ f ^ U ^ cXu -’ « U . Ca KA - UeAAA ^- - 101/268 ^Vfr lu/v uJL Km\v>u\v\ yvuAu - i cuM\ frcut* JU Uuu LuuOb fouutu' . 

u JuXUv^^ Jjjruvh- r - j K) - V^fjuFj "£? ju 3 J 

y^f ^JJ. <\ - fru tu L‘ ~ H^Xueut â( CA^uJiui 

i N s l - iut'tc z ^ Zo - A ^ Sh^ l 

v h*^AsJ[- 101- lU^t/ lu«>u UAt-* lu-LLC lu-u*^tu . 

&~ Uc / V 1 ^ W^'^C * I ^' C ^ a^W 
u ^ ’u « ^ y * aCAQ ( Jfo 7V 

P^oaXxu^ ytdx f\‘ u. -hLfckf/ <f*u hfuuif i yfr'iue* }tu* {^dud?^ 
^%i%lr\WcL y^AJ-Jiu <x b*lfaCtkJhu k M.'i“ l ^iuxt-o j^iuuJU. 

^ Ni ~ A \ 9 - huMi ■='£ tx> ^ j-VU L * - fojUfhtU ^ ) xtu . pLi ( Uurf / 
]\) - 3)4 Caa \ JQM .'< Î & Ua luth ~ > l ^~ 3 / V ~ 


JU ’ axu . i ^ 'w - jvcr ^' u ^ } ^ 

* Jjcuu < y ^ CJUci ^ Smu < ~ Jvtoti ' a ' f ^ [ oab - Vk - \ Uau \ 

* 

l/itiuxtu hruuujj C*, SJq^Uau , CUuruo+L Cv-Ayi \u£ 

-- — •,..■#■ I . - - J - . . fl v v 


libuhb ' Im - y ^ ouu . jo Cp . \/(^^AM i J C * e yvm'Hu - /Ujccitd 

/ ' Vu<c 

(C ^ MatuC , C^aliHx b ^ cr ^. 

y H - ■ cjt^vc K j jdit^'u jiPu . h 

Ctru ^ l v >" kfi^u - fl / w 6 tu ,“ > ua ‘ UtuA - • 

J __ "Ycntti cryaiul . t ( u < ju ^ vt - ( yii^ctXfc af 

li ij C t 0 t r . * ti) i / /■» • . V/i- . / . /)J,_ C/..^ - 


^ VlCoXcMl ^ (V 


ţ ţjLuocC fcu. Ou. • yj brt • S Co-^Tii» . 


t " o VnXrtu ^ , ow tt ’ iu . 6 & u^f cLfcH jAc lH-%/ 0 ^ 

~ “• 7 /Vy / d WxiU^AXi 


7 T jj TT ^ ~ 7 /^ V -' ote k ^ tcuoXl #* 

N r 1 ^ JU'u^tc 0 I S 5 ’-A l h j - Iul l m,Uu - frJU hUr. 102/268 


3 - 


\f4Xeru CUo tufo j^tf 'f/ (MTUUuuL 

n S >( a £ 2 uAa Ojtfy - hjlsO fajfVUu 
f \(. faU IW " utitcte , dwoAAu . \ âJtiau la . 

yiAăju ' VAÂ * v h ruu ^ keu ^ Utilr }' 

I \]£ Ţ^JLUm il OMlUUi MC^cAu \%u 

^ cL u^d y^chM u, l/j - a^t' 


Uyivit Hi 

N - a . 0 1 


'Wă ,-kuiW a a - 


[> W ^ w « - ÎZZ7Z ) 

-TVq Xu b K - f tiZ^uţ < 3 - /« ^ »“♦*>' 

-) ~N * T ^£| ă ^ j A^A ^ tuj ^ u ' - 

(]■ CwvH ' Nn - W C > ^ry fr 

K^T (a ' v< JXi fc OMVmZ ]/UfAi ■ 


I Aup ^ \ lJLr < LAa ~ ftVAJuZ 

L £~ tu ,\ Z±.'^ -e iu-Aui , l *ukiu. ^OY'fvŢ^ 

Jst C ^ u uluIUJCl ' ck , £c JUa ^ uu . 


yicA<i 
1 i # h i • ^ •! "Tu Ou - e - au ^ / 

'*■ ^ w ''^ilyJZZ 


u x 


j/li lu^fo 


O - Vji ^®- ^ l ' H "' / 


| U * cfo ' 

Um^i 

S~r »*■ 

^ WC € 4 >Cj 

\- j - eiM - t "‘ 


i *. ^ 


, 4 ^- ke ^ « i .- i ^' hW '^ 

-^- fc > U ^'« H ) 

?%*?££& 


OMX^U. 

j-j "hu ■e 

) 


'' Vuarou . 


0-5 -- l^v - I || i 

ula : , ^ fa+ctec l 

. m . b? cUhm Tc - 13 -> ' « . 

^ YJţuM^ubrtfîţ'ţţrr) 

•/* 103/268 


\=]ra H Pi ii 1 Ş ^ '7’ V 

i i > i 1 

:H -h^T’ 

-4/ jT < Osj,-^ <7^ V VP 

» \*$\ I ' l L 


f+ 


=r 


~y- 


C** • 


l 


V 


•• «r-» V 


r'nf-- 

_k » 


o 1 

k 

— 

ST ' 


4- 


I -Ş * 


p 


* f: S sr|T I 
M f • 7 ti 

- 4‘ ţ i>»4, I 

2 rt P 
r 


p 


*?••£» «r -'- l<l 

*’'«*!• F** ^ 


f T;i 104/268 

iT .-h-N. rS* C* : 
ST ' 


T~" 

i.'' 

r 105/268 


COAG-ULAZZ.A 


l\( u» ^U^Iuua flVrkpit, {*. vJium^ 

0/ Lu. y>-t^rv' <&- I Tf? Cjif-yvJhhhAitj: ^Lcu 
I Q^uJivu)) JLuJhsvC , jdlcîfc^uti CC 

T jj^^u7 (_G«^t Ja£uş) kt (jusJlK* 1 


J r I lUt /uvf 'rCoOiAvi,- p*Mct tX 
*t* » V n - 4- n X- 
^ ! /i ^ ' r - ^ 'JvtucoK tivi i x Hţr^cu/v K*_y 

a * Cir ^ ( c ^/ Z ‘ N iv*Jf 'fth^fcjb* £ Jxinuc*- • 

•v, A.ct( N p cXaV^J^' 

"V f>vi)U oXtH^ • 

~~~ Ţ^x^t<rUfjl U - ^) CaitVi- ^ 

W* v<XvXXXXXXX^ r 

k Ju S cmăK^ &LCK oJruS je|^<A cocote . 'I^JiuJl &-C * Voync^d\ = i ^defoa*^ 

^V^Wcu' hv|?ou , Ci. [v^rTUsţ^^ advULA ^ ^ u ' v * 
Ţ-Yi^c^ccfctX. V 1 - h' Lu*^ lw J^TUPÎticjVx (X Auî frCJU-Qjk 

• - \ 7,_ I - rt -l ^ -/) 7 . 


Xru ^ U^i |lvo Jiu cc <r V^Cţu &Jctu , | pcţXcţv^Ctuy __^ Tu c<X » Cun ÎiJâ&ls 

Ol Jlcfa UuVX 0" Iua^ kwu. iL- - 

H*w[Xcvtlic uţWc^cilc ^lut^T ^ l ^clu fc^3> tuX fccf cqUZc£ ■ 

— \fc)sTD Cfrudby ' U-CO-3 (XcţX'U/U/'X*/ QT oJLlj)fl''&ţ__ °- 1 Jd& ?Ţt- Vy 
fltux' ^uwW îucvloluv^ Cvv£- Oj» Lu XX. jXiX &X (TL^ourtM^iîu ( 

V/ Y< JnpcX oi Ltuu. hru- U, 

^jv <s.c.“ttu.^ (xtulAV. 0 ^ ţfouXLu^ Xv- jncu Cft^ J->c o r ^u^ne 

^ Ţm cXtfuJ \TfrtJU t £- 'j~' * ^juvbxuZ/ ^ I^AivW-" - Ih *X- o "tX^ kjrjLjUuS 
Vcac .'Vu* X*' Sui ^tcc-cc- "vu^u* Ij^u* | - lw VzsK&cJ 

|^ţ=v«A' C - ^ Cu (Xtt Vctru^<-(i£< ^ ~$ju Cu \Ac<oOv^t*&<k\' Vl^uc3< ^ 

citV^Cu C*— ' OUcc)®- ^U9--ţ;XtXccu - 106/268 


jP ' l \ IU ’^TUiXl d 1 

ţju agU Tid L i^iu ^ ( ^ pAt r oi »^/ | n >'\ r ^ j [ xuu ' 
iVţxvk^i <. Vfhrd. , U-u. r Wuu pU dvJuh' X‘ &- *fc^Uti‘Uu* aixwct*. WaJ-. 

1 ~ f>ocW ic (i yif^ru -- 

3 — |Vq U/iuJl At Otu'tt, Uury p-pT Co~x*y* 

li- U-fc. IguJp^tcL Cu pMA^AU- >U ţg/m j » c^-’U ~W i-- 

' 7 h<JUuW/ Ct CcU/ f'K 4 vk, £- -WvJci <WrV ^ o >W 

cU, Ux/) JLt ^ C^u' ^ uJ-oLiTl 

Uuo dL‘ jvuîu \^>'o clu itu ' C £->> C ^ JfvuM . A - ^ Z _ " ^ 

Cfl - u^uux & ^~ fp . — ^ PŢ-ui •€. lu ~^~ pi ]^uvC&2nJll*~ 

cU_ u^rt u^ir J^7> \TnO^ /VTD — 3/rDP - 
"pyţ-uijf - tiu ) LtnZfc'i»- ®” CquJz^I^ Umu? SCoyiotvJ <i< AT P — 

Atu,’ pF^^b-ii U^<u> •■ 5 -C. UtiU u? U/Vu -^ A>rvJ-oit/ vu< u^l /,' 

( U ^' S ( ^ r ^ Hut oArW ^ ' 

- /ULt"W Wi^tr>». UrthrZ -" (uW *- Um U^ , 

)'>^-t(JU>cS' o*€ p -^Xu (r h-c£t Cttl^-- JU j) hruiLd^^u. -f*t 

(^ > Jp>A W^tcuu^ \/v> Unfyirr o • Vi ime< it Căit t'fefc iVp>it A. inuJnV^ 
\ Ctuu jUl-^U^uu? "fc<Xu>j-. CUXvluD ^v> VvUAtf-^&tt U< |i'brv<v^ p> Auxt kjcC &~ 

) (> 7 ^^ ui © ru , — ^ Av ^ tuirC^v V <- jpXtx * A U * diA.u^ — _ Ij ^ Ixu . CX ' °~ţU$SLL_ 

\pjik'iUA. ■ I / v ^ cok ^ v » >o SU.'T^^ ■ 
107/268 
cU dtxj- oLoT (X * j^chvrO <& iu^iirpc^ 

^yiHa' Wt-W uJU^a, ' „ 

C j^SUZ - juoV^ WAJ w* *■_** 7*- 

etw w* 1^ l^U'- 1* rf- *■ foJastr^^ • 

h^ZJl Z <h*r <• Tr^l^ „ ^ vA.'cXto A- 

^ff fc' £ > »rfr ^ ^ 

a. WW.Wfca M' 5 . X»- * c X* n “ 

k v 4c j-JU. ju of ” 

tţ^ v& «* • ^ !>-*• * ^ b* h 70?J%% 

fVt^ cuiifc [.tfatj , V/ttJ A Zw^/ fZj j*~Azu (âi&zdzi* ^MiuA, 

(*> frOt ju ww >uwv4ucJ*fc‘ & 

Hi.” Ctra |ai*/u^ jJM)j jitu %tfa - 
fiu.^ u Iuh v u- u - 

biUiA. \<hajuLu>S r fi l ^ ^ ^ 1 

X'T^y^ 1 Pyîttcr^^'KA. t* 'Kţn^W l<U i< a y* t C.a 

Ţ>v^3[nvv«. 

1T 1^'TnvXv^'-^ V^'Vw^p = ^ 

Ors^uM^ 

•m W' C^jfJU rW,* ' 

Phv.-V.K-J , J^luvJnVjW.)^^ 

ţ-,iW«^ <>v|vW <- ^ ^ '^y ^ 

nvac^Vv*. a<zWc4w^ c n ^ _a t 0 \ ) h ^ I 

<Uwjty fv r oU^' «&W w, fv/“ ^ »**-/<■ a^ruM^ 

'“jv hlU' C^pr- ^ UuK^frfffjoi' - Ua- J>- }•--- \noucJ tr V^nutu cX^âxa^ (jmut^ 

j/A^- VW <tw- H jv I>t^v Cv (V j-u. - ‘V I irv - ^ j^sUz. I3j^r^ 108/268 


H‘ 

'ii (xVr- luVtxpi') 

t- Catul* 1 ’ y 

V ■ f^rr 0-Calcni\^ _ , 

Vj A'CC .tlx'u'V^v, ( pectn V Qufc'if<vh ) 

UiT P W* V\_^^ 

ţj ^ [ v &> c *5 ~A 

1 * * * 

J^-WVkl [Cnv+'JUJ U- facdkkiu*4L^ C 

hy TWijuiI fcj. A- " 

ĂTf foc ^» H -^ vwou ^ 

Tu » \ • S ^ eAf lA'^rtjy «1 f > C 1"' $• ~ F '^) 


IV | vj ^ 4 |*^ U ' o ** f*f îiMfrifa ^ 3 ţuu uW - 

A - KUfaU C^ ^ uJU^g - ^'Itu'Ho^U^. 

P > " h^^jA^yOVt ' ^ jVî & CCxliu ^ Vu » ~ ^ fX ^ M ^ XM/Ua l V *" *( l ) 

W ^ C & iMrCfoc . t~viij 

\ T , P ^-(¥) U) 

CaJ ? Cu , ( \ v/j 

F A ’ C-'K V ^ X(TU — -) Vt&y? Lucm . <^ fe - u > I tcVtfc ^ j -, cLu - jk-^O^^-Ay 

r [^ ■&* Oui ^^ ttTu .*- >j fui a cuJtvu* ^j^udetrf- - C ^'( T « fe ^ 
^ TVpVvl ") ^ ţ _ 

^ C^JtCiAA. Iv 
c - 


■ Ut ^î/viAt. A^fj 

^ ^ui^ct- ( j ^- f^Z > u ^ ) feZţt _ ( re^tj 

" Ţ * C -^ wt . j {" - Vi 'UtV-J u « CfrCfcc^f Cm . < A ^_, 

V - Wfck lorttn ^' ^ kUrUx ^ K J ' / 

X » ~^" I L s* * n i . 


V 


- t - 
^^.y±^rr 


(Vvwv * 


- Ck : ~h> hJLo^ 109/268 


~ 5 - 


'Uuin. 


'Yco\JU (Utq. yulaA<l’ 

"T| • ^')^Cvo|'> Yu^"tu UO/VU^' 1««- 'XliyuJki'V* 

]îj -~yyQM7j' p WtW ‘y.cuJsUC ^ ^Irvik^ 

^V» ^Ocî^t^ ~b Ac IvTJxct-^ir 

•j") - Y^ou-V» |X<btlU*-~^. ftulc/W-^ — l v hrtXc ”ţt Kufeuzlx-" C&îfct' kuuc Ua OuM^L^i 

•vtetedU.UtL MLI ^ «?**• H ,. . 

wjudw (f a)-* K a * i 

avI^^T Tu^g - 

^C£SCtuu4i fl«îtiW k }otu<a 5 IxactvJ" • 

V Tcnţn 0^,'laruA U i »E^tc u4 c^jiv ^ - 

VA ^ a / -f- / -M^'ktOU 

^ (n.^-^ 0^ i^UC. 

1* 1^ ' -Ocţ/u^ K (-_ ^ l \]Cwr*hS^ 

Î.J jvjj"' Iwtw «" U< Ikţfet* cru<^ \^fl^>ic^(A- 

<\f . 2_-7 VvH^ </vtt rufojhctflrik C* K-Ccrv^Ji^;- 

\^W Vwf ' £xtuu^e<^ IvX&viW. C* ^ dariu? <*ÂfcV£, 

f w “** t’ 4 ' “ ult ^'•' 

I r ^-C4ca, 1 '’- 1 , , 

- f r* atuXutW-» buduML y C^caXtA4A^' - 

y^- — fr»c^i>utîu, -3 

^ - y»d ' tfuoAt 

[y* W JLwAVu' cu£ V* ( WX^- "WUr ^ 'U4^AU.& Si 
ţ>v-ţ>; cuXC\lo^t in. yiuAM^tib C uttV^W • 

£- ^'irfĂÂMcc- x 

u C4UU - 

— | Y* | r >^p»t»''U^. VviAA^c^tsA^ (+. ^ ) 

- -Ţy, ^J^ux. Y 1 ^’ tu^tiX*. (77 virT *•* Ţ7 \Xo^juZhc) 110/268 


IvtwU L ou&'lol*' Jk C((ultui*ru - 

- "f -"V -V| ” ^ |U*)Cic£./ — Cl c Ccltu ui) 

~ P- X, ( Ptt< a/it) 

-f.® (C*w*)- 

Mu 4 "iu imf L j^oC^ <u. jwut^u. twuJwj»/ - 

u? C Uuml A* cit- ^pi<rW - 

— -po ' PTA f*j,) ) k'L* h *4 )Lt*i&Yl' K* k. uA*\ri^i) Yi^Uui*- 

' ' jW'» & Cfciru junat &. “li V» ke bu*rf,'-fac- ■ 


pM) U 4 t^ U ~fc*udj) 


lL*z 


^ |»u. >i- (xî&a utA. "W* jj' &X j iuj c\ctc\iătr ' 

lv lioc-i' iuP&f\nu_ C* Cctc^£^u^t^t kUu* 

^(Xin-x - & 1 utciwt#. i |k^Corv.K^t'U->^ CtCt/'V^tv Ui'ituccCt >> /fl-W <& - 

IV^CUwi*' Ui a6- l^tPtru,' Jkmit <l*_ icj\'<f / Lo ~tuu^ 

^k tCi^tv’u^) Sik jumii( ii* jfnu^^^Z(KcJU — 

T 5 -* v 1 tou>|. { vfa \o j ^tcubju u, ^ 7 '|yu‘kA 

VU <Ou*UU A. WJnW • _ , T 7ÎÎ7 fqr crr)^ 

^ <*’ Ui ^ ' \^ lW £ Wimt u*- Jvttv - t« if 

-9 -îfcVUk «t ‘ 

pV \yuk*^ u - v ^ (. j^ukjf' k' Vt|u^|îZ-*- QxX^âul- (>UÂS& 

ri 1 ^ 7 + -^U A - tifîiîc £“) / ^ hr^U^> f^utcSU, 

LX- v & V^uAM, ^ 

c-iiuT MOuHmi, SjrifaxJ * 

iKa r\ PrvtVw * . < 

T». ^,<w A fc|ou«~ - IcUmp.-* KiwiuT, w>'^ 111/268 


K 

.7 


— U^v. 'X'dZt* j i'rtrfcukkc îklcj^JUZtJi j^l^j^Dldc- \vUu.cJu (-) 

| -xL CuiuLl H> V^-tC\îiLc îhîtuCc SrUuf U^jUi/fctt. 

(w\J^cl k- |>vo cLuc jvy ijL^t^YvAAtv Vu^citlcirv ^ f\'l}u)Uo k 

Kc >UjJtuw £t Lc/U^ Pijfcc ^ /vfeuVe^. rT'hru'k*. tefuHzfe 

c %&lifccV' i [ K- HjuJU-- ( tu • u wl- i/ knc-) ^ 

k_ <?tu,f^ £ y^r^s^xju^' 

— j\AA) cluMAU^ Jt^UW^Î^uT /ufcVHU- J’ XJ/J -Ţ-5 -jOUS- 

<Xi%(a \Ua>u/ ^^yjwu' Ja. irwi|u/ufo. M^tu "Kmri/c ' ^ hru'lu?fO< — ) f^ hru-u^ 

-Pcî/yţ^- IV^* C^UC-j luiia. - 

'T cUtuU^'i^t^* £&, Ax tt» ofafjH Tu ^ irocfcf fMruJrvcJ^x. 6 J ' 

bvuvWU Wifcf wiw.CiM A b'brt*f 

MmL ^w- 

i,«.^* jL w *• f k 

Ju^T* uw «i'Mw- H ^,r sr 4^..t"'^ 

vwv,^ ~ (M in* c 0ctu ‘ , '" c ' fi,: , 

Ufrc HuW ^ ^ k Mt7t ' 

A**u a * tat'ţUiii V' Kf ^ 1 '“ * ‘ u, t eu ~+f.\ 

ţ|^ fcfl . vrlu 1 r U(,te«uU 

"tiluut.- U- xfc-Ai *- clu«jui<*-' ^ * Ut< ^*’ u ^' 

SUhudbCz. C&^ţui***" uru^ f- S -T~ - 

- M^TUw- c#u* A K 7 U ^ - 

»- ^hoXd^ ui (^u k x.cJXLotf ckax j^c<Ja xu-fnf - £ -i^caJ cJx ^<— 

k U/^U 6 ^” p » I * f^lrnlc» ^ ^<- Xx, ^ 

KVf (&uj^ x vu*^V lu ^ ki (>Vrf' hu. 1 * (jouStX^ 

W) c t ^ / IfTlu^h ■ JL'^'te W (Xfc&tfc la '^f 9 ' • 

ha*.’ Urwt ]- ' 112/268 


ţ" fon* 

~f\\yudUy^ Imtua^UL, t chXoV&h. Jt>s Jic CUcu.luZb- \vchnCz 
- ?J{(V)VuX>w^tu^ tloaW oA'^i bii- cL~[l iltc u 

* Jo/m^ = -Ji'WviJi^'OL -. 

. T.JT^^Wu^'Wa' * ■"*' * cn^'^- 

^{-ţţ'Pnnl ftxitff'Ul'al tivi ^ W. 
upx P : ^ L 

%JU. '“k" c v*f- <utv*x&wiv - r _ 

JT-m*W -» tO.^U. v*/ ■ • -* iCf ^L 

- Act-H^ W" i**!/. 1 

- /\cA * li | (VO<t«'l t 

- u’ li’kXvu <kt* )<”«««*- «k "*"■ “ u 

txx^,' 'IWu; <k ‘Wwii'lw 

F'ttCCmJ- ^ ilra^uIoAC H u 

-> *- <*“ h »i.\t<nij.tt^it-)S-iV /k«*^I 

\ T :f j^/*S ip£!£i?:y&£*^- 

Qavc|U^1 ^ Ovtufr»' ulrxidk ^ctâ+j 

N C t'tyC C/Q>- <^ JitAAA. 1 

.. > 0 : , ~t~ a .. *\. . inu^ -k * UVu/ ii 


(jiuhjfruJ. i^XtiviMj, - o V^u/ ie jrZlvii ad'c^^JUdU i 

■WWkVl VUc uluti'lyuc tâu UrOfuA&ll. o> ii &* C^np <yjLii’ . 

? 


'*■' Con» c '^u^mXa^j' - 

- t ^GA^-u adc%jiu l'yji dU u^d 

^ |unÂ^G(itG — AK.fe 4u>L ^ £ Ct*. Iu - I IO ij^nţdi* OCtdrilţxuJUlO ^ 1 — 

(i %U^ 'W^ivxi |u WAwUtfr- it' W 0 Y-\J.Ui Cr^fd-O^^- 

{jZ i Axtu. ctr gIu a jji JU m ^l^wtĂi'vfac e, ix> y 5 ^ 

rtX&QMsi cLt jvtao/'VA’ V 5 k ivt^ctĂ' Vvtv- r v cttclx tetn^Vc - ^ |4-6-pa/i4 vl<a_ 113/268 


- 5- 


K (J^n d ^r^^u JiiLrut. Qj u M Um du ti j^cLn — codctr^^do^' 
c k> UuJ^Mky 4 ft ftt abwHĂ.«K*l 
Vlux^Ou' s-- ^ 

X' I l^w" *- r ‘ Ju^r^t^£<4_ 

tc.^i U w u- ; c^jJ erikA-*i‘bk«~* 

Wli- W«Wj.-fc ,1^ ^ f ^1'tCfcni ' 

f>UvW VK-tJ^'Afe^ o- A'kut* &■ 

Wv." iu*<_- A- Ălt.'Wiv^, I ^ 
l^v^tirto^a6\' " U* i-t>0> p RCT 

^-jhiUlC- «T> 


^ v ” W ^ j^xrf 

u^u dfgffr fr k/U^rv ^l^ 1 ^ 7 ^ ^ ~| 

JUu _Aţ ţp^foui' CuJ^C^pMzM' ; ^ 

u WţlUCn^uJU- ^ f- C>u jj' •* » ^'Kj" aJy,r y 

- Ode WO Ac C^uW ^ ukM l-prcwpl' 

ţXMz :_ ^W S t^Wjp« CrryteL' ? fr*^ -Ut ^ 
V^O^JUli^ * yl'afciy 

1 Ticfa» ^ 

w irj^ut c^tT^i £*^4 

4 Jţ ^ u. Ac ~ 

C^lk^ - fota - claWa 

A/ ^ait' T- yf * 

B'/ Ta<^- IE ' yH ' Ţ?T * -î-’ 

a. / ţutfcrTLH V5L- P^ffaW- ' h^ ’“ u4 *' jaBiM*-*- 

oUu^ f. wtST *»•?• H ® - r v / u ^ ‘ft.^T/f, r 

iyicjlurc. j^c •<* * w d(h\u+ CnJtr^Tc^ $0 */ &m ^ ( WpJ* 

POijCţ^k $fr»u? Um t*_j* , w. Uuk >7' £• ^rPV V, p 


W**. 


bfj 

>\jlL i ) 


* j 1 . 

CQ^u. yt* S -a». (XoKhrJnt > 

- Jwf f»c^’ Uy^^uf*^. _L° 114/268 


lo 


&/ [jL y i Vjl C&uatJ | )x^ / CuX'kiUi.f^) t X^( 

— fcd ^otrw yfu' Vi & — I »* ‘V?^u< im jJUm^ p w tO Ku îu k* . 

— Wii" d djrJlrr^ic ■ 

— xurni U« owtlx. in. ^ tyb k ' 

— £<- J [Jtu C* ^Xcu^' c , cct • )t> cXfoO <*M. *\Jc ~M jL (JTMiMu p jJltfa 1 ^£ui~Q'* 

4” C • |> ct"TVv' ^ T^tUsl) ' J-C (&C ^ c| » {■<. slxt ClX-t^p Ga. 

'Iu*. CYîA+yL^ . J-*. izXJU cU_ C^T^uipx^ jj-is£i3 _ cWt'-f - 

Cv uw U* SL^L; ~ £ <^UzLs k^j w Ur c, 

>u;>u^ ^ ct ht-£ olO^u^xXia^^ ^ ^5^4. 

JW' ^ (wiuu 0»j4^ ; |,tW *ul e 
4>Ca^ 'VUa. clofru£uh u. ItLlJL' ?<* 

P^' JlrWU cKl Ut^jXqax. k. f\A. UytâX&ytP tfu y U* pL- 

\LW^top> jX&tfUA.^ di \u h/Mot* Cm Um- C^&vytd&crf-'- dczj JU K)a- 3 ^ 

Hm hc^k - 3,^//* 

Cîwtr Cre>-|iJ*u^ Ck. ^ Co^-^tlLu- 

r \\M- K~ j\yUyluCL j kl (UxJt<A ^^^AMPlr* W k^ttUctlc^ = 

C^ClCiu. tvto ct<ruâ fcn>fuWyjţ^ 

&X| vlWii^ IaMax^o^' 

TlVfvui UoaJ*t_- x 

' \ ~[ . Kg ynocA/- 

jj^juJL P-) • A H, y^ xx ~'~ \uluMfJ I £ v fci 

2.—- A]y • 'Wk<irr cC^tlrf — Sc^^JU 
3— Ain(v^^vV kt^JbcrbUu.' y I leu^^T 

1^— C&aJt Wa_ 

g- A^vfea^ 

G — A u* A-fk, 

y—7l v-W. K^Ci'jy&u. Q. f&rnţzfoc 

S — Tc ddJU CoiJrUr^ <*$ 1^ ( \ 

c 5r" .-^T ^ c^^Q VuXm< ÎMwvU^tiit* w ) 

îl.. . v' . i' . •+• t' 


4c- iw 115/268 


-H 


#JL ypJJUb'U . A- Wcjr| 4(i XiU f £>t^ y>- 

U IV.p-Ou/ 

|^—- | , jtc (XtC' Vi fete Ka*. C^u 


^TZuT u_a^w Uwte,. tpeX4X 

U U> C.n^pJ.4fi4 • «< JjtUM^- — k'i^t CmXi, (^'JhJL/ 

ţ a \ W -. te -x^fcfeoj^ s_ 2 .— hx'utuA-? yţf I O •< /**“■ /k r 

CilAc vt V\JUA^ îOv'0 CM^W ^cv GjCOjJbfUr <* *" ^L-<v 

w w W wf/ * M*" JT*.^ J, . , , . 

I CwaJIW — [rft>>W r_ t»W«« t * Xt» V 

u. vî'W **«*«•• Kr4* , /'wâ? ih^' r<s ‘ l 

JL v*$! «X * ' N-- 6_-< ţ “£‘ 

V) T<JM W-K. WuX - (+ *< csjJk ^ - w <f^tp 
” • K]~- G - u'^^l 


tu^ — X^^ru- - 


U 


X- TVw- mI HpweM- 

IXU ^ AtuleO^ ^ ^ l^rua. ' 

U ife - U CU^'Cjtt j4W^'4-f^ ^co) - 

n A P " C -OO/d VHW**- ^ Op • 

Vc ^ ^ C ‘ r SLu ^ i ^-- 

N -- } 

fhfcSî * ■•*•*- «rV ■ 

-T ; IjţHrtft uX « &*“* 1^ I -5-^,X^ 

c/ |w ~Vtw y^uj^ aXţtoJ' & c -~te~t i d-4fcu\£~ 

fV/jn'V^t( <?tc <Seri4Ujcu^t/ * * 116/268 


*1 ^ 
S-H'l | ^ OtVm. " J pyttcQiJ^: J«_l u^b(3/u"u^ 

j\(-~&£[ -t U td&Yijb \U^ Hudţt U< jAyQj J^JU kt %U Ctr^,<AJhM$7_ 

S< IA. fv^W: JU. ^ l^>^V <* ~b -o^'yJdL? I JX. °U^ U^i^J) 

i->‘ pivuv*- t-» - ' <^ c '^ /l IAXAM ^tu T* l/nm tll ~ ^Joaxu^a'^ c£* ^ 

(gJjotM Ue jYTPn:^ H ^|un' <&^l£uiuîA< T IhvrcM ■ 

\N -- U/w^l 

lX«u>J<c' Al Cua^T + , «/<»'+■ &L* - 

- ic LWfc <**H* * \-t»t*+y&A. > 

t> ' M n u< 46- Z<? « (trfajtit* 

(A ^ ^ ■=- l'U'j^U ^>'^) 

^ ) >nw(r -cXoytir y ueu^_ 

Klt f/vvfcr owt~ u*-*- * oi fo^ c,^W 

^ -fs-yJUuwL, • 

gT p _- |-€5iai X( oiJhtU 1 

^ VfrwcH -K^f £ 117/268 


f* A" cbXuXuxAi&a^ <=> CfivgJtenZ' 

- 1 \ r y^pJl fyiucjL - fx >^.~Tf ~- C{r*giJhuZ ' 

(EV|^, , L m)^C tţ . Y 'jvrf' Uuc^J. 

f C^utc UjL fayb j* cfcruA Ut^uXq-'^m j ^'huo . 

CuJ k <a fh(2^V C+J*~ Im -tj<xuXîfc ]huj^ C^n^uifrC&x, 

J" I Vu. IiuasI Li^i ) {aA^Alv*- O rfih~ U 


- 43 - 


Cţrv-GuMiJit. 

i . ( W~ UT 
GL(k V&uXc Yu^iiAM — A. ) 

Wdi j-9^rr Oux> ^ ca^'vu^ \euAuâJx- 

C Jt » I r f 


^ 7 ^ ^CtUc J r ltH-4 a-' O?». - 

- [^r a^tUU^. 1^t«J^V5^î^' u< « U* ^ • 

ŢW^kT^' £eWt/ € -U'hJUa;, uuw Aa ; (W>7^ ; 

-C-1--ACUV» —5 |UC^t^4- ^^V*4TuA\UA & it» luJfllot - 

-TfnJSui ,&-'-•«*« 0 7 1 

— ■ 1 — — • | Uafc'. '/dlvUui “<• &uw ‘ - 

I fW» | 

.VtIvvu v * K* A W-* 

|Mu*+k« -tClM Lui^ ®u.'c£ - dc^-UŞ^. Ux^ÎL 

*.'lv> . v^«c«JWv &U*c^LMrfA~ur ] ju 


(Jbcy trpL'uu JU Q 7 ^^-. 


v .P^rTiZl 

■ hw - 'Vft ^ -£1— IV " £ 

pw^i^ . ^ 

va»K- m*>- S*^ c _ t + 

- £< u«.-^ *F“ W ~ L “ ^ £ ' * (T^a^fefc 118/268 


- 


Ojbu cV.-'A L 1*3^0 fri'C' j \v(JUu 

P JxnJLc oti^ahU. - 

~ — QCCtJj/u u»- = Zq -Jl 5 ~ 

— P>p CtfuitzCtuu — - 2 5*— Irv 7 
- * 2^'-^ w 
— Gd^ u j^ t J M'fft ' ^ ju*>CFW-+ — 2o — 3v . 

<5LC - fvchvi- K Mj^tutc clux^ & Jo^iZfcr Umtrt ^'kJLv. 

\ j,.,^, J fa. >v< K cU jf tftix* * ^ 

Tw /< %-toiUA -Jitiei 

JLU^reC*^* 

iiTLJ**** '^- 

Ce OAftfe’ <* X a(h ^jjul£to_ 

f>r1lTU^'kA. U U, ~iu^f»d. C^n^uXfjru^ 

\w°J* I 

yvMy' Wuv^W K , Sc^Xc iw ; d^/>* 

-yu^ ao^> K^tcUrjylo^U^ | Tt^c kr Wto/. 


f yLv,^ 'y^- ^ K^uArjyU^tt 14 , ^ ^ 

\['5$^ ^ cJL JU^. luiDH^ip ,U,W y^AA^L lu 

( kU-'-p^ ' yto^X iu. OLcXctâ -j ^ ^ , yC^toruJn w 

>K U- Cf<^Mca£ k' c h^ c V <h *> 6 _P~> - • 

|Ux"fo c£< HtcCsu*. ~ 

, *, ^ <_ cXt4i< Ituu^ (jUu-~ck- Cu Ua, , Vie — 

^ W w KXhtLu [/l^. j^Ou^i' lui^ k C$ukţ-'\*vu~ <h^ ^ • 

1 ^JtrvvK*i - 55 // 4 i f- bu~k £ 5 n<_ . 

Twu^TwT^' £ luw^ • 119/268 


- 4? - 


(VlM^ V (TU. "Vu^ck <r COuZtot' -f- 7uZc*> clc 

lU-jjA- (uTP-^u^P^ lA*UU ^ ^ 

IV<V |uatWJ^- ‘V W Ş-* O&u^u u^ţ- duţ » Lf c^ ZtM. 

(T C&<Jt- -P Ictvu olt (VpPtH^' 1 ** ' K‘ f 

^'x^-ju J. ^ c *Au. fodrSS^ -) fr' cAu cu Ui^c £ IZ ff j 

hu^A^y ijc^d £ " 

_"kw * * 1 Aj % ' ... 

^ C^iUu JL (u^rtlW^u^ JjuAdsofU JuiMui V \ m aîh ^~cU 

Tc^ -ŢGtiad! IwnW " } 'foud n 'tâ l HatiuuA j r> 5, W •, ) - f- f+diM fî ] . 

1' «X *4 1 J) ! . * . f 0 ' » • 'V* . i 'vvlxvi* l i^. 

: 

T'^|° >oL' I- ^utrf' ) 'T-S, ^dlufcf) ’T)r*uJln>cdt U^u^gjT-C lu/iu^ ■ 

C tfUAUu JU I l^jfCiJ' f S4^)^ ^ ) -s 

pu yz:^ £«. -RuJ.pfeXf^ 

— T iyKhid. Il ^nJAMtu a Xmlrhh+k ) H< L 


fc/ 


^|u y ^ Ăa£uUmIlJ( ~ \<' u<-j[) CulCL^fvtĂ "fepl 

WjvouJb iu } T- w^>¥ *.f IT k x ) 

T , cP.6» r !✓ (va T' Q..- «te Uîn^j2c •=• <w W.m f 

ir / . L -p ^ h 


tefri c«.ţ j«~ fr& n wt»-ţ.^Ţ< p^fe ^ 


llj^UUJlA. 


~ J K*udrr^A+ 1* ’^l< 


// 120/268 


^ fr-o U - a . Jj 4- tuiJ . ^ TEctim cL IL - 

VytXu^v / S-c ^ 6 ^ 5 " X o - ^ j ^ r ,' \c 4 . lhu *-/>* jp&hkM 

Aa JL WA^k K w 7- Q- - 
(Vţu vui Iau ^_ fofcu tn , cL , f \ U %u - 

• TvJUtob . k v ^ cU , 4 * 3 / i f Î-V 

XuVa luUlu T - S..C fault - t*fJ d < yului * 


\j^fr\o(sJt l f^H4 U^LL<( Ca£ \^Jcoo\i Ij^oXi ^AC^'W 


\ - ^ K | 

j H‘ ^vt*^ A faJUs&u*. Ia |^/ <■ 


hryjJymM* fcu^ Jajiu^g/A j s hu'luo ţttJ fa' \m j\__J±± 

S < j^p c-c £ | / T^,in* Ictt^u'C ^ jviltdc ' 

I Z$jujL <h &>T 4 

uiiru ^ j - t 2 ^ *- lucuc ^. set ' . 

fltpA w & jM-e i.‘ T-5-F- 

ţxt>v [^ dvuX - ^ ^ j \' Lw -) olu'aj ^ b - iA / * tv ^- 

U>V^ «A*? - /J- “ k- club?/ 7V fTZ^ - 

[ vjV /' yV - ■ pSf '' <r ~ '\ u**+cf • O ^ t ' ^ ^ f ® ^ LUm ^ ^ Q ^ AMa . ( ~*^~ 

oXkx ^.îoXiM pturvc rjiZe - * n 

\^u UW <k VjUu ^ j - *W «* Cv<W Cr ^^ aA *..- 

[ Jâ /^< aiJ . ^ *f r , . 

iv , LhAi U - m *> h jjuued ^ tfakCtcuU \ flWrt*C la r^yun - 

AWv k <~ cti u *. (Tu Lt . 

A ^ AW-v = TC tauj -, rs = ‘«^•, l ^ tKOv ^ Ah ^. 
liW-, o(-u*A fwtA4 |ki ' sAffcG te® 

V ^ U ^ K - /, ^ _ _ /» / — I 0 - 4 - . .. A * fr - rtS 0 S diikrsuJlu . 


**-w îţ*2^L 

~P^h _ ' ^ ^ ' 121/268 


- I7~ 


CJb» /*-*“ h&w w>'N«- •&**- , 

uy \muA- (M^'U - St- y^u c.- 1" \«» . -t j- w uy»nt , iw 
^ vi- W ' yu ‘~ l -p. 44. n« w*i.- tpii ^ yuz i\cwiub. 

( V * k . fruw-t u . b»A>*xJ_- r ' ij . 

< •^'“ 5 ; y .Ui WKv H k Kw u £* 4 ^ <u r -/• vv 

r „!£j --> u » v ^ - c -^> „ 
uis ( ^ 1 / r - 5 ^ Wc “- ,uW 

f^i aJe 3 c kiuwR «yTcc 

7 • GwWu^tlt - toi ^ f !*- - 

— Kt f u t »' ” ■ u u t^! i ‘ ~ **' '' ‘/ K ’ ' u " ^ — ~ 

v ^ t- 1 otKxJ '- o * p » ' ^ 3 *“ ^ w -. 

Tf - Cwt.’-wk - Kt AditeJ " a 1 / 

- - - V - H V ii * rf - ^ţ>&Xx -» U ' ^ - 

A - A . 

C fptjJUuu^ 6 '^ 


hli\xvi^t c ^ ew< 

Rl * jyr | u <: ' jmui -> T ' vKu ^ W 

• f * cW "5 * VU - 

* (^ *»■+■ J 
(\fl Jfbt'u- Iu. u*. (»•&*- ( buru^) 

r-Zli'l vi pic tA ^tu. - * 

5 _ - A 

ivkc ^ H ~'~ & ‘ >. 

-- ivu-k- C CV ? \ 

ţ - A p I j\- I ■tuu*- ţA<^ ' j 

Ţ| __ \ ~ VCMXli't-f'. C^Ia \tA CC. 

iii — Kr^vw ^ 'f~~ y w. 


Ct • 

^ cJU uiufa*' hipîfct'Cc 

Anf^fltd ^ M - <^ut> ^u^eul c 

ht-j^ib'CC 

f\f ■ lu p * itc ; ^ ,£u ^ 122/268 


- 


) 7 r ŢHyf il^hZir^Ţ LyOauj^ K lu*J«u. UngUtu*, 

N i - p < H &* tfU lU - VfJt ^ tu-c c j -rQ-ji*jic£ OUjl . 

U'U-ue'iwf Ce k I utnyiu <x 12 Utuy/^.^ 

°W fvt*' cuuc Um Ovjţteit Ct jd-Cl U-u "tr (A4jJ/\. j^ur^i ■£*- 2>J~ 0 
)h utl&i iCK- ^ f^ a Cct tu\ ac <^o o? ’^i'aru^t (lus%a^ 

kl U» c M.Wffe. WSC*^ Uu*’ C««C P **» 

(W * i * »* Lf,a :'.. f ^ W -| M <" &. U - 

|4*«W |U< jUru .Wix^h' P Ju.»fcrK VK«V «<■ *•* • 

ţ t *^Ja.dt «.v •- “’**/' uVu f; ^'it ^ 

(Ji { K j-i* (%*) |w Ut*. CW<- y ^ /Uw ICtTD f x ]^ r 1 *^ t ŢT JU JfU* 

^ r 6 •< ^4^ p . autuU^ti cU y^uhcL. UlirCi . 

v^/rîiW' *r ' 14 w r!r" * "" " 

_ 1. C ,^-«. >u< k Uo£e. biMWU. • 

Vc 06 efU » £“• l f > iu ' 4 ua | % 

,Jul< cZA I 'JUduU I &*[hf c \ . ~-,‘t 

- CiTuu* W*«J£m * Cc a*W* 

(VH< -- iu , y && tMxuJ**' ‘hvt* tt lut*- OMtţh, f Uuuor» 

u. w » c « e*«U ivariutw*' • « . . , fl _ 

Vv3u^u*y&t— >' jv «$*C ^'Uunfcjik , 

Cuni» a W OnOuj’ Ou jnlu*- Ulu.' cL_*f^-3Tt- ■ 

&< furt 'jvCC 3 I UXi Gu'Coi' cil# ^u\ro- C * 

' Q tt^lcuCtth U^rtk x ^ £ 

CousWfpR ? d < f . $«**<« 

/■*£ n 1 , tio* ,+.'i /ti-YKfeu T&AqJuom a j~ ^~ 

ti Truu^f’^. hyfîwuM'kU iHimuk\k6-' 123/268 


- 40 


£ ^ — cU p~)U-£s (L. ~~tyfhu i fax jihhbi k«- ^tru« fafid-tcA^ ( 4 ' 3 

h llMU Ct£k> olt 6<x jdsO'ţ&A ab Cei 

fc = ţ0 — /( Y 'j( fu >>k - 2 ««ii. - 

. ('pitiiurf* K - Y>jUt/ A* ■£» lIMfutjd (Myulvu* , (P™“ 

,' 1 -L ^7/^iUţr^ ^ ** 'c ^- 

^1 • 

[Wfc -- (T-sf 

|>c |nu^ &U V ^ ^ v ~ tra ^ n ' ţĂ&A* ^ ■ 

___ (XYik - Ou j bit jv V? ttfo- H* ctX 1 14u =- <?iuîă^ Iu^jm iUi t^îfcu ctlt 

brtXT”^ ~ jpniuca*- clM^^diu' j^P^\ )u'c , 

l^eju^OflU rk hrviU^r^ c ^ F5F }\' olt GC-u k 

C(&. kv. (r OLtttuVtC» As ^(JiuCC^ - 

I ^kj»' &c • at/tu. iu k iut2 Otu ui^eiît j y rwtr <iv 'vuuai r ytuu^ 
uJmJ- IvÂiLui V»- jv Vi aJ/vf ^ ~yit cLe+ttuo j j‘' u * <_ 

Uci* kfruJhcb'lUMM(^ . ^ 

'h 5 — fa O 'y^r*- | 12. 


(X Vw =- 


In 

'V 

«Vt 


■ < 

~~ * — 

Vi 

• ^ » 
.1 1 

i 

io 1 

•Ti 

d 
V4 5 


G^vl(ic n<C/^ frv w ^L L*1LU~cWb; - f 

WVat jLiuiCc w iuî ^/ clu^JLu.- 

_ ^|va |p hrw Li fit & - C(n ‘jjicltsu y*-ju »V k ^^juPu — — 

H(iwn >< LlftY 2 •'Mijk • 

Hu h' buit^ K klft< Uimff - XtW “ 

■“ • — )u* W ţx^J - C^. ^*d$^U ■ 

XrWCLuj. — CLlu |X< tu c‘ 1 U-l SCofrufc* ' 

,\ a ^arut— " m >i 1^ tth iujjZl 

A U ~^~ H 14 ‘l^ Vi |^ 124/268 
^ /}im^ IOc^Uim"' SCvtyJt*-' hJir Vi 

( G >n X " O.yu. $(+fritr r InX W T . 

- V f • F ctxxfa* cL'Yd-^r^) 


- ) W |vtQ.^ j)jx£ ■ K- ) ■ ciXu^tY" K CrLt- nifo^v' ) 

1< t 

Q.YH > ItvUuJL 


( «ru-^ 1 / 

)">ic7-c^ <^nthu£< - uoi/ 6 î 

, . . „ rj ' . 


■*■ K” iu* cwX<^'/'<'Tt t( s' J", 

I « K -Sc*m/ 

' Qvu - >umji£ 

u'iu'jpueuu, 
Ci ^ I lUl . 


K JWw eU^ u ' tA ' k ^ yjiAMs^ <h ja-c 0 

f-^/yyiU «■ Cu cîtc l/UrUU*& — <>/“ \LC~lu^JI_ 

f-t^KTVUA CUutuju^l»? fi» 1 ţoiiu’ "f — at^ ^ SCc.Jn^^Ct t* fc+uJriJjj^- 

)^\ Lutut*- cluJu ti a I^IvtIuu Cm furuM cJu K ^it> r ichn^uii = 

'd^ T aj ^ A ' Vi'S^ L 

C\"1TL [*• 'Jid*Trtuu C^^YVui-yutf " ri f f^' 'h* a 4 r t<c(i ) 125/268 


- 2t- 


cXim ym<x JU ol ) vju 

- I 


- Qyvu'|in^ cttru ' ^(XTuU 

-Trjriu4t ut ( u^-Uy £</?*_ -> heuJyf^^iO ti^hvuhu^J 

^ I I \ ^ 'Wt- Uw VOW)») I 

- 1‘YfnvVv |>w M jU<j->uUtiC+ f\ ( (vri- ŢU O 

Ă -«- - £ ( fatfjxj 

(yrtuitUi'Uu 

.îa/tny-’f^ !£L' 

126/268 


^ j oi . 

Ţutf. JU Wţt ifof o>,-k ttUCtcujo J . 

\^-tPuM IC <T jUrirU 46Ui CbC'XU’^ ✓ y 

ftWfcffe. <T ioitfefe ciw vjtytţî&ffâ:, 

\o,(tcrUi tb 'dopti r ^A c^itioi i \jaualv^ ymjbhlL. 

( yiJcVMs |U2 C^/U. ^ JpWHlA, C&Li/ftv? C\ (Lwţfrjit-i <■ 

(V|^ ~ l r1u2fau44A- &■ Wtifv cs?, ? U^U & 

Vw!*Uity IV <r CC t T«£u^Jc*i OVUufrc , 

^ lu^v| tfu^’vusL - 

— Swk/ICA. I YVM/U1 1 tvtci faitu/ulc (dtA^fuJ 

- tuliră ktdtl .- Yf Vvrii '^Uh. 

- XtOc^T ^U|4tWt^r <* a M'ukn Qu^uJL 

IV pu2h *U cMufc VC uyi^ct j^u fc ^ 

. — fyîCruX>l V’JjXuui. j'^ruM^ŢL 
. — • Qcv.'JImusi- jf> f-U ^-CuîV-C ^ * — 4 c 

, yjţ-, 1 uOiJ- fUWlP- f^W.***»*- 

^ I 

|V> ™ ^ -X 

— <yvTîL . . 

_*_ J^liT C <Uu|^' , <dL-fv6 i ■ 

e» *“••<• ^(es^isce, 

-^j'j V ^wbU . cw!î . 

. Co«.v- : -) 

4 lu^c* 7 


— IA 127/268 


-u — 
M- 

&- 

U 


Lut Uşţuîfc 

- C GLUBjJLl 

w* dUWc^ 

JJIIU hi^Y^Y^ c^y 

1 XCFv 

1| 'C Q-LCfrt- <S- L 

" t ( r+~ ^UiIâm \pLU>ycO(H’ 

-ciujcfc' ^ rufe x 

- CWk l >u>Tcr- „ . - 

- n^; °/ 

~ P>U>LC^tU/K/ 

- (1 oXjJ Irj-u 

- /Vttc J 

ţ7 ^xâjfcfc wyjl» &0c£ ^ «fot o y c*' ^ cU^ Wujfc - 

- fofcţufoli c- - iKpn^c. «ccmuMsh. 

- L««fet ptl'du-^U ( ^ir^u Mnr) 

. pnifc.w. U*y± ~ f x X’° XX 

C(UM%ţd 

fl Ă ^ y/Lfr?t*A b \-<A'ţ.iUi ţ O Viiit^t ^ViuaToi 
*2 \>i^UxIa Tfc U* )?> 1 

5- f\jU tUti^ 0 TU^ciA ' 

H. K(fcuu^>K Cu-ytt/ . I tec CfY fy-tu , f £4. vWMto . ; j i ^~~ d ^ ‘ , * 

— g f yV^vcrvt fiA jytyjulCir- 128/268 


-3- 


5" i yYu^ uJLcrL Ifici ( ytu c fu^ ^ lu'jyvtvu^ 

G - tej jj ■ ptK* U^cL j 0^>| w^tdevu. IlculuLn , 

=, . cw ^ vWlutU - VIY «^' ' 

cL ^ lu / îwi-w ’^* vai 

Io ' I V ^ M / MIm Iu ^ h kvc . ^ £ rUo ţ ’’ ' J Y'jW 
A> - tWl> KjţAţjj? 1 iiIaAMAuW'-c ■ • jJ. „, „ 

r > r > n *^ 

t ' ^ « ^ W^'âpf 

c ^ r Wy ° i kg *£ V - 7 

VcţUo/fc «î : 

^4 ^ v ‘ wv « ţ -' v ^ °^‘ ' i7 'i'^ ţ “' tW< “ 

;»KuW fWii ^ 5 ,ttt/ T^’ ^ 

fyjudt* l oUa )^ ' 

rHuiC Cairf/*jf Mi '&* ^ tl( Am- ~*uyM/uC 

' ' K * ~UW Cvjyv&JLu* } 

Ottkit k '- °\W - Oj_io ( îe •/• 

OT Ojbo {'io'/, * ) . 

jvW f«> 0 , >3 (|ii< W H'«V 

Gv Hid |>vc 

/^pLCCU^ MX 'TU „X^CATU ^Ziljh 

Wf^Wi , 0M.1UU , ’ b-iuiitui eh" 


— u - 


vv — 
h- 


oJt di \ iujoU 


-4 CV\\0i/vui 
/**?*- 7 c*u*fcfc>£. ; 

""^*^0 ii'jl/fc Ov^/ţ^t'W 

/ b)(MU‘VM>vW u. A. CCi^--^^yinL {%!%). 

c) Wo îli Inulsult ^ r 

d) >U*w6o <UU* pu 1/ ^ jCwtW UW ZM'hC.ţ hluur ^ ' p) 

4 } UpJ^ |u^j- V-W e-OUAu$ } tC/ULlU^' j 

•f) fOu ţt «jJjOt* > ^uIlLl & I^V'olt p C^ni/’ r 

((ViV^i/ X ' W iuc±_y}0^ 

i aJU > eUh*tu Z'M, <L d'*-^ ^ 3 ~. - 
|^u «Ut**.-)/ <* i&tlut'lnţti &< 

\\uuM Zt t Vxo*. i4.IL t»\j> f a fj %,(*>!''/ *fJ> 

1 XtT, t 4!fe &. ( teW y ^ ^ ^ if ) 

~ ^kl aiw ± î+Hkţmşr 

li \n&âuu ***»• ^ ^ ** ^ (^ " ' /<?<? ~ 

i^-p - 2fic oni (W)v & 0 'W|t* Ut< iu=- , «ton - 

3 - (ui, t hu jn Z ZaAyt Uif IV*™*** , 

’Vou Jtu^t/ VtLW |i4'^U»j LU^/ b'c/’Cf * IU kjW 
VtULt'tTr^)» ^)w tuiuu i^'vfcw i YKiUl , ^ ^ u hu^dj^ 
o<> /W Wv ffjWc^l JU Cu^nuu ViutcLj l) 

1 - ^vk «tw* 1 0 * ^ hu r^h - r ■ : 

'Vua\ >ţk> , fll j«- 

- kV/r&8uiu- >-wWvu^> & (5^. 

I - W W* 

*- Cmu * 7 B;T / Sjf- hr> O ^/ , [uuUaa^ 

~~ - aojkiitfJjU - iufctfc f \'A-O0-, 

*8™* KJUW r ^ 4 * i iuţ» ÂC- 130/268 


jj - 

Ibcmltml pţh tfjuic ol dti tixkW > 

S-T'u&w*' h <V ^ 2 

U 1 - i'Via/vuţxcc t/& 2 c^u^ptoJt* iuiu ^riu uiuu-u ;ru 

vŞfc *** ^ r ^ 

^uolu'W_Jk(- -? $ uUWi&tu v 0cAf- 

:«4*:aaor‘ , **‘ 

--tuît O/ii'luiV^ 

^ U ,l<ria aţ^ui/etc/u ^«W li*. UavuVu = % 

f ^UţW ^ U^nu a UjWaA :%î4^ 4 ?o- Jm 4a 

i CefuC tUw ului/ i/t fU* iu.c!lvk ^L'tu. <L h^fdu> A, (o-lo^/f^. 
— - l utu p^Uu toru ‘TvirfatcţK- ■ 

- Yv^tu -4 , 5- B> fc/4/fc' V / 

1 ' î^X/u-- * 

- LhijU -.5 ~%ljfli - o>»u' V_V/«^ ««W* 


V 


v 

V - ' V aJttrui I ^A'rh~ - ii*^c*.0 v (a., Vt* C#ultr£t, ( |>rt 

f jv^fiucc w-ci/iurKt p^ 


i \ 


pâui. * 

i ccu. vu' bdrttCiXo'wc 

f * « r*i *\- -r4^ . f i*v_.. M) * i ^ I r 


H .^) V-t^-No cep**' VWfnCtIotâL 

4 *\ -* U^-'>t4i£«^.b^ii( <* | c C K^^<iZai, 

-? p A^XtXA ' >U^ '' A c y 

jpAM ţfitj I <* — 5 y^< (Au< rUsiru. 

r ’» j , o.' a . fi ,.fl. ^,. ' L,.i7 d, J ,'4-, 


ţv\AM JflJ | ** y ''AUsfhitL FtM>U vXm. ^ 

■ x'|^'wL & <u^ ( tiu. ul/ ^ ' i ^^XcaL 

lu ' NVcd^ Ctf^^ftiU , Qu^i'UwptU.U ( ^f/> ^ 

<^6>vî« pL ' 131/268 


6 " — u - 


r 

uO 


\S l£uJ L Uu. 7rt -|- ^JUsiLuĂ Im ju*J . , u&t ’ m. 

| ţ, tUv/^/U. * (*k \p+A-‘ olxo \A* "jttt ~ CAjtSrt [ t&X 

l^u -- (u^ju'tvlt'yv^J’ I ^ A 'p)' ^ ' kp\^VU | ^ L ^ 

h/K^ Jl/H" luU 'VCXiKMX ^ Uua (jL. Gau^tl/- 

; W)tu W • 

c, 

j&L r j 


}C W)Xu 


ÎPlAM Z 


"Ţc^ Cn cxuU- MoşuL? iwl^- 

- 'Uu> JLT jp Cfi-Txa- ft^iix/iuArL. _ 

— 'l/â-oti a. |m^ul cLa* cXa- ^ < ^ u ^ ^ ia- ' Cu- ^ ^ 'Ai4x 

-\^ 4, m£ UU & îufcfriOa , 3c* it U. yidfa ’ 

l'^VCv ^ tvl^tc jlVHc^v aj> )u- ; k Ct^J- lU^v'tuWr. «3^|< * r ' | ^ 

V"> tiA r^lu ^ 'C'Ulv W (AAtco?nA?\Ct>y»i ( ^ Vx Q - 

)V-^M Iv^wiuJ'L. Ja ^ Vxu’ ai/, i (Ja ^ij>\% I 

Xfrtfru'V' s tpfoto* bfHhtl , tî>fc(A£<vyJ r W |yu^ JirJLC^'V 

Xr&lCfy OffyO J fa ’ y^i u Um A ^ 

ii ^ i & _ i r . o * .. f o ' st t o... -r J. . 


H 1 ? ' 


r v fl r i 'T r i f , s i f 

U "1 » 6 - «f ^ y c x u « (cUaV j*fo*uk ^©UfAOAU' | u<j#> «&*; 

ţu4^U Trituu^ t h*dut» L | oUa j>M&£ id,Qţtfto<Lt\f*(£- 
U >u*c ov ^4 jwt <^^uU- puw ^CtixtUkc ->uiiuuL- J**- c4»?|oalr- 


- 4 I'A'JjmJ. - r Mjtiu«Z K yuAxl ' 

- ruiy^tclutz t'c - ^ IWUa)^ p/ r ' 7# ^v., 

v » «iiftxc i cU H £ " 

u< Ci£ r jvx/\j't'U(K cb.'j\l< 1 1 Za i lj\i\.Ciî{^, l\ l S Cv'ipjLi 'j 

^- rj{ {yscîk ■ Aa %y\ yyvS^jjL t brut <4 , ^ fii ^ ^j^c- *1 a/^iUitttcc 

pi rVfr |i' r i£f(ffcfep/ifcv'* ? °[u (t^-uxu iu < ^vu.'U' VultcT^^ 

ft^lÎLjL'jlCr'C jm^uJUu U"iuiţ\ |^ - cî^ pu*. Luus' toLilru^ 
‘iX'lpL,' Ua ], '{pudtâ t " Buui I U^U cowL^ U otu.^6r Cut.p( lu<- IrM^îA. 
K»,-fct/ « Scvtku jJu ^u4. W ,v b^ lu< ^ 132/268 


Uu w ;-tA 6 , U. ^ I 

U./ At «of, tJjJUjM"- HutJ* ~ L *“ <- i o^- 

Cit-Ui ^ ^ f ‘^ ru ^ L ' UM ^ ^ - 

L, iu„- dt AuJt’ CM C<* DfUvui no*- e u “ t ’ 'X’fv 

N • -L„,HL<uac k ^-c»l ixw)w ^ ^ -^tv 

tTa- ^'i^wT îuAc , ţ utâ-Lfuţ ■*&*>■ ■ k<c < 

'VCL’U ! dltcf 'UcJyvd ^ cU u ^f t 1 /T? ' i- . j- 

^ jo.U ^ Mf-W. «I , 

^>w<3 ^uj^âtu* v ^ ^’ vtLr jp** 

: S‘ 

— j"îrv$ 

CJ^Uît - C^uCţtu^ dU-'tiU ah dhhrG^lU ^"IrStcoJ iiudiill/ iivţtLc^hk. 
^ Ucfl^Vxtv : [vvft^lo^uxtţ I ’i*4U? --U- j~ >^U 1 '» r 

l\ Şr, >4cM^k ^w<W T^WU:- dUJp )<^> 

|y Jf?t> ap^L; TuXţ - 0 jt»^. Iu ■ <6 Y> f KU-C 

u. ţ ijU(x J/ tu O/^Ccfi^ Uucrt ~bhl\r' % xta*^«rW*4x-- b^vfauC - 

- Jt^iAccOaU —\a\‘ ^ik- & ^tyu' - °- ] h~ 
tflCtu-K V»X«U Vu"-- oJ^O^y^Ţtită^ ^ fyjXU Cîauu^vu k}ujifafc^ 
Jţ-- C^' "irvîîi. ^^îwfrtCcc yiu|' vfyfaiji. h QC-~TlJA~u,u^u. 

\V*OU U i ^ pUV~ -«kj*? « ic^. .« Wttu °^- 

— c//KlA.\ ^1/tcu-<\-- pirotx (xo^t*- t». * f . av'y 

J^ yi j ^ kA^iHct#- 0 JxVk cU- A^olu. ch.-ctcft't 

—°\u j-vU^ IUOa 3 ti4/jIu|'U it x ? - 

fij Guţe/uî 

* _> i IW^I'C* J>1H* <5U/Ui-*L 

— U CuptAu [vV 5 JychJo P? c<. 133/268 


Q) \)yJ%£tţo ţC~- 


- <X 


Jw CU* O/UA f ^VC^Cit i*‘ frt iKU'hiiU^t 

<x.-> ciiluc 1 t£ufrJ(x cUctf^'yxXriyoc y 

^ & JMtttx'Uv' 1 c& clutuf^ - 


) - Cvjyu Cl^* ^ a V*y<* fkft-tfci 
— L&Atâfo. cdt'yuitoJiru. ' «Xt/fc-oW 

— iu^ |u; - 

"I -fteUi afj. Wwvu -Wiw - 

{ \ ; ^ «b (v* > V ^ -r~ ^ 

> iV-ufuU-v^ j '•*£ 

U-M' pvlu f 

***W 

W M e%_^^' — 

* rT~ r J?. Cu 3.^do 9> • 

^^Pubihxux^^A^f/i' 

<*» «* A&1M 5» v ^7^ 

— ' pau,H>: rJuSW*3l 2 ' K ''^ *>1~*><U 134/268 


Q . t . —°>~ 
l - r lu p» XjjfekcZ 

_ *ţ x lo-'ţo yJL j'-b 2yi wfeovf - M ,<?, *u 

$< L clţT^ <U îSufrtau- «■ j-w- ‘W jw>^ 

- \owJL*’ ^' u , 

- *+• X 5D **»£' — 3 5~° / -- d^n- b. ) umjL. 'y^-t - 

[V ‘VtoUjwtf £* ™ ' > ^t‘XcL ) 

l [Vo-C4 A. J<- |t>U. /VLecUCt jyUHl*. k \?(/uO -vudi'. 

C n M^rt^ÂAS.*. p-^Xu ^ 


VtcjjH Ji 


C^jui-îict* 1/^y Sţ. iL^'lUJ^Xxi-OfcO > 


/Vlu-X cJUvoc hui Wuu* C 

Ye HcuMpt I' i» - \ 

( V U$ 4u*fc - ^ yjjvo **1 ; 

V< CW/ jv/^jmvV '-^* 5 °< j<6o ) : ?xfa'&cs -~ 

*> £u ol U^IlJL îvujx v ML&se^T , c Au^a oU-6^ O^^ g^Uv/o 
JU ciLv^ frytoiu* , • ygWiAUu jc ^ 

! CAM CA ^b. Uw U hwu^ Cudk erfAţ &jM wjfcj* , 

oTv o^)uL n <£%*. _4 a?XW Xxu ^ i. c «Jn< M ' 

, "Vvu. OM dXoAX tj \iV VhV^'U SfiA j-£(/w ( ^ u c l *f'^-0 ' 

— fW*7 a. c^ujjJ^r ^ ^ l Ţu4ţiX , arLuuVttef^ ^ C 

7 vu?U~ & ţtoju , I|îf ' Ucî^iXnti? - u 
( JU ^ ^ vCoT^'+IoIe ), U- UW: •* 4^6 £«- 2 /W^ 

I w H4 ^|0n O'U^KJLUcl JV A fonii ^~£ ( MLfr - 

ţ^j? <V) • , ffUcJ Ak- Oî-i iljj. *XcC<u^^' ^ u -^'V)U^<>/ j (^&Ui.^Liii^‘' Cuk£., 
— ' °}wC0^a? ~Ka M-ea*. cUlt, t! Jc^ , h ^ \ HQfUlM< '^ Uli£XÂl 

‘V E^lcLcJ 0 // ^ ^ 2jl5z 

ru a^|> .jt— W'^cu. w o. "E£<3^ j> 

M [ 7zX )vv } * ' '**- 135/268 
- - 


, ( 'juk>y%Xrf 


— ^ 

p*“ Crucgţwjg^ _af ■ 

((^) |x( Cm' tu C<Au (Ix ^ ^j'M ^ / a ._ -, . 

iQ pu u L tu. txuc & L ^ s~y,^ jL E£>* i^u*du*M 

^ <1*- 4 V K cL*. Z ft 1 uU^Jif) ^ u ^ 
j - f>uc^ 1 cCU(u ( cJuia^:- X&Ux. ( '.'uUfdrf- 

\ "" |^ti fc <. ttatuju. ^ ^ ' 

[W K-oul^îLtk (lu'^&* u * 

IdJ ^ L -|uJr A H-nvi,. «<* » Wfc^c ^ 

^I^IUîw ^ a-C, , n 

liito^ ^ |0 TSuifeJT' 

H W» IV , 

^wjlMu Un/o | u^vWu tîvrt^~' 

fat * 

^ X Io» t ' 

0 Vc laLcm^ u,, ^ o k> • juofifr y •-- fo 4 W ^"/ 


V ÎVA-V' f - ■ ^-f-^ - 

^U)vai J kj&yju h,r t s-_A (?,r^ 

A — r f\ I / n * A (1,-L <1 i v, / 1 j »■, ii 


— -> •" > (î.s;^ (firjvjpr 

_ ^fcp&kL 

-wiTTu^ 7 ? D v «j?r- (^> 7 'fj 

foit FA, 

ţjJ uXct i* ^_Jli^ * 

_ \^>^Jr- ckţ — Jt» G?p^ •nnr . | £ui- 5 1^ 

_)/1^ (w4»> A>Uru- fp<a&u*") *» ** V*vtt 5 &uJy - li, ^ 

•z— 4 ss-4r— — ' - hiÂ> clx^^VCC ^Un- 

' fu U? 10UaU_ ^i 

î Ty r 5 y Cbihy^ \ Uk ‘ A£ ^crr- J 
'Ivcfrt, U »u | 


^ rvA^ tuu/;^ ţ ^ 

- Vo' vu* UJl.dunf Tn-UAU, --j 

î/r 5* Gţvţvu^ - ; ^ ^ u. 2f>. ' } K <■ ^Cnrv- J 
■H> ^ ^ 136/268 


O 


& 


& fAov I - 1 > £ * ;.v s->. rr.^î- 

v,d' (U£w_ !i - F '^' ') / ? = O 1 ' ( F -l/'-Z - Tv-Sy^) 

Su^ 0^. 1^,^, F-.7 , 

fS^T F+lr^LM J- 3*>?> '-52W JKJ 137/268 { ^ 


\rnjtMMAso h tCi-U iifcăbt^b/d ftet j 

I Cu ţi^opu XjcuM^i a *f’ i a ^ M \ 

^ ° ">w'ctrW fewwu, ntke'-Uu , oW*/e. ocoMvr*' 


j t X TM Uj yuCufsc 

Icuaui ;; Utt4 * ; 4 
jfoiccu'ivC f •eiu.pfytto 

k. "v / ^ ^ «rr f 


i/ cwkuftt 


oXiVcL^u puiuţi 138/268 \juUl ba- l 

•J / « s /- -uckcit'V tYsOrlţr^ ®- 

>«**’¥ 


" t ' ('V&M/Vt* • VL^ÎL^fr 


/ »■ 
ti 

tA'T- ^'tâ<tf-''vtnk u Kţu^U u 

’vuusj M fâjzk % * * 6)- “- ■ 

.- a f.ft'fr - ( v ,^^T^kiTJ1u jga 

, ,. J-, u.maCtfete flâ- /Uifcw« |iaA ^ 

' ^ ' F - h^zfhcl^ fT. \4^hctdceu .) 

O* O, Vm^ ' (£& ' ’U±!J±£d r ~^ : J 

~ 3 6e^L g l : ■ 4 / f frWf lity. CţKfJ^*" k( .j 

—0Cly< <•- 

jyn« _£^ e U. u W *#%&$* 

. w^’^lrrrT^ 


fuJ^t£ 

ţ.ţVr-te^t.'e- 

S .U^'»:^' 


lO^ţV^ 


VCf^rh f Vr^v^rf^ — HT//, 

„ *-#"v * ^J[ J * jJ . — ■ " iiUAAJi 

<,.^4*^ z \ ^ -1 5^7/4» 

- (5 1'- SIT -" ) l ^7- 

Aţu jjkrdP ^ 4f, t 

1 139/268 


(o 


V 


fii i du. (yivub' t» ( v>v> fc y»î^u ţ J ciu^U , j)} 4 -if- i-ji. i~) 
' pTidYYj « 11 /”/‘.rV 

~ Ăv—\$yA , 

C-Lu^'c - /(-^ a v • 

|Jv «t l'^y-t^-tAn. U Vt3t04> » 

-£■ ^ CuASCl 'ţAjŢL 


l 


p/71 / afcfrfCi 


% 


yy fUD Ut flixj ' v Y'/YlW >*■ <■ -^. : 

i*£?M L^k ^; Y 
n 

__ u 

_ V» 


OAimeppzz: .,S)_ VA 

„ uvţSri Ep#/ w j „ 

a&J&iwx&pfcy .' .,,- . ^ 

r^ ru'a )u.6 m«tp * 

\ u l 'p-o trfc^ 7 */» > U /2 
140/268 V • fTJU^: • ^ t.'Cf - 1 j f 2 L^T 


" Wf-C.vU Ow'ct'liV 


d U Gi’cU» t» kuujş&fcţ, 

U««fe^'?V^ w “ ( B, Qt (< ? fl 


t fiXC'U C\ 

j*rvî 


li *tî(PcLli[ 


- .1 . . . . , . a < jn^dote*. 


Tm ■ Poa* loferf < ^ N 1 ^ !i : :: i :: ,< :-- 

VI I li C 7 1 0 t^y 
7T7 uJ-. - LsrjjUif 

W; c^>.-fe/5< ^.«utttWtc , t««V t 


- OojuwvU/ <? 0 t 

Cu Wtce^xi 


hrtu^M. 141/268 


jiGuJsUlUA f' ! t ujttuii' ttaţpta.'^ frw ulvtÂfJx 

ţjjiub'UitoU'U fit* fotr-d* ~~r* fţLUcipju - 

Cfc«'L IT 1- ? cru jş^juăţv - O-aut»^^ 

ClL\jtr\M "“* Utcvifc ( Qapjtijj't* 4 > 

(fiSJ* W ? 

I [u^> / C^K i) ✓ CAA < k 

r>*r - u:î^ ' bkJfj &foaXb&X K 

, r lv;Ar. (a^ <mp±2&*ty 
D <y\ | ţCli'Jyi -Cin 


£ / /M^i, 


’F' 


A 1 

f 

r l-o- i i > ' 1 u/ '" , ', ; ,1',». -. » ■ u, 

ctwrr^r' ■ °£ ; V ^ ^ «** 

v*ij*jdtf 4 IrrJ ^ / w < 


•**« ,rw' i 

Vi ^ V L 4* 

( Ja/'W’ c_ 4 I iwf^'x 
i> ' ->t£.<ia U*w - 


r<] b > 6 muu .. 

' 1 v y ^tkikc- 

ft ' r T f) y 

b) f> oX> wM' v» -— $A 'Vv6vv--in> 

^ ~i' • 

' V' 

- E/. UntW , St/aW( Ciwl ' 

142/268 


V 


A 


E yUcldA*/ l &otecJtiu M uA- Hjutitt,, fa&ltâhs&t yurtcir, 

1 / [ M r " ~~ 


I 

jxfVfef ? lyukufouu* luU&'&h'ty 

eXiof' f ' tl tu'& ’ H** b&f 
- — — A \*cu,Wtce JU 

fcrft- ^ L ' h JJJz ~ '4 - \)'yus>, hufrfrt ? 


* /I ^ 

Qa'^VuC— ^ vunt ot , $«*& (" Ţ< i pfa ^ ) u.~.-^Q-~ '‘4 1 - 

-== > _ <ju u, , ftcuj fteMâ 

1 5 ^pV^ aJhiuf 

- iu*» - 

_~TT^ - MW 1^%^' 

c (,u<a -f M U*** 

1 w 7\Jw- Lrrp-^p 

^cir^ 

1 -lhtâ.- 


\ L- - — - 4— - r , p 

gtCrţ, <Wh>' - cnW»‘ I K 


1 


EVoi-VTi * fe? — ^71^ o*^. 


- Up fr U-Cw ^ c , (-^ , t y 

‘ »<- ^14, Mu j^XTO' 143/268 


1) l A CUoTiC. —J-f 

-)feî*î ' fr . ; 

«s 7^ 4-/ 'K^W-7 

• iti* 1 \ADi'h>yw U^ C - ^W' 6 _t±ujwJ< 

itilfiUoCujli iil^' I v ikchlfu cJ' u- 7U^; 

• j< , ^ ii» ~ -f"** W/tCofc 

I r» Cucoc.irit, 

L 3 

<9 I VfW* G-0 eu hz-h iţut 

.= J - / *-^“ - {Jt jfani* Xil& ufor, 

- iYn?r» X« aWua lV 

® Txţ* lu&jfr-v 

j ~ r i./U ftou o fţy - 

- (r73TWr^5> u ' 

- f- - i, :--,U-.ţ tu V X fUatf* 

! ' £,~<k wr fJţjtunKiCaX lf 

b) a ‘ '$^<a.W r^-t‘ , ll„ ^yu) 

1 f ' ' • 7 

,)-ţk pfe^'Shteă&^^’f® 

\* . f - Cu.<* A otw u- . Şiuib') jtu. tiuây&i i “f • ' ^ 

y (2>, ,M ^' 1 

J - H^Wv \\i u ( * . 

gifeh W JW^TX ^+d~ 

S^IW ^m-i ? W* c^Oi-v pt.u Uurtc 

f bm^pdi ^) ; ^ ^cuuţ- ^ , 144/268 


, IM <UxA ( h« Cvu 
U^jujJUx ' 

1 I u. cLt<A>dUL4iX*,yif' 

d uji tiCl'-t ^ {uÂZUo - 

'T 


M't/'-wemt 


i 


u-j-art t - V'*;, 


K 


9 145/268 


dkoKJtfv />N)£U M OhiiAt 


iu- ^ 7^-' r>~ 

! —£ A cit vu c - ^ 

Cd?>V V^Co^x/uL- 


Efco-ptyîSL- ' ^ T #«* . 

Z/ \ftrţk -* 0-2.au* (u.-*k < u»<&'v»'fa/ «i(Ltî^ L ■ 

^ Ţ-£4£iuJ! clioluţw , TtXuRtu. f of[> fribf- , «t< Efcujl 
M. /WWiuJP-^ !<Mu«--pw’Ut;v^,_ ^ 

r- fWT a^W/ - 
CAiVc - fttţjţ / ^ 

^ lU/Wtiuo ->> inu*f ~ - 

V^LVuiUY 

1 ' * 3 ^ 

e Ş. ^ v 

~ — ; tTIi _ ivv,m^juW, ^ e*b ^ *' w “' ‘ 
i'ufci.-, a Wrf fetf»*- »’ wt -' "t “* 
VOuum ( G<? ^=mS ^ /Wt) 

îfe *fV ... 4 , C/ -,,-rf .. Uf.JLrfv, VU4UJU/^ 


~Wl f ^ ^ , Sc^aVj^-^Ho^ 
I - ZCCLuJiQy- f- fc ' uU ** r ' i *» ni&& 

I J*** 1- * 

ţ _ , . . \Jy<S <U^|UW) 

' «~ T&l/m Uu^'lC' - ’* ^uJlVii U<Vu 

^ UasvrU [i'MuJj^ CJ^ a {\ rK . jJt 

- S.Ae K j/j . c^- ’P** * 

| (uuKtSUcmrJ 

0 Ş t i k|^ cfafir) ■>_ . 146/268 


' I 

A OU/*: f $ - - dn*' -%c*h a Zufr, 

\ ^ ~ ~ S' yv-l VV-f&i. — Afrt*U/ 1 iu4f1ittlU/{x y^Cutt tilÂ) 

1 ' v , (jtmtJm S, 71 Mcu-tk/c 

| - S -ct K ' au *lWtf \ V t^U , cLcUil I y\uXZeiî$U 

\ __ ţyiMAih — , aiiruM- ytu.\u ( iiToi . . 

\ 7 /I tf I V , / L /I . M 


i yyv 


\ — y * » 

^ £f ţiu, alHufc ~ kcâo' teto'c.W. ubt-ceMutâ , 

- Uotili ( Uu y\ ^ c *T u t’ 

RacUMfic- {\*& K ^ 1 

" T^vt* ^ TM auu-UfcW u, ^ 

CtcuXiV CctM ju LuXlu - 

_fu6u, flujtOi- ^ ţwk • 


L~H4^W'Cu 


1 f V.VÎAA/ IA'''.* VA>t « — ’ f AL') 

.■^^ţasîAt ““ 

fWc^o aL k L ^ A /i 


■kWC*- 
147/268 


' CELIACH-iA- 

^jvv I SJii 7 — S* ‘jy&L O b- Oi- Cm Cufc SC, \c Aj iuiin^(_ 

V }te4^ - iu^L'U'hM \^XtitUuX 

^ | iy - Syc(kt^ * I 'but-o — dUit* Cm. hnuauf Jti*Z< }frvuu . 

^Vx=tco\ - <*I^CS cU» yd- \zrdti l '-tjjr- jnjru'lfuu £ ^U-- -^uuldn . 

- C&W - Ui C ‘ 2-“ * «Vi 

, IW*- 7 ^ 1 ' *>***' 

iuvfJiP.k <^«4tt M-I &< tu-st «• acj^,^- 

-CutiTXU» * <***' f*'‘ > * X ‘ ^ 

— "tluM- ■ ^ CCAieci^l - 

Jvuw iL • - 

- tsC:^ - ^ ■'. ., , 

_ W„v« v.>-ca‘, fV ^ £ *" 

^ yf--^ cWX'^. - iu jy^dc U^cd*', Jtd* frputufea f 

fy*^ i ^ u k ^ / 

Vbt'tiui yu^cuhu, 

- J.ju ^d* -***= .wît^/r^ ' 

• — ' , - \'jXih -JLuJ~— Iun u*‘iX— 

îfeu *U VAurr>W^ ) r ^ 

i\ C'L ta>£i?G0C£ a- Ctu£UU£_ luhvUjV*.*- l U^^ v * 

- ( yU^f cagj^, c* ^ , J . 

fehasşr r ; ^ 

syfe «i : ^ gr< ^ 

CuJ* C# lĂTU-MTU^ ^ 

148/268 


- 2 - 


f - JUsrt&i I^j4- 

(Vu O&w fa* j^pţv ~ J'UmTM yUMUj^lf - 

A j , \)Om âdU^ ^jOla-UajU — Qnuti'u cjr -L Ujui Cu Zifo<ki£ 

U- fylfWLKfts g j-Kt^ (LUu'$<U^ £ \ )*■)*< h&A hMA'fr* 

Î^MmJUmI luiej- 1 «\4H l^jîtrM. tiuu <JL h^ojlu-i hrirtu' 

ais teuXtJL' . 

MVx^bJU^ o- ftW-> f^ w pi 

%uw «te > if k %Td,Z'. 

tfuTV** «U W olmte I CK'UMr- e -^^eirfan (vti 1 ' /- 

5-« ,W«W cv iW- L^^u.- 

■fc&ttAiJxM-, k0 A i { * u *'>* ^ ^ ^ 

^JDr ■ / K UoJrrfJrt-W^ toU ■ 

T uit (t« 4X£rv^U |^o\|0*CcJ - 

- A i t> OJ cXu-'&A- k- • 

^ Jk c. J^V K (Wit' jwt^ V^W, t«“< r latent St 
\kĂAA.C4V'Sti<h)e f I 

'^lk.Cu •l ujvifcv ^ 4 ^ f~ 

JtoîtMJrtu*' •»&•' cJ ^ U *1*^ 

H îu&-« \uulk 

—ffUid- , 

— -w'ig-lzui ytcXn&ic * ul^^i4>u- 

~ iu ţu iwyu ( Xicuir ^torfnv) • 

- V^IUaTmA^ SduYtxufc? 

CXxxX Cttu \tM jJU V*- IK ' 

$Ia ’ltc h<K 1 

ztZ 

-> w.outf vi cgj^sat 149/268 
- 3 - 


^TS*A- JA h - .... 

' Kpji^^uc^ Y ^poC^U^AiUtu 

- a bu uul fcjYpLtM ua ' i 

- ju Jw fA* Uuj , l^jLX) cA(j2Mm£ 

- rvti» jK}^> c (yvMfityi'A) 

b) îi Saf« i - »<*- " »-^' “ i "' 1 i^î 

W. ;«crra- r- “ dsyjîte’ r-i- 

YvJ. ic •/) ^w. ,« ^ „ u ' ,u r H f u ™‘“ l r % . 

\c IXuli** x.€o>*- f ■*> 5 -- 

f*- O [U4 a.* Uu c+ ^ '1*^ ' ^ ^ ' b* (*d<AL 

^ tOJ Ju’iw^T^ a W- ] 

— “ tlT.* «M- Mo^-jp.'/- 

r^uTTtj^u , iuu->^ ) *k*' k1 u T^ ■ 

cufcfaj* L fa**’* ct^MJfpyLv,-. 

— 7 a^' 4 ^V iui. : -£<• btU-'W K»*< ^ iW^W CeW-,^ 

^M* T urnite -- Hf*'-^'/^ J *f-- 

V^^du J< ('-2tnot ^ie^-Ct). bAtiiukp 

i|Ux(u' f v< (^CU ^ ■ *jlui-Ln Vj |U**.|% y? <h.'ftcyu ktU'U ^iu Mtft ' 

Wo yr\* tuwti*!*.- la v^ * Jpu. ckc^jA&^J^LJ*' 

— c nW^ w*t 

— OlC ifaJl Cu. IfArju' uA'oact'Aa ^*kU~ ’ 

C**- jîcrti W hi ^ JfjnYAA*f*« IuqacA 


o 

— u. 150/268 


-h- 


— cuccfC ţ ^jvtLc 

" \up^U kfMu* 1 ut^JiCc • 

Tpy f ^ţtU£^^ : 

i <* ^ 

^-ii“u<i' X/ jvuH i / 61 ^’ 

V^ 1 0{jtA*J(~g5 ~ ' cţ^Jri au iun • 

°)ox 6#u \]cJUrtUid^ ^ ^ ’-jcu'lu'Aj § r U-‘k. ? hţ^AAfadr 

bct7\a y^Ţj^U~tu/, ^ 

h duck s 3^/c? fv \iuvA--\-u~' ^IuUj-< f z^luvi -t- 
1 M* hAJL -b So .j <b th'j'du , ifSo^-^jU fVi fy-fiift), 
\ S ^ bJU; V*jfM - U fru Um , k 

g-jun* k C«ni(x« 

/"\ , , . * ^Axc< txo c<rft>c<o *■ 

- UoJ^e £i _5lii^ { lu.'ucaW -- T< • 

t, ta'Jo-v Vi' Ins. ^ iLijyeÂ^r — ^ ) / 151/268 
Ce II i rA ULCEgP ASA 

luffai*.Cn. « <vUX'f 

4 * 

^ /\u4- ph»«*r iufhtu^u<' ^ -x^A ‘f* 

~ I Wjubctc* fl k. ^V-U- Cirtf^-C-I c 

- Wie* ^dt^p />j >5 W i (un d< cU J& (x^ • 

- f'Hu'fo pM jri . 

M CI/luV - 4*“ ^ ‘*1*^ ' , 

(X . Tw ^ itkhţ&sz**** ' ^ u ~~ fCi 
-i ^ , JUU-auJ-pU ■ 

, bu-ftwu* JUiAiu' oXJ. ai u'J-'lhi hi A • 

- ca • ac acUMjtâţfa , ^ ţcJ(£5' 

- ^Uu^tx^ 

- ftakiA <V-£x< • ^^rCt^ţv»- - 

— UĂl^- [ \m Cult ClC-J • P [) 0‘ 

- {* jhJl^u a t**4* ĂuaJm] U* ■ ^7 u k,v^WW> ■ • 

- (XUilW l/^ll^CAmua t iC ' h^ri-y^) ■ 

- k/b? (Sc- jpu**dedtj 

- W.L ^ - 

" 'fcuvir- - l^i'^rţrj^ } ^pv C@ - 

- kVbt) SVtdlAi 'Hi^C • 

- ^stMCouhr^ i tâlt &pO'*<-- 

» <& u ţhr / ' CsLl'luC- 

~~ 0 "Â 7 /i r ' /> * . i a . *- <■ la « , , rhrtr 


:C<4- lW ^'- 

- iWfe, 6 ^^. , k «f • t U- ca* 


C (?|^oc<JIw/l«i- 


fnb 


|^ X C , AA > 

152/268 


' C©^i^*G(bta’ ‘^UaJIuJIc - 

— flfujuuu [utoc^triu^ 

— l/V»"|rvi) o&_ vjumIl- 

~~ fi 3 (?lx/vutrtî 

" | ■ 

-£/C< tţct/t — tou«. *hr? 

— (Xvtu'P 

- (W^<£vok.‘ ( (y,^ , U Ira'TsC y ui cti UiuxeiA^ - 

C$ut|A.'C' -do ccJ^L - 

— c4tX^ j^tu)cuu^J (m. Wu ^itâbkJ 

— frku/la?- OAAcJbt ! 'i^uctuAoi OM^Jla ■ 

" hz&Ue ^ h&u biuf^~ 

— Jrv£u“Ct^. C<t7z a'kfl'vit i 'irfz+kutj!. ■ 

~~ Xof O Jms C&jţUSu ~ ^YlYHl CLCuJfcţ ~fo*kC t 

^ oţ l LCo 

HflWu * - 

— lliţectu' \ltţeUC uJU ( SohtjlcM»- , T&f- ) 

— Im iu ( yu kctubf ^ I j buce* , i^XJţtoiC/h^ 

— j^Mvj^UA». SiX U tu^Ua'u- \huovU 

ţ'tro f>ti< -.lu^c^tu'Huz- ojţ(-Ku. 

- — - n - )' yyioAtf^o^i 

cb. 01- CllţcfCC 

olujj tulv "X^f ^ 

fVini^ liutu«5 £ ^|uu£ a j^cf ' Ctuitf ÎYrauuJL 

jiAu aut' ubtru ~~ < ^ / it/ <r < * u '^ r ■ 


(cUoam^ c i^y^ ) \itu« rf , 

1 ft Ajuoi, 

^nuy ufucjr 

C*C,'cLvfr'~ 

^•jfy»-l<L. 


— n 

— h— 

— u — 


x k cxmcXayyv cm SLrukm 
^ \ <* z *'j-^UX- Um>u£c ■ 153/268 


I K IU 


O Mic \JuLurW<~\^J^^ l\7)'wduedc^~ • 
~Iâ^W JUww «;u*v fttţ- ^ >«/« //hi 1 - ""•• r '' 

_ faulilu ‘Uoii* ţcchru 

fyitţi— k trtiu iuy,' tu o dUtr'-/*u* aHiluOtt a-Cftpfeufc 
— (-toobi ou»~, l ty- 

- K AuvxLe <U ICam Cavltu* dcl ~nu c^-vuda^ 

cJ:-U 

_ ^ ^1^+^ cJUmu. Cu ULMxhnr^ 

s echM- ŞCkEĂ irouj-- ^Ou ■ 

-““^T * aiş^u-fnJPW- — * 1 l*tf*f*»&'** <* “(jzteflJîi) ■ 

1 p»3t- '- , i o -u, / ■ 

ŢtvbJ' 'v>tt 7c Kcltcu co- r,A 
fc <UfuM c “»>< Jt ^c»^fuu/ <« 

ac. ^cDUc. W • 

fffxt? (U i itţ>1-C44iu£u ^ MUct 'c 

» iul kmMu [Uş 

. hdf*- “jUaWf^ 1 " .t 

"T Z- . , U (*»- A Ifclurtfo Cu Icu^'u 

- Co^lţ^f. (a*W^ 

- M^cu ACT*- 4*r , S-M -“tip&Ff*. 

-i^rCAcrTr- i-w. 

50' 4°° Ul ' ' 

^ ““ MA/ 

k\ u ihX^-o- 154/268 


- h- 


^ YyXAAAaX — ^ ^O^LumJU 'Hhtb- • 

-n-l- r^n.Tt.i^ -kuţşţ^i 

ac ‘ C UluU* Zl' 

tef- izM- ic^d^&J^^'îtu 

^TC/v • 

— f&cwruxffeu»- * 

- - 5 - 8 fioj ■ [Li 1 -3 >14 fefe<v^ J . 

- T>vNW - azL- Lji'wup'u -■ JUl *&*„ (lupuJ) 

— A^cto fîisxJh " Xu iu (utu j <L$ tc^v. Ctt* <s/ 6 ml4<j CiJ)ii/ - 

y<*\ ■*- - 

_ yg^bc - 

„ lu^^oferfc*C = - f*f4U«*Wc 

c— ■- ' - — jtâu rYiu'ri ^ j^fnvZix) 

— Cy^rn >1^1 W. 

— a Juisa'tu ^ luc" ^frCu. - 

"" ct 4 * 

- îliXdJ' 

— OnAOtUcruc . 

— /u'Kkit o O? • j^o Cţ\£/y\\j cl_ 

— j^itc \htufcfr- Cu.'j~Jtn , cl(. gLp<£'C6JC£_ 

— l'ufyuj-' ifi i^XjUZCwJT 

— b c(sU >• l' 1 ' 4 ' 1 ~f / £' ^C-^-v» cXjU\a. I y^f _ 

— C&\u^JU CmXu. 0 ClJUitvl ■ 

pYCno>ţC' Şr£\/in- - tyy \n'u(Ucon^_ 

7r- ^ L<cJju~u_ 

\/y - * 155/268 


1 kv co ViSCiDOZA- 

( ”ţv fvrry». ciu* ® koJ^&i&V' ^ ^ 

f o f>i»U - ff fe^uife ^ 

-- yiVoo^^/ 4 ^ ^ “^/^ v . 

— ftu^f' jr wfr - |Haue^ u^- utcc, dw-^ <x !•»<*«£«*** (t 1>w 

*rr ,w>cte ^ c«u^ cw >« t 

T"+v- ~fj NuloCwV* "fc» • "*" ^ 

C | M ' o-L,. . _ iZ [■ dfcĂÂth'fr* i &^>d« / bXJjtkut A 

- frciXwv * T 6 ^ " — p+- 1 

WtvKi- C^Ac. L «W ^ l^.ţu^u^ - 
_ ^ iy4>etV>* /l* * r J^\<h <hJr-i^uA^ / HhU MWu»^ 

- a . 


rik a 


c i n <'>v ^4 &-ii L+&< 

| ţr^U OuŞli 

r^P, . u^v. c • 

ll«^ 5 *elâ -. fvjtc ’k** >“•#* Al *^ ^ ^ 

L, r c ar« X I* - , , ' 

vtt ’.luuyi u^U-cc Q- J' (« ^H 1 '^ 

_j£ Sa4 A-jwx - c ‘f''^ c ^ ? 

. t - - 1 
_ PojWo vf&V 


, 

l^,fAM C<L '»<“*’- •* /' ■ 

rr 4 .-. H^«,v /x *- f ■ 
.%tî- TU, «-■ M=- 

i aa>,u^ G, 

M.f. ( u kA U<AW I >«AUa' * I uu^ jf A^O.'uJrr . 156/268 


r 

\ 


" l ~ 1^ t- ^-O - - fu^roct UuuU JL 0C&^ 

f dttfciiH* aJnJ' i \lU~T+kvu'hn'tf‘ wj . 

/ - L h ^- jf >v *(AeîtcCt> "-- âiOAU j^thu^iv r - k Ltauujott 

Vivft & ^ -r c^O/t^ , JLtsT hrfie , &c c ^cUuJm<\ 

S C&lMxt Ck. C^c | l&ti'd • +(&>tc*Lj ' 

--Ul^jJkcnlU lutelfclffî&JZ 1 


- <*'*-&'* luryvy> 

- ofy^e. du c 


l’S 

iy*uA4u'nfci 
) 

_ 3- ţn'UcjJffliu jnJuu — di'l^ti^e jfysiuu c£iu<u ~ 

bi^uWtd y<-U'ch']/QjuX<- Cn ■ 

— li 1 Cu G -CovtXu <Z/yt lU^k'I^Uu 

— jUAjiU lu^ jTv^tu' rx Cj'fih'VcuZtz - atdf cfoji,' Cm hxJpyti^ 

— jy^uriert+lu hrW^tdriJ • 

— faV'âUrCM Ju ^XlA P^VArfU<*n «.<■ • 

*■ jL lfrfrl/ ' 

Teîfe ^( juaţiuiA. te W * cgu AA- ^ wM^ S^wa-cKa^ 

^ <?U V^ClUt 0* fa-jVL ‘ 

bj-Ţtittti 0| Io- -f j, . fcju'o^ fju cn> • ^ /i^MtîtZ 

Î^Tj * uhu^u , î<?cM t k • 

e.)- 'î«5tuJ0 Au.elmtc' - •« Ia-^ \^rnuJ . \jcdtnS. <L-l ^ ". ‘ ^ 

; T^.^vUX.'JU 

f [w H< dOju£}/ t. 

jU&iLulut jplu< |^*^U^U’Ua ) f u l'CLeta < u^ OtfxV, L^ A* 

— Ffctctf fu W 1 . iW * £ 'WxeifcM , Xau *'^ ; 

oLvi<> iW^*/l , (k frj'OocA -- 157/268 


- 5 - 


iJmXuJI lltuCo b‘S cÂ. ~ 


— (cc-^iu urvyw ** j v ^_ r^-y^ r/r 

~~ " {-■ lu'I^AXeJtvuZ -450- Zoo cd 

iw, K U .J; '"fjZ 

blruTna^ ^ VJnuJU-H*),' I woMji Cuu \t 

tel, r *.« - «“*“ “ 7^* 

2'- Aj .jJ-2. mW j^ - ^ 


1 u&uin.. 
) 


& ■ 


3 


- V ***<«%-- 

— Y>iAj LUaX î Io Ltt-l 


V ^ 9 ’ 

- ndUUMX lW • 

LuSltuei' ~ 7 TP \dj. 


£vP, <&. $ C*4 3 L» dori 

în$' hJ^ U - 3, r yt im £ '/’ 

> sâyfc ^ i'fâ * *V- \Y oUa *ih 


y •- fotei tu !*■ (ArJd ţukteuVL = 

^aAj^ţt^' U C * ~ 

p. 05 -0 { 0S-0,Of 

j.y/. - iw. - O, OM - 0/P ^ 
r>. oS — Oj-fp — 0| 


Ol i-V-- \ w— 0,02.' O; oV 

ţ>- 0> -- 0, or " D |0* 158/268 


utc fjlXZi lK<£h''£C 

-- 2 uaJ-Js frtvt* ^ < 

^ \jjJI * r*- s * w * A ~t Z h^otT ^ ^ L$m. i ^ a ^)j 

* $ ac .fa^ JTcrUX. Vu'CaJsÎOm^ • 

k'U#u*M £ “; „ ' -'T^îS^ 0 ' 

Jku P 1M saîlt , Coi pi?u‘ ţwfe^'f^ ;•* ^ |^' U " L / ' 

j-ftW 'VU^Wt^v- Ct<i C*>- W f-t Ci ^- 

4 j\-faci*>*' jU/oe^ >TD lu^'^2 • 

^ «ir î/i*^ -H' 

e-^ti w'^- 1 ***•• , , . 

- cyj ^ : ^:*c rp ^ ^ 

*1 P|P£|p ”“‘-'“ J "" wto *' 

- |puv iClul- - ÂitUUuUMo- tuţiUukn- ■ 

- ^ ***** ^ : __ _ pătfh^LC 

ÎO 1 V fo'-tfe 159/268 


S } U.Tl WAMJL IrVu. <k 

T* ţ\u )ymJt \k/-\ ppb^- 

u. ty ţru*- ctX^ <k~ 

Iu ) O CM tU'-fa 

fdi'cvCWT^ _ 

Wjyy k* J'u iw-*' 

“jj . J-ilM IlA^J - CtA- 

— ţS-t^ JLtru cLl I^Ua u^C 

— cXu'Mvitf* 

— *•££. c*^~'P"L®-£- 

in- - 5v/< >r- ceJLa.k (m 

f^Ca^fo U'j^X 

f}n\tu'iA^uhXA p> JUjU) yutef uJbi^ \&*cc 

Juu- cJU ftturbe-UM^. , lups&fwU * 

rW+frU*- . ^ 

^ j^~UMr- C (xMfnW* tl-^ C • 160/268 


J 


Cdu . 


I LEITA TEg M j N AJ_A 

HHjua jnrvwi ^ : 

V - 4 -- UU *. ' M . idlAJV & ufc - ( 

' - p ~ ' fcW - t .' ' &«**) . 

v 

_/V>u<Mi I ittu G“ \ O cu* • 

- frucet fit ' " j/u+kj-' tltliairfz&n WtufiL'U ■ 

tjf^- ( C iur y i^') 

_ >if— \VrfV wxtmT , fW s ^- 

ui f Sc ^ p ?^ - 

_1 Wl^ma'vwi^ o jyv r h ţf4t *( = -C o \aaalu^' ouZtr i y^uut* ( ^ W) 

^1 ( X VTvU ^ tHT € knt ctuc&u , ) yiu ^ k-u ^ 

o ^ tCh^r \ ksp ^ • 

CA'lu'c - ^U'«a* 6 o&tu c^c 

— -"■ - OurwtU ( • 

f M - n 4 ^'^) . 

— “ rr ^- 

J ^ ^ — l litu pHt^U~i- c 

_ S ^ Âve ^ Cerp ' i^M • 

]^t CJMAUot 

■‘ bj ^ rfcăix . .. 

- xcJ&eo ptd .' k'«' ,u Hfiy 

- eU - f - fc ' <k tWV ^ • 

- V | oxu ^ itWrtwî / - Oit t « lW |» x £_ 

-' Ufa,*6k* V . 161/268 


jptÂU tt exucLîL 'i 

r, . . 


• r ( . 

l ^ v bt ) [ uVfu'lcC Uu ^ U J >< ^ u ^' 

' * | > U i-tocru' I u£&F * 

' >U * 1 ţ^VtoAf yĂfutu&L- 

| ^ ^ ţnujMjM* 

iVkvt ^ - v 

p ^^ f > Y raA '^ i ţ * u ' 1 ^ 4 "" 

^‘j'fZak r^Mt ^ u. ^- iui - 

U UnAu , 

— C ^ c- 

- Qyl+tS MWMW 

- ^ lOcJTl uwru ^ ,* 

- ( rc / vtuk ' lujx ^ | Jto ^* ci : ( AAASIw ^ l ) 

— J-Qj.LAAb&.'ZCl 

— ~\\bC i’irtWĂ^lta^ • 

— fy\\^L'cJl 

- 12xr«^6. U l $> ^juiui 

— . P 1 A / Vl jUAA^OL ^CU.* l\-CUoc^^ 

— Vfe lurw hiu- i (auJ) 

— ~~j u. vu^vT i 

: fâ X&tfşggg: - 

— \ XxajOU U^'cfretu ' 

— Kuchtfu */. 'yyljn^u.'ce. i 

— frvhiJU cJU u^JjJux: fhxL-c+t • 162/268 


- ICTEgELC - 


CWt|toot<t 

- K - Vu-^wvco 

(ucLcbUZ 


— K. v— 


"T)c- JU VtVjttflu. - j^bch- ietoic. ( cW^hiuxu , MuvlJ 

Se^ct. etaj^ — (^'U^ &< ^ ZLcuiJjo / u . a. ^^i^uJt<ri_ 

~~ 5j>Ull Jtxfu. ' O^uilc ^ UwtCita- u * pJW. 

' U 6 qaĂ ^/ Uttut£ • 

- s*. -.fee ^ M 

^ «(<.' Vnaui4- -< ( U/kt^u'^ffu 

C i i U7U.W , i? c r • ^ 

Viu)*'. iîtlurc «>ut. Gruoj3»lyv<^*j^ — * chfytnoc C»' >uX» >1 Uu&t' 

C^^^MixXfiXc tfti^o^k k ^<rt£i |a£Cc^c 7utlu<u. \MA^Mli &«_ /yu^Uc * 
ÎATPG-EHVE 

'^iîjt'Uxi. <$Lî£*\£+tc ^f/)Jîruad. î* |n/OUVVW ^U. Wi-^Wn/L' 

[,, ** ll^^<- :j Xa. - <^trVi"k<C +• kiAvc I >Uic£t*ctXt^. jjrY'h&fc "V&u Uxii' Ttv^) 

77*- i€ ->uj*. k/m ui, k. y&ijt 'uXc 'Vw^M ^ u. da^, (vnxuTuJL cJhyUny*, Wv*^ 
rv» ii' Irtc Xt ţvJijLoiU. “pCtA. jjite AlJlaCXA^ • jipttwv Ji k>^*WrAu ^ UlC^X^. 
Ikxu — > brt'iu b'' w/YU^i'u a . il*J* 

P>v ta YuVt'Uu tl^ Co* <■ W|î ’ Ua h CC Oc ta) c lu*. I^LtflVutu J-tn UjJLuhk 

1 1« ii 7 j/f _v »// î 1 1 k * .1 .*% . t * i . 1 v (x i i C 1 1 n «n/ </ o. 0 n *W y j <* r<<n ^ * . /i /» jj <. 


Tu y’cJ" -Ui'CL 7 & c, uav'JU’u c li ^\p\x ^ (mjiwuc ^ 

kfyu CLCr ^’Uvwrvu'c JU K u ^ - V î$ CeM^Cu- 


1 * _ ~ -V »- i -V V_A7 — Tf. W VA. w» — '• 

c( Vvta"xJoV>' C^m jv^ycX*-^ Vtw- l^tohJvu^) 

lllr f^'P»>-C^W < V^1u\^lW'<J' W •>’ i iL'Vukftt'fXto&k 
- ~FT~ 

iu Ik/uU |lLu u Vi |U*cWa o ^^-OAC^ 6i I* x UaA 'U^ - 

0" ţV^dU ^oov^ U- ij: G^ WfUrt*. t 

J T^^uJjţntu^* U WtcYvXi>A \ leu t^- ■Iu.'C ^tit< «U- c^tx Cc U 163/268 


*|»n U> Itru | lu 4* ^PkiA/Uj. (j^ Lc^r Gbhtn^ ^N = Ujv*^ 

j^{J. uU* 

v cL lutc^nt^ 

l , V> f_ L^)^'^Vc-o^Cyv^^ < =:ţ — ' fauu h iiuyu^i^C' Lg^ > j^ JlLCp U j~ . 

?> ţyusV&L <k|- ^ k- <^u ^ 

— t 'VrrLJUtg ^ ^jvv 1 - ^ *|HP* 1* 

— 'J^iţ.C^AA \J<^/U Xx** I ^^AA^cXnts 

— t wtuW* r u» ^jutâu [cX*4’ 1 4Zt ) : ^ ,c ^* c hntfo <*; cmtj^- 
fote udttf , Ct Jj^HuU VrlUr&d*^ ^’W(* lt& 

— -C/v (*J ţt- uSmIl" iui wb^P I Usoctxf/ k j^fjvur^ . 

— {-/■ jfun^tt >u ^ **&&<* - 

c kW^ : 3 ^ ^ (/ 

f ^6~“* )(U>>c4u^ jtfu- kUur&l^ -) (/t£i& f?)tF- l’n^VY • 

2~ ^ |/V/|^t C^li<iflA<C -5 '^) - ' a ^ / CciohsfH'^^-CutC QjaMA PÎrOiY. 

3 - °)' ^"ttucXiVO &fyyj & dioU^Mw. * M&- iu Vin UI tik'&H kp • 

d)1cfeu jwJufjAu - % kuM-l h. tu|u* Juduc* U M.t^iXr. 

Ccg« cW . ♦PvJUwu- bXiufvt^* at^^, ^o- >|0£ r ^yf/o^> 

'"It-tiul/i 3cu Jujf- iu^£u^ 

$ Lu 

— dX U/rfJ ^ucouX i u< ***• 1 ^^i- 

~ Setau, JU kl4K : 

\Wata '.rUjtatt/u iMj/ tâJiccZb/C 


jY * LuaoIcŞ U ' ty* ^' Y ' _ 

’ l Âvu. \jdc 'V^- ecdU sZb. ^ 


I 164/268 


3 - 


S'tc IbUjjLruJt- o Ymjl h »c Uu io k * (a^c&cCz^ jpt im' 

A* C guuţu y nn^- . c tta. byvdljuriif i 'd&JL KxacAt ^ 

&'| v&)L IIluAu&L , ~V q/U Scpti^. jfV^OOun ^ 

~ Xa Q^u k Jhi*^'*- 1/a ^-k'0 -^tuiu l*Ap * 

lt«1ui i'uXkJ' 

K ^ "Wui ii i^Vk' k/lt qj ? yl t turnul 

a.) ^ofeu. W i ^cxtUW. 

_ S{xwUi. ţU* ^UTU^ - a 

- <k >wa4>: >4 l>«- ■ 

- W -- ? i*** 

- Sc «nu -- * 1f4U^ w* 1 

- fcJTÎUt- hA>*w , ^ fuu K “* ^ <r * 


frz^W 


ÎV Vt Lmu UT— it'toU icfcuc - , ^>^' f 

~ fVifc’T' - A^&cLg ij jrUh'C^. ' l w .l* Y 

' -T^ ic JLiUutt+s ^ 

'Tufe ZuyiidjUu (ŢjrpJ+H 

^) 'vic^VC o4^t/W ttt ţf-e, ( Jouit L|v^t c | w 0%A*S C^) * 

_E u ((Jkv u «VJoUu Icuu , iw - 

l'uJto/j | VJacI/'HcC- <- rn \ t o 

— U/uV Îu^ko (Autc - [>0^ -4 <Wv- IUU*u*» jVit rOAVj 

— S ColCOw. W- C^tUU’ L ) < *^Y C ^ M ^ r7> 

"' F\'Ctft ‘VlAo/it i olua, — - oU4& jnfitefr» * (^rii^kuL/. 

- %^‘u*- U^iuA^k D .. ' 

- ’b furt X. jtu «Uta’M P*' ( ^tL^U? ( 

'" ^ UfW Oi #v. £k. A A^Ot^ Vt^ L , 

“"" i<tt< H’ !>*$“’ 165/268 


\ kxj) * 'U {)fyşt/UAct \) , { - du ctio c/U r 

-"“''IcXtAt p UM Vi kTUrvg. c^C - Cu*£ /^if- jf-^tucfc-' 

Cfj ajluu P tVvU^ UAW , Uut< jr sUii>B JceiL^ U* fl 

ţS J£ , j~ - - **&*# m&Sk* 

[^•ctc| O iot' O^fe-otv (" ja< CftttT? JiVkJ*0) 

(^ JOL4vA ^ J V IliA- \ tfc. rut/ (dLuî laOLtl-c 


^'utl WJi cW^ 

[^•dc| o ith o4>fectv ^ c^.îP ^VkJ^cj^) 

ta- l J^Ta, M|>iâjt<fc^ rot< i IaXu^ovi^I c — 

%4. I idy \ %MlJZ Va^0^v- t G<^v«_ CLc*. *wvf' \^ţ>-Jb]^s \f\ yjtr - 

f^tffvcWc^ ^ f®' C^- pli^ cta^O/U^ * 

_ 5 / f’fboxjuJL ci. huo[ţL> 'ţ yjkip ^ 

T>u- WtX-W^ hei' TU/WlUJ LA-Um U yu^d&i cL L. ; 
j^Kx i |ci* ^ u l* j^ 7 ^ cLj^J- iL. Un^ vcyen ^ 

(c^ia' lou^ * iulivefc^j^ ca& j>X lSe>%^ p j 

[efo, ^ -' ţuw *i k'U . ' 

^Ouu^'\cMnt' • 

r-D v'i^- 

p-k jD - , / A VI ' Ciiu.Jkd f (hLCuVtU^ ) 

- fr>w: -^t^cjL -^Qc^JtuiuU, . 

I k lU/« JU'fc»' 


ky'k J'Ax^c *»- «• <ty£»r 

Vs-.te&i*z -A ^<HH 166/268 


|y £^clftwVttt oii Iu* Jmtt<v - 

- l^tM^CoCtu Ca . Ujd ^ A /' u * ^ 
i - ^|Aivt «ti Vvt C^£ yi ijtet (V ^ ^ tt/; 

1 'Vu/Uj' CcdA'W^u?^ (^'v* cAu<^ 

' ~ v *^Vu^dfU* ^ i YouV/u^ ) 

-fy 4 rafc yi ^ 

f — Si tw«^j 04/>* O' k^ut^Xto» (^ ^ ^ y 

A " Catx (p-/ [/(-CaU V Ia [uxcui^t 
j ~ ^^ J £-( 2aî-A “ V ^ 6 tr >> - £ ■ f "' r > fvf ~ - yzc&Bti. 

v - ia pioJiA .’ /[ffXuo . 


(f ^ ) ^ luiu ^ Ciii'cc ^ p 4 f ^ - 

^ f^'u izo ityuum’^u - / i / C ^ juU -^ ^'^ B0 ^ ^ • 

TVg - Wj 

/% foulr c JMfr ciVu - Wuf f KcoC 6 f , t . 

— T “ ' P - rfW ^ u .--)- (cu ^ jv ' /^ ^ v " / 

« ^-tluiu dU utk TAa ţ(xu fiL |Lifei L ’^ Cifh '^ > it - ) 
- ^ tuux . Jk VjtiMsJii'Z^ 

1 ” \$im.[aj. \jlSCXAftl^ \J.\rtoL ^t,. ţpl-lux^dlus 

I ~ ^> 1 < JV - WLtu*~>~-yTSc, 

< Ac- liUitM'-l • h' Sf-tolc > futyi) ufc O u|^£>fc( i 

^ Pyj'^pyc 1 !^ jLtA ^’^ Yv ^ 5wît ^ & tu * (fii 3-1 io-^D 'y»ff/. 

wUaDU * fc >- W-ftsJfirfCu,' ' 

"Ut 'jLcrvV • ţ^yuJiri P ^ Aaa • : * // ' — 167/268 


- C- 
— kS. 


Dy i lu CLUua EK- , t»(.U Et+ 

" ^ tr^A/a. £&< (lufcc • bĂ&Â £k. (L U,. Ui^t^ p 

-T istiJ Corvnit, pf^fcv/ • , ^ 

Bv>Uii - ^ <*** x lUcrvtt' "\ 

* y^ 'wooUu' ^uc«a f <*> ' 

^|*£* , <JL, Luu , VjUmaZU’^' . 

K UxJX tl« |pilu-(A C 'Tjlc (m. îiXjU yUx(M<^_ 

K JrtUM'k uf*. |'4ujcu*- Cm MvrffcL. Uu^T 
Liua, iU. hyJ' 1 / u. iLA^itci^c^. jJuJti-0 OM-Y^u^Cilu 

C'~K- ^ B a.c- fttg ţ. ^ ^ ../ t -fc-kyW _ 


— W 


V. 

Cu. U 
M T»‘7i'^o[ic< = 1 c΀ 0 w£ UţnutAw (J Aj/I • < ^ 0o °/ t ^ 

- 7" 1 Vfu L- M-AJ* suyr^^U ■ 

Cfevc- L « l-Jnu l 0> Wl£< 

c f J/ ^y*_ Uu*. l ^J-^L ^umk.. 2.4 

^ ^ ^Uxclu/W k pttt * l^at, 3 . 

Ufl'Ukui y^ofox&yj- Xu Il^jmJU ^ _ s~n^ j t 

U^/lu ju/X «cW k pifc CgiuJAc. u_ 

Uu Iutii lu citiM. , Juvfvc ^ âtillWU lt>*»- 2<s><? 

— K ^ |Xo lu 5. 3urLoi»X^ ■ 

"( - ^ Luiu-JUm»’ vu 4" ^ y*^. 

j'a<Wt'V -tlt Lu (XUs) . 

&tku iu -luulo't Hufciw i ucuuii^SUi^ 

l^k ov Ctr>|unu^,v< ^J- C^jul^'fruJ/ ^'cuurwf 

ul diM l uciutt dcaittr U.- jyc tiuk'lurf Q f • /7tgAC | juA&Ul 
kv JX? ^UyULiuy-^. ctctCi. W*^.' A<-’ Va.OjUU^ 

/* JU*- U< I Uy^j-» "tc >in <^-c'Aaca 

^t(L ‘UaTV»' ţ^ 1 Cv 
168/268 
-f- 

|n> o \tfjM oli'Vn • D«- &u, jjit jjuL 2uW ( 

"Wcw^* ‘HTKa ol Lm ii, o QmMJU <£< WM\2l W 

iM-7Xy^l. Xt' of ) ] <r( -' \jLjUu#uJl te^idirkcruj^- 

^) fcdrţţp fiu ( lete, | ju*~ 4^ 4 ) 

r ' x ) P)W(a ^p£|r€/\j' f l'cţLc W[ UJbuJtAx?) 
b) ft- W'J'Aa- Mo-i^<VL 

*• 1^0^ j~" yty. IA W« U. ' f d-f^l/i' C&u*. Vf lu- !uc/i£ . 

Uuu dt- dLtoÂCt C«n • 6c '^- 1 ^ " k**' v *J' 

«* L yl/t- j£« cfocitu ^Ct. du Lua «4*»' te ^Jliwk~*~^^l*- j^Ustiu 

Uuc* | U Jlu’fc <*■ Uti’ - 

I 

P-j--ţL .k f*a ~ Itr&'iJuVCa 4- ^Cg^jW i 

^ ~ fSi»V^ ^ Ou. îcJkuliA- AX- 

ExCtfc? ‘‘‘H ^ CjU f?« 1 '“- 

8.-^^ Jj Cevfipu. -K,V. fiVi^vifirL. 
tdl' | -(. &uXţ krK( «uf X yuu u.i^xti’ . 

® B - Ovt a tlUjjl * M CU^tl/U - ou ^ ufk&yC ^ Q*îhrhLu <Sl 2€L&yn/ 

Tritl <0,7 U ictU - "E • 

TsJrfj^ cthu C * jiAA • &1/U |>rr* ^ WxiXc^ Xt ir . \M.iUln, iuiuit' 

^-_ X*. ~ bv Xi»*, 

jjf |^ cfcnx- lup t^ol4tx^<-- ^c-vîrSl"^ 

(*A) Icfeu. iul<4 * fecicfeu.‘6ul--- Lft Aj-M-tat- tru J^' 

^ . - - p4 c^jit iuJ^ojL' 

- T»<X '^w c ysx^l 169/268 


SvAuI o** Ca. CftuTl/frU \ML | vflu. yuUelt' Mn^ { liM -{fcyfilcK . 

\ • lAjlUtîrto^ic. - " u 

" _ Cţl^UxJUfoi W C4 IX ^ jM - c ' 

— yf. jurefo yjfa U Cl 0~ \kLuMj\m pLf (ju ^ Uc^ĂAjUJi n dt|&t k£U«$';g*. 
Ca kfluo (t«ui^«^ Hoc<wfcfc*. yuiAn^ 

*. U/I47 - £ y» ^o c tJXCuut / - ixi\Ji i - ftyjfc f CkfvIL , / CrL' <& c * 

li \ctu -. (ĂM OUmUL 4,|luV A Wt"hint^ 

" Ţ« °^^cii'pu*& ~VU\. Wu*** \vcnlu J P'b O -£c/Uav. b ’(fy i J 

Jb l iJjtcbu ' | ^U/K otj- C IC/feti/l I bf - \ 

(j^) ^ctîAX/ JjTx j ^aJleJtî \jjjl 

~T> O j ^O^ţt g^q >~ ^r{t ]f\ "feWî Ua^ (b^Uujuâbx j c£tM ^ A'|kU2£< jlTUAC- 

ciuuu <dc n£u 1 

^tujn^ ^ ^(/i l U» JtC< y_ v $ ,£ .y • 

“Tfrl/A* fol«C — K^UX W*M*GofCCt i<. icfo f €40^4^' 

_ y _ Wo4vWw) 

'T ^Ci<A C/l flU C<^ ~ ^.Ul d/wfcuiî^- y\LU ItJhJlt - l /\A(bb^CC^Jbc I 

vUo ic f CAVP^. ^t-itfei 

|f^U. JU>tA l‘k . If}^' >jw»' , G*. Lpvl; Sftl» Uu.^b \UOAj(Jb ' , Ca 

^ qhjuyo^iu ^ 'U JU. Lcfcr Ut^e^ - 

n UuT U*'<lu>uf)tAu <^acc a LiofiT UuT(A^o^iÂ'/ ^TU'okttWf^ 

II Wz^U'rvt^Â c*/ ^ CjPfjJv’Ccat i'u^^U2AeJri^. * 

0<f. Q&uJ/c ^f_6 ^ ll/ uf- u P-c-Y- • 

- IfV» Gv— tuvf- ^< **>• ^ \*^~ UAub cMu^S(âi'h -'ţ(j/Ji^ 

[ bl^A^viXlu u Juuu. U. Cfful^jt (m ÎUo^Xavu &c 7 Ctflpî^ 

Cu~"t\C<V^A V^X- btulUu^ S ti tAvU^i "fyr 0 ^ >y 'J) ' 

— • /Xw.' c« ^ CţdMjJbf it<xutiLcc_-> • 170/268 


4 
/u^‘ 
' • / 

- pj^\' UMuCtMţ - uU'|v*Cflta {‘OuJlrvJ^ 

- ?Âaxa ^ ci( o du — ' ^ tv' h&t< 

- lucuyPtrc.- • de 'yy.v^zţ .^-Uc^,a< k fţ-tefc* 

(?) Icţtui^ Viraje-, 

- lk| nttK \MulZ <L IU-M- lui 

~1v«/xî |»-L Ctof<K d< -6* ^4^ ^Ujy jcu.j -J&rit*? U, cudic-tlmi*' linia,-. 

Dgs-jtwiu/t 

- MW& Wu, uht,^ (uîtrwunt 

>wuic[^iv hJ/ v .) 

- U44 J^VM^ J^j; .^*>ufc^r 

- Sc^cuu ^ ^rflaiSfcLţ «ifecot- Ck KIl^. 4c cJ^U^T . 

D} cL'-j • lufce \ cUcJi o^tu.lii'v/ 'P ol vJlYcjZ. - 

^ Ptit^o. u CvîL'zcru-- tu Vu jLUtnicţ -cuZ)v^ , 

CfY> CvT tiud - W tcdu^ = ta p * \!)Y<dL*, 

/ \A ^U x lu^9n*/ *=- \'cXu (>4>feucl:V' 

u , . . . . u. |Jc tz^vf yiu dc&i dc\~&~ 

^ pj P U^ Vl V Y. cx.cV\ e, - J3 -l, •>> ( Lj ; fi/^vnu*. L Q ('Y'fa»_jtc<JL( 

°jcto_ |oult. uipTvuytt6 -îu-pciu |a/u^ jJLuud^ 

- ediLux) uLt-Ytdd _ 

— t c^Zxt < yu*.(J^(p r L — Cc~u*- p-tfuunzb^- kitwtipc» 


L 171/268 


- 1/iY' Ctli TwfJUi t \<^c^ .u, oJU JU b T^uij^t 

S>( L^'X t*f* î* , 'KuckLr / , &iWi~ | Uu'ookc/ . 

- '^K/iy^Vi'hîX k ^ C^> Ca\^%ll^Xocc W efuhdtd 

uiuicLi otuL'J^^ fi* U/uW ha^. y tvfc;c . . 

jvUosV - "& f T^V' 

ţ^p ^ VTh^- h Y ustuLuJ ll^ţ> * Jx C ffvyujL dU tejtun/_ 

1 $v c^4C UiflOc , i 4- Jxu TMVtW- 0U ^-(fu^ ţ -VA -iu r w>vU) 

■ $ r4^ţ>- fcfei - ^ 

~ Srvu^y. OMJ tuc^sji 

- Un*itî kfuwS^-c^ 

ŞlVH- dl MbcMutu 

P>C cLţflui Wi P aîl “ I ^ ®^tc- - U£*t/ aic» 

Se îulifea^ <i P'- icfeutl }r u* C^ jtb-Ze^ - frfrfr • k M* 

’ — sc^vuJL Jjm Ivxp • \r\yjAa, 

— • v\ctwY- UA^Xc^uumrpv^ 

V. 

^cî(/iu$ Dl* |gb.o |>ittC o. ° 7 

_ [Uu^/ kf Cac^ocz^v'i juitt ĂlWL Um. î£k • 

- 1; \Jm kţxş&z*A c a . , u fO 3 ?*^ o «opf /U 

) - f'W'tu.ifcv' — w U Q v >f}> bi$ ' 

< - fWW c/ tv^-u^tv Wcy- £ K« - 'Uc- ipt^y: 

~ ><. u/uW •- fk'UM ■hrJ'*? lAA^i MU- y*4« • 

1 — ll . ', T~ h 1 fL' _ I fl . 


'V uruW - fWM*t • IW' • y Uyi+iri mu- • 

■ (a^TxT |foWvt^ r Vi^tu Cm jî?1 L'pţy^u/JUWc . 172/268 


J1- 


r" i 

' fvţrut^T Wftî 


aru 


, Upt. 


B S f* 

S)\iM m RcttcTL - l'cfe-1 |tlW iăJL 

— \rC$ • \y>X • 

" Jtu^ ■ &jrr<|-uoaWt'c. - 

*"" El lux "K c (XJuuiMji ovoc, - cUpH X 

Lt/vy n rnua.zi k _i cX^ucj^-^ , iwv* b-oflcotut , ^ (r^ 
pX/j) • otlW^t WL Ou*aU&2<^' fcfrfuh' «H bdUi Wo 

~ ^lo^ujEx *foLufc VX- *<• 

lugu ^.~ UtMjuiA,; aJL?UcpA'e,C^^^ W 
- ptKicwiv>ju ' “ lu • >c^u — 

~ pnua'^’ ^(^9 ca^j Xt* ^ . 

tirMJS- - AWsAiJfe < lt .^ai; 

L^ r^J r- - ftrjusuu tTv^ £L (a. £ ~^jU 2<' ct (L Uo^fetx.^ 1 

-EwWrcu yu • Uxw^r 
CmaJt^ 'Tutuwa «vfcx/ 

* /V^fv ^ 1 4-0 (1 

- C<X*tux. ix» M/v'v*.'~ 4- ^(MuXma. j Ţ^- W «ij^uW^ ^ 

-ictl/kc - iotui nXluoj MlJUiuG I j\AĂ)y\J/)t'\/ ) (*■ SCcM^c- 

^\m j^vb'iJL dUotQffîţl l K> luîu Tu^feT Mu&nxkc, • 

^'UvUl ^ [Vv^Vu. • yf jwiurul^. t'r<Ât*.Jl ^ 

u (<W (W ,U ^utujaMx ( ta to* |W 

E<x tnltWpT^U uAati‘C*'<JU“t |)WU| Wta.'W . 173/268 


Atl~ 


D* - | Ufri~Ev k. \MtoWL io&U duMlh' cruJU ^ . V^jiâitV^- 
“ (T^irtOa/U^ c1<< j*k K 

* |* kl ^Cvtotm^ lua 

- |u. ]vi‘j^ )r>ţxji^u^ dcJuyur 

Îutt-P ju^» , lcC6 Cl^U- ^yuvu 

KjH|u^awt (T-a^ 

ciUiTlu^j» Qu*^ ^ Uitefco' buţ* iufJU \rtl£ . 

C j*VtW~ \LaMa a^ • 

V <^uu ^icJn — p vyU. L Gjlfr ,$*!<_ - 2 htjuf- 

■L*- V^t^yiA. &/f" • U» l^ptlc Jd&iKvtd* @u.' U* Ctu2ce • 
— - Ocjhltf TZfâu E \itfu ti'YZu* 

G-X & E AiW - 1 c* CtrP^^ţuf^ 

Jp^trţxtdaa (^•^•Vv-âWâi^t* K^JjeJ 

* nO b jf yy 11 ^- k& y> • jvfrţ, *cXvj-- Ijuul» 

tu Cox-cvXi CnXt» I l utw ^ rbtisQ/u ’ 

E VfrlutiX S|^nuUu.<k l pvtc J\ |a-VTVtM^ ( Ja&T (jiu'ţt^ 5 cfc^ 

Wtoî^ ]M- C-|y\^Wbc /tti+Ujy&U - 

* 


1 


tait W^ţCe_ 

I / ' ' 

Cîi*Ct £'|U.cj|f6t Hfcîfo f» [Vcki\fo^Li$ţtiu juddh' - 

1 .- ţ^w Nîfe V^[^u, Jx 4 k <* Omz k^&t ** i'dtâ* °* î 1 ^ 

&l*H*V* frupuvX, Ltpfrv), S, *ţuk #<*"*< /u ^ 

cUţvoaJL kt*#**, kn ^ - l*-«k- ' 

iu Luuii 'ex^fan^i ; 

- ^fcc©efiuufc^ -* iuu^^e^ 5 *xcW v * |> c# 

- fU^Ui- c^ju^iu Sui^f W luruw* 

vwi ^ î“ s “-- - - **• f" v*a 

•■ - s mW&v - 6 »™ Hţ~f? • i ,a “2 teşiţi. 

r 4 ^ uL-ot * uJ£W«f>^ eGJ ci fite ti2^ *• 

£ V. >v *.“ *M 

r* L ţ «i, n£t • 


_ . r it, Vlw. A cteMti!^ 01 *- t ™- "■ • Sî^îif' 

IV cu«**iW -m r •htt,„-c VaT'Wc'WU 

lih ^ 01 ^ yW 01 { «I, t ţ, c iuA tw»w; «<•• 

^feL*. uj£*a> ţr 4 '*^' -** " 

ftjvuO^ : ^ 

WPi (‘ 


Coc 


j — &)fh «U 
_ VnH'CoW'ViX , T> Cu. 

* £* I 


V 


ho. 

- k-& 8 W^t e 4 & 7 

v 175/268 


jj; [htf ( ¥om K 

\ţl&U^)rr lu-jytU u 

A) ^ jy^CXXVU o^ţ^Jlc ~j <Lt Cuu fo^uJr^ ab 'ji CtiuLu*. " 

-tv|>L<T^ r u; t^A Uc^/iam Ce / 

ol(i\ ^ ^U.')^ui4_ (|uacf' a jlWiuiu < t y(X 'toftţjC* jjuJj-* f] CeLotlu' 

l V &/u,Jii/vv4r^ ) I k CC4 Cu* ci! fi' Cî&mX " 

A)' fu tu ful-^IUţc - ftS.P| tnrKhJUupL'**-.) 

Q.Cr^ ^u.'ţJl ■ 

(^ţ) 1 J (Lcuicwyct- h£ Uţ rjtc ^ (ty ^ voWa 

k 6t/u |( mjALc^ /'nuyurf fî Caftii , ^ o O^ieixV - 

;> r *^4^ ^ [ \w^yh uri 

y4«* cu cWiou* |w«Ui, r ^ • 

u)|’p,,S.pLcJ wr l"' 1 ^^, 

& ' ' (^ Isr/ <v Mu <b» io'*» io&b-Âmttâ 

- & wU- ^ «• VW 

; «> . <i- » , , 

ivţ^ r/ c^c« fc ^fJkjfffîşsfe ) 

aW Cu^U Sc^Jk ^ hrytuid^ ţnaL jp~) 

fo^JL^0c_ - SCv'Jjaicc hd*b oc )-.«_ 

îu^ ijwt' °? pustiu 'i *• f* huCt^' 

' V^oltv^t P?CP /* -^Pww Ia fucuuriu fo**- 

J ftsf WU knuu^ ^ 

— CuJr* a ^ 5 r VJ rtcJmjl 1 bV- - e j wv * /y^f 

— CoaA^ ^ i _ jv)cn>wtj!' CL£>SP “ M i '5' > ]c yţuDt 

. ~^j >up cU | U.|u 5' <«/ ^ Xo' 

’TWv'jw/- 176/268 


L 


- 3- 


C Ţi>vt^ (^ 


" M ^ ^ J/X~~ ' i , \ 


Ca^cuJ— 


b 


Cj u^- âM MUUlC (ţ ‘Xptqtufc ckfrULuU-td, K uî Lu^ 

> I ^ 

JuU S.C^Zuţ - $)£ 0u'& /MUo Cu, fi lw« A <*• - 

— l^b^tct*'' 

_ hcdt cU ffy* 

- tf'MuTtd Miaswu 

V= cu gtg ]fti = /£, 6 '/* 

fjî tu l«ihC&- K-.-kw 2 ^ «u t* R“» ^‘H^y li/ £ 

N „ u frMu.it, <t ^ ^ ^ *“ ■ 

= l^fct 

M 07 iuti ^ H $ V K ^ ^ Uu ^hSl ^ 

UuC' llu*Wft , H- hl 5°/ o 

l\ilÂ+ ~k*h "K**- k fvC U j*U- A l(îu - /V *<*-£* (uţ&t a-C' OlhîP ^ c 
L ii (^-}v fu4) cLocnujJU h* ^ - 

1 ^ — 1 1 "-TujL ^trU - 

<V |7Vţ^ t „ r *. n .• -fl- .. 

,-T^ac. N-fV^V, 6* f* L . 

'ft “ (l l< * (Mjyo/^tc (a yjjt ^ ( JU. C Iv^tyv'jS 

w-> b'^'ru^i ■yw’ 6*- :ctu|y*/ iu-^ 177/268 


— H 


^ |wvlx |l Aj^îX^C» ^Ce C t ţju Ij’ygxli- <h&- *^0C^) ■ 

&. |u«,it TU‘-fetuV î» U/nA l'cfc/w- pxtu 

CţJU / Vi*. 't'V tl iwi - '' Vl ‘ 1 jxTUx hnfu-v-. / • l/^ţrtbiC*- ' 

r* ^vtui Qj ojxutcl Un* u" j ^ioyy cA- ~<^ WC kîA*^ - 

J- ^W'^r^/l^o/ac 25©^' a^r^Wu.A^ 

Y-CjfcţlOfr' UTU/Kft- ÎL <2_— ^ - £> <7V eh (Lt £ ^ 

1 (\j - Lu H £TUL ^ AcX^aOwx dA jyy^ljtc 3 > *yv • 

C^Jlcto, e o ** fvcd' hi iuu^' ' 

^vCt ul WC tnu. tuT ; eWt^cc ^Uî> Iu^l f WuiA>fc^ 

£ tu cjtx. (T^HiJj-' l \cu lLuTt£r>- f* Cei < Ţ Jio - [ c ^' n *W. 

^uAam u etc ţx 1 c 4 (wu | fw wU-cW^i i*~ Mf & fej-') 

c) 


/ 


f-yţţs. Of- lu l ucru' C ( Cepvi fJi& 3 

Clrvjv.^t-u a 

(WJ <t< W<C -t- “^W - ftt- &/*^ c _ 

ţ-ida" ix«W- A< N«. p ‘ju' 1 * K" >UUu * wX4 

C_ 5 \ ®) ^ t- 3 c ^ a j>* — * ^ ^L> ^ 

' ftu ft ^ (TU 7 oJj^jy\, \i\i. - Cj^q^. ju^uuW u. UrttVc^ 

ri f airU <C (W p y^<x iuri-»M^ T- (JÂLuM^/ 

ic cUrje^ u. Ix-uHcc" hj>UUîtCc- Cr^fyit 

1^4 |^>yA cLi Cc^p^j uxi Cu HAA~/ ~ ^ 

M £■* r*^ L 1 

L. -.LrV <U. i-rtiutoix P Ic aK ' ua - Lcru - r 

'JL-C cfelaC <A«ot Cu^iicifc P uLUb (uAc/UTvfaj^ 178/268 


- 5~- 


II j-pc aXulUif 

^«VvvOZiiu Wfliouu - 

/. ~ taJtuWU ac ' w^ a '~ u 

fl 6’ ' V» Qy- B (J^ajjoc JUfc TvJWa ^ -£i P Go^u* foţi Y **- frfe£ c_- 

( N ~Q| & CT /o, f t? i r - -/ O'v »-^. r /tc J 

R>- Uo^' a«.t»W^_ 

Olbtu^ k k " ^ 

i r^->uA x 

(g) -T)o^ «n . uw (wcto *-■ f toa-fcw * M-; 

NtoUlWft ■ . u,0 

f 4 , H •* ^ ftt (- cAk-Vu*™**"- 

a n ,. /I » 1/ r 

0 - t W^_ 

îjSteî^- ^ ^ 

jvi, ^ ţ. Jl lOiuV- 

vyJL-ua/*. . .'„iwiaft^, 

^pUTUtU- ^ ^ 0 ~ i/A ,~-- 0 j; fţ,SP M«i 


WVerWU '** 


VkTplJ) ^ik cA pu«_ 

^ ' 1 n fKexxJZ^J ■ J ’ ^ “ ,nA ~cu- 

ţ\>kl fcsr (v^tu^ * C ggg^ - ; 

— oU<M / * '' zU ‘ 1< ' a ^ lht ‘ ic ' / (î§jL?) 

CfruCf UuW^ iu/tli^u- l'W. fe$P r /{ ^Vwi/lO c, • 

£-<. 2u\ */ 7 _ tpŢJlrfZ*' piui b«?v ^^f^MtiCM °^ 

CoCv <A ^ţ^ţ/ic vrf(H&îx K 'YVt^^v*" "i I 'yu.jujL a j~4A*~L u Z<- 

i\ i ' ck u ^‘ 

iCTf*u V * 1 lV= * «•*>* Wl ^wutS^ u 179/268 


- C- 
£. 

\\ 


cj?« li|l« Oc 6» ut/V^ Iu , luiu CAM 

(j^ IUM" |€uwinLl ~ / ViuîZ^ Cf^ j llAului j ^WJn Wc__( g, ^ 
{Statui ttJiVv^i ^ (SsrsSfEif i^.t 4\- r^4 
>V*. 


tl 


- — - i - 3 ■ . ; i • fJio « C{jJuLrvC k%^ 

^-iLrti lp( =- |'mx-L«^Jt 4 ^ (. n’fifiA/u jvîinv |tvvfc p) £*^$ciit ^ (j^u&uhjrit~ ~) 

^jv ( U/vtt|’ k^jo - rJUiliu*- L Uufyu, (iLfaidu*? ^ /Vkctt/)^ fcY& (jpJi^'CS^yyJU , Q-ju\ «_ 
IfJ^CfVueto^Mxi ^ "Im (mu *■ 1^'^fuXwlU ^ua/14- l oSXtbdLt joTO&Cufix^Wc * 

^ j . n { . Vi . - 6 - - /\ — -tr T ~ i,. il a . . iii ^ . Jn wi L nmirîJjy 


R k I 
^ CtetAuv 3 ^H?teu 1^ ^^âfc'eţt cSj-W i^yjuţ>ic . 

~ <^|U4V^ £-_ ^^kvhtj-- c/jk i i< ti jLAX*itt7 i'h fi Kip ' QCufcv? Wk affl&tZt j^UjyuJl^ kfru , y 

'"''^ Ul<> ' «JCfeunta. <tf- yţtitiZd&’h^zUt'tbit-k. 

- %. <&mIl MZffîz M<- «. ttw r* ^r**-', 1 * 1 

fuvtt JUUd, \n^ k ft'jviîTr Ud)izXui f * t °^ nLt ^ ^A jX jeUbi) 

'tuUvJs CtiW ivuOud^-^ <W pvuuji. <&tJT c^/, 

ctutt Ctrx^ \vţ ■ ^i hVuxo tk" |\3 CiK fo j^yracc^,^ 


V 
|Sj Ti cn-onia 

C E . _. .. 

-4 Uu4 / v<? / 

/ 

y& ■i^du^ v uV' V^bdccd 1 C&d "Td! e PGS3F ^ T 0 ^ ei 

cJ^jj *t' °l; / 


Cfriwt-' Ul^ud [m (cXt^c 6-dli^ dCirC ^ - fiAjuntluibd, 

I % [dluL Ubş& -cduf&u, -- Cdc4*~tM 'Uxuij j CcX -e&ul> sccÂ. - fty'Sc ft 
\l V ,x4 -JU.C toA fct&H*** ' 
180/268 


¥- 


* UjU . r - t^n ^ l t 

yiu k ^ Qfyisp - lUM^eM 

n r * • t ) 


£i Jn * S - - 

) 


M V)C7fiMJ*- &UUU,yu Cjlh-lLlru+ hJu^ 

K ) tfuuJl . 1 * 2 -e JU . Q ~$ Ţ ~ f ° 

(- a It ^ tolw *)- fcS - jş-jjţ 

~ i 5 '^ s r/o g ~ - — — ' 

\uXJi *\focV4& V<w k o Wa- jyxuk ^ fA-JU^ Y fi'hu'UsfA,. 
falui fcj-fcuuk' cMcuii u~tvUuoL jcnu* Sc+'Uu*. H ^yul^ 1 UHfcun. 

I ucij) W USLCntf; ^ 

\\ ua%L StdttU . 

- \ 4 ipi | wf < v*«uft t = W “^ ^ v ,« un «^ ^ 

S mWvui W ^fe*V (*■ bcŞ^-Kes^) 

iw ,^ u ^^, i r 1 T • 

W • l -€> te ^ & n ^ aUM ^ tfeu ^- î * 

fcu *. ^ aflh ^ ^ 1 0 w 

ţ^u ow [ **•*■ ^r) ^ uU. - uu *w 

V^u f >VLi IgucAu'fttuJ Iutu ' -J_ /), c_ 

.. Y*u *«* _ ' CUTCTU'^ > 

•M Ţ^tţjU Mvyt 7 ^ t <- c -*- 

f i’VA'fTL - WvMojh'6 UtKaiMkA <5l2|^wL ^ cJ.U^u.^ f-t 

l \ lfceJkt * oi . ceru o ^ 

WU 1 ; t fox JL - u ** ^ 'miuiy cMm « 

Ţ PUk c ~ dL^ / ^ r}t|rk (Ml J*Wdi»*4 fo.- afcfo lu*^^ • 

Ţ | a . cJ ' Y ' U ^ C / a > - 

— Telll Uu ^ 0 / I / 

tbkaT - ^ fruMUi ** " k Mtyt *' u ¥^ * 

CjJ W fv l>Luîi''^4>V £o ~ ^ l' 1 Hw-) Cfc'W te^ c£a^ ului* 181/268 


-s- 


<^L 


r 


«tA Iu ^ Ul ajmm ^uJn-tcLLx, 

UUmT L HML'frOtu Uj \u*^(Jh. UvCiScu^i - 

■*■ / ^ ol - $ - >4 (P 1^ ^ • — AJ tn teta/ u* / lru*^ * — Lrij* jyn.iU iu ? 
^SoJj^hiu^Y ^ _K<e u * y ' ^ 

! PvXTX * fc . Tucf t - £^ rvt>*£c — ^ cLcjTh ctab-^CCv ac — 

cMc^- ^ * ţMM \u Mv'dufo pu * ajnuzk* JU bs^riu. iu S yJU UiaM~ 

\t Ukk Oi*a Tu . OsikuXj <h~}^ d jtfiu— 'ytsrta' ht ’ J ' t » ciuicu ' C ^ ^ CiQ' hh ' 

T ' ^^' VuSaU TW 1 ruT ^~ ^U'jvU, [ li. - \vmm )^ uu .M4)^ ( j ~, 0 , CiM'fa k) L , 

|\^VU^ 'y^tCaftt %T'(r*f vJJiUfv U (VCifciu^ x 

Ţ - titU / Uum . uio ^ xfo : z . 


ţ gŢy&u “jiuta Ui«- Crtaiff (T (-O )v jpn ^ [A r^ f~t O'?) . 

T ;k J liceal 5 '^fO U ‘ Ca * M ^( h**i H ’~U , ^ 


35 


h\4^ 7^7 M , 33 


.^ju a^f bpifc u. ! e saW" 

_ ' V^'eCtkXf * w LvbUch J 


\nuftliu} myk rit Ciivtl Jnu* c Jl - Icet-ţ.zoc £ /fe a,^ 

C(^ ^Coa, ( Î^te^ W*Au' Ct|vtc\ . 

ftp ' Curu^u jiA i/ ^*tc ’ i^Mjidr )ev - 'Ivt U ,£ iu^uI-JU iMck Aciţ^ Hi 
"TK ( yU ^ vuc ^ k ' iWLoo * ^VUaoc j jri UtJu ]- Ju^ĂUri 
{ K hlMcUul' - ^ C iMi-fv W&l JU ri r Zo-Hc li - 

fe » 

^ ■~~ ^ Ctf' ClLulC 

0 ^ , ^>U ,tt CSbH) }bd\ca(DH L ) •* L 

r- . | cLctl TlU-t ^ _ ^ B ^ t ^^uoyJU. |W Ia f ik<3'*C- >0 (h 

u X 'x °* '(^ /“^ r ^ ^ iW (^ ui . ' 

V V L ! V - V fcru^ fu ^tc-u - Kutu gtt y^^ yjjZc - 

iaşi l tU-vii |-iacCfX • *1-Q cc- >4 oMgţ ^ 0g 

VtM) oU K ^ *• Sea-cM- ~ ^ l/uj^ii-cc .^y<y(^tic A c -^Sa diub^ 

\uţyăLu 


\ a 182/268 


-<?- 
«J -fţT>|<xf o\ cKă\^Mxic h c E- 15 V'Hh>‘le~>k 

Pvtt -f*W Câh/ \M , [>T it K JU \nuf, JUaIc - du 

% U ' yi*C pu * c & C.lk 

£ liu fer ptc ki &hJiZ - u^£ uT 

f. r .~ 1 ///W L« ~t/ lUM^rxJU ÎL C ^ htU — ,,_ - 

f j i'bW " HmiaîicJ p^' 

\G' £ p^_ 2 £_u 1 a 1 

^ ^'(LtiOluOa - ^ Q - Wox ’ f 6 

^ hx iWped v cj' lufnkts K Y^'^JaI^c^T 

"tuCt U» CorC. \ Kjyfr. ViIfliAXtuoJ^ — teT yyt. Ţ^Uunu cjJ Ity 'ac, 
(^UJcru^ Vfo^C - J* Wm & u-T lu ^ u^J • 

~ W~« i ? x ^- Cl ’ fl/yi r C 

^uUcyiU irzrfy -- : uU- 

T^t/U ce. •eyf foo^ 

— Auu->v r ac^lun<:« - ^ cJ.c* 4 *®“^ 

— ’ f\m cryuMirv' ^ 

’ Ţg^U ^ 0 ^D ^T’-t- ^ '^ cUuoRk-o 

ţ^a'ctv, 'Yw^Jw '^ »b Wlufr * ^ j ^/ ujMţaţuJ , » 

^ cţxu.* p^rui^c^ — ) OuXu'Wj, luoA'-j- - iLcÂi^kiuiu: ul dtyecţJli 
* ^ ^.cipw jUsrţcCtt Cc, 

v) Bttffe 183/268 


k - 


® ^ d J&UCa^ — dl jiicuti^UU j^rucC'jy, \lAx. Cm- 

5uM" ' (îu IluCt i UtV -&| o TVtctfW V^lt ticT_ W (/, 

Wh o u^tkx. y , 

Cde W ^iwoWIt & i uc0 | 

R , Tyyvorf ( M«c Wy*) y ^ - u^fpU u u\xAsmI ( (fau^.^ 

_. )ruJt pAyi&'Vt' chvfy?C Cd \m |j • Q-a^v 
IM* T^qvJÎ^ o- H O.M-L. 

oy^*e> r H D • 

SOtţ CA = , — a— 

— V *> UAT)^ 

y ^R-'^Mno ~= 4-4,G 

1 R.UtW - S-40U. CsomW 
1 1 T4U. - ^ " ) 

R, VAj-JSW " 
R • Ro| n^U 


- ^ ^ Y 0 ^ 

ţ/uoo y 'y l 3, ' 

, , - 4,1 w<W- *ji , 

I — r -v 0 T" _ U^b i lUt^h^uX*»- 7 CA^>ttt4 'Y^AjUvU* «- jr. 

| V \jîrtAX J_ j I \ jvi^ţ-6i' \*ja **. *-. w , 

' i \\yvwL i^WXu u-{jeit€^ri f* 


4- 


-f" 


| ^ *| p™i M 


ii - Caj 


nryvl - 


V_ 


'Ţ’vjŢrvl^ ^ C 

. £ CV âjAX 'Vtoc^c Ol ^-Cu.'Kxiiw' 

- C»a£w "/wC/u <*- y vUţ- . . 

- Ia* 1 ^ Kav^c^ \A*~ J{sv~\A&c<^*- . 

- |iA/ $Lcrvui vităL 'h-.iXcaW ^um ; puvitu / |Ta kî'w- 


P'mLcili'c - 'H* tm Au^u^A • c o __ « . , 

\ 'H* jCU ^t^vw yx>OM. m* fWpv ^ 184/268 


M- 


7 gk U âx oi li , )^n ^icvc 1* îLjy^ ^aJU, a ţufe: fcn : 

• îî’ W lUtl 5 Co-Ajl 

— /îpvH'VMr aCTfiUuot O CiW Vur a gcJlujicc tu,cJ& 

— /^harv u'MuaTu Oaoarf*/ 

— CrvW C6^p >mT cC \xra*-*S 

i&U£uU (k °Ş WJ\ 

— iXTLtXL 

— ScJ&am-*- 'pjhcAUuiU 

__ „ Hn‘-€tA^'weu«'tt 

1 1 |^"T>o^Jk t«c — tesfc^€ fj- 3 £>'/. 

7wt< «.rtîîtr o, c^dUU^f ac 

b.^ , ^ 

ct ( j V' Cţy hg g 


fcjt ct > uJu^u , 


df, IUţytX+1 vup^vl*. nw- ‘ 

JUiayţyuta* <?U » n? &4' bjnttu iu UyuL..h iL'ckfoîătd 

(GmA u*~ l'W- 

_j_ iWtWfc ^ ttn <Sp-v£^*£ W^c , 

— jH'- CpiîUA^ ^Vrtefc VV^tu jf' Cn. Co*y^7 U< j^uuftw <h 'feC 

ţyjdl^iOcfyi^L- ~ PP* W^ 1 ? Uo^/(£ij/ %fl.Ct4T>Ccju1C ^ ^ (^ftoiu^ 

' - Ph ctcVHm^u J^u*di'6t" 7 u^trec / 

il/ir SCifaif^vci/Ut^^ k j?c< W W^/ Tn (XHOdP- ' r y*4Uctf~'j 

Scr^- T' v ' <5uC *^ ^ ^ T' Ciihiu* }ut. % ~ 

V\i fy\2 L ?<* ’toh'Vl&V 
185/268 


5 Ctu£<- CtYcdn Câ-jvffrl£4<^ cU j-\ C^j' rp ^J~Um h r h^C 

Y\ <4iU • . 


jSlU~ 


j (Virfa R fâ' 'lU4AU4iA &ciLs JlXvUa^c^l^ jji ^ ( 

oLfaluli* ItlAfJ <k AjMlLaMy 

ţtflfc. Ou^ţt I <-<&u 07I* ( u jJiioc , 

g. <L utt- tf 

186/268 


l»T * 

1 v 


l mu + l * 

Ouu « iW . 

• f »,%" V *' 

( VUrl - , U / Utj ^’ Y ’'^ ’ 


w 


bjh _ 

C ^ 0V ^) C4 / U - ~ U | - W ( uv ( Cm . - 

A*t> ^ UUU ' V <0 ( 1?6 * r • .TTCU.SO- I ^ 

t, \juwvi Kug i.xxfrW --uHW . c j^-cîsr: Ew^-t- 

}iV)Y. Kx[»J-.-puv (fiwicf CtHuLn» Uej.-Vţf^ 

Ca | *■ | vtituia ('| c <£ Kc Vc|^u H - 

ţ ^\)t iL Cfcsi 9 -^ 

TŢuctfo' i UCAţtr - hv ^^ : 

— ></jXc^ ^ x* fa/luAt ( tM UUtCc ţ*Â\f&h. dfy L Lu ^ v UTu'uT” 

ţVyt ^ U -. ( V &>** W * jt dJţ ? ^ Cjuifctelt y : b \%- \ < y * fc ° J 0 CTof <^ a ) 

=— ~ \ b) Citstv <- (j MiAlî 

|^),au. lufi/w. Valtfi'U Av- ^• > v£rW^ r ju^iti ^ ry ^/'f ^ ~ i cfc<c 

^ - |tt(/u<X jvUx^'i' C aac £> * & ^A*. 

- \ (ĂZuJl { k*h+$A \f k 3 • Coujw'Vttt*^ ^ • 

)U^<r>ţ‘u’ •( \u W-Ch^ lVt JU' ( |j;t ^ue.te bufi-w 

dju . AAWhV x o OVtr ^ o * ictu ico '^' c<xî ^»-’ juJtiW ! 

-W lb » iu / ncj -* Vujo ' ^ v » V a ) - 

R>. /k 4/K^>T t Utu'u^T iwrvvAx' U< tjjuoodh Ju k tiuJh&t ^hlv 

IV) (n ^ 1 ^ ( J * ‘ l ^ ^ ^ 

Lxi^Uu iux’ c. Ruxu~văîovî) U ._ pAGoC c 
iuJt^tlM a^niA^J* ^ tix'luu^U a |( yOCuvut, 

jVJu .'JsTZj'Y^ Ahcrk i biM>je«J <Lu+ w 

\ ix | o ^ JU _ ( xu ^ y^ti IC ^ * 

o feiovue* Stau/u&jY \& .{fac -y Wua^T h /Mn» 

“ ' iU * ) L ^ jv U ^ S ^ 4 ‘ 

lW JlrfiA. ’ c\ vytMja. S* b- Univi^ 1 ju^îo 
cc. 


! VH £ 


6f / 


O Olgltu / c . 

^ rUĂtrt ^" fe - 187/268 


UjrfjuJlJL y^nuJi • MSo-22 

n IvttX VGuiif j^jio- Cijx^L — 

V*t*JU »Jujl Uu ittu 

I Cuw. Lf^W- i 

•**■*=* C --yUW A 

_ WiW c. ^ l “ 7>Cto M 

Sc.-Jlnu wt^-' ta-^ky I X uf- 1 ^,- 

Cţi- W| >{1-.:.^ ~ w iujwi^ i 

‘^T Cl^CoUtU - Ca'iiv*” 'xcÂtlM’ W |^tfc* «X 0T^®a-t*iX.' 

(X >nWrita) ■ IkhţtuAf - <X tiu^ii, ( h. -et<Wiw j pX 

UaIc hM»’ 

M- M-g U.B - 

Ou^tt. î** ictw 1 ,ft ) • , . (JtGWV. 


Ifa- 


'-tiCt <k- U%Îî2^l k /\tVWvC f 

i$t( 'XXxcJnilJu <a- 

H^h ViVitĂv 4X - v Oc£t<$*- Ia»x 4 ' & )h^_^ A |^ • f 1x^4* * 

A, Ww). ' ' ~ 

Cct^"2Tt - 0- a_ U i-^jo- h clC^t* JV*JL ^.0* U/Ct*}>- ui -I<^. 

"ţu «v^/aVa- Wb - "f^c^ Ca"|v^>-» Uw.«v. • 

^ <- vC* h>cvh" V^U W 0 SU^fliM • Ctb U< * 'H^~' ^ - 

"“ I ruA.$ c tiria.: 

r i -l' l . I. * J 


C^Jt u^c î. *t* -> ^^|-oC iu^u' n- r . 1 - te 

- W W^U^ fg^ h D.H?^ ^ lh ****** 

188/268 


\ 

1 1 VCtvSCUu,' 

/ " ar 


- *- 


]X ^lVo ■- Î4lurU« V w4iJi^*cj6uitM.* |6\4o . 

-■ *' ' ~~‘~r a C i'iljiixiAS- v Im Lul J h 


" 1 / I U_ i/uu }-^ v-^vw-w v* ^ „. luftu *"' 

,Î OcuL /Wiri U . 

^' \ 0 U *£ U * tc 4 u iicfiuJ-V^'oukZc • 

M fruu ^ d C T (r~0 ~ 'i £ i UmV UAw'tîtc iutuu<^(n*<^ (M O.U-^ 
M (r p-s U> ' ■* 


*> 


+ 
LcutiC* <AAr M^ua^ : ( L 1) H J ^ 

^ ctX - 2 ^ KW -- f > J r &-3 M-Ujj 

■»' Vvyj 6 VW <* ff £ ^ Ao ^ X r Muu ., 


u 


f 


^ toiJ ^ LcJ-M 

— IM H-Cjv Cri ■ <>yv>rvv 14 ^ #JA 4 A 

cUm Coa CXAm r^r jiefU^J^ţ^ -î> WoGtZ r *Yi£r Uj^t'c^ 

. fWfV^eW ţ «»* f * r ,ta *T 

\_a VÎAM"^ cic Ct tAlZcc -^pyT^fit, W f^f'2>-" cV^ U£^ <- V€M^ ^ CcU* 

Wbd .- c *’ . % iiW - ^ t >; k . h ft )* ^ iz \ uu 

o WaXuul j^ltu clV’VcicX oVW 

QT ) r ^.cuuouTc cW ueÂtt MÂ& °)° 

JL ve«* u JU u1vfc .' 2 ^ ‘ iue : LUuî ^, W ca * W * v 

& f *JL -ii<'tuMxto A 

crvjp'k.C \u«ij*^ c «l • 

TmU hrfi 1 'VU& CL -"t’ ^^nfcL jff'sjUi&'W*. îwfctulîlt ^'Cn- 
189/268 


-H 


'~(8 t ' t ' y\-d* 

IL— ' ^J_u j {at tiăţyu^ j^‘^k \ i fî.tfucM <kJ.ft.2Ku* (ueVct - 

A fr. 4cjâ£< 6tc cJu ctu, UXA. ^Ui^'uoL- phruZcMU. ■ ) 

(W; c*- 1*‘ vM t" Huliţi- • |wte/c - 

(p T^k k cj io jvU^'UlUMZ . 

f^>U6C|UM ’ -|&>u SjtJL*. H*" I^Cujo- k/uJ^* Ui. ^y; GsJ > £k. , $. «f. 

^ r V* -j * VCLU «tW*. * 

e u- pw iuil'o; , fw ^ ^ 

faţrj - hU* t^C Uo&u- JJ' J-H TT-jH^.-l^je,^.^ 

^ 1 . H^a - JV= 0- O. t r 7 u )]y4^î^ 


\ u <* 


< 


Haw^ a - J\j; 

® Tccl/cd*- I^Vru; ^coik - tzsl t*.yvuK'Lc«i/ 


Ţţ li”/ 

Kt< ui o tti'CiC ■ 


• * r ^ * i/v f'-uvki — m/vi ^ a-^w * _^ - ^ - 

Wn - tst C*. UUtţ - NjjHţJ (fM.(,i a.jutj.^') 

1 (CAtt-y * i^.U-) 

» ^hC„- 

•- io. 


IKX-: 50-<oO*/o 

°^i^“ *i-5 /• 
<^-u M g-.lo A 
(?) * 4<-*3/ 

T " - IST- £*/. 
V __ 

c> ^VoT» Ouitc y T>o-^/ t) pfl i rj. 

~ ^ 4-Cp* &> • * * \ U HM?U- lfi>‘l 0 

Scvclu/n i) '«M^^vuivK - Jruir V^y4 ■=■ C^yry» 

^ i, Cj^^r • C/t&i c u< <^/ţ^, l^'x. ^\'<£*J 

* f* VXU m ^"jrtv^c -j C ” ^ Uuut U/ ^ upuifibuf 

^Vn<V . V ft- C/J, ^ pat jx Twittui^j ^ T ^jjrri^- L 
^^trVi'Ctu, $c*?4» '^-Cc/Tcti-'IK ^ Liniat • 

^ ^>fv |(^ (i‘ J- °) - /Io ^ '/p ca^t, < |fA'u((W^ 


| rrvujvuL 190/268 


" £- 


• « ^ WVA/VYP — 

5( (^ru-wAjU-v (U: "H ■ ^ • «_ <3“£* 1 pU^ ^&C/lr^<rMtV ( 

^cvVt^) <ţ\ uJ) ( |0^ Îm WcUaK l^ IjU^O^a|xl^IC - 

1 ynuAM) <*_ ^ ^ '>’“< |p *^!rlr, y^u. î & L‘ itu'tv ckdtu <£<- * 

G~ 4 | y^rJLj^c, <V?|Cfc'l/d aj2/ 

^ ^ \ '^^yjU* c £ ÎL- i)lou^ olttJu. p> OJ "J- ^4" • 


m' §xj& 

Anu .« . ' ' 7/ — i U Ji L»J'..^if 


i Jr _ — fa _ < - v i i f’’-- » ntaX»- ^ 

— k W'Vu>S r fvu^ -Soo-50* -»*W /V^Joc i 4et- Vubttcco* >vv' 
m ' a T~Ţ‘ ’qq t * v (uut/5^«>= &•&>• 

: v ^ (U^k'v ţţ u ţ«Vv*K • N 

M?>v(Vn^ ifU^‘ - +■ ^ C i*** K CVa7> ^' 

-h tviu^' iuiţ s 

^*fVt \U/$t l&y-p. 


-h foxwteUkia a ^Pţc/. 'Uu* j j£ţ ^6 'T' m A *^jSUf^ 

4- ftfaî'hi Q u'cUu^Ci ^)NJ~3-'1t<y^ <\m& Ui^'Or. lup 

~^/ '~\( Â%JL Ce. ^ OU^X* 

iVlp^ OOtMJL c <Lw^ Jit* V* *• j^Tt/iru^TkXa juuXuJLuS 

s< nJtfvu^ ; 0~ri ^ r^uw, . f.a^a,^t”r i f™ !:kA '' 

1 ' ^Ş.Cfeu^âcUr^P. 


VJtV -* 6ntt'^rJ : v« 

Cm^V' 

vu 4sut 


cii &ţttîr - M<\ 


cMtzavi. -V Mu ItMuţ-UĂ J* k.LowJi* 


lo) ' 

V " v » C-U *^* i. , w | . j 

c^tvOtrSUvA^Cfy ş^^yitei 191/268 
/ ~t c U ([lUuţu s aJl bSP 


. luU ^ 

t\ 

h uZtuLt Vt 1 -V> fcSP - ^ k -j-ac yecjfasu 

-| Ceto Ciutei tw Oiuf, l BSf \ 

^ "I 3- 7U0°J<, \utfUuM*C*\\ c&Jl k u ■(. c ^Jju! &■*&““ * 

®S tcwmOL £>5f f Citeţ- oU ijuusitu *- ^ VffWJ «6 f v Wa^|iW' 

* |w W'viLf' cti P ^ Ui Qot£» _ 

tO(n"^|^uXu^ |^uh' C8._r^>5|p VtW- fV^>.5f 4 î?^ 

^ 'W'luJ' etc t 

it iu^. |3>5p - 5 nr^ fl^c- k âUjt Jâu^4 
< ^oy^- CÎa stu^ . , 


_[N- ^ s6 
l 


\ lV|u{ iU a Cţru ctKtt • VuM-u. Ay, ^ SŢ 

PcttrI!© j^c : tvuf. Sc,^ lacu fi«f ( ■& ; fi, io ' ) 

^ ^-jl»itr<?u*f" U. VxP / <^i C* u £ U<*' lţu£’- Sfa/c 

îtf V^ltfKrj U u 4U> - * 

P) 5 f^> -t. ^ jv’C^ 1 ^ j v-c U» fifc/j?* k tjj ■ Ciîulvu / 

^pjţoAcio^ u ^‘ * IGXu^U <X</lu • i-id^ 7 U* l(M)tl(^ Â~%^^ 

a. }yi£j^* ^GtVlQ'V 1* • £" ^GlCUTU bjjPj ^ Jxi ^ Misoh'p Cfiu' &Ct 

K Ca'yoJP' f+îcrf CcHcUftC ,Ţ|/ kljL^u) 

•*1 ^itui JjI clv^'U^U. pUw 1*1^ *" fes p f Ccoi^) ' Aucjl, 

^^(xd^lMAiCL jv^nrpc^v *- £ <U [V^F^VaS ]'&*•* 

i-t yJbXryi k uruW i. !• C ^ ^ ^ 

j\| ■= ^ H CTU- , ^ y^- «li jjQA*^h cir J - l — v 

fooAbtt g* L fod. y czAcb 4jdtc\j (_ ^ 

-QMri CHti'cUjP ^Ubazt)0 f/V ^1%) 

(UÎAitJuuJ. (u^-90 ^clutf luÂ. 

(mJmu. fcn i » VuAţc. 

- M^4> luuLjpw* * fe iVj . u OJC V V p lu^A^ic 

^ \ Z~~i i? ^Ti5 *i I U. 6^ Cmi^i -h(/L 

X^J ^t îU ‘VfVMrfr K ^- uA UjJ jf£ . 

x E f 'WfW^S <ţ*±te*£-U. t \xu^JU (L . 

' r r^" 

-k ,Vj . Upf- A <^t„x * k 

)k bux yţ*J\c_ Âjc^ 

fVr- iW* a^, ^ 

-* fVo jzhuct ik )l^> » 

&• (urfrc* w - Wc fc ^-ic ţjt ţţmşctp . 

• iot^li cc kuţu<Lfitc [ft' )^^>i«V^C*4^'li2vu •- 

- Ski 1 // > o-. ' ficL lr£- , p-t**- ia • Ă < ■ 

UUCi bfnl, - en ^cu w |-k»: K^ri itteCc ( 

.-'WL \\4t- 'b-'h.uitUzZ ^ , ( - . ,*. 

) "V 1 r w ,W> «k i^vA'rAf^^/ 

(. T-dMUtOtu*^ Vţ^A^-JwrfvtvV 193/268 


HEPATITA CE-QNIC4 

iu** ' rtMds U hr'<)M>*-l uf- y j«W.k</*fc‘«r 

Mk f«50} * ^ “T 7' 5 h“* ^ ^ 

ijrTT. \Jx.%uVm( Tt ^ «m- • 

lu~‘ Wfc f™“ ^ ^ : K h t™* 

iihHM o- e£u&»k^ ' 

eWetnbU ^ «vM' J «***• '■ 1w ‘ Miirit, f fU ^T‘ 
( er lin^ ivuu^f^ O. aatfundj. 

W<f yiifefc |U^Tsl^ 

U &>ui u-ocmJ ^ W“ C, 2AW ^ A [T ^/X 

£ yjpJU dL lu. V^ jve^Vwt.- Iu <nj<u«*tti ?£ ^ 

Ct 5-. 

U* *• ^ W "& - £ jT u A^ti/ ţSllA^*- dAv h* t>th- 

1*fa ‘ h^r ac^ o^K ^ 

^ VOurJ Wnt'^'i fa* «Tc '>“*W o 
^ '^j ■ U*t> a- <* K kuri&df W&.' aM*^ ■ 

a vîtW"* 1 -Hu-1 ,!*' 

Nr^ 7 J S[ , f, pAiW u 4 K. ^ »'** 

WnU h K* •“ ^ Â/M ^y c • 194/268 


2- " h ^ Cn ' h? Krce-eaL*. <jr [fiytlltK. 

t'i^r * Oi/[wx£t frjvisutorf' jph' icu^ti V ^ ’yujAj.a.'yîb'M- 7 va^^Pi^lH ‘ 4c, 

J.- foit&ifcu Ukx i’cÎ6i ,Hu 5 

*"■ !<k j?t£» i C^yoU-id^' Ft m >u< ^ ) 

“ /U/o^^j'VCfi/vt Im ~ i 

TxW 1iM4 - M&' a«&| gffiljgjfj?,’ 

W & 8 iu** ^ ^ ^pAfcicC *<- ^ku, l Intri foofM , 

JL- H'-C'l / 'L^vj% ) V *- 

H" fuxţt Tuiuv')^t*>. Ic ‘foW'i kc OrdlM^iu&bpS ~ ~ N eU<t 

I . «r 

0 si’u^r- ifUfgîcgL- - 

I.- VK^I^sSa-^^ . 

- \vcJJLs c^(jjU- 

^ %y juMiulo^ \vu£JL 

— Z Ujjio )U(£~? CLHcuuxeitic ca. <r |eu« krmwu-u^dz^ 
tu | iZ^oO h- W Ca. lu^atd^oc cL( tj^rijf ' — 

Z-fi'k??, ichuc - JjurUt f>‘ nau/aJ' to* IC&4 fa-ntc- (fou%<rut U 

i ioti^ hiţzZtt' c ?) „ 

3— (mXJIjLş - C^-Ucfccoxc** j 

~~ ck; aU'vu&L o 7|u^ / 

Wvx^Wi^tic b/ c^Cfjit'Ct' - 
v fVvU ^ f ** doaux"^ ( Jnnyw , 

(p) &V pf - ^yifc'W ■ v' y LL L ■^VCtfCOC -2. 

- pUC^^-CU- cix _ 

— 1 Ktîr{^cut4y/ X~ 'Ţ^yh :r ^~' 

— ■& Ucfc*- ?xJW4Asv&‘ 195/268 


rJ 


3- 


— bl/CC Lu ^h^uCitc elfi 

- CWU r foui-c* (ttstA^* , , 

~ $0«Lu & lu^T^: ; ÎUfiuf* IfUf&C- \ 

' f 


ŢotMt C L I AJ i C E : 


l-tviut«. Sdfc|L = Jui.' JkWc’K ( Ck hufiuU&tfu Umu^ 

|\w pui >6t>. UwL *“f-7 ^ - 

H ' - n&^lwoL vn^y* - 

_ _ luK r / X-ttuc- < ptcfcc" |// =■ | Sriw^rtfa. ciU^iLc -cUjw**d/ 

— < *1 - G”' ~ ^ dUj^vtto- Ua\Xc yyi^J^^CfLc - 

TÎT ' -fVuua zLqaÎ C iS- tu \ du (Muie f k upv- dt cdu^^'be- ') 

î^ lviu^cc - S Jtil-tUr ţu* yjbe^ rt u -f. ju jjîtr Uu^tfijcV Cu 

lu^Sji^fa M ( fauisvjj&uu ^mJrryiUAU , Omjlxmx^ - 

fodL*Â\ \nMMt, ^ 1^*2? Cu (T a^W <KirC^ ' 

1/ - icku - ftaazfc^&u^ - e juu iU <&tjfea £utj>J~ &* &■ 'nr^ • 

1 9 hvMtî Cutrfoi , Cu t^cUu^ei CCto'jfMMs - 

fjd, A {l î^) > ^ (k xyu^l U) « 

jyt' S^juJ <£js V jj' H^j x>c ^ !L ^uiZUc K*/ ommJuL^ . 

HoţfcLt FUNCŢ IONALE *• 

a )kr f rZTZw^T^ h ' u ^ ,, ‘^ WW ' 

., N , «^ cuc < t r* 

(ALocJt u« 01 ' . . ' 

•rl fefyţ/u^- a flufei^ ^ ' ' I 

o k(*p^r - (y ~fy/) J^¥- KTUu - Vitunu^ y- . 

lu&c'M %aeC- ° Wj^Kahw^(M >/') , 

I . " 7 L: a LhJkV ^ <r jV* 4 ^ 'ubrr' 196/268 


- h- 


c-7-iAJ h vWp' aJL . - n *' ^ 

X - W|^tr|cruV * 'fevtt&- ^ hkîU< ju rfciufa 

JS-td\\tdul |v I yu ^ c#u*c£aj £ Sc&îiĂy 

/) xftr»t>XrV4ttU, C d«C&* hiuâr 

f îţ^ |t- 4™‘ • 

f ,»< WOJ-A • 3 ^ - lt£> V ^ T 

Î0V •P*n"’ 

(iulUurttt t &JÂW 1*jJr c J&rUx^ - 
^ LutX H^>' tnAru^u. (A ^ L y ji&M*' 

^itt .-f.Au- ^^arj - 

-XeGL / ytofl**U îA fur 3o% , 4^.y 

-I faL'Lnffr 

— (\UX^ c^p-ţrC Ctub fluiv (d&u. ("W~ CvTnnJ^er^ 

- (/vio 


- Tlr fcJ uix&jdU< QyjrOu. [ jfy>^ ^yfn-icLi ") 

I^^StC jUA'cî^ = 0 K^ 9 ' &'' ^(.'rku'VA ^ CLtfov* j Ui/* IvJjM^Cir*? 
iZytA- ] l(/{fvţ6 / | CtĂb.lUA' f l^yO lu-jortc u - 

M fi . 5 c Ife Mîtvpiu Cm. uluit tlo^luJ^U 

f" . k OÂjlVcC' Ţ(UML*jţ£tluic MtulCv 

*1 - m - jpw'p/nnYzt 

„ dlv >v Cutc\Tei ^uy-Clu loT 

1^ Ktlofru i*ts cţ^ 

- -V-5>-H < w , , 


-v .o 

t liMtu. Cv 


V _ «*' I I . -. 

~ pTv^TUUx^t Ct^tc (8 ''*) < f l /y . 

~ p7Y^~lAS>flsi)Uc+ Cm V iU^CuJU 

'-UjC- 197/268 


- 5~~ 

l<j ~\fti C 1 

' n ' • ^ ‘ toc&cQjjadJf» ^ ^ *< ^ 


o 

n TQ TuTM) y 


- 

- o^eUf aWetWU cJ«iW 

- CyvVUA^ kfjţ£°* 

£>ftti -o UTiRrft -> ju^lumj ÎMwjdn. duo IL 

- Si b^*** i****- 

JuRTW, w 

(g^K tuf^trtoc cn - mo.tAv«- S iuf-to' ţ^_ 

r^tr A«fc cjâg 


V. 

r \ 


JUa-uj . U&Iu'Ma cJhMvu 


r*- vv — ^ 

V Uţ> : oi- uwţfe* - W*& A ** ('tw«: , 

( 'ycAjsQsb) CiAS^J jfydsi) ClA/\ 

T>^^U^txC ch'jlvZufyat 

a ai5^igt ^r ;.££ - 

(71 ‘ V aW -» gtkfe^guas»^: y ’ „ . .. . 

<3 CLW V* "4^ 

1 J^-l -■ , """tx7^T& fov.«iw/ ^CcR.a c L ^%u ^UxOu^U. 

M ter4^ 198/268 


-<o- 

|'4 Wi-u *- TiV. 

) — -*i - Uuouu'W&m aâtr 

ccfctibr 'n'.frpA+m w 

- — * ' t — i'vti'U VCvrtiC* 

/ CiTlti & U*~Lu - ti*l*< 

, — _ I Wvuavt? Sv ^UMKV( 

*W< l< lujyiXi'u - I &AX. I ~f' h'Ltfccţ>v>^- ' u * 

|’ a *- ^ — ottu^^jU. Cţ^'Wtu d/ î* 9 fi (L Um~ j^ufiuicu SCtb'f' 

0^ oi/ VcLo^ | (TU' ^ |^ ** 

PjyvjW Uutrtu’ \mm U^uJJ^^ lufj^cs . 

(aX^ p K|- \ujytLccu 

'jj' |yp (i-C&fctiC' i.cl/li ^ Cu 0 LQutXăi-C' Xc - 

_ prjflJCÂ^A^/^ c V 3 ‘ % 

- c fa Cpf ^ -i n^uT^t ck ^a^- 

- |P>0^ U< ^ck&^lt K cLui du ja X 

7/T— p ^c^vvi^ 

^ ^muJc CM faj Afo aîh'va ţ ? ' £§f 0*** jTyşa^W 

(c^t, UM?JUk^ «■ -tfvu; - 

' \Hu Curu (uU 3_^u 

J vt u Sduvfct JU A~" \ f /z • 

Yc)<j}<b- &■ <xh.£- ' ^i ^ < y^Y^ < 4 Y c ‘/' z ^ ’“ ( ^ 1 ^ lCu< - ^ ~( -. 
„i^r ' ol^C€^' >u ^: 

"ÎY — [' truJUWA, Tmtt^toA: A- ftite/c-K ut- \yuJ^-,^.\ 

i kupMfrţr » -’"^ C U*J, «ZfcW , ^ <^X«V A, 

) 0 — A ^ U .. La, J ., 


• *• 199/268 


n -4-— <• •' l^^'UcK^va^ik $$ 

WUAbuxu di lyYWs^h^jUMrW-C 

- firi \ azL^w^ 

^h'ta.lW'crh Txhoc ( IthUJI ft/H . / YftWlţ ll ) ~ 5~ ~ ? />w y v 

bwi • ~â i ■ 1 “ 1 n 

• fa Tţu\Cc[i£, jvU-Klu// lt ! " nrt < ' •( 7 5 - r fap /l-f, -/a, Y <Mk&/) 

~ fap qXi 'ca. f^fa/uJ/i^cr-L ' cXjt«^a Ixt cJ-t f ktjAwxoM . ) ^ ^ y. /^ / ^ 

- N^Z - M^ /h . 1 ^Rw^(<s^j -ţztAy/k. - 
^ ,L‘ ta-Jc Ac (u> «U*2< A W W) / ţ itovuT .» ^-j, .f L 

14 * > ot/ rtc^Lrtt' 'vte*^ ^ -ti ^ ^ Q 

Cc mLI îfe jL o w jjk iMU^ a jit) L 2 teft ' 

{ t Cpu-WAl/lv C<£ l Q.C&V Ua i Cuu^ <*|hu/ ^JLuCo^juuee 

- W - _ 0<?p ^ujLJfHUobJ dc 3 h^(J'‘ jQj^oi IăJvu 

v uw 

Zl ^jJL^uT^LOa^ — )ti?)'cifcir' Ut jJbHukUt - 

v f Z^luyzţJUbYuA^' Jhcul LoUkJL 

^ / WWtţ l»^ 

~V^ .îlutt^XWji CfcfcA( 

' -,- cwit. ^ " 1 > 

PW Jfa a f» ruviui'^-. iMf^L-u , 

b, - £U >ria< qM tlrfc ZJw b:-^ f» omjMuuJ ‘ 

~ ( ^yfe t'trTEencîZ^ ( Ty -i* h ' * A ^ frft'l Lw\t. 

- PwL'flwt iAfcttl«ru.lKiWtW<x) - kd' JiŢ l & ' - . - fa i j , * •)- ^ fţ. r ^ ', . 
r SifedC^TjiiitV52F5ş4« 1tfc - ^ 200/268 


- JP - 


<1 — 


- kA'iriuW = Iuiumsl fa ^ 

" 1 - c^iti ~ L «“ '“ fM * 

= A iZU wCri&U- - Cyvtu'Kf p iss-eu-iî^' 

- ^ - J>f K — — — * 

" P - \j : 

fUr^S^ 5 <*4'^ cXrf^-9 - 

cU <-^ t G •&«“' • _ . 

, . c ( jZiMjf | ^ cit ' 

~ C\X0'fa JLa - : k P^ c * xlU — 201/268 


It / SUFÎCÎEWT /* HEPATICA 

/ 
"1 frţllU )xtZÎK. Ohu^fauiSlry 
Idrvifo C âAju- UljuJi ua 
(Ăh&uC • 

J _* C kjUu «\ 'tUsfo&ţ-’ K £#)• C ncruc Cj , 

I * - H K h CLcuX^' fjL /0 0JJ 3+' i Htv. 

^ 0 ktja •> Ol • Q£*uX* 

Ir • K&jO • OlQlu Ccu- Cux lu- Uwfck cfc-yx : 

tW'Y 4 tor . 

t W'ic ţu?7v tr Yt^jL UAjJLc ■ 

%) ^Snc^J ' l^j) -ch Iu L. y^aui l&dfc - Uu A S - 0 - gpyC cLi p^tuiux^ t 

*J M IIAiCa . * K^tl < Ca . : (T WCA ^ riVu^|^D Ut«îî 

\jooj *.( ta h * Cn • CY^fcvr ^ *• 

| co | r ^ W - c ^ u ^^ j ? 5 p > • 

QSVjd vfliC ( J^iuu X c lu ^ u ^- pfi ^ uuJ ^- - 

$ r lu ^ si . jJUM . , f ^ W *- , jcţu • 

W yxS&u* I U * CrUtfW ! l <Â&i ya . 

^ Ca > Yjt )- f ^ c^-f. CV^ Jj 2 m aT • 

_ '~- Iţ 

j [‘ t | u ^ c | • lu ^ L ' c ^ Qf ' k Koa ^ J ^^ MufiJI f' L Cn*fA • 

jj c/l '^C-W^t^V ■ t t i 

CcUa - TV -îCĂoit J l »*^' iu *f ^ 

fATOfrEJMţ - 
| | 1 ' V — 

1 / Tuo . U - t - ,u ( vo ^- W 1 

)-£^oU " H / ccixJaA-C AAT^Wvk - y iiCAtâtZ. « 

(X _ A » / * ^\iP S ^ L <1 ■ /V N /i it / i i “ 


(^ ţ >^<>. -ţ 0 G * 

— Ctau'VucO.c^,' - J&uU4u jh*yqnMÂ . . , . 

( /iuti CUtta Qi/dUiuiX ^ M - 1 >|S ~ H lK f^/-) - jf vdtfu />• 5 rv | v /. 


A ° < 5 UMUX - . 

■ 4 "- - *- CofkuX \UÂ fu ) ska . ■ D tu 202/268 
Ustiuw ~ C( /^ K (U. htLU\u,i CCtifU.4 hUnii^ 

— ^ CaaaiuA&tjl a Ax jiAAzJt- Ju u fylrr^ &u* 

( M - ^0 V*Mru' Uuxu'- k)n 4. oHc^blct" 

Ccu~ k Juoc/' CLMx^UCc^C « 

« ^Vj • AXO^lM^r -> <^ 4 *' jp^*^Aotij^ j/u^tct'uclf y IU$fr ţ~ ‘ 

l' {jwjUrvt 6>cce^V cU jju*4 tou iu-f«£r~. \u.txJir^) 

• 0l> | • ta 'Tp^M.fS' •_ ^^inJr.h^ fa c ftw Aj^-«Xu<' uxui*. duu'k^a.âf^ 

-UaUuUMa - frlu. <&~’ 1+iAut' ficA * -tfb X 7 
<n^,v >*i )ov«« ck <Aiinuu'u4 - fM- oJ<w. 

- h>^u A - f* aC . OLoj ^ch^ 'dtjr- j^y-ilLc*' Jx t^J^LUi-yiUşC . 

^ ' (U.ţtT c jj2^tlAi^, 

K.C. ^e^izt ukic 

MH3 

u _ _ 

«) - P*W A tiwu^ lmţ> fi tul** kfefe* ' 

QlU^UttfîC -» ţ?G cd -5 U<JmX frUA/M'lcti ^‘WmÂxmcL, 

cWu*w |u~: . ^ )*^f' • /\l\ul> [fifufk- 


4^- /Vu* (ttn'o j^ţui/ufe*. £<- Uk\h$mJL 

Xa'vk- « ~iîîfiAtzÂ_ a a^w-S^ ^ - , 

(x|M.tyuti (^GZm* £u<* Cu lu'^e^u i ^ a j^ fUcl1 

’t?J±r SPi. (44! . fel* > - ^îfrf «•; 

cJJw 1 04 a ^ ( foioX ^W<r1> (jfa* f*; * 

4^', Gu^ l’ui*4i U ^‘3y 

•^imumJW. d, JUMvdv UvG«A-U gfc _ j, 

_ Ac- t«cttc C«U»' c3»uîw] <V- fh'naac , oSh^ - ° uaC U,ll * > -H’' aru -f^*fc 

: aarCsfc I = «■' ^ 203/268 


- 3 - 


/\Jtb<ZU' VkOM <*h JutlMiV htp. lua.- aJju'Ja. l/^îtr ) . 

£*4 CcflMA \u j^icc*~ t Tvl-^fi^ j^vML tiu l Ui !<Mk /UMih'Izvl JU 

Ju C f\M jlU^U. (Jm ^ I Col ^ 

JV C {Wa :~ Oub u kutLic 

~ • ' — ^iH.UudJb* iM'jjuiti *.(C£ufaJJ. 

I l’hui- ^îiua I^p • 

" ~ (Vfuerfu^ Wtetfc* >e*& ky>- o fooriu* Itp it'u k 
UUc Xt Wtfu* L civili' y/eju' y <$* W wjMfhA 

— 1, o Cfr\M<t VuTvyCuu'puu -l f>HAM^tuu> ^cxhcc 

[ hiji' viraj*? trdu tu.jy fottCaJ. 

— X o CirvjLcf l/uiţ. fau u-Cuzi* Jk c (MrVfa? lu. (jedu. . 

j cJhUnf cX{ \uC *X u \M cuim futuţ - l^jntcce U * j orl‘ Uts L'h ~ 

' <ţ ■ SUucu At'tiU & ^oCiW A^LflXcc 

' % u mm vtqsk- 

T • h ff^kce - ^ctu - - d *’b “ /"• 

• Tî'CoSt au AsJuo ^ Jitjiuril'c LCMiJ 

_ S -'Oturuxu ( V nu. ( j «i4~pv ^ >- [ l««.v> 

— ~ , cX. Wltu’ luux* tic ~) 

1 -^ u ^ - r V\UyjTM- C- jurX ltiv^ - dUtWx iUJt 1 ^ CcJua uAuHju Ucxunw • 

*> P>«iE^«. ( fţţjj j fofij 

®) LyU^<\ lH £ XtXiaViX L — jş Cutii' ijuge. cL? j^f- 

c ) CtfîuA (^QTUxo ^ <X 

-t) Itui&l^ i uCu' 1^' ^U'ţa£ | »jrU^>i^ -. 

^■ţ - u^c^/ ^ & w< *' uUU,^ iLddj 

l — O ncA.tt( TuW • cXc \nn!lv>d W • 

^ V\<ţA— a.yyîptu. | d* f^~~ tow+l ^Uuu/. 204/268 


r 

H 

i 


c ) ^ fi - pe< h tuă-yî t&tcjurjtc . 

L \u jJUlu~ X^cUhlcc^T O* t\u{ -LK.^1 aj^' >t^ . 

$ . 'H0M/I^JVC£ - 

A ^ ~ * ** t jhltWCUCf [jy 

H SlV c)t • txţitx Lifyuu chel -T y Ctw r : jlcLtotiup f * iMh'Ja pMuc ) 

" Sîl< Y^toi cl*MixL < 

— Ipxof - bruY^ywu. f U rut aJ zhxcSj 

V) fiUV- fi YtMuJaA - I h’l^ teflid* ^ hh* 

j- 

CfcnM<^> 

(^l/T<X>u’ I "hf&tuuA 

jbfr cU emu.*-' z-ch^j^/h'^ ytjhxdlrS [d^4Ut y 

°f )-ţ>0b- {liOQlLuau-l . 

' - \ujjl~ ' Cw Ccjtihru) " C' / fi jf^cY^uo k**- 

- B^(r r "fci^ * Um'oC » filCah'O^h 

- foUul<UU CjuJumL' 'hoLiu'C - k'j^xU jUAttllUcî 

- ~\uJJr - Luu" lu^l* = oliWî ci tutfioe. 


\ 


"1 h Cenu^ lu -f T^ltW o/ . 

I . — £7* Ajm Ha* cJU^M^i cJ. htţy , 

7. ~ Y^tUult* «lt iBtu CcW(i3fr«lL C 

3- - 

*] • " - Jwit( f\* l li&Uo 

r- T ^Bgv c 

6 - F ofovk . ju^rHi^î 
7 — fVi'suitB fW'îfa* 

f - 

^■- PrT^t'C «jjwV • 


[ \JuLOU-6_ 

- 9w/>r;k UYfcht-Sc^Y u , 

£n GU-tf - V^O 

^ )E^Wu cU VQaCmAqac CÂm  -t cÂmry* pr^ r ^c 

* 

°)h 

I. - CXMA.lUk/.>u~ ■“ Sjlfa^UufrţJlu 

?. — S cMa’\u\~S/IIa. U-CiJ'tTjdsi' l%fc 

3.— l<ţu*ţriYa4i- 

V- — p* 

y - ^ 5 t'utf - ’ 
t - 7 0 

7 *” U^.Ayicc-/"' f UiM.uh^ \}‘vhtbhj~- 
1-u fltLu pcJtU A/l, i Hhtc l/^ -l ^ 

?- fwîuht f^r~ 

î ~ ?7Pth CtAsitu ~fîllu£-t'fiY 205/268 
1 I vpdccs -- Ca^dt ^KcslUk - OmţtoţUfc . 

PfpAtfiut*- o JUd^MjiLr JL( o- JU'cvug. , 

w f lftW ) ]Hu*ciu (foc^Ca* ( Au^ . 

- f\Ju a/ue ^chn. kth+L'c- 

• A)Ia CMX ^utunj 

~ CdLcctu j y&M Z-Â tr^ ' 

Ccun* - ţjţMiî* v*, iu*- *u X'fwUUkui . 

| ţ ) blfrtO^C /Uo- 

UjM ‘lui" — l I rwb'ţt 

" f>ej . (M^cjiii^ Jk. %£julcum£ i (uĂknSf 
~~ A u^rWeuW (Moali -; ( j ccavm'h acClMutl Ui* cui* 

" i M^W^biVXiCk jf ( JCo-Xc K^f- 1X7 ^ Zo-XoeyS) 

— ^C©, }>vţ<~'7i^î^«’ * 

„ a., ,. - * -C\aAJau 
jir'tau iu ^ M ' M" 6 cf -l^ 0 * %> 
Ur^ pdu^c Mi. Cl [ y*™ J 

^cXum^a' ~~ _ 

Uneti f U.. * If^uJ^T^ 

*% f*t* h I mul jisiA. tkfwuj ] 


r t /" ,- 1 , t WLk A 'Tu-viW' ) y 

^ vr r u (» iiu'lj'aL- fu'^t u^ULy -Q- (ie-U) 

u * (vkoL- * U A ' 


A . 


- t C G- ^ & -T ■> 1 , . 

Tl’feafef A I kMciri- ? ™h /a235£^ . 

- PfUMM» aj^dunS*. Unock 206/268 


- f - 


T-acW - 

— IVp igfcfe ^ -Cpr oj, ^ Jtti lu >- | ixi ^ uz c fm ^^ 

— E<|mtuJ ui " 

— Co$v. 

" Cc^ *»■ U-fi-|V(îtc Ctf~ Coo. ‘^& A *'' ^pr lecţii’ (^ >( ~) • 

. .*■" ji* u>t ^ CuYvy» ■ ih^ A>;c 

"~"~ - l' H-f ufcj*- lUlc C uMu}zC ' 

— * S .+ MtfC * 1 cChro ^^luL 

• : <Jjn*ţqUM , Uccn | i ‘ Iza " ( ^ jWu < a £ I 

* Wi ^ u ^ rTu .*. ( '^ juA^tcc ^) 

. fr*AflbfrdU &Ut\cU - W - Cri 6 cUwf rPcu <. 

" ~ - " - "j lu^auîv 4 iu -^ • 

l • ( p^-5 ^ Ju/uicUsbH. 

^ Ui^nvn^'r Ca+t CUa«ia'ejUucL 

— . V « CA ^ Yu ^ CgA ^- s : iVufnX | MA^tp - Ca\) , Ca WtcoTtnu ^ 

îW ^’ j'tVjcfefcle Iwtv - CaU ^ - 
— /Vţîvx4to_ o**- K>yy4 <c'kt iccAP^yvv-f 
*»» vcX ^ c ^, 

— ' faA ^ a ^ Jc ^ aJrpf , 207/268 


_ 1- ~ 


^Ya^îjLAjuCţuX (jtuajx \ujnti Ct - a. Uuuu' 1 U/ ^' kj> • 

r-fW* L « a ^' 

Ţn ' 

Iv ' j uu7.bg lAâu kţ»ţ±? r~' ' _ r M „i ^uu ju. cJ.^L. 

V • <tfAu,u*o* W wa-^u^ ( a “‘'“"> '"“v 

f ( • 

-p_ fimiUA £* ^ 

* _ fei^j^:- ^ " î ^ 

‘Wjpifa. brW/-- fa*** 4 * ***-)■ 

CjnjforĂut ^ ' 

- >u .CZT- K-ţaka^"^ , Vje*-**** 

. f rf{& ^ X ) • 

- 7; Tjt'irf f ‘“^ 


Y^-tt' . . _ 

f\n'v4w a^o^u’^u^'ei ■* 


_ E 
- E 


kJaâr ** “ ^ W ^ 


0 — Z 1 ^ ^nJh M VMM*' HVtet'RtW Ui oLutfjJtili / ţ4t fiJjUt U ;crvu.A_ itI&aaJ ( U tubf^xcH- 

f-y&Uyu Af — V 3 ^ Ju \x^H [ ^ <p , fitvhut* fu k<j J 

- l^yiyAA^U^ UU pmLy Iţ-Q-Jy C& Jt /IfrUxh'- 
fk' Unt ti* fr* cU?Vt tk~ţuxoctj ( K f ) | ky^c Ăj byLvuM- ^tuCtalh, 

nrvu uc*. - V '(^^âutoILc . 


_ Gjlu ^cr> ' wy /}fr\ ( ^t 
- j\^ v^uJl <k ^M\pJUţî w^u 


/ 1 /n< ^ v -x— |- - — — , 

cvluw^ <£< cu* lu^t-u (K^wmW 

^ ^ ^ i^Jtci'ual 

r / J / I ' f t,) /■ U ^ ^ O. i/ 

* HC <ht_V- / 3 <**■*- 

• . "I Vi “ “ 


ub£Xp-' ,( /' 

tcft.' Jţ. IAW* hr^ttf utt b ‘ţ-tj- 


. - i T M **' 

lU-MU £< 

1 °* ■ A^eZoJj > , 

\oy ■ \f ?/* ' 


- koiu (iuX^- — JL n>Orlo^ {cco -\. 7co ~ 

( <r 0%H^ ^moA U • r-4^*/, -XojAA: * T ) 

I H^VU- luudu * k d» '|_ ^ ^ "jlT Kv^rkuw Cu - 

fW U-X W.V UW' ^ H^ 

Ivw,^ ,W- • 

'“^ $j_ cLlmjz 

w. cW ku ' a ' °i r ~ ^ *f /frcj rt>iu^) 
_ ^X(n J Im.'iW’ - «W kf*3ZăJiryfp 

<^yl| dd'lp^ ... * I -o I 

^ Sîl^nV Uc M^vc^ - glux ^JimX [y u H^u’ ^k/ (ft/u, 

o «WiU-'IaJi' <U ot^Tw • t iL hwÂftrrtJj^ 1 
Wi‘Ho - ÎJia'X^i^- ' y ^^ 'rr ' V (^7^ 

— L afrjA^ ^u - J 1 


\UATU, 209/268 


- °)~ 

'Jjf *" j tc ^u' IM-&AJL*- | ufa^'Ucilt 

ţ-y(u jbru*' jj^rU c l^ 'u tLty+b^ / \w^utu J ) 

\\fUuArUt-lf *- At\ I ixu^ JsL U-g) 

V* |^a U71U( daiA ^^tt : 

— ^ ^ " {«V? ' yu ţ/^ c / z *' 

— ^6\MKMA(rlU^ OUA - ^Ţ c /^- 

— )o^(9uua iu i gOua. — J/O ^ ţ~ / fa ■ j 2, yu*. lo 

W? ' VUL jA'/fCt (HA - 

f p JUdojutiL' om' <?U* ^TUtr^uMule^ci - 

^ ^Um'CaMău^ | u> gţty iwn‘, i>V-- ^ Jp c^ltt4tc ^ ) po- cco /f^ 

- jW t+luTa*l(W 

- Cx^Vt< î'Ci'U *- fu M * £ 4 W- . ylya ' CPP 

' '"' \ ^ * J" - - 


lv ‘ f^-f* 


cui^- 


aiaWiO' 


- AW - ^ fe l^^<4 _ 

_ BVfetU«'Tu ---VltC- lî <W lu^' JBo-^w a^-/^_ 

— ^ -= — ’( CruJUt- iivfc&e* \^X^CuaâMi w 

IXU^W H'fe* C><^L^6»' 

- V^Rh- 4 ot>ryu fr A 

~ ţ Cf. -S'-'ip^y- - /d * f&rt*- fexet- '’ 

- & 8? - * ^y. v 

I - Y±B<^ \vc j- i'V- - k JU ( UL~fctti Cc VoUtA 
ii I x^Âjm CtZ** Qduiu htJr&t* ^ b 

>^v i&~ ^ ^ 

_ Vl4it‘ Cu /w^ liufc c£tl 4 ui< •/ hr>fr&''fi4<- 

N CLu'JUd 

pluUl? r? 210/268 


(3) P\Ca) 2 u 1 &WfWfc <M p^£/c- . 

:p4v/e^'2.£&.ŢV ţm*rvu^ ^<- ~ 

UW . „ /, ,, , , r ,•>, 

QrtiU*. l <r tsM ' ■ 

(î) PuruVU^ fw'fiTflrfc'O Maut- b'Coxftiuli 

— *- y -\j juvuu*' ■ 

^W>£^v‘ Vi‘j^ > Vu^tjJ a p^'k'iuu - 

" . C»W I CVWu - ac. (yuftc t-cA^ 

pvi i/ r - Jp W’- _ *“ ■ 

&«/»*- - Cu ~J & *- '&?mk 

U.W - ... 

ţW- *«+trv ; acoif^uA ^ujwaX* .k ■ 

Cu4u^ aAtMrvuiW’W^e^ . _t . tc -t 

k^uXX ) 

C^UK -t lautA I |vnru~'KaT >TjW«j^_ — 

Vom' - t; 0u rA^iA ' 

tTteif*. ^ I *f m i'»* ■/fa-c* _ţL7 'c-fryJU - 

o^tr uV-qc>y^x'_ - t i/t _ 

— — ? TT i, Y ir(t/ vJ i lu/fotoJfc*:', 

^ Uu^ 

Aa7 TaS^-A k Ua Cu 

*!**? Ş^u^uSiiC • 1 W JU^ 

_ oUtot: Gcrvu^^- ^ U V1 ^ d r ( ' 211/268 


- H- 


V i Hm fa dfitiJtidlfi ^Tt ( ^ 

" i 

J\hrJt JU Outf cclUsriM.ault Vtclu' CCwtcoi' Im CptU. 

l iJUuhfc |^cW UfU^ţr^u' ■ 

C\ J\a ^WW. r Aa Lu\^ ■ 

fvt ot< 'l £ -- fUu . " Kfef • ^ ~ ^OC'lutdiV. . 

Isl-WJ .fU.' --ţlujawJ* k] r.^ 
Hi < AWv\ol ■ \0 >. /h‘(^ ' , , , ff ţ / • .ÎT' 

I (~ tSn ///'■■;■ - 

Qy ‘y x \u (Kuc*y io <^u/ ( T^f) 

Cu lufj M * lc*& auunMtuJ. H ' 

^ ^ jun^- 

(V^ Tt ^ U/o 

ŢŢ -(W ^* 
iv, t uw o 

' ţH . M - f ( cUchu^Z M ^ oImaMcl 

(*) 

H 


j^" Hi 6 . 

** C£ ' / ^r- LSn f > ’ * ^ 

ii Tua^t. '' fe c * 

' ^ ^ ' • - - J 


Vţ *i * y f . . 

a . u (Uuu ( Hu^ Aa^C) } <b£^ 

Ou o- 


,W >ui -iImUm u*_&!a - 

J WA- l >■? — — — 212/268 


^ \2 


CftuJirn MAJA Hu^Viului 
]\/[t<L x j . Oi ujJUxjJj^' j\A*tintJji'iuC ( făcute*) . 
I ţ. Vi u W ‘ pi ' C Ccţ^tU^/ ~ ") » •- ( , 

~ „ w - ~ T- i^rbu^' 

- l?if « U« K p'* /tm/voi $<*. Qpirt/±ti Ch^UmSj^ . 

( i lJ ^ r IurîlW' Xx^)- ! '-<"y ' ■:’± - 

— Ifţjţutral^fc Cx, C^tuXfe ~ . , , 

kduujrŞţxţţj 
Diw. mcav. - 


Wt/TT •: f';r;.^f »*■ v Jf 'f/'frl 

- tâ* 'fc*- w- « ■ ^ 


o 

^ Sa* 77 7 uK ^ I a f J ^ ^ CvU "^ui~ ~ 

jl) §a >ua; jvu 1 [piuth ^(JniuMlto / ^ )■ 

S/Xî uinzt * ' )&£&• 

u) it dtu ’• fa* ti? CCyvpL VUiu 

, ^ | ( t L ( u^kMu (bu '; 

v M w 7s ^ 

>‘u >14^.. .hd=pJ&-)^ v v 

7 kaul*»* faluinrpjki , te iuhUr ţfim'cblu^ 

Ou cu^stv l^rvtr - 213/268 


\tcc 

\Ayfcd jlCd r OjbLUiZ'Vvr ifrrXt ' 

Ca. | [44 jî~b-€^. - 

(x O/WMmA^ hnb? XvJr- ^ij^LUatt- hiXcU^i ^Ixu. &cţc<]t 
(ViitiH-tof t&^k Cu >- hfcurifUt xuh b> r |u #<ufUK)iu< Utii 
'ylou 4 V^- : b.L L ' rai Orv-ptiit#' diVU-^ 

'MU.ru <, 1 .*^, JvyrlfujfJ AtW aW ii 

JUlbu&L^ V\}Xuuct - ^ f 

f Hxţtfr * cru'ricU /uf UuMh£u\. 

(jj*Cm a>| ( { *j o ^ (T ‘^tucaU/»^. C^^rwâ£u 0-u.^Uu[iJj r l C<L*c f-d 
pwfc -0 \>c.-±.CuLa^ «jMty 

: S <v r/ < , „ 

AlluJl wai' ^ t^ucfc j^c^Uc^^A.) 

i) (Vr“^ ' >Ml “4 t > " ‘ w * t I ig 4 ' 

h) U*W~ ^ ^ '- 

‘ tu.eui - Vs^-ui^r , JJs'u-Wt ,j<-W^j^ 

-te.it tov | JcJcnu. lUKrf^UttVjL' | tk^ilvUtfru Cxosfiu, 
(j^ MAMUytuhu , [uj}^ tv. lX ttlni 1 /i/x» !>'f\! j 214/268 


factexC' (hA^ntnC ■ 

4 • ^CiuX*' 1 T$ , . 

I. I^xaufe Ufc! \i v*r tbw.jf ** 1 A*^ i ,ou - 

' “ojtcţv I I c iDcJZk 

3- fcu^OuA u^J * 

V Kcfcu. iwu^eJL 9 - 

îufc oU>fe«. 

l/ţ/Vu*. SjLCCU C*> X ftCcEtio C/vu. ' j 

^JUslw^. Uw £ M&akfcr h** ^ ' 

fvJU,pvKv i tauj. JiyU ’ 
ViUik Gua - 

A'*' iVţ^ l^lxc 1 O^ luL^e - 
1 4 ; ClCiAti tii 

i . V 'K£a focf ' , 

3 ^'î / u^t3^ ^r(Jrmict ( € t fci- y 

4 - < W'^>> (Ix/viUvc^ (A^UUUu^’V^ /&cV£// - *Uo 

l C^aWj*ec«fc u- jviiu* ■'JU/VP « AjUUu~*ckttf c -><Ay) 


B- U gţluţu) A •'rvuc^R^ = 

r • - o ^ /i i .A*Li f j\s 


2 ' \?A‘J»\juu j'&d 1 
5- Cr£*K 


I .1 - . \/"» >1 7 , .-*v 


^ -Cu SCVVtft^Ac 1x4 -^ l ? vl <^fî{^ 

Couy Ai a^L »wwvutt \ 

5ţ, CfrlX^. 

r» PaU^nk' yeuMU > 

6 • i\ccW /**“ ° p *t 

\. f^ţi^P^i &j*«Ufc Sfiite 215/268 h. * fvw r zeMu^fU. 

f r\r. r v vi? . 


'VuvtLÎ ' ** 


'VJ'W “ ’ J ~ r * \ 

jyş-jjtts I iLjtcfc*' CoCcC- K OW^tC ■> 

*ţt C<r?pU4 4 Lua- yj, , H*t WMxJW ^ ■ 

r - , . ca nxiAtMkL i kW&.-, ^uă:, - 
— ^ “ ***** 

w^-wj^ făsţr Jţt- 

ewi fu = r ^jfl T2 ul^% 

^ r A w 4tvu ^ 

JU \jtxci ( «Al w» ^ ' CU ; M ' , l 5 (mW Vl> H 

ÎU»" • 

.'>■ J ’ i.w„„ .r^.iLjxti. /■"' “ W ' IJ -“ I ~ k ^ 

ote jw& H- r ' 4 

Vie? u~>> t?ci''- 216/268 


;■ k , !e li ^ . 

i \ A 

■ iwl, q* duU ~ 

i-T» Vl y y I ,) J l .1 , ^ f f\ _ 1-1 ll / . 


4 


V I - _>' ^ ^ ^/ V *. 


1 v t < r l>wu - *- Hu * 

, * U Kii -${ l/l Ujlfa , ^ V >t o r . . ] ( ^ . 

4 i-ii fj j M if* LwidU L«- 

I Uau . iU r frl - (XUuTftu \ jo ' W»U 

{ _ pvuti y f < Ou ^ U - V V * «ţivu l ujshLdkt \-2 f Cj 

1 ^ Uu* âjUi UsisUisţ- jtruauJ/t - 

Lf^lu^uU % 

v/X/lCvHc^ k>( 2 jh -« '1 s'U'-C. / yj 

. __ *' frfrz&d /“• 

^ Of ' aJ ^00 

T ( H - nai * fiu * Cu . Jy 

fy tWuZ ^ 

^ Pl '^£/ yw ^ u > i 7 r - M / ^ k^P -4^ Zf - / l */-"^<. 

- Ium '- flX ' baw c 3 /© - h*c 

' J^UucUi 

, ■* Uxiţ^<. lufovUn&dtu -f~ $ °/t }vt\ 

^ (fiu# K> C* , &i TU. U* v , Sy iteit Jb) 

^ tu c^ttUÎif. ]jX l^U/ldU - hhftU/SfoiLj 

CwriAuîfc jyW | u \ l > c ^ ueoi *:^ a 

°l,' A - a | M - -V* ?U^k* 4 t£<_ ' Ajt* KHltckM Z ^-Uct, 

"l Uwu; cSUruX° )n*< * 

V ® jZtC&.J X ^ c'f Sluy ' tîr ? " - &* Oluc > -ÎL (-» v > i yixu '^- - 

t^ u c ^ y ^ dX ) ph * ° fj - 5 c^cuti u ivhti , 1 i 

/ pocoa ^ & XXmjjl f <UHrv f w< U - u ^ k */ 

/ J . ^ jChax ^£ J ' Au £' 217/268 


D fcj 


- 5 - 


- <U_. 3 V iuw i Ca m J k Wu kJuruXui , <k ^aX. 

\l% Q&JjJUL fCApctu l u jU4) , 

Uu_U>.Cu.iu« zXC r jWt, iXeuV r C*C*, £s? ( 

— p i/jatii pkkfc t . .3/ c<j^ âxntu X < M > " ^ 

— f ir Ll^fcW P-i 1)-6 /l - * ctţyux iu \<\ XţX JU UrăLs, 

'X^uvyvu i o$ OuXr' diu lyujii u V lua '^Wk/ Jul^v*Â ffof , 

^4/Vu^u.vl^ U^iut*'’ Lel/Ve- f tulll-‘ clujuiicv* Uaj^ , (yS^OXAJic 

^W) (X ' 

— Voclvw ^ ^ ^ , /t/ l > ■• 

-$0Ge( =s- (hvu U - Vc V» p' it a.ţ H q\-o 

— 0\ J i\jjLto‘ (T\aJ . — " (V /^&}\&9U / l » 

Blj/SOwZic |^o,Ulu- 

' S Otţ L^- * 

%yv frk A 1 5 ^ ' 

i Kxuu^^u ^ * s-(ct^ ’ r# ^ v 

I r 

5^ Ic ytxusA. a 

r ; f rv- .- — IAa-AK’ |~l/ C VHUîEv’ ''^ < • ^iMs tXi. ' 

7, C*-« UA' Wujuvl'^nJt^ ' , -~ Q 

j^A^} ^yU2U-t l^Ow* - -^fefctc cXajIC^ *> AArtXCofîtJ jCA- 

GewrV fchXTîoju 

’/. CUuvUijW ÎvXlVi’jO (utAfepW,^ WWi/»iW 

yU^OWUUy Hu Xui'ipxu" < 

_|W-- 3-CJW ( 3i v ) 

- ti» „ , , 

_ ^4^^ = HrW **- rf“^ 

K YtfîCuSjL ' ^V ( ' ^uT<V cRjTut cWp Itc t^ufe ^CXOuUa . 
77 'p v^Q*^ 218/268 


> 0 i . 


_ "6 

/M *'■'» =• 2^iuLy- Âc £k'Uui 

\ c 4- p fr lU^ - \j&fiuJhJh ’^c /lujo jfuuţ^t j^iy^v U/uc4*>- 

U k fia . 

^ V,”* — (/U^vt< - C&u vV |Ut £u|u« Vi^trfU Cu 

f tloi. x*. l 

[>^K U/juto* lucsj*l Lucslu&xx^ . pyi/H jyru^'ut j <k- 

lufurt^K (. V ^'cAi0u<-' ji)o^ I ^'|u-^u( #( b'^L- Ifjmjic Jjdvulu^t 

\ Jlj 2 XZt [%• " Vu *.'\ î ~ ck/-tk /^| u . UjjO j , Jm C - LuJ ^ 

L ^ tujxjmjl ^ cU VOzicJU ' i ^ x ^ rv ^ XMi ^ wufcu^k 
^ ţv. cl/7UU< •** 1^ ţ-lkWv a -^vk< jwcr^y^ui'ic C<K^uucltW 

~ 2* j-o£o f; - Ziu^wSi j~^lu 9 - 
ic ^ JL ' WuoLv ' v n / wxz * J ;)^ ^ 

Cc^&lu£ 

-ţc\m. P y^fui^ Sbrfcj \ mL jw4t> f C « uJ^^tu h> rt /fefe' 
M* 00 

- M*W î-W^U.-J!L: P«A aftu, J^,r 0 <WuW 
P 1 ^ Co«>W 4 v 0 ma. of cU^ ju (L .),$ o* } JUfv ' 
Cfi.’TX. Ju^ Ct >Ctt ' OtA <£/ £^tttzc ( jOUtOl^AtnW^ 

- fVu h-Cu’&xb di dual tVvvu r >> <U t<pXesu - 
"W olcuii - 4 u.it jJUc < ui 4 ( | yMaC f \ A^ri 

' 4 ' ^vu|ktr»vv?)u'^cc/i/ 

i-BfcuJoW , ** U , 

î(v| icfou. Cac |?n 3_Ct tUci C 

cUX 5-./’ - - . fy. \ 

r-wp4 J^’ouo M ai,u ^ ) 

C A U-ţU* lui-' Cm VVjuo VflC CCUa/ ~ Cm £*?«/*> Ut 

C-O/Wţ,^ (" tCsttU-c*. ft V uf CvU-tit^v A-\f~ 

-j-^ (VI «riutc ^ hW^- u ^C*W Vjk 5 “hu fi A»ti 

\HmM^ ţfc ÎWAuW '^‘“•K "\ i^ U ‘ l ! U uob^c^ 7 . 
219/268 


[) | - _ 

' Ovf OeioM^ ~Uuijur - 

, fW?kţ - «k fWu* «fele*. I tXMC â faxz I fy, efc^. 

* ^Olc^.- cUvU'h’M'iWi : (V[noUu ^ £ jT^ Mi,! 

f Woc|<^ / ţ-e^ou^y f cW) itu . 

(Ah-tyu. ^w.4v ^ vyvfc -yu^Cc' ) 

_ U 'HC, j ^vocthvu L |N StkiW^g . 

~ CorVfc c<rfr w jut - 4 "2 ^ fY^fiX - UW S(yvV', Cm. 

<&/) 1<KZU. K-U^ î “'G'^'V VK ha-ţXjf? \Ul\ii, 

~ Uuiu^' {* u^trfi&dLu: 

- f\utoţu*c|>-i>c<- ^ t* l/U VT^ 

- kt- F I W E 
' ^kW ‘ 

* Id Cbt " S-e -CvvU^ 1 %vâlc jnfWOafcfc. 0. jutA c{ A-V^C/ Cjtulu*. x 

— fOU ■J jl/cW U*- Ptţ>tf )|‘ ţoiMM - / 

- ZjtUtccK z (Wj^ , - |v e/, Uimite vit 


,~— | ţ ro 

tl'witrvtc Cc< iu)’ Juu/wfct» X l'VVpcn^j'^c 
lVot> X. VaLu ivi^cW - Tnhfo/vt*( >1 c j 0 t . 

\\mĂa n C&utjnU€ kc Sr£' D 4"^ b r V'K-'U > 

- %.k-Vî/ k<>Uu< Wecocuk - 

- v.n, ! - 2 ^ 

H* 4-2/. 0 

|u<t ~*i ^y\P**L / )fO Cm. iu/tAc-o twta /&' t - < ^ U'iCcî*^: 

- Pf / ' IjM» >** ^ ^ ' Su « Uc* <nta 

1 W ■d'l/tiXtc.'Lj’ iiDtdl J />D Vtc.» / r"> fl iv 1. 


CLc-vaucjxy^ £00 y<jţ 

1 / 3 ), t,Îv)(l «' i ■ — ' TT\ . 


I ^u^Lyy 
V^viu- 

iVt'&A 


3D ^ ' 
£v l'^ > 220/268 
^ C (aUcav - ^C(r ' 

/ V'V iuJCcXto 


$ t'Uri^ |>v^ - 'Yu»'\uc< o^j>» (Ăt'flil'H |ni< 'ZAma. f*y£_2 K^Igc - 

(a) ţ‘>U/~vCy - sW|t 4 tiA 

f Vfc £ <- iac - ^ o & jxjju " 

ua lu o_ - pV-jlul^ Cu. V^Llf^i». 

[ Ovfct \u^c t - Dr^L^ _ &<(JUt fojju. ai^.QM^iuAu^ 

L ^ MJiiA-l - 7 rf j ^ L / Jk Outc lx \ L ^ Uu :0 utCc _ 

C^- i C(/f Ctnokx , A^uclc^ . 

J - OC ^ O ^ ^ & /p 

~ CXuloc Lo.ct „ 

v 

7/ Mtu,ŢC(Atnau:)i Xo atofc? -- IciW- 

\ ţT ^. C Ct Xtau U / VUL *. -2 C 2 JcMjJL 

fW iu . f \' î/HîU , I » 

M - Ui / uo - oWuok . - ^ J 

:X |>^a om c< 2'"*- - 

l'vif- (?Uu. irf - [-tW ^ J^V «£*■ 

' V - 4 - jviTtAx VVU $4. Cal ch . 2 c > ' 221/268 


KuXu j^AsCrj' d^ctiCli 


tWf Jţjy 

§ Lâ ^^ Io$_(k 

o 

1 6 tvrti 

^'uuM* 
fo^A OWuJdz 


£|*)Ui crţtt ^<, 
•hj"h 
f- 

t-Vt 


P ' jn ' Tu ^ <4 L 
c r L *&d' 

Ofet v-K J*. dtu ifr 

h*b ll ' JJ . 

^ wtt)vUf ‘It.*' iritai 

Mq* < $ iju 


Dr 2 


G i ^ ^/i^Aip 


o, 2 , 


■f'l-f' 

■f- 


f 0 [‘ O ' •'^-^,' Ta . 


j jur» CtJuf Q I yjjlu 

1 / W - ^WxL ' 

c ’ k-^T [pufe] 0} ■ţ '\uxj\y 

ttup-cdieu- 

— / — fX 

9 Cm. fu^oLj ^uro< f 1©^C<._ ( ^ jw Utetunj 
^ d^tufu y*v&- S* Ac" t iu |ouw 9-t 7 

lu H 3 - 'X « 2 t . 

Pt >*' r 4 W ./|^/« r ib • 

b) ^ &f/>> A. aicL cs^i hy^Mx Jbrtuuu.c^ 1 

\fhfo O x ^nj/h/t* 

^ i^|cr^u)>H</vu \j ^ti^nJwLui. K iV)iV ^Ţf C &uvxln^ b— 

>' Minun e- \j accC) ! $- - î< \iouiMr, 

V 4 ^yo Ct>t(, Vy CK \'oCU7iiU\l ^| ‘ l Ltf/iju {/mi lv<- \fP Cm U&v 

0 *, * jl f\ ; ^ vi ^ **ţ — — 

iWy* V'VfU A/ ;,CXM{ j m \* CojUA Cc-i £(V^UU * I 1 7ha(/«u fefe 

^ 222/268 


‘ 

ftK [ ~lgu A 

■— . j \ 

f \ Ju CW ’/V^ - . 

£ j^rtoejt U 1> A ^ WW ^ _ ' 

°)x,^c^La ^ P>^> va/u>4t' 5 pu'>i^ °) *4 crJ^h 

\y$~' Oa j ^) C / ' jvvf \j^cockJc 

r 5 c > yi^v ~ / " pţnl ' Vw ^. \ 

^5 1it ^>Cîriu - C ]>' v l3t/t( jp <! H>^U£C -" l/C-i ' J V ^ 

' ~Vuii - '' VvZu / l ^ r ^ ~ (-t\'dui ^j-’itĂcî 

'tqrU'C ' >^\i tVto^A p £ -Qi^gkirw - 


A MAKjTfvOf JQ 

S <^> ^ u - f'ivic «A ^[ Y ^ P ’ Ca ^ p * Ar'X 

Sf <K6--* 'VfuWi irt|,rCu, fcit.A / 

l o A u R - 1 B l A ) f f /^ fux ) ' ' 'w ^ţicud ' 

S < ct *; u ktţjivJ. ^' Vw ^ f u clawtfc ' jVwî ' W ( O . . vuii »? 

C 4ţ*°c ' U- 0 v^w "K'Ia- io ;£/ 3 -yJiCj ' 223/268 


Mmr r j*"" Pi ' 

e 

^ I l{JAr • A ‘J&rtl K P Âjl ^M^ÂăJaI 4. CuXâ 

*UCU Y^jJU 

f k ' ' 

fîT • 1 - 

-M ^ -> A - 

®-~\ ' yuMu' cLy^v = &ltu'~1> i cM=c 

■ iuj- iot» IjShl'^' = 

i>) (V^i/ aJb'lLdU%u+ - iu • )TK^ ^ ^ 

ijtjJUtS u - 

c) 

l^îW ^ I$n* c Ua ^ 

'Jj.ii^cf) jun t^v y^y{ w-JUiuc = **'&*- ^ u J\ LUU 

r shpytţeut' Slk }x ■ £ ptoh*~ 1“ ^.’' \ro*~ S' 

\ £ &»k/uâ urN *• ft u H'M ciţ JţJiJ***-' 

Ic) u £v*- UX}d 

(^; k i. yx/Onol^y^/ 

< irilM-h&~ ? 

a a / &f\ ayi 77 


4 


L ) ] lu y> t&vt* 


• V D'b'i* 

J). ^Y*>-\}tsC 

5/k)i OIm - i u.7” 

— - /•— ■= — 

*■ 

++ 

Vftv. I 

[- j 

f 

Wk-^r. f«W 

+- 

+ 

yVitîY- X&vr> 

— 

u+ 

, JîtU- 


j I rfr unr»^ I _____ 

■j- -tt ( duLSunue i !roc J • 


f^t- 


1~T 

(tr^C / X j^UTMJiJl 224/268 
i i * — 

yycCtco*^- ~ nc ^ 

— jtop 'LLoLu-UiAÂ 

■? îuftccud. ywvu' ** ^4' 
luau** fotiiwvt JL( <r 
]vJrCLcJU, CfftJJ ju» tt^'lUuVUr 

£ C4LUA4A. b^wUrti 

-'Cu- A l uoma oaj cU^uei 
I — k u * ** \rL 

1 — H (,)i«k Mfc/ 

_ I 7 ^T 

— &r - •- - ~ J ^ 


'rtiu)*«. j)~tn ■Ce&JKUs'Jţ 

iWw*. 


\i*Mmr i *r* ^ *î$6a6 

L ™jf*“ V l 1 cit' pa- 

• fovti* ^ f&ia 

\UtMuJL pnOCCaJuSc , |w4&^, 


L 


>v 


C<&4e jmtuîei<di HocM^fâ ~ c^y 14 -' 1 ^ 


— ciu. (A^’- • 

— CUukw 

— -ex-citwc 

— C^jM^O uiW 

— 


OMito, &uUsj*M%€Z 225/268 


3 


tvţ \JU0Lu$&°su* ^ IfVTÎfc - 

- ÎY f iLuurt t^uuU cAVu fr/»U / U 4&it- <fn- MMzfy 
UpM>C‘ luprtK ££ Jn^ 4- % **- * yn'Kfjtr 

WţM(.JU 3«»'| |<U W*“uA/ « v» b u Cu ^ I r nituit- hrCbuZul 

U W >>rx£f&J ' u n& v d ‘*b*’ c ■ 

- VetMCJt 9 ^ I ^ YT^Tl ’ ' + '” 


jWfct-V /»»*$««' = 

i ( ■ a i i i l i : , . ^ . 


v — 1 — - / $ -v 

f prft />' yrut<xu,' A \u^&OV- ) ’ 

j^yQAZddX^tb- | ^ ^ 

Cu C^-fii' |0T2^1 ^M<JaVucL\ Cyb') • 
- 1 "- ■- ' "3)^ ‘ 


g — i — / '- 

Bt,V^ 4e. ^ b.U'^ ^ 


f 

) i)uvH' ţb%f fihu’u - Om\ ® i 

Osr&r 
TE^cUwW' , Ou Bl 

VjJUfc. £ 14. b. (**&' *-*>**!) 

]). Cv^ yu3 ^ C^^LiIa'WIiÂZ i (U* X» djliuKcb-) 

Smb- 'V - ^ A tnip^'k*'- 

- £) u 

/ ' U 4 ţJUC^I « •► * ' 

'•/- ^ *> ^ 

' lV«Uve<s<-- ^ ^ wi* 47 *' h * Wi ' 

226/268 


1 " 


F«cbu- l^u^d: Z 

- X acUjftlJf "* 

VooAîAMfiL y^uJ^iu i^'hWu, lA'dh & jr-kuhff' \^- } 
ktvtu ^JXu. iuffatfi, *<&*«, ?nu uimr - Ue.CA^u - 

lU ^- fcrfci ^' yCfi'A*. Ia * ^A^ IuÎa - cb. X*UKt ^ t£€tu z 

U~*\. 

|^' bn ’ U*r^ ‘ ^ 

'l JmiCC — - AjFUaa ~ vJ ~ A 1° ^ 

w£t A ^ viu /*fc^£ 

fu wtfuhil, \u} CM ■ 

C \m yrht (P-^ \XX r / Lu I ^Ctoo jpiuX&'C 

— XX^ff^ 0 ~X^x c - 

- ScmfE LLA _ 

{ I 'fawvlM ) 

f> >0 Uw L ^ c ^ rn ^‘ 


— SA-L Ai p AJ E j-M" - 
t / - (M-'uSt " STAFi ' i-ococut - Jk ufcjuîi f)' îtfo-wdf 

JLqa W JUo 1K a^?ca^ ^ r c^v iu^t da Cm âb^&coc ,c* 

fopttf. 4&UC * M*pf~ cuk\*oku)Ai (M tjo* 9+p. - 

- A ^ 0 ‘ uT 

-— | ^- XXm ' c^cl j Y^UUlc^t i j/Xf' ott[^ctu '^fL£-uffl&£îV 
f ^ tr^Ccu i ^ lAyf-ttO tCVUStUtellcj V < QjC tluii'd <** h^~ ,UcAi 
tu <Xv r^» <&l'cLa£<a — cLc^ j\jwu/~ \Awvmc a y^cX * 

^Hv [InAuJu *r^fr\X A IxduiXc )u<<K- IfXAA^L Im cAXoUzku cti'rhfiK 

Vv ' v^'Gce - 227/268 


IJj. ^U(rto^C - Cat^v y - V ^ i uţtcL'Wfr 

V) PcUM^ăJ^- IUJ t ~ v 

7 u yMi&oolifofc 


— r- 


\ 


wbiTirît ty 1 - 


■ vW*^, , 

^ <2a*y . 


vl 


^jpr^JUUi 


\ lA/uu*~ 

'U- } lU-Uu C^MU>-^ 


X - Iblntist , ° h T J ^ 

'ŢfrţMtW ■ 

Tvv- P7- £ ^1, x w- s< ^ V 

- y>„v(. «W.- wfeW « i- «„. J u i 


IfW-O' 


"ru axt^i^ 

Xwul X #MW ^ - ' yLy-f'^ţfăi 

•**“* - tf.JSt ~ 't#? 

'. r wPTw^)c«^<r 


>c&t* 


( c j'4'4/ 

^ r>$£ZZo>,- ty- e/?. 


A cjIxm* C^î* |( ,.. . 

W&>^ (pite 

vjjjcA £*- Wj^k- • _ n . 

fcxraE^^ri' 1 ^ 1 

o3 Wcfet" C^l^' w 


- 


'tirAuJdc 

()a.Ul %&<«$- 1 ' fciUUu L j^UcJZ^L 

- \^mI (Jkuuujktu '^ 

- £~f~'(£/ }lutuf (J. f joc X . 

- cLw or L VLt^ <hz^ >t^ 

-' ^ Cux_ \n*r y^^/riiZ^A ' 

—■ ^ CXA-^ (MaJUUu f I ^ 
°j ~ Ţb^AJUU^ jn/ryf j u^oJ)^ l^x p^gV <>v 
clCi kittZfu ^Mâ/LO - \h*Ţ. °1 iuJUJ- 
(^l^ahprc,' , . tt-yu.-\- W' ( . 

1 **<**! Scai*** Uu>^, clcoPc . 

vy S\'u iTUri^ y^AJluAU. Jj*-Q ( Xr. chf- &L Cţpu.^ J^Ş: ţy^-' co<— 

^ A • c ^ , /‘ * \ 

C^ ju Vn^u*£> Ju^te&uJU ( <gfe M*€ uJ=£tU C) t 229/268 


bvţ-, luli ^ 

A OU-» Vl^ (V 


- A' 


ţ^XVJU Aa \r*«r ct'xu'U ■• ( X^Zu 

r • Pau£«. oJâWmXvi£ ' o . 

— i. -a-*- ataw - 

i Scvv» ;-|u" w rr o 

| -F im^W / 

~ «t^V^tcn^ 'X € v & F^- tfa'iXvţ)\u~h'Cr 
■ |Wvu \n£< 

— VU CCJ^^ <ti^eo { iutettl A ywjuCtuJ) 

j^Urw^x'- ~ 4 luAjcfcu' (L( — V ir^tg ţ 

— <h yuztut&c- 

‘pUAJl'fcte^ C ^4 <Ju a- . 


U . 

f iV^^'tuhfiaî fr' f\i U^ScuntiS (m. cd c#pU e 

j H La k w U t* u Jft'VlM* ^ 


^'6 


jjv ^ u Je rHlM * 1/4 ■ ‘^ 1 ^ r - 
Al* INI. twbcu jv. de ’>u^uaw ^ ^ • 

^ K<-|taW Ut<K* Vu^u 1 * k crL <- 

°|yi jt ruiulc 'JuvO-L cti jyc \brtrb - 1>1 ~t\8 (rut 

n^-f^'r' «■ 2 t<0 * ^ 

) _ Wk^ ju UMn6(nn'i(3>0t>%«» 

A » . .... Lw 

l 


Ju VMnunn j [ %>c y 0 <> ^ 

Vvfct'xA Ic XLVI Cir**-, ifyatottU*-, Vc«A«r- 

IH- -ioopajh? Y * . C n 

^ *V- ^ Iaxcuu^ l 

- ux civu.. (x b-U^u/vj/ty 

— )-p - dCO 


UUct(^«-L / ' kr mhav * ->-y 
J-t> • #-Ci) oLuA^" 
i-tp . 6c C 
Jij5 , aJJru/y^yiu?-? 


_J 230/268 


z- 


hZdţi '• „ Ic .$4in. a i<W- 

- £ l< A»tA i I* Jtoitu Vnr ti' f L , 

_ 1 ] I ^ Cv(/? p Cv 

- ^ luultu' (h. UoU^u - U ~f = tot i / VZfcuti tfati 

JuâltjeZz^ M vnvffe*-'’) 

[ ” Iu «du jUAZ'îru C< d< \J&mZ , yZ^u ih h* fvos'J 

K cJUi fep- ** ^' U 5 ] <4lWte *' 

alJruA^'u£0 - JL - fa^osu Umu 'lucou' fjj dtt 

(JLLo XZ* pU £u Ui jlCtX^^^iUUL- 

\A * #CC0o ^ pkf LCtrV^e. 

— lă£0u fcc 

— -Vb- (Uxi&C “ 'ictetu Cv &. .cMriucuUr> 

S-< d v ~ <k f^htA^ I udu H ~ ^ $XUlC 

■— <^(Zc^mÎaJ^ : Im ct^bjjLţAu h U&ipQ'U / ^ /ttfd-c lO Yf-tţb 


„ i ^-. nh'if^ JLs-^) 

L^/UmaZ i(U/)4. Ofad' tCtl/ji fciXz cui^i ^ 1 ^ “ « -fll ~ t (d) ,‘\i V'i w 

isd U-^u^ «4™* e. - d ' 

■ f» J v r ^ AT'vt 

- UJÎ.U lT 

~) OUuMsf- j frufioJAl I jiulft<“ u, ‘^ 1 ' 

|\AÎYc<M t '' > Aucpi'af^ j W^' u * u ’ u -_ < ( 
tfuiwvu l/)kruuu.f«i<>^ | • Wttu< ^ 231/268 


-3" 

„ — . * 

\ r Y(£ţ> iLUcJtuJ C^jUjt^u&TL -'‘bju'lt.l* & C$tluC**S*jYOAjA 

Vfl^y ^Avtb^ O-CmP b'^^rU - 

Ţ.lw Hf VUil -ţ 

- fawtc*. ^ H HCtiZ 

ito u Z r t<ty j " e ' »«*> < 


— /i" 2 UqjxLu ^ eLu- Y\uaC^^~ 

Ham VCAlnr ^ Wkrf< <ţ° ^ faujJLtf* 

- ţcy\ h |W^ ^ ** 

(m M * ow- ? y ' ‘ . 

oU'W" t ^| 

Iru^tuX Iau-' A VAl^ţ»' 

pA WX^U V- 

- w ’-*'':&m. 

h^U r )iu 4 jvMii£ U^uovîafeu^'^ Ir A^' C'V 

v X.' 4^ - f* 7- ° ÎI- + M '°- v*} 00 ^ Si »/ 

(.m. O, 1 0 ^ ” ru tyi> pruA<y a jr^ X 1 ^ x VOif, f^ axa /Uc^ 

Y<(JUJ^ W&toK V' >u^aAi' - 7 A T t) / :M ^ -e'fr • ■ 

14 V^I'C/Uoi ^ ^-£^4 ^U&/L£ ^ Pf — Jhu+-'J)Cix* l j^~Uu & * 

•j.- f au^ 2W tn < h 

Pv Uf Ut/t ţV - C£<k_ t dtdLifcL'* 

^Ouud cL U*s^n, *f3**+ y 232/268 ITT . L . 7— 

VVA- Ud J fak~U( 

> St w-Q-w-' L_™2 lt*?** 1 ' 

Vl| "«-si» — ’ ^V> l-t* <sy» li) N 

2 ‘Y' U Ia,. -- ?<?*/--'' A®* ^<y 

S L*QAjlu,( A lu^n-Cir/ 1 ct^ţye "2V /v ' 

/U^ Mwi' ff. A fy- uv f zSUrf^-x ) . 

I V ( iUuMvJ <-3- 

A 


\< jutU - y£K • I /Uf^N * l#V . k ^ *W- 

«o^h 'vJ/TTT^'B. dL . _ 

^ 7) . l-dstu! îlL&utU «. 4x«^'»UÎ<^ 

A luJC^oJ-' ^ ^ (. atW V iutujucc o^*^' ? e ’ c> f+- 

V“ K - ; efr- . x 

Alun’ h ' “V ' ^ ) 


AJiaK ^ 233/268 


\ yv^kuM&dul Ml yjXbE . 

I trX\ Uy+- [ jptM luţiu k b act m ~hti'c£) 


F--' 


\M-Wufc ' 

l. - WcX fchrwui*- Yx^Im- ibchAsfccZ frE.M * 
z — CţptJbeCfotifx. OuUchrb&i 

j_- 1~rdt- -ctt ohtyCc ftiuciut^' , (\mcuh iu.fi t UituCi/ Ce ^u> iuMkc*. . 

_ <*- * c QJuMh»<- ( ( Al'pÂn l — 

<hV |îfc umIa'c ■ chjujkfflz i iuTot-w, 

V^hL^UA^r — ^ ijMw:' Wttu' o- 

- fAu’biOr^ , . dWy: 

— IvoJuaX [laj ff- OuM knW k , (jj'toîr 

- fq u^gic ^, ‘^* 

A 2.-* \X^ri^£u>utc. ch Y*fa\*.( veJiiu^)' 

* \Q — ym ^ £ ^ ^ ^ ^ y ® y\uc<i I ^Cuydhh ' 

Ca. /l* ^ 
jxct Lu 

| yiu* = 5^ o ^a, i< 

'Az^v -- Joc,- 4o x ^ **“■ 

- /\- >■*.&- iţo-?oc^Jlo * 15" ^2c^*) " Wh^a'UUu J 0 a-Ku** N tV- 

\ Mo Ani 1 v/y*a> / fcw ^i&v / W , 0 
^ )Vt^ Kh^VUitAU JU - 

" Ţ ^U4C/ y - tvT £ <£<7>c 

( wu' \ jj&k* (Jo- Xo ^ /**»• J ) f>Fi a 1 

e tf^ fJ- 1 234/268 


& - 
1 oj'J-tcuw^ j Cm 


yyvux 


Ui. CqaL ILt-Ujp' yt^JU^O , 

C juMptc* o jpj Illa_ c {£<_>&< ) 


% 


Q_— (j/_ — c I \ctc* MlXMjL^ j 1 3z^f^ rl ^. 

Vf“ ' $&, Umşf - 

\* Cm. fyf (X.U.camJIamJ • „ i_£, 

i £ -^ *- '*jk<a*+ r/^ *- 

JboVC t yt > rf < 1 _ <+. 

V) Y Att- vu4jV -- lui “ 7 , ' ŢŢ 

uicU^J^ * 

[)piSLC^, ^ Cou^rfuilc \maJu H^Âl^u utui 

>u^W 

Oeu^aJ^ , ' ^xA^l 

" |U|u» Vo^U^Wk -CtZ 235/268 


V> * 


VARSA- ) \) Rl‘LE 


e tu. g'tujCU , ^ r (W^ hn A j+tţ 

CK. ^vo V^* h&UAsv- 

OiiA p ./, v- ^ ^ ^ h/M;.c^/i/^' 

Ol lu^X ojr^uj^tv- ' fa (^-tuuZti 

_ C . cc|u^ - L C^Ju - JrW -- 

j IfVUM Ţ'U* / m'lHp+kce» j^hWjo- 

^C.Auadu- ^ **K % cSc ^«jdU -£$pju c . 

Tw, - b^Abhf 

I — tXu JU. £{k ^L 

p- £ [i\a L£x< JoQkfl* 

• prXCt fclo' (jbuXuJlu - ' \fjvuju îotA-f t 

^ — oW - cau cttUtUMk M ~7- 

'fe^-aVc- 

- yv ^v cImq -? ^"fcjrtCfrk 
“ 1^ A*^ H ^xIm X^T • 

b x.crbb l-cu^ — • 

I U-tu ^-crtf^>»- lu^ ■ . 

— (U^Vu-T - f, ru‘jlurtw 

*" O Ui^qaj Wu^UTUlU. ( Iricdlnfuejlt 

%#*>*." — ' 

, , /) _ -*'*’ ' » 
acu _ '[mJjlu*-^ -o Zu.C t\th%Z- 

^ b • C^A/t Vxm UC^U— \ fojlr ' - I&Il 
: - >?* 


j-. iL yui/f'P uX' e^t 

XPMViUz 

Zl&u ^ 


îl£. (TtW^ 

5-1 236/268 


Efîp ^c A* (j/ţjc L \JcU k-fcfcţAo* ^^ţ<4judc+k> Al'* 

Idy Su. ^ ^ kĂ^ut -4 \TCLUAC<A£jx aL'lu-UJit leu «_ ctrf lu rfbu^c . 
§ ŢULH uncjU'- - oJUtOAJU- \IO%uJluS « CţjUiu. Ju± ittlMaC f* 

1\ * citate - auoijo^g. - u. 

piu fi'U V’AVS'j"'^ daG» a pAjt j iLulh'zt' dujyţf lt4îpUl 

^ /tţ tiM JU *2~3 - ■ 

C<ux CUu cUcJLdutit 1 fa\f^hun ~ 1 


& &j' k* 

— I tft* CQaJLsv- 

— C liu r >M^AiA ' 


— Cc^(£~ 

___ JbxUA vi. «. ^4 l4c^ &A. C QAm^JX^C 

(Ş~ X^tt w SUfdJuAfil ca*. ^ccmJ!z~p yj'fauJ. v^htunu - 


V 


- Mlp*(H u "Huj 

- Eu efr • 

(JV r>* la Cm C~UncJl JUsfcti - 

— >v^ c Cc\tl(Aa. &' - c( m h* r llMGX/yv- 

— "tv^vp Ia^ujl =■ t ? ^ ' lujj aJL 'uxtrib lu r- 

— A.'feciu^' <^j • j wptu/b, CurJru/uĂ - bMctXf’Aup lUg^ 

— bp fa'yu ti*, &yivy+ i [h'hhCcX = a fctMv d~3nu . . 

— )J4aaoJ- dU @v O UuhS iL qjffiv. - £j L#rU/ jpXnfC. . 

(Şp f^i^l ^ Cu oJtfM*JUjîtv- [ (juitetaU*. 

Q — n^c C* <hui luj Matcfctî JCl p r2utţt ( 

r^- * icw- x **. . 

cUc* ^ 3w<.(Xto ; g~u^^ Cpfu&f = &U : of' U^t^r - cjtjpknr 237/268 


' cl' W< f - . -3- 

s" ». ^ -ţţ — • S t^>»c-a>iXt \ ><r 

~ ^ U^ulA^aw. C^uKi> X C, yt£u<Ji Ji^ 

C^s\ L^L' 
&11* T*LM_ 
- OA-t-u/n I AA4-^trCMU^ I (^4K. ck^>X }Uc*j3jJ cvLlU 

om cwh JU^x/un^K. />J V cruM~W r - ^ ilî^c ^ ^n. . , , 

-L^ diurna, l p&j&r 

^ Ş C QXUU^- ‘ 

-«^Lax££ + \(U prf«At'= AW^ C ^ /ui?z 

- Qru^^otu +-Q u ** r h^ a • 

_ , - CX^îttXÎ^ : 

— Uww^JU: (hcM bJĂte 
1 _ ^y> • S>CaJu 

V ‘ UACCtlay*? Cfu’fr KlaXU<tux Ct^Uâz^ • 

Se OU cU* £ ^W- Cu >^1^ ft> k U ^ *’ 

— J\jr. TniMbri f (L0.0* /<*- £&$' 1 &&& * 

- SteCcS M <* jJVOU^t ^ ' VUt * 

fţ|&(. c 1 aU/c "" ^ U/vWK9 f r 

Cu/ylne* 

cCtt. Cy> c - gjX-o lti C^t jjfccAfa* 

— ds* CV Kâ jf (f^Ot IU- ek iu J^g6u C^l jf> } 


U vv^ţ y v^- ■ v~— ■ ■ ^VŢUţ/\A ^ v ^ £ ' t 

pt* o f ^ ^ tuxA^'fev J? Wal fm lu^y 
— ct« c«î 3au cuc fo 'u fo' 

g /?iw ^w>, n* _& •/ XzfâSfc * r ' 

„»% v/av?- 

^ i^xUskîCKM- -• , 

1 - X^' ivuj • <x %u *- wavukf^ >" |W <ti;tew A c1u,& ’Â/ 

. — a^ ţLj- (L Ct^AÂ ~Xvţ*‘ 

-Vic^, 238/268 
< 


( \<Ut +. ^,4 » pl.) 

- i rf- rfca - curfurt ■ / 

c&XkAsţJ^ ~ OSlaj 4* ~fj • | * ^ . 

I ' /tţt\ Cm , Hj i^-^pTkH)^ Hu^d^iL • 

v " kfw'n*- |»iw -- a ^rttt» x^i/tn»» j. y-^ - 

7 ) ÎKl^vu^ Lut2.a. iu f^ectu f\'c*> &*- |u XfH- — c^jiu iL £ — 3 clu'h»’ \u> 

V&ikL. T ^.^nrfe 7 ^ 


I ^Ut^yvUtA 

r^f^D l£Uufy„ 

^ M< Ut}>', - 


* ktffZkj’ ^iuo^ct^: 
l-A ţCtl^ - s 
v(^r v 

•CcCfv 'yutXfJi<r 
l^uvu. -hutUjvlQ cdify-: 


- \fct< {■ aJnAM ^uztc tX frw?i K * 

- Gpu^'jjciJL u. 

— A ^o fa <AA^itjjA_A^ ^ L&btrfr * 

- fanţu fv 

UU\uc- ,j~’£?" v f ^ (X Şr fjţ ltlX> Cu&Ua Cq L Im. hţ^JU. C< *ti. 

“ ** ToVW fiA- k } J rd hVA^ ^iujTA fot V*) p i’^uV 

( U\fa i'fteît^**' "fa Uxo-'Vtt Jftvy- Vh C^t 1 /m fa»-^ Joy , 

' IX . ' C-fa Ut £ >pf' jY\JC(ŢU C» ( cLs&\. Lu Ct'^l^o ft ^K-Q' - 

gactl'tjp Vi'C - 1 dm< «x jţlaj tf , 

“ ^ t<ax 3 — V 1 
| -Q_s <Jm£a. dJţ kc Cu. ~ 

utu-j yi l^U-- Sjb QjyyvJi jUu {. C^u^'clcuf ct <r <*. 

^MjlU <L'J&\ ^ cam VU- H yuajM'ţt+hfi 


^■Jo' 


3>- (rtk^ţLL^ ^ iyu^ |.-^' S^ jv^j 

H - fr’&cm r <^(Mu 

ţk irwl- I^ottu^/Cluj^; CUAtt R |(LM) c^tt-CC 4ui^- eU \ hvL' feîT 

l~7ictv * ^ n^t-fcfa u -- 1 ^'MUkuJ yoduc ^ I^c 

Oetîfif- «U &h,\ ctit&ufc (XU^Ţ ojîuCi r Jfriucfc X U Ct< liiUu'Uau. <$/ ^ 239/268 


- 5- 


T- * W. $£***& 

( t° H 9 ' 

3 *— k *‘u/4u ^ &'jv & lu+ti'bhii , Axţu UM'Lott+s &* *" 

. 1 i , c*« **-' _u b ^ 

i -^r* f.c ^ "•“* - 


^ cK/tţufr^fî^t».' a ~tui. c^yvt< v I (L C^Li^ >Ulrurj 

CUa Lua. "cU* lu'd V<ZAA'<ît -f fo-^gu 

— V^YhXu/u^ ctn cLfJrxt c*>jjjMC4'(r> ■ 

— Mw. VC Ct/d-tf (xC^Za Cu Cfru ^Jj câlu ' 

— IţU. \Ax«j 7\ Cp. - 

ho-’xy JU Jx'\)~&-A<. jvuut -4- ?- l 3- u /. 

L, /^ţ'Ci * •£ y»'l/^Y' l^€vi£_ - "to H ua. Itt UuLx^ - 

■{^ u W C U-i &j|U^»-t* t ) ajUft' “tu Ce "“fc/ C^En/ 7 

f JUu -Xk Wutf W j .YO/ttV c^u y 0 -ta Ctn/ .- 

— VU ^ctv-j- •Jnwotc'cruJ^ ji Jtâ*TLe£ i}XaAi#' CaAtU'&t - 

( -# A Mq 'ty'ŞM'ei • 

« STvîEcTX ^ a ^ &r Y ' 

r I ^...-: ^y^vui^ oc aa^ .y^ ^ **’“** 

uT w Xa Ai 1 pw dx'^^w ■ 

V fr. nwwt' Oiîi'ti' k jLuuWtfjJ 

„^Vf lUuJ^ Vai i • k^) A |u«£c- ftu. a tu ct c <Ku , C/W 

[ I* v fe^- pn'ftiu o» ( I uJi | , UAuXt 

6utcoau<a^u^) * 240/268 


~io- 


ZU JuJjAmL - 

^loju yo^tuu - — u iio^r o (W- M hcL^ 


foA&m h-> 
) 


) Ia Lu*& c ţ Cv (y ^h 1> f"®'*'*- F Lmco^~~ 

C& I^I^Uoo <Z&ilu , — Ui Cane k cufiyx^Ji 
Z iA*. i & \yW\Jta. Ifa'cAw idU. cZ\m 2a. ^ G*- r - 

ft&4 JU IU Zju^aIpl Cţ$ Jj^'CiTija ■ ^irCti'-^ âs hîîuiytiLu J 

taw ^ /jo JjboÂ. ti cto^ (y-xjUnui ^ i Cu ^ 'YvxU*. -d» yu-^isujl 

lu^'c , CfiiMfrJUtât Ul II' du' kh 'yuLUWu -* U te - 

% i W 'Y 1 cctuuA^e ) y^ yiXuĂ^ t Y 

2>j, m - 

^ ffreOv '^Y u h ' ^ JLuu ' \jdrfajtuu' ^ QavcM_ 

rfr r>u±c : 

f-eJUc*'^ vfcluWf yx$#uCv‘ k ^uuU* _ sţv&c >*H_ 

|- Jl«.6<r V^jf- V' (u/a'h/Xa^ v cn^tu^_ - 

Cut' j WttCC 2 - 5 ^Y'/i^fA* ' Aj^*- 

A'b~ipu~+i ' 

* Affo. I^V^hJ{uMU)f 0 ,J~°I '^2±t - ^ • 

) o^Y'O,^^- $* scMu' 

b junii cU hJr- ^>uî£*&± _- 


Mk-Az^Z^- A V ‘ 

liT- °-^‘‘** 

j r - V^ A ‘ 


<f- 


*9 


l)2b/( Atufrl’Vl^ frMunÂC*, 0, 04$*'} jntlsjvf./fc 

j F \ftjyl Mai- *A A0p. J '-**■- x *r‘- 


3 X x y4,- — -ţ "* ^ 
3 x/|)tV< A* — J£~ 


3 x »j x «a 

't-) i<- d*- 0 ^ /j ■ 


z, •&*"** 

w f0,v,r> ‘ 241/268 
£ U fu*' cbrfiAi<<- Cm. dU r /uXvU'cătu . * ) f 6 ^ 

• «==— r Uoc/Cu< Xga. "TMC^kln. 

y'j yu+du . cczjsl . 

^ VCU^ăt^' ' 

rv^ 'vu, ^ *&•*' 

rr i -i fjrfc/ . ' 7tU 1* LuU ck ~U \UAud Cu dJttl OmU 

S C L • . y $ M C^fy&Q 

+ iuVfgfofe V*- Cv Ţ ^ ' k^cZ/cl^ • 

-§frU t *- n 

s) , , (4ţM4&rpj 

£■://. * 3-yituJ k ^ ^ ^ 

, J^u-ytu^ ^ ^ ■ -- 

■ s > A. Lf* \umi^ 1 “*■ ^ ; _ 

©*~{ J , ţ 1 ... ^ţu ^uftfc c \u* Cx c4 ac i ± . 

^ {S^Ji M* h: -- a 5 , ,m /&.. \ 

<%- “' 1 r) 

U .U ■ ,_..li< , ^ .u ..j^ - 

^-\ ^ [\ A<J- Ciul* o ~ ia^^E? 

^W,-t.; ^ UţlM "’ r jMNAftft- * "* 

^ ~ ^^u ^Tkj^ţj u- ju k£a -* -U- C U*~pul 
242/268 


f' r 


S iu Twiuu  yJo^hXuM 
nt u/u- ^ f* -- 7 "5^1 

. A /) 


P f htcrtd.' -t- pPi - <• ■> J '“ 

ţt\u.L - “? u. u.43. X*' 1 *' \ f 1 ^' 7^'i w /* a * ^ w 1 

c*. <wP.*~ 7u/ ^'^ uc ' „ , „,, 

*W Vi- u ^' w I’ ‘ 

1 MW.' <«-<- -^*r ■ 

p 1 J -f A t< luu LTaliU* • -t»' 

— U*»*£i - 4r : + . 

v ^ ^ •- T* 1 * > 

.^'uuatefe'^ 7* _ x , u izbu *•* J ' 

1 ' " ail -h JbJUuL^. ^ff^T^'r.J- ]\uJU-J~- 

\ S * * . . ^ MLLtobhrT v 


r ^ ocwww fl i . 7 

v ; * u<uv «w • ‘ -^^7tL. 

^ ^ ^ UnA ^ .' : 

- ftfaoV 4< pfs - , „. 

TX^Oi + "■■“ “ 

ui \M~\ 

* U^ -frr r k-fcit*-'. - U«<'fp- /- p/- 

f>,c-7T3v ■&■«*< _4f*' p™®*- 

-} T U t “!«' f** 1 tewfc ' ““• ’ UW ' 243/268 


7 _ 


- P)>iu l?p W _ - SQ ^~ =• -[ t 

y-Qu ÎL». cvj^^W 

i cjfc*. &yt jf^^ utu-' 

a * r\ I 'du 


VW4 


!u ^ t'frjv -j 

Qc u\M^_ - 

fWb K 

V UajE bx> ^_ ji t 

M<^*uc£u - f Wh-yv>i_ I kcdd^ 

© Cj^^y ^ -fryrf» 

- R <ju^ v 3 j7 lo-^ 2/ j y>h_ 

Ct t 
Ua W 


ptu'UĂlJ? 'y* j^lMtl 'vtv lOe 

/"£' ( ~~^^ u >• _ Kfcc^W ") ' 

^j> ^ |u>» VvuXt- Caju^)'€^, - ^ Cn^-u/t ■- 

__ /V cofo-^X f fu nJUVlMAkrUujt ') --CwMruw* y^uctual^ 

ait^X^ f r R>^ ^ Kl = r y*Msoc . 


-C 


ST* 

IWl^’tfc - ! y^i 


* J^Cf / J y^t^i jf^yvb^ Cq*.^I'?i 


{ 
ţ; cijrjAU * Y0 ^a *- L* ^ ycĂt± ab ( 

^ ^ atiMa c^r u7 , /Kjn*-*U ijt^u^trc ) • 

, , , , . „ ..>. 

_ iw, 

1 ţ. , , ii r — /■ — ^ J .. Lrv 

W j >WL.4g g^f- r-W ‘ ’A 

O^Jun^ 

244/268 


J 


j\ji a P ^ * 

ixztuvul/ 

r^f c ^ * 

- ■ îka- 

aT^V*' |>V^ H ** I 


u q-com^ i *•&' f: ' u jj ( 4 + 

gujiu jf >• ^ <rW ' fc UH ^ 

i« ,. PiLixiiwîK c.'i • • f/': : ) 


/WyS&-- t -7 ““’~ 

- Uifru* ^ ,tauu ^' -■ r 

,. f |r 3- • - 

'£xW>feA^ l W^.- lUvUc . VT ^ 

W,u4^ ^ ua ^ - u « 

' Rojug Ucifc * \ ct uc -L Q^>fce~ f Ifr/f^- T*f ) 

vt t |i uct^fc>' kyii tş — A , , f- 

vJ^W’ vW-M»*’ vh = 

tr- JUwc . 

vo?f ju. JUWjW . ys&isair- ^ n ia ^- 

- i&ţw*r f 4 ' CftiM- , . 

I >MTyr^ <i | cp &M& J L 

^ *f #< y-/ 4 ^ .«'^r.J^-j,;. 245/268 


(Wn^ ^ lv- Ho ~ i j Ujuo 

J AttLCaT &4-1 

V f W^'-f.'/l . . _> îî U I. Jffs^,.L~. U H 


Y I ' ' 1 I -r I — — ţ z 

^ >U Im { a(Lu ~d 11 u U Âj^QTfu.j^U>~- u 11 , 

uxt^- >iryjA A p«o — hojftUiM Mţ toiV* fo 
ţ\<i o 4 QV- lUd-T Ittv^ Ia Uto <r =. 

( W~j^ U^ iu-^ - & ^ *k) •■ ! 

, A j, c^jUj^hţr-'’ 

i}4x^ \ma* v | 1^^. a ^-j^ Au^, J 

cA' l lt<- > Oa> I 

Nj-cuhsiu/u - i'u ^ Ja c rg^e. 


. q-^^Zac^V^- 

1 ‘ ^LUaUU < y^gJlpjĂMcti lA^_ 

î- '*f U ' 6C 

|ij~ • 

Tjd^ • ^ct; M JL 

(-TjvJfc ■xvyM. 

Uu-^tii iM' -■ > hK 1 ' k 'Z ' 

«*-R ■- ?■. f*4^ ■ 

-jxL ^wşa >-"«" i '' , ''* :L > - 

4^_U£!r*“ > lAî4) Aii» 

H |-t ! W >uVAc 

\J^vuî Y ^7 D f . n 

^r../rtn <^iui);mJjL I ->u^m>h ^ ; - n _ , 


R^teta 1 

~r 


^ «+f- „. X 

iotw/Aţ. (nţwj^feWaîta*»»^/-. , 246/268 


- T~ faM-ttU ) o l'u^Xp-u -f- - n 

te 

\ \tlf- VuijUu • 

,»_*. | 4 / (/oXuyu- ^Wt ^c-ip- . , 

_ £ G U-e^ W 
^ ( \Zivb' ' 

Kl-Pyf rMttA cfc K 

^ rT rT.Tr 7 


. *>• • 


I) t(LJU4e. r lL 


\y\î / vfct J^ / ^ / ' ! 


OOu-^ ^ iX f^- - _ t\)M • ^ 'T^ 

- Lâld U h U , n ' 
„ u(w^ 

^e. V’ . - 

_ ryfy. y^ LfJwi 

r— - V #X. 

\^y!iy--L \lÂJt HTV^^ WVC- 

fteteote 

— ; i ■ / - v ^ * < 
OLMj^ 


£bt . inn‘^ e 

"1- ^"iOf • 


V, 


7 


|^r£t< ,|VU« ^Y* VT2* 

JţM^ffWt) iCfrtf'.V) )r^ , 
1 1 \ * 1 I 


:M&ă&x£iffţix>iy- »■ 

terT *ÎLcf-u&'k u- ^ii^j--- 

V ~ 4 — J=?==r ^tb ' -u^)!a 4^ ”??*“d*. 

1 h a 1 Un vJr* f î I 


«* ii / 1 * r ' *"* ' 

~ \ ) | fy/ /o lu/v jTVt^ 1 . , 

q ms- . Wă * -- i^uwt 1 1 247/268 
IU "V * fu 


m\ 

U.\ • 


T 


Yx!U\jx k 

t* — 1 1^^^' 


. luAvuru' 

: St. (>'•*'3 

, - 

/. ) K tU^* ^ 

* \jju^y% - ftAci** f 

■jv - Mfc 


■ 


*1 

•*" \ 


f: S ' * 


ji 

G. M-A3 f f»v=>^ 

i w^^r ~- oj ^- 1 iuîst^ - ^ j i 

frriU-jw L <- < u -"'~-' ) ' _ . 

— ^|ji,' |MXo6<rlWv - 

^ IjJTUa k' ji^ctţ) Uc'6» — xtfflu CjT ( ) _ 1 .j 

P>|- * v-- - I 

CAX^i/® ^ " 

Ol^Uxajl^J~ 


, ... ... r 17-27^- 

\ 7.:»» 

n£av£: • / [ ■<-z-'^ 4.. 

* fFtu (|U0^t «ŢI ’L o --1 r'Cj U ^ ■ ' 1\o.hv _j"£' 

f | f 1 fŢr Ţ 

i ffo.fof r , ■= ^^(\o-n- it )] A&frhPfjL . 248/268 


|fW li 6 

PaKi^ 


'InU-l^ ^CQAJUuXcJi(_ 

■> — 


( vi 'fcuiu'u*>- ^fUtejuX^) 

G tfj- 

— , UtU-TV^ C&AC^X 

— 'Vu^. r Y04^U^)i £*- Jit X°0 -locv [)/m ^0z_ 

— (Xj^du t-) <s U/UA 

•Ţ, *jţÂjtâovS~ / UuMtcUsu cdnrrXb'ti' A \r^-J) r ^C^ 

— \UsiX • 

— (A0u*Co 

X- ^Ja^_Il£3^«=-^0^^— ^i^r^-^^ 44 rr-~£ «- * 

— ^ * \JUm ouXl iXwC-x Ir^f C ^ A IrtA^c ftb* K p' [>u> <rv-£* Cxeau \ re^ 

uO^ju- cto^ CowcSL * 

_ o\y^ AjfrAMr' 1/ Cv ^ fvfâ'- fUo '^' °>' 

-y4b ^jvu-' OXA^Jy^ KmXjuXmm. C*l ' 

* 

lîî'^Ji. \nU^^4f4j2i%|>^ţ o~ ^-ufkwJ, 'i'/i 

"ggg: 

^ c7 ^ r ^ ^ J 2“ £e«- Om cit- ^ <*%*- 1 Ot* X Leryhjl 

ddvr- ^ vjm&a * * v ^* , , f 

.t ~ r iw® ^ H* r “* 

c*t»i (y a,L«£4 <** H , 

ţtXvft of b&.c-W •■ Uv A ;y 

;« l»<G/.. V**- i Y"- U *V) 1 l 1 *'^ 249/268 


• Vcf^'- ^ *- ItffUuX* •; * ii*^U*uJ). 

-'£.Vrtafe>’ Jt CTuetuc^i f>' L a>^oUxd^- ' 

Vu-«'Hxa^- AW'o-^irc^- 

- ftJLvtţOL -- 

|-C^UU*lu' ^iui^îfctc @*- <- |>t'|t) *y ÎL 

"BtCi • K t î.tfuy^ 9 ! dc [cn udC? Im Cu^y,. i yiUxfudJk j 
^\AM ^Uvtfe, (3“£tfu^ touu.' £(kf*? K-JU2/U- 'Kwt£xH' -£jp.'j|>1>^- 

C yudf[ YU^U, £ ^ aXw *fcfci>- C^TntZTTp' 

T^CUu*. OWW 0«. Ccijua* ^ > N ^f oA~€^j >r> p^- ■ 

“■ fV\ j) JUv a fu * 

_S\^WuJ. fMh^u^c S Ctţud idz* \o-Z.S~ r ^_^ . 

^Qu^^']^ nu ^, - y ~ 

LA -yjh (XU^I^K^ 4 Jta^ 4 Voo U-' 'ajZ< - 

Twu •Ma-JU y *'^k ■ 

P. T^u aatA'Uj^A^ V yd^-'yient , c 

Ţ-y ^ouMfcj ^ 

l^-£) 4p.oM-.2o, o* y/^- 

GJ? Cc<a 
Î^Jt^ • 

^ojL* C^^Atutc^X- Xcrmuj cS ct£*MC~ y 

H* jj, 0 |r^ U xO^- [ Ra y * _ V 

- f^oWf £ y>- ? U , yvMti , ^ ^ ^ kceuujt C(jurv< JU 

x' fsJetu/V^ 1 < 1 Y ''&-notd yn- l'uÂcu'nte 


!E^J 


IV -- yn. /uiairh^ 

— U +' ceCCAlA uo£x <Lty\ < WhJsi - , 

V i 'nUyLi YqAuo jJdţJik. 

.„... „ . , ţticSfc*» 

V7V fltyC - >vu dCţUe&fofyj? JU -ţy ndCX * 


tU «A<_ 250/268 


<5*- 


PaX*.' R 

fyir&hj ^ jduUM*- SOa^ 1 ^ 

— CaJiitM 

— f xr>^vi%&T*- ' ClC/jCa^ a 

f^K#5 lW lup ^l+t 7 Cm. Jjr^e. ~kc^tcc 

(U Uh* [>2. ( Zo’ooe- ^ 9 ' 90 */^ i ±) s * 9f**& 

\^’ J^U^u\JU O^rx^o *^^'yuJoM. eUrhf. 

R^a. iuforîc- ca \ri^ D . 

3) j^JufcW. 


fktM~ , 

— Gtt-Cc tatu* '£4'^/. 

— lb frv u£(J. Cuot 

^5-j ^ l/UrU*tLaJi ~ 
(jiCk- b- 


- ItVstiuJU k %aJC } ZvAu'ofrP' c- IW^Jjuu 

(\lto £\ vtl - 

_ ^ ^IwwWtla- * 5 KcnnV«5 a^<^pWc* . 

tj\ |2gju fo* Q-iter )u<^^ ^ cltLt ih^^ 

( l^c_C^UtC^) 

- TVw' G* OLJuh^oucfc 

— K.L4 Ca du/iM* CTytrC^ , •_ 

. w - ^ *v * r - • j ~, frr ^ “ 
,vSU>; K ^ w*-i~ /»»• “ 

-Eu-. p,K’r i ‘^“ w,4 ' fa ''‘ / " ., , 

• n/ww? t- '>‘>1’* ‘ 


IMCW- . 251/268 


K- 


Ic bw Su 'iutaju^st - cL\\u+_ cUăajIuL armade _ 

TT , > 'fliUl&t' 'X- C^uhoinjlAr^' . 

C |k cJtv. v*- cuu ViutA. hi jv u, i ^ ^ c ^ ue ^ 

ox t\jisJL'c*7 ct^joruu^u: tn. crrra^c • 

XiZiopM'ţU - O tenu' fc/Of^ W ^ 

«tfn* u^ icH- ^ «W^ M - ‘ C^--, ««. - J** L ■ 

CffWjjuxtu&r jinu^t - tr rvv^ k u 1 ^ ^ 

m- ^,<- ^ ^ ^ 

^ ^ ^ •LffrJer* 

- i f B _L. f t»~ ) — > yvXMVL. 

v^T^^.L**^'*** 

fc " „ r p 

JUjV o lu)^(w|»fcuW VJ* 0 * f*° 

-Wjt-' fc iWvoaJ^ ot^‘ * K ^ ^ 

v ! i c^T7^"-- ( j i ^4^ f 071 ^ 

^ ^ 1 ° yj P Csm ^tu 0 - l^X-bvx lUĂuTfU^bC « Gl_ 

^ T ip ( _> ju 3T^VLt£ • Ou. CA/^£i£-e JLL'Xia lML?lU Urulcfiy^ 

$ K JW toi'for * 

puW'iiW' 4. icAi-C' h-xdh' dudu 
P Jy 'Cxota* U$cJ&u - 


/ 


253/268 
ik- 


Ţ aci k ~ 


— .- — r i>x*i 

^cefrUcf- 


Oa 


1^. iU^lpc 

pc > p V ^ 

ţj^t^tPL» <*X 


|l A tO l JU > r I t 

~S» K^> ( uXUjp^ottC^ Ţicpi C~ llnryjţj rÂu^j 0 „ Uy^ pjTQju 

< 2 ^ WiwyUit ~f* cLje^Ai/ j ^ ^ krrJLr , Ca" a 'cJLc^ţ^ ^ 

~ ktid^ţ] ^ru jusfcjr'f' \Lo<^C y*} j(y^ P — 

- otv ~ — Co uJUJl UjzkfU fy^u t fy? c uU „ 

A r ' C'OJUP X<^ia)£6P oJcau, . k^Uu-t^Jl ■ — ^t^uX-Cf ch> "^£a 

aJ^Xt^C I y* kLu pruxo» 'tytuy 1^ Ufru+jo, bpjJLtk iukf/u^ 
ţ\r - fiA^ ^ cU,y^ Cj> SLe^uy? (JX J (^fZttu JOz/ UceXC. 

J }jU , l Cuu °jpUo Co &!?)> ItUUccU JU 

' ( \^ u " o\ u-eZfx 2rtV \ju otttoo c~ r JU*p, u 'tu? u ( Co- 4 o> 

I nufi^ ’ X* 

Sac ( a cJJ-pv^- c jjj. cci},- °dst * 3 > jy Xj 

^ Vu^]°Y- - 'i- 2 lu ^ M i V^** /V 


6/ 


w 


6\ 


JU ^i'tuJU- Ue 


]poU Ol\LU 

— f nr „ 

\) if luajn 


•' \u „ ~~ lu Ufru ft i^C*' 'UXi IjLa *)i/£ 

âXZiIum V tuib • 
T 


J'lSLU 

- piuw^ «y T 1 - -p' 

_ CIvCjim-, ,ŢAtiuu~t — . O-' ft- ! A- 

- TVvr-Y' pvW!^ WwW; 

- O^tîwo W ««f/ot*/ 1 P"P _ 

0(14 ^ eu^- tufc&ev**. 

"Vui 1 injj?/ ^ j'We^ o^\^ ; (ufşoU ^ O'Uv^) 2Ş4/268 


>■-£ • *>*<■* 


b 


V • - - — 

cy wi Pet^/ 

\ â f\ f \ I Ir * 

^rwJ>, £ io ' jjLK'^- ^ j^t( ~ l\JU) ^ ^ cfjMsăSL r >*~ py£ U>'SOMjgp L 

£ \aJ UUăX/Jjy ^ 

Ct> df djZAufo**' * 

v r" ■" 

- Cu c3 ■< lx>"^W { ^ ^Z 1 ' J 

_ U j^t sda-uJJy^ a^h 

\ Lujia' <U t>^~ ^ •( ; 

•*“ i ^ 

v.'j [(Vp^ ^‘ u £ c lO^'' C f cLcs>tx~ f O- c XmaJO- U^~~cu^^> ^ 

T I ? — ZV rt-c 

K s»r> P 'JÎO' t4 ‘' ,2A '' ,2 t>y ■ n o / 
P.pLjJL ^kJTUur 1U,U^ l 

^v. \ dii^ " 2t/c/1< 


^ cJEujutfcZ cu'lyU'cn^ = ^ 7 ^ <k 


\1* JL& c« ^ ^ 

^ frZ *■ CtiUr oi Oi ^ * ' 

p~££L$/t U Jt? ^ HaJuvu} JU jj^u^h - 

^ dk — M' Q ' 

> — M / /■ x p ) 

__ lUcA-j/L* he?^ dt juct('lu l faurmj 
t^vcr ^ ^ Kk Oi2^ u^f - ^ 


U U 


i'.^'C .. ^ 

J) r odaOn-A 'X/.A 'l'dT^ 255/268 

-3 ~ 


fj^rf iuhufa - j&viu&SyX-' & ^ «<-- 

| V> U ^ - 01a ‘Zusivfc IK - 


>1) OUJMu_ d/b* - W jf.f^uxu 

_ b*$tt 

\ htţt 

fu <k^/ 
Uj uu&lu / f)~c !i *Z££ / j/~L(' U*-*> Um&J! , ) 

T .CU- JUiu/ut, - <* -e&‘b*<- 

JjJUlA'Cr ' l V - — ^ 

| £rt/l ‘C^> , JluJUzU £ *C. tvjs"/M #Vi< frutX- { 

] u v u utcdl^s jAffrdt udh^ - 
h*. 
o 


~ \\* 1 b<_ " 

I f)p*Jj>ţ\Au $*■ *_ yxiZu^^Uu k&mJ 

}*) l. , alfa Un lw> lubc*£~- 

7 _ pv 4u^r"L^ G-8&-, ^ n^uJUi y , 

t r* f\ _ _ ^ .. li < a/|^ t 1 /J â t J I * 


•7 


— 0 II w 

[Ktt, j'i.'t, ^ ^Jyr, ^k^UAMui’ 

%— /“\ 4 I O *T"~» / 1 . /) - t» j / ^ 


I c/ *v v- J - - 4 -y J 

~&?Ct'ch \ CCuXt , Q,/y _ oc f ^-CM Slb.aMsu^U^, <W«~uW-J 

i ~ r r - f JUih- Usrirsu , Uv^~<^- S. ** J . , Uu 

( — i ^“_ r . ji> ( (u^ufWb- 00 

a n - o.s Lp ni ^i^- \JUtnfrth~ 


-)t 


ILu,.**^ dU.y W 

b . * JEL- * f <— r *"** A ^ 

U îu'h'cf ţh - ac *y 1 7 '\ ' *-/ _ £ ^ >eiua^ 

ciM^h^ tf> r « r „ 


256/268 

-h- 


Y^tuuua fy isov-^ JL/ f 


hit- &■ / 

j 


IuxLM' 


\MjJjzL L C&«-jUnL? c 

^ (2^ e JIm ^ h^U2^. H 'Brp f&ltrb'L 

2 . C&iul' - ^ OTcLt^Ca ' 

y. jo*f 

y . ŢVp5^> ^ | j| - Uu* b'c^L fy. 

,-ţ J* ^ w ^ c ' ***“' 


^ - 
1 \juuief Ce ^i 

^ CfH^k' aci'ÂM^' ~ Z-'ţ '^tjCoţH-ZJ* < ?,yy t 

i) ']o*b’ Ăfa<fi°!f?ţr " ^ CtfUt^'-C - 

— r j 

a ?£/ţ t j ‘tf'TTZ.-Mfr 

, &t- “<*/» ?“* ' ^ 

pfU^utet^ V _ • J* ^ u^o 

i f-tsLT KaLaJCi) 

.iiro uiw*' - " ' / 0 

> 


(jUl^CU^' 

f\J~&oru^£-' 

s 

I^c^Xa- CXX^ • <" * 

| Vti ^ ' |î> - 257/268 

— b s 

fW ["ţU* Cuu^'^t 
JjtAjsi C-- ft l^- 

(xr^^/V - v M ^ 

) V?/ iitij ■ 

CJb&Yv^-'l ~£c-Cv 

/W A* “c 

u c* ^ 

p2^ j^rl/sCLL'^ ~ 1$ IMm. & 

^Yuto Vu^-f f/^ cu -ou^ CVLuyO**^/ 

J «v<w l 2 ^ 

l/<3_A-C-o- 

f jrjţewo U^J-OUu. lu -f- ItCcUu *Y* - (?V> 

Px)4^> vW<- — QJI^TLs04-ixJ~~. 


\^CXju 
(w i^- ***- - •■• k zzrZtîtt?Z 

P J / uiu^ ^clli^U vp u^'Lv . V ». 


258/268 

tâuuntih»-'* 1 *:'* *? C ' 

M>^e7 acwoc^ - 

■j °5 1 v 

">u_ 


l'tcfc- d~~tcd~ 'Uyyr^d dl A^> 
’/ 
/ 


A^ £i , , T _ r * 

fU futili luj*cL <*- <**<-- 

< yU- rQjL\ " Cm U-* 1^ jlsud^-' 

o u ^ e yddr ' 


■V- 

fb> 

Yvt, C> ■ u 


.1 s 


^7 


/ 


^^££4^./ dude' Ujnju^Ji 

I A 

L l6c^ ddUy^Cudt 

v r - / — 'Majll iz*.' tu. ~dt^ *-d, 

^ ry ->£ c ■ 

C. JjU^ ^ oyuSv\ ( ’Wcdd %tdzduc jyn^jud - , c ţ , , 

dcX Tu CC lud' ic<ddf ZoJhnS> jiTLuU *e d&yuu .jUu^ 

] LMK^ jh» <u L~ ^ \ţ-dlcLA^ 

| % f. CYL*o[yt- l tduCur^y J ■=. >c«.^ / >c hce (M J O -— (JUm 

fT ^ O _ » fl „ _ /? /I *— h \a. 


v: 


c^. 


Oi <2. Ov, <{-< o^v' cJIaa* . ^ '~tdui'/ dx' (dz l u ^ 


A - < ? 

l£x. v ^ Ca M * 0 s y J<L> ce,^ u ' S-Zsy,^ d 

(ctiii' l-t ~tu yiyf u duTK Lco^Urt^e f î/ff ilLWufcflnJiU 

, f * *“ Î^Wi-t , <W Jv^Oo* a ^ ^ 

J-l ( £)V ~ J ov yyl 


f-n v 

vt " 7 tu 


'io x §'ic JU 
4 o x T-JOfc L . JhOi r ULu'Cf K 


\jUclt ryi £./, liyrpiA 
J - ] -^~ rpAfa a. S-top. ,:*< CAlft Mut* ^ 
y~ 7 O < jiu yUsiio^ ^c{' ? - 


> fcigj. 

('*ioy"i fcfr ^-pT- f 

" fa*~ ^ t? A «CJSr^ i 

' ctffv JU K-fefeu^ ^ 

an~pnruX ~( ^ ^ 


(I f - r 

rv .._ t- 'y* ' 6 V nrJl< f & f^^yU- 

](TV _ 9 v ru(^) i ■ 

■yzjjuuX ^ h^f ' 


o, C 


__' W |\ A ^ 7*— ^ JL~ta f 'iXL^fa ? I ^ jUf\Zc^-C 

^ a/ >/ 0 --n^A< , 2 ^' ? ^ ^ 

yyfiu-hct Cxu '& 'ieo ^A u x ^ 

f UW jf-^ Cu^< <Ă4 *. 'yW^ irO Ţ £ * r - u cHc^ 

\r fa u cb l 'te- 1 * ?^A- 


^ 7 -«r eJt.hr/ ^ C/U ^ Uufzf- |La/i, oLtfU^r ^ ^ 

*. _^_r /m / , r c^k SlC CcZ X Ur^u< - ? _£*« r. rjljtJr •*. 


1^] c ( ' g f ; f 

Ccutd- & ffti'iur r ^-jJlocu-Â Uru^- ? Su^r. dfai ^ 

f \ ( — - D ^ J /o - /*J ,/-\ /&^/i ii' — • 


^^> 7 " 

^ /IU - ^ / f , / 

cyp iu' ^±yejj^e^^ acJu, hnu^/^. 
C Cdv Cu" [uCcjlu't {'£X- 260/268 


?- 


j lşpbutu fau^rfuxxu. — h >u- JU fuU-^AJ tAjU^Jui^ 

fc ~ <^Uu~ Cctrk>U'i/ ryj c autot JL\s factj cL^tu) 

lufc^c ^KMJuAdcvT ^c-hi^y) 

"-ju 'vlJUu, * oVL^l^ c~ ic. 

(luLa^fcc ^ lO^tSe *~~ - A* Cţrut^ lu^c - 


^ efcr 

c*c,'clulJr < A r ' ^ ^ ^ ^ 

tţ|^ r iu - ol*, U *{c&fcr 

1 -VA&U = 

<- ţ-j^e -i. pV < C*Z-i/ U- UQsy^ (<*£*.)< a i^' • u~r* I^-Jt-±~!iL 

u 4 * ° ' 4 *' ' ,ll ^ u - ^ ~ s ~ 


-e* 


^ S~— ^ /uJt^Pu^ g^u- - ^y.''&JL Ţdc* - l 


' U<_ AA U ‘- ’^'-^CA-^v /-'JR *- U { J 

0 ^ c Sc^L-, oua^,^ ^ 

fliuri’/ & jU ţ>*‘' \ J^Cov^ \CU^rr / <*< fetii 

. fcu/fcL f S /W<^ ^ <»■ . 
9 

■>i2>u ~t itd'uu'' i%, r*rfn Tajulk, &-Ccdl&vt$ '- 


OlAOtor- 

M“-c+jP 


nu'hJb i 

Ju <'uleJ>J 'U,W,.A t^M/- ' tu. <Wfi ^ 

JL, I <v. ^ &f*/ . 7 »' 


'Ctoifi*' 
261/268 
\uUu^i ^ ^ c ^ lcUXU 1 ( Oo/uJ'- jCu^c^j 

fyw^tM |Vr. 1 1 Ţtf . r>uli pl \AU&C - fekju } ^ /G ^lA 

ch'cmu U cW-y IM pustiu* — ohg &Z - c u<i 

cC/ tu b~ 
AuX* b/ I '^ut/ ^ f uJui^te tri* 
J— ~ *-zres&^ 


’py tuX“ 
V Îîn-u.- 


c^r-^r-f^c *Tr 


| JttuCÂ^ixu \ ^ 0 " ) ' a,> ‘ 
cxjuuju-o 


pfrr dv- .... 

fucts- Oju^ 


J-Jo 


$rt-< 


~ § 0 % *dtM /en Uâit^ 


1 £-7 ^ . ._ ^ »rj^ X ^ can^i,- 

i 2 ~V ~fc£t 

YaxMyUMUU H <ru_ ] ^ j **># __ ^ ' A 3 H cru 


2 - 5 *r& _ 


5 #< JU:' JUy* ^U 7 tmm£' 
3 L tHU/x/nQ (h ^yvO 


2 ~ H tru ■ — [\ dpfr a c oju/bT t* tj - 

mu 


P bo°j 6 JL: JL&hTt$~ IfrZ 


Sutu Uur, \' 2 


(Tu 


5 &U 


~3 dtijy. { auic^ 


IS t* 


JjuncW^L ^ Hoţytu mGz 


\h r&-Pfl - CXMU<-u / 


curfx^ O^ 7 
Wuw* o«o pf®, " '■ , _ 

^ ^ cJajJ * > * U ‘ ^ 
^ l-p, C-f^-/ T 1 * ^ * 

^ ci^ o Ltul^i^ M - 262/268 


pA'Uw * — Jcufyti^ ? V cfic ( u u ) 

ULUk oudi'b. - 3 ^ v 2 

iV^wuViV ^ J^rJli v^'kuuti -L 3 ^ 

1 Lu CU- ) 


ICPJm U c 'IUj— 263/268 


j (XCcCfct £»U Or» ctc OUc^wr l£ 

i' ft^j^jl/vîi ac. nau^-tL 
ţi ' îyioJ^f/iM cu - 
T>-~ I irtÂ'CoT^ • 


lu^cttriio^ e^vtc |«. ^rujL jJtcuc - 

— iirf^w^tLccMc^ y\ln* %**«. - -2* ir^-^u-W iu£^ Mit: k< o-jXrşj^ - 

— ' [* 'mXj^Axj CO\jl+ oJu \^UOix}kJM\ 

__ \ iCPa, |iuC&thca. Cv^ixo uJttivu^ri ' 

h ^ofcv ( - 


1/ lOJ CmţW' d^luu |4 J j\Mv0ya^ ^^'UCuUa ^ 


- a 
u 


'T-Ari' \ 
'"WjkO./jO 
r +■ 


+•+ 
£v,Z%gt«- 'A> şLrlJ^t'U+^u 

■ — 


■+* 
> i. j- cu«^U r>V , 

* wJAUaC 


9fa^vn^ p ' a</i ui ° 


VtuMru- 


*(^0- CeW(<^^' 

■f ^ 


ir) 


■K 


■f 


l 


î“ % ' < ^ C \ i jtfk ,L /T*W ;i^ r rt r ' 


Jj/ îfV) y-£tcfrţiX\C - ^ afitV I wtu-’uL:-' 

'_L ^ ^ 


) / 


'„ THZ/w '^vX '^wXc'tL- , 'rx-lsui ^J>'K • 

- > po 1**, v- <sU*^j2o v y^d^r^SJ 0 ^ yU *& ~ 
* ^ n ^yiT. fx~ ai<*v£ fiatle^K - / 
u >a ^LiKatfjM 
b QAji JLCa/] 


« ’~ > ^ L «- i‘A^iu aa^fcvfJ^- M^Wa WjtZrv 
V ţvWiUiW cd&iluÂli l 


2o- <*W <dc Uţa<£ţ7 - (^Xrtulx LH 
~ ^ * CAu^trtcic 


_ i'y*- 

c ^jUrtclix 

ajLix.- fLţJliui,'' * 

! , crft ( CuitU/'^) n ^ 4 > 

j CcvH | ^ j 

1 ' — ţ>c via- , Ftw' cWsrt<iU<t RrfUc TU hustakîfc 6a’U Wti oui,; I J v^\ »•- - -'■ 

^ - jU^taru* , %c£^‘ 'yîtt / - 


iv c<jf" I A ~ 

— du 

~ XX sdl/s'UM- 
~ Cxr\jA> [MyfasUcL ^ 

^ Ju rvAx 265/268 
Levcoze 


l^tuciudL bw'hcdz u kjLUiAi&evS, te ~f M,y^ . 

~Eli s A^W - fau - rfvfa&Af ^ Su' u /Ttwk f~Koj-*u«î* 

i\ «xU^. u w JL- « a &VV- \&yicjjî$-Lt - 
' Lj; O? leu L ~ d-{ o* <r <rfajC(Lu ^LflĂuAv.' 

(2y, />J ^jt(cduSo /0^‘^wcfe =~ fpcA>w‘ 

f*r 

a-SL ~ - £t - r W r» 

(Vi c w ^ c * C|' u ?vxZ6” qJUu-0 0*^^, 

jf&iu yj^yr^ 

- şS? 


^ ^ _ |Uj? |W UjiMx CZ J IM <-&+*> i C ' M '~ 

p*w . - * 

'i\iA^Y' \zXu^r~fît'juu — € f±_ 

IfrT X p'HtAk 
(K^TcK-tX^ , 


’- tWiî*v a ^ u ^ Mjt Jj^ JL >U. ^y 

- cW ^ \ ,'u^M^â^U 

foi'Ş M&t- -- ^ y( H u <W<fr f . ** 

/I fl * f) . * H . , . » - /! J1 — 


( ^. ^ c j^ ^ ^ 

Ctwc ^ c SUwu'i 

i - , «. G . ”^i vif 


(î>. JU frltllM/- ^ Ut %. f C 4l_^ ' 266/268 


T 5 T 
Uuc • <K.( . Xi ‘ucfrKfft Uu(. <V. yut'CMj. L . ZT. toîhbf. 


(Afa. 


^tU&f I 


h^<WW 


c^cL'u^vc 


flit ItM 


£-V 


c - 


f'-(L<fo\L*>ut&u 


L , ao C*cJ‘ jd&rm 


C&irvu* cSir^Z 


SsbyioTu+ 
y Oii> ti /9 ÎU Cvi+* I 
^Uuâiio 
7 

Wctow . 


ţUîiUiJl&ytf <*/-„ 
7 

r y^L(jAAA * 


\USUcJi. - 

traşi cjth ^ 


ţbrf- hlACnu^Uy^ r ' 


I -ţJP'P VU/| LA. ' V 

C IcW ^ ţrYu . 


JXtA 


UUiyyxl^Cfuc huxUjuuuX 


4 -C 


I v^A»A. 

_gti Jwn'UU' , o, «u, w (XtoC.- „iuc^u Ir A o 1 «W0& 

‘ “' ■ ' ^Jxvu'ia'e 'Vtl'L; '- 


cfc ** ’ TZmvJ - ^ |ff , 

i . r '/' fi / 5 -) ^ U-oop 

jp^ţjţ&Le - Utriu^ 1 7ih>W^c^ — U^ru^ytc. .- 
l /*- 
V 


UXUrCU^U 

ive ^ ^ ir /, ■ 

u (1 


QJidilt iiuciuo’u. iu *"*.*<■ 


1 vK « u ‘ 


£** 


< fţ - ? * 

P 1 . ■“ \nr*~l/<. 


TU M _ ţh+Ttti tyceuttfbtf r sr hfâ ^ tysBS£) - ^ wAjjj*. 

£=£=— =H — RacTV. « U^ti ) ' /uţ - rlf-^-r’OD-u^ 

- faua £ te -£ u * r - 1 ^» 


y > ■ - 

Jo L 4 — c ^/ * C ^ >to ucJ(j 


^ frluficrtrp * c ' 

y ^- crfrt ^ - pf - fuuW - icW - U*£tif& 


-D. I Yt^CLLUJU$~ 


267/268 


Cnt'uti^uz' --(W' 

— ==== I \ J-eur . Cm AyCcZfCfil V 


I 4^ 

\-VUC - Cm JJccZţ^f^ V\SMjaY 

p£^f A Qm$Uj>T 


liCfC • "UA Cuc*-, c~f , 


^vdc%aXvJt^p / 'toii? ţjpu 

" ‘ oT ( OuuM^qr~\^Sa* 

3 : z '^/h-Â - 


£ r \U£Y< r V 

4^’-- /V'xfr-fc^l - 4| 2 


cO 


<2 r T ° vv f~ fyo —7.-5*^ 
' 6 " 5 ^ 
i\ > 4 , -> < y?r- o t r^ 1 /# : f^P 

a ^ s * x. 2 - 3 ^ ^ 

ţ\ 7M * — " ^^2. Iuţi. I ]^y J bjfaY <A jl J-2 fa/w- 


I C&~ \CctuM v 4 U<- 2 
otu ÂmLo-^ 
<2*u - 

\ - -Ul^Lulu' ţL %(MC<rfr^ 


(JIoZIm 


sL 
6~>v Ccnn v >i— _l , - 

U,A*<.t- <« ^ r^* 

* ' ’ 


V /V. ^ 


( 


tZTldfrt'OYL. 

~ jju <D 

«ai 

A*"fc (” •• | 

3 -v- 
£r£^f* /^ -A'l^sy 

~'*t/h-/ l ' t Yî¥ (*■ 


„ , v ^feîZx^u - ^5~ ^-od^k/P^t' 

"G'IoXhH 077 ^ 7 ^ 5 ^ * ^ ^ ^ 

" 3 -r 4 A"ii; 


' %dzdjkju< ^ bjMjOh *<-. Ah ^ >£< 


J> 


268/268 


— [) ti K 

fluJn Mry^ C/i 


IL 


4-2 i 


c 


* * i 

_ L ct V' 1 '/^/^' )-V (JL 5~-^^4 

Sc>il£4ii£ " ^ A „ _ 


£7 D ar . * Tu^l^T df t#**' U'h^t'cJ 

\^uu^ - ^ w,,_- «.cJl U^Jc l^uJUcJA h~f ^ 


7) 


luUMcJdr 

c*j&j l , . 

yo~(>e> ceo - ^ iH *~ SV-oev kj&- 

|) UXÂUU^ JL l« ifj-(i****ic.vt— £ ^ 
W/Ki*~»- Ceruţi t"}-M- 5*-°' 

t 
> <£> £? 


IX 


V- — w 

- fru.J'k'fa*. + V/'iiOT.i'rf' 1 

/) D 4—- K \^jJc7 lAJLX ^>1 

V™' L 

^ '»• JM- ; p 

Hk ^vW - jv^V ? j!îSSc& ' 

~ 1 , . T^bxr^ 
X 


IP , „ M , .- . fc»W fluw tU<--.^' ''Xr 

IplUCv /u^ ■ 


- -va- ' H- f ^ 


'"/u -JL ' Ajlu bi*C^ Unt-' oo\ 

-f K^/l 1 ^ 

2)OmX' ' 

p V + v^yyuVT- -.z-vs~tJW 

‘ JXlVMT u^i'^^-N, /)-î^//j 

fujn <«W c*^- . 

r ,-t a^‘ M. cO-iMĂTt'y^ 2l< 

C 'X 


+- 

+- 


u ■V~ 


14 ,. — >■ 


IA 


t. L .- " 2 0 0 [)ju-/j * ' ( luteftV*, 


/ c- 
/ 2 -